יצירת דיסק אתחול עבור מחיצת NTFS או FAT

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 311073 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד ליצור דיסק אתחול (הפעלה) של Windows לצורך כניסה לכונן עם רצף אתחול פגום במחשב מבוסס-אינטל.

הערה התהליך עבור מחשבים מבוססי-RISC הוא שונה. מאמר זה אינו מתאר את התהליכים הללו.

דיסק הפעלה זה של Windows יכול לגשת לכונן שבו מותקנת מערכת קבצים NTFS או FAT. התהליכים במאמר זה עשויים להיות שימושיים לעקיפת בעיות האתחול הבאות:
 • סקטור הפעלה משובש.
 • רשומת אתחול ראשית (MBR) משובשת.
 • הידבקות בווירוסים.
 • NTLDR או Ntdetect.com חסרים או משובשים.
 • מנהל התקן Ntbootdd.sys שגוי.
כמו כן באפשרותך להשתמש בדיסק הפעלה זה כדי לאתחל מתוך הצל של מחשב מראה מנותק. ייתכן שלשם כך תצטרך לשנות את הקובץ Boot.ini.

לא ניתן להשתמש בדיסק הפעלה זה של Windows לפתרון הבעיות הבאות:
 • מנהלי התקנים שגויים או משובשים המותקנים בתיקיית המערכת System.
 • בעיות אתחול המתרחשות לאחר מסך OSLOADER.
כדי לעקוף או לתקן בעיות אלו, הפעל את ה-ERD, טען את ערכת הבקרה האחרונה שפעלה כשורה או התקן מחדש את Windows.

מידע נוסף

כיצד ליצור תקליטון הפעלה למערכת Windows

על תקליטון ההפעלה של Windows לכלול את הקבצים NTLDR (או Setupldr.bin עבור Windows NT 3.5?), Ntdetect.com?, Boot.ini ואת מנהל ההתקנים המתאים עבור הדיסק הקשיח.

הערה בדרך כלל לקבצים Ntldr,? Ntdetect.com, ו-Boot.ini יש תכונות אופייניות שמוגדרות כתכונות מערכת, תכונות מוסתרות או תכונות לקריאה בלבד. אין צורך לאפס תכונות אלו כדי שדיסק האתחול יפעל.

לקבלת מידע נוסף אודות מבנה קובץ Boot.ini, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
102873 מוסכמות למתן שמות ושימוש בקובץ Boot.ini ובנתיב ARC (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כדי ליצור תקליטון אתחול של Windows, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

שיטה 1: אין לך גישה למחשב מבוסס Windows

אם אין לך גישה למחשב מבוסס-Windows, בצע את השלבים הבאים:
 1. צור עותק של תקליט ההתקנה הראשון של מערכת Windows באמצעות הפקודה diskcopy ולאחר מכן מחק את כל הקבצים בדיסק החדש.
 2. העתק את הקובץ Ntdetect.com והקובץ Ntldr מהתיקייה i386 בתקליטור לדיסק החדש.
 3. שנה את שם הקובץ Ntldr ל-Setupldr.bin.
 4. צור קובץ Boot.ini.

  הדוגמה שלהלן עובדת עבור כונן SCSI בעל מחיצה בודדת כאשר Windows מותקן תחת ?\WINNT. אולם הערך המדויק בסעיף [operating systems] תלוי בהגדרת התצורה של מחשב Windows אשר ברצונך לאתחל:
     [boot loader]
     timeout=30
     Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
  
     [operating systems]
     scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  							
  אם המחשב שלך מופעל מדיסק קשיח IDE,? EIDE, או ESDI או ממתאם SCSI אשר אינו כולל BIOS מובנה, החלף את scsi(0)? ב-multi(0)?.

  הערה אם במחשב שלך פועלת מערכת Windows NT 3.5 או Windows NT 3.51 והמחשב מאותחל מהכונן הראשון או השני מסוג SCSI, תוכל להחליף גם את הערךscsi(0) ? בערך multi(0)?.
 5. אם הנך משתמש בערך scsi(x)? בקובץ Boot.ini, העתק את מנהל ההתקן המתאים עבור בקר ה-SCSI הנמצא בשימוש במחשב ולאחר מכן שנה את שמו ל-Ntstartupdd.sys. אם אתה משתמש בערך multi(x)? בקובץ Boot.ini, אינך צריך לעשות זאת.
 6. הפעל את המחשב שלך באמצעות תקליטון ההפעלה ולאחר מכן היכנס למערכת Windows.

שיטה 2: יש לך גישה למחשב מבוסס Windows

אם יש לך גישה למחשב מבוסס-Windows, בצע את השלבים הבאים:
 1. אתחל תקליטון באמצעות תוכנית האתחול של Windows
 2. העתק את הקובץ Ntldr מתקליטור ההתקנה של Windows, מתקליטון ההתקנה של Windows NT או ממחשב הפועל באותה גירסת Windows המותקנת במחשב שברצונך להיכנס אליו עם תקליטון האתחול. ייתכן שיהיה עליך לחלץ את הקובץ מ-Ntldr._? ל-Ntldr באמצעות שורת הפקודה הבאה:
  expand Ntldr._ Ntldr
 3. העתק את הקובץ Ntdetect.com לדיסק.
 4. צור קובץ Boot.ini (או העתק אותו ממחשב הפועל במערכת Windows), ולאחר מכן שנה אותו כך שיתאים למחשב שאליו אתה מנסה לגשת. הדוגמה שלהלן עובדת עבור כונן SCSI בעל מחיצה בודדת כאשר Windows מותקן תחת ?\WINNT. אולם הערך המדויק בסעיף [operating systems] תלוי בהגדרת התצורה של מחשב Windows שאליו ברצונך לגשת:
     [boot loader]
     timeout=30
     Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
  
     [operating systems]
     scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  							
  אם המחשב שלך מופעל מכונן קשיח מסוג IDE,? EIDE או ESDI, החלף את את הערךscsi(0) ? בערך multi(0)?.

  הערה אם במחשב שלך פועלת מערכת Windows NT 3.5 או Windows NT 3.51 והמחשב מאותחל מהכונן הראשון או השני מסוג SCSI, תוכל להחליף גם את הערךscsi(0) ? בערך multi(0)?.
 5. אם הנך משתמש בערך scsi(x)? בקובץ Boot.ini, העתק את מנהל ההתקן המתאים עבור בקר ה-SCSI הנמצא בשימוש במחשב ולאחר מכן שנה את שמו ל-Ntstartupdd.sys. אם אתה משתמש בערך multi(x)? בקובץ Boot.ini, אינך צריך לעשות זאת.
 6. הפעל את המחשב שלך באמצעות תקליטון ההפעלה ולאחר מכן היכנס למערכת Windows.

שיטה 3: אם אתה מפעיל Windows NT 3.51

אם אתה מפעיל Windows NT 3.51, בצע את השלבים הבאים:
 1. אתחל תקליטון ריק בגודל 3.5 אינץ' 1.44 מגה-בתים תחת Windows NT 3.51.
 2. העתק את הקבצים Ntdetect.com ו-Ntldr אל הדיסק החדש.?
 3. צור קובץ Boot.ini ובו השורות הבאות:

  הערה דוגמה זו הינה עבור כונן SCSI בעל מחיצה אחת שבו Windows NT מותקן בתיקיית ברירת המחדל (C:\Winnt35)
     [boot loader]
     timeout=30
     Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35
  
     [operating systems]
     multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35="Windows NT 3.51"?
 4. הפעל את המחשב שלך באמצעות תקליטון ההפעלה ולאחר מכן היכנס למערכת Windows.

פתרון בעיות

ייתכן כי תקבל את אחת מהודעות השגיאה הבאות בעת ניסיון להפעיל את המחשב באמצעות תקליטון האתחול של Windows.

אם הנתיב המצביע אל קבצי המערכת שגוי או כולל את אות הכונן, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
Windows could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem:? Did not properly generate ARC name for HAL and system paths. Please check the Windows (TM) documentation about ARC configuration options and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed (לא היתה אפשרות להפעיל את Windows עקב בעיה בתצורת החומרה של הדיסק. לא ניתן לקרוא מדיסק האתחול שנבחר. בדוק את נתיב האתחול ואת חומרת הדיסק. עיין בתיעוד של מערכת Windows לגבי אפשרויות הגדרת התצורה של חומרת הדיסק ובמדריכי ציוד החומרה שברשותך לקבלת מידע נוסף. האתחול נכשל).
אם נבחר כונן SCSI שגוי או אם הקובץ Ntstartupdd.sys אינו קיים, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from selected startup disk. Check startup path and disk hardware. Please check the Windows (TM) documentation about hardware disk configuration and your hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed (לא היתה אפשרות להפעיל את Windows עקב בעיה בתצורת החומרה של הדיסק. לא ניתן לקרוא מדיסק האתחול שנבחר. בדוק את נתיב האתחול ואת חומרת הדיסק. עיין בתיעוד של מערכת Windows לגבי אפשרויות הגדרת התצורה של חומרת הדיסק ובמדריכי ציוד החומרה שברשותך לקבלת מידע נוסף. האתחול נכשל).

מאפיינים

Article ID: 311073 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 1.7
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbinfo kbfilesystems kbsetup KB311073

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com