כיצד לאפשר תמיכה בשפות הנכתבות מימין לשמאל ביישומים Word 2003 ו-Word 2002 במחשבים הפועלים במערכת Windows Server 2003,? Windows XP או Windows 2000

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 311015 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה, המציע הנחיות לפעולה צעד-אחר-צעד, עוסק בדרישות ההתקנה וההגדרה ומסביר כיצד להקליד, לערוך ולהגיה (לבדוק איות ודקדוק) שפות הנכתבות מימין לשמאל ביישומים Microsoft Office Word 2003 ו-Microsoft Word 2002 במחשבים הפועלים במערכת Microsoft Windows Server 2003,? Microsoft Windows XP או Microsoft Windows 2000.

הערה שפות הנכתבות מימין לשמאל כוללות את השפות ערבית, עברית, פרסית ואורדו.

דרישות

כדי להקליד ולערוך בשפה הנכתבת מימין לשמאל ב-Word, עליך:
 • להגדיר את Windows לשפה ספציפית.
 • להגדיר את Word להקלדה באותה שפה.

עבור Microsoft Windows

במערכות Windows Server 2003,? Windows XP ו-Windows 2000 קיימת תמיכה מובנית ברוב השפות, לרבות ערבית ועברית. כדי להגדיר את מערכת ההפעלה להקלדה בשפה המתאימה, עליך להגדיר את המקלדת להקלדה באותה שפה. אם המקלדת הרצויה אינה מפורטת ברשימה כברירת מחדל, ייתכן כי יהיה עליך להתקין קבצים נוספים.

עבור Microsoft Word

אם כל רצונך הוא להגיה טקסטים בשפות אחרות, באפשרותך להתקין את הגירסה האנגלית של Microsoft Office ואת כלי ההגהה של Microsoft Office.

אם אתה מעוניין בתכונות הרב-לאומיות של Office, עליך להתקין גירסת Office שעברה לוקליזציה או את הגירסה האנגלית של Office עם ערכת ממשק משתמש רב-לשונית (MUI).יתרונות

יתרונות השימוש בגירסה שעברה לוקליזציה

אם הארגון שלך זקוק לפונקציונליות שעברה לוקליזציה מלאה ולתכנים הנוספים הכלולים בחלק מן הגירסאות שעברו לוקליזציה מלאה, ייתכן כי תעדיף להשתמש בגירסת Office שעברה לוקליזציה. כל גירסה שעברה לוקליזציה כוללת לפחות שתי ערכות של כלי הגהה המתאימים לשפות שהשימוש בהן הוא התכוף ביותר. כדי להרחיב את התמיכה ל-?40 שפות ויותר, באפשרותך להוסיף את כלי ההגהה של Office לכל גירסה שעברה לוקליזציה. לקבלת מידע נוסף על גירסאות Office שעברו לוקליזציה, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

עבור Microsoft Office 2003:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402191033.aspx


עבור Microsoft Office XP:
http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011363741033.aspx


יתרונות השימוש בערכת כלי ההגהה של Microsoft Office

לקבלת מידע נוסף על כלי הגהה של Microsoft Office, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

עבור Microsoft Office 2003:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402181033.aspx


עבור Microsoft Office XP:
http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011363771033.aspx


יתרונות השימוש בערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית

?כאשר חבילת Office כוללת ערכת ממשק משתמש רב-לשונית (MUI), קל יותר לפרוס אותה בארגון רב-לשוני גדול. הודות לקובץ ההפעלה הבינלאומי המשותף הכלול בכל אחד מיישומי Office, מנהלי מערכות המידע (IT) נדרשים ליצור רק התקנה מותאמת אישית אחת עבור המשתמשים בכל אחת מהמדינות. ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית כוללת גם את כלי ההגהה של Office. כלי ההגהה של Office מאפשרים למשתמשים ליצור ולערוך מסמכים ב-?40 שפות ויותר. חברות רב-לאומיות יכולות להשתמש בערכה זו כדי לאפשר למשתמשים ניידים ולמשתמשים אחרים לשתף ביניהם תחנות עבודה, בלא קשר לשפתם, וכן כדי לאפשר למוקדי תמיכה כלל-עולמיים מרכזיים להחליף את ממשק השפה במסכי המחשב שלהם, כך שיתאימו לממשק השפה של לקוחותיהם. (ייתכן כי חלק מתיבות הדו-שיח והמסכים לא יופיעו בשפה שצוינה.)

הערה ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית זמינה רק באמצעות התוכניות לרישוי רב-משתמשים Open License, Select ו-Enterprise Agreement ואינה מוצעת לרכישה קמעונית. לקבלת מידע נוסף על ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית (MUI) עבור ארגונים רב-לאומיים, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

עבור Microsoft Office 2003:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5EFD0266-2C4D-486B-A0DE-099E96AE21A5


עבור Microsoft Office XP:
http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011365101033.aspx

הגדרת תצורה

סעיף זה, המציע הנחיות לפעולה צעד-אחר-צעד, מסביר כיצד ניתן להגדיר את Microsoft Windows ו-Microsoft Word להקלדת טקסט בשפות שונות.

שלב 1: התקנת Microsoft Word

אם טרם עשית זאת, התקן את Word 2003 ?(Office 2003) או את Word 2002 ?(Microsoft Office XP) במחשב הפועל במערכת Windows Server 2003,? Windows XP או Windows 2000.

שלב 2: הגדרת Microsoft Windows להקלדה בשפות מרובות

בטרם תוכל להקליד בשפה שאינה אנגלית, עליך להגדיר את המקלדת כך שתתאים לאותה שפה. לדוגמה, כדי להקליד תווים מבוססי ערבית, עליך להגדיר את המקלדת כך שתמופה באופן שבו ממופות מקלדות ערביות שעברו לוקליזציה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות.

במערכת Microsoft Windows Server 2003:
 1. לחץ על התחל, הצבע על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.
 2. בכרטיסייה שפות, לחץ על פרטים.
 3. אם השפה שבה ברצונך להקליד אינה מופיעה ברשימה תחת שירותים מותקנים, או אם השפה הרצויה מופיעה ברשימה אבל המקלדת אינה מופיעה בה, לחץ על הוסף.
 4. ברשימה שפת קלט, בחר בשפה שבה ברצונך להקליד. פעולה זו מאכלסת באופן אוטומטי את השדה פריסת לוח מקשים / עורך שיטות קלט (IME).

  הערה אם השפה שבה ברצונך להקליד אינה ברשימה, עיין בסעיף "אופן ההתקנה של שפות נוספות" במאמר זה.
 5. לחץ על אישור.
 6. תחת שירותים מותקנים תוכל לראות את השפה הנבחרת עם מקלדת מותקנת.
 7. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שירותי טקסט ושפות קלט ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.
במערכת Microsoft Windows XP:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בתוך לוח הבקרה, לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות.
 3. לחץ על הוסף שפות נוספות ולאחר מכן בחר בכרטיסייה שפות.
 4. תחת שירותי טקסט ושפות קלט, לחץ על פרטים. כעת תופיע תיבת הדו-שיח שירותי טקסט ושפות קלט.
 5. אם השפה שבה ברצונך להקליד אינה מופיעה ברשימה תחת שירותים מותקנים, או אם השפה הרצויה מופיעה ברשימה אבל המקלדת אינה מופיעה בה, לחץ על הוסף.
 6. ברשימה שפת קלט, בחר בשפה שבה ברצונך להקליד. פעולה זו מאכלסת באופן אוטומטי את השדה פריסת לוח מקשים / עורך שיטות קלט (IME).
 7. לחץ על אישור.
 8. תחת שירותים מותקנים תוכל לראות את השפה הנבחרת עם מקלדת מותקנת.
 9. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שירותי טקסט ושפות קלט ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.
במערכת Microsoft Windows 2000:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בתוך לוח הבקרה, לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות אזוריות.
 3. בחר בכרטיסייה אזורי קלט.
 4. אם השפה שבה ברצונך להקליד אינה מופיעה ברשימה תחת אזורי קלט מותקנים, לחץ על הוסף.
 5. בתיבת הדו-שיח הוספת אזורי קלט, בחר בשפה שבה ברצונך להקליד מהרשימה אזור קלט. פעולה זו בוחרת באפשרות פריסת לוח מקשים / עורך שיטות קלט (IME) באופן אוטומטי.
 6. לחץ על אישור.
 7. בתיבת הדוח-שיח אפשרויות אזוריות, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
לאחר הגדרת המקלדת תוכל לבחור בשפת הקלט מהסרגל שפה.

לקבלת מידע נוסף על השימוש בסרגל שפה, לחץ על עזרה של Microsoft Word בתפריט עזרה, הקלד סרגל השפה במסייע של Office או באשף התשובות ולאחר מכן לחץ על חפש כדי להציג את נושאי העזרה שנמצאו.

אופן ההתקנה של שפות נוספות

אם השפה שבה ברצונך להקליד אינה מופיעה בסעיף "שלב 2: הגדרת Windows להקלדה בשפות מרובות", באפשרותך להוסיף שפות על-ידי שינוי האפשרויות האזוריות. האפשרויות האזוריות נמצאות בלוח הבקרה. לשם כך, בצע את הפעולות המתאימות עבור מערכת ההפעלה שברשותך.

במערכת Microsoft Windows Server 2003:
 1. לחץ על התחל, הצבע על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.
 2. בכרטיסייה שפות, באזור תמיכה בשפות נוספות, סמן את תיבת הדו-שיח התקן קבצים עבור עברית ושפות אחרות הנכתבות מימין לשמאל (כולל תאית).
 3. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת. אם לא תתבקש לעשות זאת, לחץ על התחל, לחץ על כיבוי ולאחר מכן לחץ על הפעלה מחדש.
במערכת Microsoft Windows XP:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בתוך לוח הבקרה, לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות.
 3. לחץ על הוסף שפות אחרות.
 4. בכרטיסייה שפות, סמן את תיבת הדו-שיח התקן קבצים עבור עברית ושפות אחרות הנכתבות מימין לשמאל (כולל תאית).
 5. לחץ על החל.
 6. לחץ על אישור.
 7. הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת. אם לא תתבקש לעשות זאת, לחץ על התחל, לחץ על כיבוי ולאחר מכן לחץ על הפעלה מחדש.
במערכת Microsoft Windows 2000:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בתוך לוח הבקרה, לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות אזוריות.
 3. בכרטיסייה כללי, בחר בשפות שברצונך להתקין בסעיף הגדרות שפה עבור מערכת ההפעלה.
 4. לחץ על החל.
 5. אם תתבקש לעשות זאת, הכנס את התקליטור של Windows 2000 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת. אם לא תתבקש לעשות זאת, לחץ על התחל, לחץ על כיבוי ולאחר מכן לחץ על הפעלה מחדש.

שלב 3: התקנת כלי ההגהה של Microsoft Office

כדי לבדוק את האיות והדקדוק של טקסט בשפה שונה, עליך להתקין את כלי ההגהה המתאימים לאותה שפה. לשם כך, היעזר באחת מהשיטות הבאות:

שיטה 1: התקנה והגדרה של כלי ההגהה של Microsoft Office

כלי ההגהה של Microsoft Office מאפשרים לך לבדוק את האיות והדקדוק של שפות שונות במסמך Word.

כדי להתקין את כלי ההגהה של Microsoft Office, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את התקליטור של כלי ההגהה של Microsoft Office לכונן התקליטורים.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את:, הקלד או אתר את הביטוי
  cd drive:\Ptksetup.exe
  , כאשר הרכיב cd drive מייצג את אות הכונן שבו נמצא התקליטור של כלי ההגהה.
 4. בתוכנית ההתקנה של כלי ההגהה, בחר באפשרות מותאמת אישית עבור סוג ההתקנה שברצונך לבצע.
 5. בחר בכלי ההגהה שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על הפעל הכל מהמחשב שלי.
 6. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את ההתקנה.

שיטה 2: התקנה והגדרה של ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית

כדי להציג תפריטים, תיבות דו-שיח וקבצי עזרה בשפה הנכתבת מימין לשמאל, עליך להתקין את ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית (MUI). התקנת ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית כוללת גם את התקנת כלי ההגהה.

כדי להתקין את ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית לשפה המתאימה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את התקליטור Multilingual User Interface Pack CD 1 לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. הקלד את הנתיב הבא או אתר את הקובץ הבא:
  cd drive:\Lpksetup.exe
  הערה בדוגמה זו, הרכיב cd drive מייצג את אות הכונן שאליו הוכנס התקליטור של ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית.
 4. כדי להתקין את השפה המתאימה, בצע את ההוראות המופיעות בתוכנית ההתקנה של ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית.

  הערה אם השפה שברצונך להגדיר אינה מופיעה ברשימה, קרא את הקובץ LPKRead.htm בתקליטור של ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית. שפות מסוימות אינן מופיעות ברשימה שבתוכנית ההתקנה, ועליך לבצע פעולות מיוחדות לצורך התקנתן.

שלב 4: ביצוע הגדרות השפה של Microsoft Office

 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הצבע על Microsoft Office, הצבע על כלי Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על הגדרות שפה של Microsoft Office 2003.
  • הצבע על כלי Microsoft Office XP ולאחר מכן לחץ על הגדרות שפה של Microsoft Office XP.
 2. בכרטיסייה שפות זמינות, ודא כי השפה שברצונך להגיה כלולה ברשימה שפות זמינות.
 3. אם הכרטיסייה ממשק משתמש זמינה, בצע את הפעולות הבאות:
  • ברשימה הצג תפריטים ותיבות דו-שיח ב:, בחר בשפה שבה ברצונך להציג את התפריטים ותיבות הדו-שיח.
  • ברשימה הצג עזרה ב:, בחר בשפה שבה ברצונך להציג את קבצי העזרה.
  הערה האפשרות ממשק משתמש זמינה רק אם התקנת את ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית.

שלב 5: הגדרת Word לזיהוי השפה באופן אוטומטי

ודא כי היישום Word מוגדר כך שיזהה את שפת הטקסט המוקלד באופן אוטומטי. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Word.
 2. בתפריט כלים, בחר שפה ולאחר מכן לחץ על הגדרת שפה.
 3. סמן את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי ולאחר מכן לחץ על אישור.
כעת, היישום Word יזהה את השפה שהותקנה במסגרת התקנת כלי ההגהה. היישום גם יוכל לבדוק את האיות והדקדוק של טקסט בשפה שהותקנה במסגרת התקנת כלי ההגהה.

מאפיינים

Article ID: 311015 - Last Review: יום שלישי 18 ספטמבר 2007 - Revision: 7.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbsetup kbproof kbsettings kbwindowsinstaller KB311015

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com