JAK: Dodawanie informacji o programie Internet Explorer 6 do pliku Browscap.ini

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 311227 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano, jak dokonać edycji pliku Browscap.ini, aby dołączyć do niego informacje o programie Internet Explorer 6. Jest to konieczne, aby program Internet Explorer 6 był wykrywany jako wersja przeglądarki przez skrypty na stronie sieci Web korzystające z obiektu BrowserType usługi IIS (Internet Information Server). Aby uzyskać dodatkowe informacje o użyciu obiektu BrowserType do określania wersji przeglądarki, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
167820 HOWTO: Determine Browser Version from a Script
UWAGA: Poniższe procedury są używane przez członków grupy administratorów na serwerze z uruchomioną usługą IIS.

Otwieranie pliku Browscap.ini w Notatniku

 1. Na serwerze kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
 2. W programie Notatnik kliknij polecenie Otwórz w menu Plik.
 3. Otwórz plik Browscap.ini znajdujący się w folderze %systemroot%\WINNT\System32\Inetsrv.

Tekst dodawany do pliku Browscap.ini

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; IE 6.0

[IE 6.0]
browser=IE
Version=6.0
majorver=#6
minorver=#0
frames=True
tables=True
cookies=True
backgroundsounds=True
vbscript=True
javaapplets=True
javascript=True
ActiveXControls=True
Win16=False
beta=False
AK=False
SK=False
AOL=False
Update=False

[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98*)]
parent=IE 6.0
platform=Win98
beta=True

[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT*)]
parent=IE 6.0
platform=WinNT
beta=True

[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)]
parent=IE 6.0


[IE 6.0b]
browser=IE
Version=6.0
majorver=#6
minorver=#0
frames=True
tables=True
cookies=True
backgroundsounds=True
vbscript=True
javaapplets=True
javascript=True
ActiveXControls=True
Win16=False
beta=True
AK=False
SK=False
AOL=False
Update=False


[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98*)]
parent=IE 6.0
platform=Win98
beta=True

[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT*)]
parent=IE 6.0
platform=WinNT
beta=True

[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b)]
parent=IE 6.0b
				


Kopiowanie i wklejanie tekstu do pliku Browscap.ini

 1. Skopiuj tekst z sekcji „Tekst dodawany do pliku Browscap.ini” z tego artykułu (powyżej). W tym celu zaznacz tekst i naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W Notatniku wklej skopiowany tekst za sekcją „Internet Explorer 5”, mniej więcej w połowie pliku Browscap.ini.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zakończ w menu Plik.

Właściwości

Numer ID artykułu: 311227 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 3.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Information Server 2.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbenv KB311227

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com