วิธีการใช้การติดตั้งจากคุณลักษณะสื่อการเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 311078 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

มีการติดตั้งจากคุณลักษณะ Media (IFM) ในตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถใช้การสำรองข้อมูลสถานะระบบคืนค่าเป็นแหล่งข้อมูลเมื่อคุณเลื่อนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ในโดเมนอยู่ เมื่อคุณใช้ IFM เพื่อเลื่อนตัวควบคุมโดเมน คุณได้รับข้อความแสดงข้อดีที่สำคัญผ่าน promotions ที่ขึ้นอยู่กับเครือข่าย มีข้อดีเหล่านี้:
 • ใช้ทรัพยากรของเครือข่ายเมื่อตัวควบคุมโดเมนใหม่เป็น promoted ในโดเมนที่มีอยู่ลดลง
 • เร็ว sourcing ของบริการไดเรกทอรี Active Directory และแค็ตตาล็อกส่วนกลางข้อมูลไปยังตัวควบคุมโดเมนใหม่
 • การกู้คืนที่ปรับปรุงแล้วของตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 หลังจากที่มีฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์มีความล้มเหลว

บทนำ

IFM promotions รวมสี่ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. การติดตั้งตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ในแต่ละโดเมนที่คุณจะสามารถทำ IFM promotions
 2. ทำการสำรองข้อมูลสถานะระบบจากตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ในแต่ละโดเมนที่คุณจะสามารถทำ IFM promotions
 3. การคืนค่าการสำรองข้อมูลสถานะระบบลงในไดรฟ์ในระบบของคอมพิวเตอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 เครื่องที่คุณต้องการเลื่อนขั้น ต้องการสำรองข้อมูลสถานะระบบคืนค่าจากตัวควบคุมโดเมนในโดเมนเดียวกันที่จะถูก promoted ตัวควบคุมโดเมนใหม่ใน
 4. เนื่องตัวควบคุมโดเมนที่คุณติดตั้งไว้ในขั้นตอน 1 โดยใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
บทความนี้อธิบายวิธี การสร้าง และ การคืนค่าระบบการสำรองข้อมูลสถานะสำหรับ IFM promotions และวิธีการดำเนินการการเลื่อนระดับ IFM

หมายเหตุ
 • คุณต้องมีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการ IFM promotions
 • เมื่อต้องการเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมน R2 การสำรองข้อมูลต้องดำเนิน จาก Windows Server 2003 กับตัวควบคุมโดเมน SP2 หรือ จากตัวควบคุมโดเมน 2003 R2 ของ Windows Server ถ้าคุณพยายามที่จะเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมน R2 กับสื่อจากตัวควบคุมโดเมน SP1 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การดำเนินการล้มเหลวเนื่องจาก: Active Directory ไม่สามารถคืนค่า เนื่องจากแฟ้มสำรองข้อมูลที่ถ่ายภาพในโครงสร้างที่แตกต่างกันของระบบปฏิบัติการได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งตัวควบคุมโดเมนใหม่

ติดตั้งตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ในแต่ละโดเมนที่คุณจะสามารถทำ IFM promotions ถ้าคุณต้องการตัวควบคุมโดเมนแบบจำลอง IFM promoted ไปยังพาร์ติชันแค็ตตาล็อกส่วนกลางของแหล่งที่มาในระหว่างการเลื่อนระดับ ทำให้ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ที่จะใช้ในการสร้างการสำรองข้อมูลสถานะระบบเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง

การสำรองข้อมูลสถานะระบบ

 1. เข้าสู่ระบบในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ในโดเมนที่คุณจะสามารถทำ IFM promotions คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มการรักษาความปลอดภัย Domain Admins หรือกลุ่มการรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการสำรองข้อมูลเพื่อสำรองสถานะระบบ ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมโดเมน IFM promoted แหล่งแค็ตตาล็อกส่วนกลางในระหว่างการเลื่อนระดับ IFM เข้าสู่ระบบไปยังตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ที่ยัง โฮสต์ในแค็ตตาล็อกส่วนกลาง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมโดเมนแต่ละการสำรองข้อมูลสถานะระบบซึ่งจะถูกใช้ในระหว่างการ IFM promotions โฮสต์สำเนาที่สมบูรณ์ของแค็ตตาล็อกส่วนกลาง

  หมายเหตุ:รหัสเหตุการณ์ 1119 ปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีหลังจากการจำลองแบบเต็มของแค็ตตา-promoted ใหม่ทั้งหมดล็อก
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ntbackupแล้ว คลิกตกลง. (ถ้ามีการให้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลเริ่มต้นในโหมดตัวช่วยสร้าง คลิกการโหมดขั้นสูงเชื่อมโยงหลายมิติ)
 4. จากนั้นการสำรองข้อมูลแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นสถานะของระบบกล่องกาเครื่องหมายในบานหน้าต่างด้านซ้าย ไม่สำรองข้อมูลระบบแฟ้มของแผนภูมิ SYSVOL แยกต่างหากจากการสำรองข้อมูลสถานะระบบ
 5. ในการชื่อสื่อหรือแฟ้มที่สำรองข้อมูลกล่อง ระบุไดร์ฟ พาธ และชื่อแฟ้มของการสำรองข้อมูลสถานะระบบ

  เราขอแนะนำให้ คุณใช้ชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม.bkf ที่ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  • ชื่อที่ครบถ้วนของคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อโดเมนของตัวควบคุมโดเมนที่ทำการสำรองข้อมูล
  • ตัวควบคุมโดเมนหรือไม่มีเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง
  • ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนที่สำรองข้อมูลว่า MD5 checksum ข้อมูลแหล่งทรี SYSVOL
  • วันที่ทำการสำรองข้อมูล
  คุณอาจใช้ชื่อแฟ้มรูปแบบที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  x:\Fully_Qualified_Computer_Name.Build_Number.Service_Pack_Revision.[No]GC.[No]md5.TSL.YYYYMMDD.bkf
  โดย:
  • Fully_Qualified_Computer_Nameis the host name and the domain name of the domain controller. This must be the domain name of the domain where the system state was backed up.
  • Build Numberis the build number of the operating system that was backed up.
  • Service_Pack_Revisionis the service pack build number and the service pack version for the operating system that was backed up.
  • [No]GCindicates whether the backup originated from a global catalog or not.
  • [No]md5indicates whether the system state backup contains MD5 checksum data for the files and folders in the SYSVOL tree.
  • TSLis the value in days for thetombstoneLifetimeattribute when the backup was performed. (The default is 60 days.)
  • YYYYMMDDis the year, month, and day that the backup was performed.
  Consider this scenario: You create a system state backup of a global catalog domain controller on July 1, 2004. The domain controller is in the CONTOSO.COM domain, and its name is DC1. The tombstoneLifetime attribute for the forest determines both the useful life of a system state backup and how frequently the garbage collection routines are run. (Garbage collection routines remove items that were previously marked for deletion.) In this scenario, you might use a file name that is similar to the following:
  DC1.CONTOSO.COM.3790.SP0.GC.MD5.60.2004.07.01.BKF
  A system state backup that you make of DC1 on July 1, 2004, remains valid until July 29, 2004. For the next 60 days, you can use the backup to source the schema, the configuration, the CONTOSO.COM domain partition, and the global catalog on IFM-promoted replica domain controllers in the CONTOSO.COM domain.

  You may save the .bkf file to a local volume or to a network share. The network share can be on the domain controller that will be promoted in the same domain.
 6. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูลแล้ว คลิกขั้นสูง. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นAutomatically backup System Protected Files with the System Stateกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล. System protected files are not used for IFM promotions. These files decrease the size of the .bkf file by several hundreds of megabytes.
 7. ในBackup ProgressคลิกReport...to see the skipped files. Any files in the SYSVOL tree that were skipped by the backup process will not be sourced from the installation media when the media is used for promotion. Instead, the skipped files will be replicated over the network. If replication from the system state is critical, break any file locks, and then back up a new system state. You may receive a message that is similar to the following
  "Warning: Unable to open "<drive>:\<path>\SYSVOL\domain\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory"</path></drive>
  if the File Replication Service (FRS) is running. This error may be ignored, and the FRS can continue to run when the system state backup is performed.
หมายเหตุ:
 • The domain controller that was used to back up the system state must be running Windows Server 2003. When you try to use a system state backup from a Microsoft Windows 2000-based domain controller to source a Windows Server 2003-based domain controller in the same target domain, you may receive the following error message:
  The operation failed because:
  Active Directory could not be restored, because the backup files were taken on a different build of the operating system. User Action. Use a backup of the same build of the operating system and retry the restore operation. "A local error has occurred." This server has been disjoined from domain<domain name=""></domain>
 • To source the global catalog partition during IFM promotion, you must back up the system state on the global catalog domain controller in the domain that contains the new domain controller.
 • คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลสถานะระบบภายใน หรือ ผ่านการเชื่อมต่อบริการเทอร์มินัล
 • เมื่อต้องการลดขนาดของการสำรองข้อมูลสถานะระบบและเวลาใน การสำรอง และ การคืนค่าสถานะระบบ คลิกเพื่อยกเลิกการสำรองข้อมูลอัตโนมัติระบบป้องกันแฟ้ม ด้วยสถานะของระบบกล่องกาเครื่องหมายที่กล่าวไว้ในส่วนขั้นตอนที่ 6 ของการ "สำรองสถานะระบบ"

การคืนค่าการสำรองข้อมูลสถานะระบบ

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 ที่คุณต้องการเลื่อน คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์นี้
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ntbackupแล้ว คลิกตกลง. (ถ้ามีการให้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลเริ่มต้นในโหมดตัวช่วยสร้าง คลิกการโหมดขั้นสูงเชื่อมโยงหลายมิติ)
 3. ในอรรถประโยชน์การสำรอง คลิกการคืนค่า และจัดการสื่อแท็บ ในการเครื่องมือเมนู คลิกแค็ตตาล็อกแฟ้มสำรองข้อมูล...แล้ว ค้นหาแฟ้ม.bkf ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ คลิกตกลง.
 4. ขยายเนื้อหาของแฟ้ม.bkf และคลิกเพื่อเลือกนั้นสถานะของระบบกล่องกาเครื่องหมาย
 5. ในคืนค่าแฟ้มไปยัง:คลิกตำแหน่งที่ตั้งอื่น. เมื่อต้องการเรียกคืนสถานะระบบ พิมพ์ลอจิคัลไดรฟ์และเส้นทาง เราแนะนำให้ คุณพิมพ์x: \Ntdsrestore. ในคำสั่งนี้xมีไดรฟ์แบบลอจิคัลที่จะสุดโฮสต์ฐานข้อมูล Active Directory เมื่อคอมพิวเตอร์สมาชิกถูก promoted มีเลือกตำแหน่งที่ตั้งในขั้นสุดท้ายสำหรับฐานข้อมูล Active Directory เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ โฟลเดอร์นี้ต้องแตกต่างจากโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยสถานะการคืนค่าระบบ

  หมายเหตุ:ใช้แบบตำแหน่งที่ตั้งอื่นตัวเลือกในการสำรองข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์ทำให้การสำรองข้อมูลสถานะระบบในโฟลเดอร์ที่แตกต่างจากตำแหน่งที่ตั้งเดิม ถ้าการตำแหน่งที่ตั้งอื่นตัวเลือกไม่มี ใช้ ฐานข้อมูล Active Directory และแผนภูมิ SYSVOL อยู่ในเส้นทางเริ่มต้นของตนภายใต้โฟลเดอร์% systemroot % คืนค่าสถานะระบบอาจเขียนทับสำคัญระบบและการกำหนดค่าแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังกู้คืนสถานะระบบ

  หมายเหตุ:เฉพาะ ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 สามารถเรียกคืนสถานะระบบไปยังตำแหน่งอื่นในขณะที่คุณกำลังทำงานในโหมด Active Directory ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ windows 2000 ต้องถูก booted ในโหมด DSREPAIR เพื่อเรียกคืนสถานะระบบไปยังตำแหน่งอื่น หมายเหตุว่า อยู่ในโหมด DSREPAIR คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์อาจได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อพวกเขาพยายามเข้าถึงข้อมูลหลักการแจกจ่าย File System (DFS) หรือ DFS ลิงค์ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิด

  จุดประสงค์หลักของการเลื่อนระดับ IFM คือ optimally แหล่ง Active Directory ไดรฟ์ข้อมูลที่สำรองข้อมูลสถานะระบบกำลังคืนค่าเพื่อกำหนดว่า แฟ้มบันทึก Ntds.dit ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และ NTDS ถูกย้าย หรือคัดลอกไปยังตำแหน่งที่สุดท้ายในระหว่างการเลื่อนระดับ IFM

  ถ้าสถานะของระบบจะคืนค่า ไดรฟ์ข้อมูลเดียวกันเป็นไดรฟ์ที่จะสุดโฮสต์ Ntds.dit และ NTDS ไฟล์บันทึก กระบวนการเลื่อนระดับ IFM จะย้าย Ntds.dit และ NTDS ไฟล์บันทึกจากตำแหน่งที่ตั้งที่คืนค่าไปยังตำแหน่งที่สุดท้าย

  หากคุณเรียกคืนสถานะระบบ กับไดรฟ์ข้อมูลแบบอื่นนอกเหนือจากไดรฟ์ข้อมูลที่จะสุดโฮสต์ Ntds.dit และ NTDS ล็อกแฟ้ม ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรี Active จะคัดลอกแฟ้มบันทึก Ntds.dit และ NTDS ไปยังตำแหน่งที่สุดท้าย คุณต้องลบด้วยตนเองออกแฟ้มและโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ที่คืนค่าที่เหลือหลังจากการเลื่อนระดับสำเร็จ

  ไปยังแหล่งข้อมูล SYSVOL จากการคืนค่า สำเนาสำรอง คุณต้องคืน SYSVOL ข้อมูลในการสำรองข้อมูลสถานะระบบกับไดรฟ์ข้อมูลเดียวกันเป็นไดรฟ์ที่คุณระบุไว้ในตัวช่วยการติดตั้งไดเรกทอรี Active กับโฮสต์ทรี SYSVOL มิฉะนั้น ข้อมูลจะถูก sourced ผ่านเครือข่ายจากตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในโดเมนเดียวกันเป็นตัวควบคุมโดเมนใหม่ For more information about how to source files and folders in the SYSVOL tree during IFM promotion, see the "Seeding the SYSVOL tree from restored files during IFM promotion"ส่วน

  For the fastest sourcing of Active Directory, restore the system state to the same volume that will ultimately host the Active Directory database. This volume is defined when you run the Active Directory Installation Wizard.
 6. คลิกเริ่มการคืนค่าแล้ว คลิกตกลงto bypass theNot all system state data will be restored when re-directed to an alternative locationตัวเลือก คลิกตกลงto start restoring data. คลิกปิดwhen the restore is completed.
หมายเหตุ:The useful life for a system state backup of a domain controller is defined by thetombstoneLifetimeattribute in Active Directory. By default, the setting is 60 days. To use a system state backup for IFM promotion, you must perform the backup in the number of days that are specified by thetombstoneLifetimeแอตทริบิวต์ You must not adjust system clocks forward or backward to satisfy date requirements in the Active Directory Installation Wizard. Similarly, you must not increase the value of thetombstoneLifetimeattribute to extend the useful life of the backup media or of the restore media. Out of date backups create inconsistencies in Active Directory objects and attributes for different domain controllers in the same domain or in the same forest. You must reconcile these inconsistencies. When you use an out of date backup for an IFM promotion, you may receive an error message that is similar to the following:
The operation failed because:

The attempt to restore Active Directory failed because the restored copy of Active Directory is too old.

Restored Active Directory age (days): XX
Maximum restored age (days): 60 (by default)

"A local error has occurred."

You need to restore the Active Directory backup files again and restore the wizard in order to attempt the operation again.

Promoting an additional domain controller

 1. Verify that the domain controller that is to be promoted has DNS name resolution and network connectivity to existing domain controllers in the domain controller's target domain.
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dcpromo /advแล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกถัดไปto bypass theWelcome to the Active Directory Installation WizardและOperating System Compatibilityกล่องโต้ตอบ
 4. ในการDomain Controller Typeหน้า คลิกAdditional domain controller for an existing domainแล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในการCopying Domain Informationpage, clickFrom these restored backup files:, and then type the logical drive and the path of the alternative location where the system state backup was restored. คลิกถัดไป.
 6. ในNetwork Credentials, type the user name, the password, and the domain name of an account that is a member of the domain administrators group for the domain that you are promoting in.
 7. Continue with the remainder of the Active Directory Installation Wizard pages as you would with the standard promotion of an additional domain controller.
 8. After the SYSVOL tree has replicated in, and the SYSVOL share exists, delete any remaining restored system files and folders.

หมายเหตุ
 • IFM promotions are supported only to create additional domain controllers. IFM promotions are not supported to create the first domain controller in a new child domain or in a new tree that is in an existing Active Directory forest.
 • IFM-promoted domain controllers must have name resolution and network connectivity to existing domain controllers in the target domain and forest.
 • Application partitions may or may not be sourced during an IFM promotion, depending upon the service pack level of the server being promoted. The original released version of Windows Server 2003 application partitions, such as domain-wide and forest-wide DNS application partitions, or custom application partitions that are defined by administrators or by applications, are not sourced during IFM promotions unless Windows Server 2003 Service Pack 1 is installed, and the forest function level is Windows Server 2003.
 • สำรองข้อมูลสถานะระบบที่ใช้สำหรับการเลื่อนระดับ IFM ต้องสามารถคืนค่าไปยังไดรฟ์ภายในเครื่องซึ่งได้ถูกกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเนื่อง คืนค่าสถานะของระบบ สำหรับไดรฟ์แบบถอดได้ หรือ สื่อแบบถอดได้ เช่นซีดีหรือดีวีดี promotions IFM เหนือเส้นทางที่ถูกแมป และ เหนือเส้นทางเครือข่ายแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) ไม่ได้รับการสนับสนุน
 • เราไม่สนับสนุน หรือแนะนำแพลตฟอร์มหว่าง IFM promotions การใช้การสำรองข้อมูลสถานะระบบของ DC แบบ 32 บิตเพื่อ IFM เลื่อน DC แบบ 64 บิต หรือไม่มีสนับสนุนทางกลับ vise
อย่าติดตั้งตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 ที่ไม่มี Service Pack 1 (SP1) โดยใช้การจำลองการติดตั้งจากสื่อ (IFM) วิธีถ้ามีดำเนินการสำรองข้อมูลจากตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 SP1

หัวข้อขั้นสูง

เนื่องการสำรองข้อมูลสถานะระบบ โดยใช้ซีดี ดีวีดี หรือสื่อแบบถอดได้อื่น ๆ

การสำรองข้อมูลสถานะระบบอาจสามารถคืนค่า หรือ "เขียน" ในการอ่านอย่างเดียวสื่อแบบถอดได้ เช่นซีดีหรือดีวีดี ถ้าคุณเก็บข้อมูลสำรองสถานะระบบของคุณบนสื่อแบบถอดได้ คุณได้มีประสิทธิภาพและเป็นวิธีราคา การเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมนต่าง ๆ หรือ การกู้คืนตัวควบคุมโดเมนล้มเหลว กฎทั้งหมดที่ใช้กับการสำรอง การกู้คืน และดำเนินการ IFM promotions ใช้ เมื่อคุณใช้สื่อที่ถอดออกได้ IFM promotions คุณมีตัวเลือกต่อไปนี้:
 • เขียนแฟ้ม.bkf ลงบนสื่อที่ถอดออกได้โดยตรง
 • การคืนค่าแฟ้ม.bkf ไปยังตำแหน่งอื่น แล้วจึง เขียนอิมเมขยายไปยังฮาร์ดดิสก์
แต่ละตัวเลือกมีข้อดีของ

การเขียนแฟ้ม.bkf บนสื่อแบบถอดได้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สำรองข้อมูลสถานะระบบ โดยทำตามขั้นตอนใน "สำรองสถานะระบบ
 2. เขียนแฟ้ม.bkf กับซีดีหรือดีวีดีแบบเขียนได้โดยตรง
 3. การคืนค่าแฟ้ม.bkf จากการสำรองข้อมูลสถานะระบบไปยังไดรฟ์แบบลอจิคัลที่จะโฮสต์แฟ้ม Ntds.dit
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dcpromo /advแล้ว คลิกตกลง. ระบุเส้นทางของการสำรองข้อมูลสถานะระบบที่คุณได้คืนค่าในขั้นตอนที่ 3
การเขียนแฟ้ม.bkf ลงบนซีดี คุณจะต้องคืนสถานะระบบไปยังตำแหน่งอื่นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังถูก promoted วิธีนี้ปกป้องข้อมูล checksum MD5 สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่อยู่ในแผนภูมิ SYSVOL ดังนั้น FRS สามารถแหล่ง SYSVOL แผนภูมิ โดยใช้การคืนค่าเฉพาะแฟ้มแทนที่ด้วยการใช้แฟ้มต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย นอกจากนี้ แฟ้ม.bkf อาจถูกบีบอัดให้พอดีกับแผ่นซีดี หรือดีวีดี

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้ม.bkf ไปยังตำแหน่งอื่น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สำรองสถานะระบบ โดยทำตามขั้นตอนในส่วน "สำรองสถานะระบบ" คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นสำรองข้อมูลอัตโนมัติระบบป้องกันแฟ้ม ด้วยสถานะของระบบกล่องกาเครื่องหมายที่อธิบายไว้ในส่วนของขั้นตอนที่ 5 ของการ "สำรองสถานะระบบ" เพื่อลดขนาดของแผนภูมิสถานะของระบบ
 2. การเรียกคืนสถานะระบบไปยังตำแหน่งอื่นบนไดรฟ์ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ซึ่งมีซีดีหรือดีวีดีของตัวเขียนที่ติดตั้ง ระบุข้อตำแหน่งที่ตั้งอื่นในการสำรองข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์ทำให้การสำรองข้อมูลสถานะระบบในโฟลเดอร์อื่น มิฉะนั้น สถานะระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสำรองจะถูกประยุกต์ใช้กับโฟลเดอร์% systemroot %ของคอมพิวเตอร์ที่ทำการกู้คืนข้อมูล สถานการณ์นี้อาจทำให้ระบบและแฟ้มการกำหนดค่าเพื่อที่ถูกเขียนทับ

  หมายเหตุ:เฉพาะตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 สามารถคืนค่าแผนภูมิสถานะของระบบไปยังตำแหน่งอื่นในขณะที่คุณเรียกใช้ใน Active Directory โหมด
 3. เฉพาะแฟ้มอาจถูกเอาออกจากแผนภูมิสถานะของระบบที่ขยายในโฟลเดอร์ \Ntdsrestore ถ้าขนาดของดิสก์มีปัญหา ดูส่วน "การลดขนาดของการสำรองข้อมูลสถานะระบบ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 4. Burn all the files and folders in the \Ntdsrestore folder that you restored in step 2 onto the removable media. See the "Reducing the size of system state backups" section for more information.
 5. เรียกใช้การdcpromo /advcommand, and then specify the path of the system state backup that is located on the removable media.
Restoring the .bkf file to an alternative location is convenient because the IFM promotion can be performed from removable media. With this option, you do not have to restore the .bkf file to an alternative location. The disadvantage of this option is that when you copy the expanded system state image to removable media, the MD5 checksum data for files in the SYSVOL tree is lost. Therefore, the contents of the SYSVOL tree must be sourced over the network.

Reducing the size of system state backups

When a domain controller is located in a domain, or in a forest, that has many objects, the size of the default system images from the domain controller may be more than the 650-megabyte (MB) capacity of CDs or the 4-gigabyte-plus capacity of DVDs. A system state backup of an Active Directory domain controller has five elements:
 • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • The SYSVOL tree
 • The Boot.ini file
 • The COM+ class registration database
 • The registry
Administrators may delete unnecessary elements in the system state backup if the removable media or the partition that hosts the restored backup does not contain sufficient free disk space. A system state backup that is restored to an alternative location has a matching folder name for each element of the system state backup. The following list indicates whether a system state backup element is required or whether it can be removed to reduce the backup on-disk footprint:
 • Active Directory is required.
 • The SYSVOL tree may be optionally removed. (A specific configuration is required to source the SYSVOL tree during IFM promotion. )
 • The Boot.ini file may be removed.
 • The COM+ class registration database may be removed.
 • The registry folder is required. Registry components are required as follows:
  • The Default file in the \Registry folder may be removed.
  • The SAM file is required.
  • The SECURITY folder is required.
  • The SOFTWARE file may be removed.
  • The SYSTEM file is required.
If disk space is still an issue, perform an offline defragmentation of the Ntds.dit file on the domain controller that is used to back up the system state, and then back up a new system state if appropriate. Alternatively, back up the system state from a domain controller in the appropriate domain that is not a global catalog server.

Performing unattended IFM promotions

You can perform unattended IFM promotions by using thedcpromo /answer:FileName :คำสั่ง ในคำสั่งนี้FileName :points to a Notepad file that contains a completed version of the following template:
[DCINSTALL]
UserName=SAM account name with domain admin credentials in the target domain
Password=The password for the account name
UserDomain=The domain name for the account name
DatabasePath=%systemroot%\ntds
LogPath=%systemroot%\ntds
SYSVOLPath=%systemroot%\SYSVOL
SafeModeAdminPassword=The password for an offline administrator account
CriticalReplicationOnly=no
SiteName=The name of the Active Directory site that this domain controller will reside in. This site must be created in advance in the Dssites.msc snap-in.
ReplicaOrNewDomain=Replica
ReplicaDomainDNSName=The fully qualified domain name
ReplicationSourceDC=An existing domain controller in the domain
ReplicateFromMedia=yes
ReplicationSourcePath=The local drive and the path of the backup
RebootOnSuccess=yes
For more information about the [DCINSTALL] section of the answer file, visit the following Microsoft Web site:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/9639f180-c7fe-41c6-8c3d-92389023f0e71033.mspx

Sourcing DNS application partitions during IFM promotion

You can include application directory partitions in the backup media that you use to install Active Directory. To do this, increase the forest functional level, and then install Windows Server 2003 SP1 on the domain controller that you back up and on any servers that you intend to install as domain controllers. To include application directory partitions in an Active Directory installation from backup media, follow these steps:
 1. Create the standard answer file that is required to install an additional domain controller in the domain.
 2. To include application directory partitions that are contained in the system state backup, type the following entry at the end of the answer file:
  ApplicationPartitionsToReplicate=
 3. Enter a value for "ApplicationPartitionsToReplicate" as follows:
  • If you want to include all application directory partitions, type*as the value.
  • If you want to include specific application directory partitions, type the distinguished name of each directory partition. Enclose each distinguished name in quotation marks, and separate each name by one space. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ต่อไปนี้:
   ApplicationPartitionsToReplicate="dc=app1,dc=contoso,dc=com" "dc=app2,dc=contoso,dc=com"
 4. In the "ReplicationSourcePath=" entry, type the path of the folder that contains the restored system state backup files on the installation computer.
 5. If you do not want the Active Directory Installation Wizard (Dcpromo.exe) to prompt the user for passwords, follow these steps:
  1. Type the password in the "Password" entry for the account that you will use to install the domain controller.
  2. Type the password in the "SafeModeAdminPassword" entry that you will use to provide access to Directory Services Restore Mode
  3. Save the answer file.
 6. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  dcpromo /adv /answer: "Path_of_the_Answer_File_Name"
  การติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณปล่อยรหัสผ่านว่างเปล่าในแฟ้มคำตอบ ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Active Directory พร้อมท์คุณ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแล และรหัสผ่านของโหมดการคืนค่าบริการไดเรกทอรี ถ้าคุณระบุ "ไม่" สำหรับรายการ "RebootOnSuccess" ในแฟ้มคำตอบ ตัวช่วยสร้างพร้อมท์ให้คุณเริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังจากการติดตั้ง

seeding แผนภูมิ SYSVOL จากการคืนค่าแฟ้มในระหว่างการเลื่อนระดับ IFM

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


FRS สามารถแหล่งแฟ้มและโฟลเดอร์จากสถานะการคืนค่าระบบบนรีสตาร์ทครั้งแรกหลังจากการเลื่อนระดับ IFM ถ้าคุณเป็นไปตามการอ้างอิงที่เข้มงวดที่ FRS จำเป็นต้อง การสำรองข้อมูลสถานะระบบต้องประกอบด้วยข้อมูล checksum MD5 ที่ใช้ โดย FRS นี้เพื่อดูว่า การคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่เหมือนกับรุ่นของแฟ้มบนตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ในโดเมน นอกจากนี้ SYSVOL ส่วนของการสำรองข้อมูลสถานะระบบต้องถูกกู้คืนไปเหมือนกับไดรฟ์ข้อมูลที่เลือกไปยังโฮสต์ SYSVOL ในแผนภูมิเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
266679pre-staging การจำลองแบบแฟ้มที่ริจำลองแบบแฟ้มบนแชร์ระบบแฟ้ม SYSVOL และ Distributed สำหรับการซิงโครไนส์ที่ดีที่สุด
เมื่อต้องการใช้การเลื่อนระดับ IFM การสำรองข้อมูลแผนภูมิ SYSVOL ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ยืนยันว่า MD5 checksums ที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการสำรองข้อมูล

  FRS ต้องมีสร้างข้อมูล checksum MD5 สำหรับแฟ้มในแผนภูมิ SYSVOL จำลอง MD5 checksums การมีอยู่ ไฟล์ และโฟลเดอร์ใน SYSVOL ใน แผนภูมิต้องได้รับแบบอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากที่มีตัวควบคุมโดเมนสองราย หรือมากกว่าในโดเมน เมื่อต้องการให้ผลลัพธ์นี้ แก้ไขไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่ในแผนภูมิ SYSVOL ก่อนที่คุณสำรองข้อมูลสถานะระบบ (ตัวควบคุมโดเมน ตั้งแต่สองต้องอยู่ในโดเมน) คุณสามารถตรวจสอบการมีอยู่ของ MD5 checksums โดยใช้เครื่องมือ Ntfrsutil.exe เพื่อสร้างเนื้อหาของ IDTABLE FRS ของ Windows NT ได้

  แฟ้มใด ๆ ที่มีการ checksum MD5 null หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณทำการสำรองข้อมูล จะถูกจำลองแบบเครือข่ายจากหุ้นส่วนที่ upstream หลังจากการเลื่อนระดับ
 2. สำรองข้อมูลสถานะระบบ

  ค้นหาตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ที่มีอยู่ในโดเมนที่คุณต้องการเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติมลงใน ตัวควบคุมโดเมนนี้ควรโฮสต์สำเนาที่สมบูรณ์ของแค็ตตาล็อกส่วนกลาง ฐานข้อมูลของ FRS ต้องประกอบด้วยค่า MD5 สำหรับแฟ้มในแผนภูมิ SYSVOL เมื่อคุณแก้ไขแฟ้มที่มีอยู่ หรือสร้างแฟ้มใหม่ในแผนภูมิการ SYSVOL ที่ประกอบด้วย ตั้งแต่สองโดเมนคอนโทรลเลอร์ MD5 checksums กำลัง computed โดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการสำรองข้อมูลสถานะระบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มโปรแกรม Backup ในคอนโซลของตัวควบคุมโดเมนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มีการสำรองข้อมูล
  2. คลิกเลือกโหนต่อไปนี้ที่จะแสดงขึ้นในโปรแกรมการสำรองข้อมูล:
   • กระบวนการสถานะของระบบไดรฟ์ภายใต้'คอมพิวเตอร์ของฉัน
   • X:\ParentFolder\Sysvol\Domain

    หมายเหตุ:X:\ParentFolderเส้นทางที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่แชร์ SYSVOL ได้ เส้นทางเริ่มต้นสำหรับ SYSVOL ไดเรกทอรีรากคือ C:\Windows\Sysvol\Domain หรือ C:\Winnt\Sysvol\Domain อย่างไรก็ตาม ไดเรกทอรีรากอาจถูกวางลงในอีกเส้นทางหรือไดรฟ์ข้อมูล NTFS ในระบบได้
  3. พิมพ์ชื่อที่ถูกต้องสำหรับแฟ้ม.bkf ในนั้นชื่อสื่อหรือแฟ้มที่สำรองข้อมูลเขตข้อมูล:
  4. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล.
  5. ในข้อมูลงานสำรองข้อมูลคลิกขั้นสูงคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นสำรองข้อมูลอัตโนมัติระบบป้องกันแฟ้ม ด้วยสถานะของระบบกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  6. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล.
 3. คืนค่าการสำรองข้อมูลสถานะระบบ

  คุณสามารถ seed แฟ้มและโฟลเดอร์ในแผนภูมิ SYSVOL จากการสำรองข้อมูลคืนค่าโฟลเดอร์สถานะของระบบหรือโฟลเดอร์ Sysvol\Netlogon แต่เป็นการยากที่จะทำอย่างไร MD5 checksum ข้อมูลต้องมีการนำเสนอในการคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่เมื่อคุณสำรองข้อมูลแผนภูมิ SYSVOL

  เมื่อต้องการคืนค่าการสำรองข้อมูลสถานะระบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เข้าสู่ระบบคอนโซลของตัวควบคุมโดเมนที่กำลังถูก promoted ใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
  2. เริ่มโปรแกรมสำรองข้อมูล
  3. แค็ตตาล็อกข้อมูลสำรองที่จำเป็น
  4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของโปรแกรมการสำรองข้อมูล คลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่คืนค่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของระบบของแฟ้มข้อมูลสำรอง
  5. ในการคืนค่าแฟ้มไปยังคลิกตำแหน่งที่ตั้งอื่น.
  6. ในการตำแหน่งที่ตั้งอื่นกล่อง ชนิดx: \ntdsrestore.xมีไดรฟ์ข้อมูลที่ผู้ดูแลจะระบุถึงโฮสต์แฟ้ม Ntds.dit เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ promoted โดยใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรี Active
  7. คลิกเริ่มการคืนค่าแล้ว ให้กระบวนการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์
  8. If the SYSVOL tree will be hosted on a different volume than the Ntds.dit file, start the Backup program, repeat steps 3c, 3e, 3f, and 3g to restore the X:\ParentFolder\Sysvol\domain folder that you backed up in step 2b. Restore to they:\Ntds_sysvol folder.yis the volume that the administrator will designate to host the SYSVOL when the computer is promoted by using the Active Directory Installation Wizard.
 4. Investigate the staging folder size.

  If the current or expected size of the SYSVOL tree will be more than 650 MB, increase the size of the staging folder on all current and future domain controllers in the domain to 1.5 times the current or the expected size in MB.For more information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  329491Configuring correct staging area space for replica sets
 5. Identify the helper domain controller.

  In a network-based promotion, a new NTDS setting object and a new computer account is created or modified on a helper domain controller. The helper domain controller also has the first opportunity to source the contents of the SYSVOL share to the new domain controller.

  If the SYSVOL tree is being sourced from a locally-restored copy of the system state during an IFM-based promotion, MD5 checksums of locally-restored files are compared with the files in the SYSVOL tree of the helper domain controller.

  If the helper domain controller is running Windows 2000 Service Pack 3 or later, or Windows Server 2003, and the helper domain controller has replicated all the files that are currently in the SYSVOL tree in the last seven days, the IFM-promoted domain controller will replicate the contents of the SYSVOL tree over the network. This scenario occurs even if the system state restore contained a system state that was restored to the correct volume and that contained matching MD5 checksum data.

  To move locally-restored files with matching MD5 checksums to the SYSVOL folder, the outbound log of the helper domain controller must be trimmed.

  หมายเหตุ:Trimming the outbound log eliminates an important performance optimization feature. This feature caches recent changes to FRS-replicated files in the outbound log and in the staging folder for immediate replication to new domain controllers that are added to the domain.

  To identify the ideal helper domain controller, locate a domain controller that has a low number of inbound and outbound connections. This domain controller must not be a significant originator or forwarder of change orders to downstream partners in SYSVOL or FRS-replicated DFS replica sets.
 6. Trim the outbound log of the helper domain controller.
  1. Changes theOutlog Change History In Minutesvalue in the following registry subkey:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   221111คำอธิบายของรายการ FRS ในรีจิสทรี
  2. รีสตาร์ FRS บนตัวควบคุมโดเมนของผู้ช่วยเหลือ
  3. แสดงรายการเนื้อหาของล็อกขาออกตัวควบคุมโดเมนผู้ช่วยเหลือ โดยใช้การntfrsutl outlogคำสั่ง เนื้อหาของล็อกขาออกปัจจุบันต้องประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่มีการปรับเปลี่ยนหลัง จากที่คุณเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี FRS. ในการเริ่มระบบใหม่
 7. เรียกใช้การทำงานอัตโนมัติdcpromoคำสั่งไปยังแหล่งข้อมูล Active Directory จากตัวควบคุมโดเมนของผู้ช่วยเหลือ

  สำหรับใหม่โดเมนคอนโทรลเลอร์ทำ checksum MD5 การเปรียบเทียบกับตัวควบคุมโดเมนล็อกขาออกมีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องระบุชื่อของตัวควบคุมโดเมนของผู้ช่วยเหลือในการ " ReplicationSourceDC =" พารามิเตอร์ของการทำงานอัตโนมัติdcpromoแฟ้มคำตอบ รวมเส้นทางของการสำรองข้อมูลสถานะระบบคืนค่าที่คุณได้คืนค่า Active Directory ในการ " ReplicationSourcePath =" พารามิเตอร์ ดูส่วน "แบบอัตโนมัติตอบแฟ้ม" สำหรับไวยากรณ์คำสั่ง ประเภท:dcpromo /answer:FileName :. ในคำสั่งนี้FileName :คือชื่อของข้อความของคุณทำงานอัตโนมัติdcpromoแฟ้มคำตอบ

  การตรวจสอบว่าแฟ้มใน SYSVOL ใน แผนภูมิจะถูกย้ายในจากโฟลเดอร์ pre-staged บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกำลังถูกจำลองแบบเครือข่ายจากหุ้นส่วนที่ upstream กำหนดค่ารีจิสทรีสำหรับ Debug ความรุนแรงบันทึกไปยัง4บนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเนื่อง ตรวจสอบค่ารีจิสทรีก่อนที่คุณทำงานนี้dcpromoคำสั่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  221111คำอธิบายของรายการ FRS ในรีจิสทรี
  เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มทั้งหมดที่ถูกจำลองแบบจากคู่ค้า upstream พิมพ์:
  findstr /I “ NtFrs_000 RcsReceivingStageFile"หรือไม่แฟ้มบันทึก

  เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มทั้งหมดที่ถูก sourced จากการสำรองข้อมูลสถานะระบบ pre-staged พิมพ์:
  NTFRS_000 /I “ (218) ” Findstr หรือไม่แฟ้มบันทึก
  หมายเลขของสตริงการ "(218)" ที่พบในแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่องต้องตรงกับจำนวนแฟ้ม และโฟลเดอร์ในชุดแบบจำลอง SYSVOL กำหนดถ้าสมาชิกนี้มีดำเนินการไม่มีตัวเชื่อมอื่น ๆ

  คุณสามารถใช้เครื่องมือ List.exe ใน Kit ทรัพยากรของ 2003 Server Windows เพื่อดูผลลัพธ์ของการบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง FRS
 8. หลัง จากที่มีการจำลองแบบแผนภูมิ SYSVOL ใน และหลัง จากที่อยู่ใช้ร่วมกัน SYSVOL ลบโฟลเดอร์และแฟ้มระบบที่มีการคืนค่าที่เหลือ
 9. การตั้งค่าใหม่outlog ประวัติการเปลี่ยนแปลงในนาทีชนิดของรีจิสทรีกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นวัน seven บนตัวควบคุมโดเมนของผู้ช่วยเหลือ

กำลังวิเคราะห์แฟ้ม Dcpromo.log และ Dcpromoui.log

IFM promotions สามารถระบุในแฟ้ม Dcpromo.log และ Dcpromoui.log ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %systemroot%\debug excerpt นี้จากแฟ้ม Dcpromo.log แสดงการเลื่อนระดับ IFM ที่องค์ประกอบของระบบถูกคืนค่าไปยังโฟลเดอร์ C:\Ntdsrestore และจากนั้น ในภายหลัง sourced จากโฟลเดอร์ %systemroot%\debug
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Configuring the local domain controller to host Active Directory
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Copying restored Active Dir.. files from C:\ntdsrestore\Active Dir...\ntds.dit to D:\WINDOWS\NTDS\ntds.dit…
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Copying restored Active Dir..files from C:\ntdsrestore\Active Dir...\edb00002.log to D:\WINDOWS\NTDS\edb00002.log…
MM/DD HH:MM:SS [INFO] Active Dir.. is initializing the restored database files. This might take several minutes.
excerpt ต่อไปนี้จากแฟ้ม Dcpromoui.log ไม่น้อยกว่า interesting แต่ excerpt แสดงว่า มีดำเนินการเลื่อนระดับ IFM
dcpromoui 6D8.104 0452   Enter State::ReplicateFromMedia true

ข้อมูลอ้างอิง

For more information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
832942You receive a "File Not Found" error message when you use DCPROMO /ADV to restore a system state

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 311078 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB311078 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311078

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com