ถามที่ถามบ่อย - SQL Server - จดหมาย SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 311231 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกและความสามารถของ SQL จดหมาย บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL จดหมายหรือวิธีการแก้ไขปัญหาจดหมาย SQL ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับจดหมาย SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315886 ปัญหาทั่วไปของจดหมาย SQL
ใหญ่จดหมาย SQL ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้เนื่องจาก มีการกำหนดค่าไม่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL จดหมายได้อย่างถูกต้อง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
263556 วิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL จดหมาย
บทความนี้ presumes ที่มีความรู้ทำงานเบื้องหลังข้อมูลในบทความฐานความรู้ของ Microsoft Q263556

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อคิดเห็นในบทความนี้เกี่ยวข้องกับจดหมาย SQL นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับจดหมายของบริษัทตัวแทน SQL

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่ต้องปฏิบัติตามเป็นคำถามที่ถามบ่อยของจดหมาย SQL ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุน Microsoft SQL Server คำถามที่จะไม่เรียงลำดับตามลำดับของความถี่ แต่คำถามที่คล้ายกันจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน


Q1:เหตุใดฉันต้องติดตั้งไคลเอนต์จดหมายบนคอมพิวเตอร์ของฉัน SQL Server เพื่อที่จะใช้ SQL จดหมาย?

A1: จดหมาย SQL เป็นแอพลิเคชันที่เขียนจดหมายโปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เฟซ (MAPI) ตามที่จำเป็นต้องใช้ MAPI ส่งข้อความระบบย่อยในการส่งจดหมาย ระบบย่อย MAPI ถูกติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งไคลเอ็นต์ MAPI Microsoft Windows NT 4.0 มีชื่อว่า Windows Messaging ไคลเอนต์ MAPI อย่างไรก็ตาม Microsoft Windows 2000 ไม่มีไคลเอนต์ MAPI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
238085 Windows 2000 ไม่ได้ติดตั้งระบบย่อย MAPI 1.0
วิธีง่ายที่สุดเพื่อให้ระบบย่อย MAPI สำหรับจดหมาย SQL จะใช้ในการ ติดตั้งไคลเอ็นต์ MAPI จดหมายเช่น Microsoft Outlook อยู่ ไคลเอ็นต์จดหมายมีกลไกสำหรับการกำหนดค่าส่วนกำหนดค่าจดหมายที่คุณสามารถกำหนดจดหมาย SQL จากนั้นคุณยัง โพรไฟล์จดหมายแสดงจดหมาย SQL ด้วยรายละเอียดที่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่ส่ง และรับจดหมาย

Q2: ไคลเอ็นต์จดหมายฉันสามารถใช้กับจดหมาย SQL ได้อย่างไร

A2: คุณสามารถใช้กับจดหมาย SQL ไคลเอ็นต์จดหมายขึ้นอยู่กับรุ่นของ SQL Server และระบบปฏิบัติการ ถ้าคุณกำลังใช้ Windows NT 4.0 คุณสามารถใช้ไคลเอ็นต์การส่งข้อความ Windows ที่ให้มาพร้อมกับ Windows NT 4.0 กับจดหมาย SQL สำหรับ SQL Server 6.5 และ SQL Server 7.0 การส่งข้อความ Windows ไคลเอ็นต์จะทำงานได้กับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์จดหมาย และจะไม่ทำงานกับ SQL Server 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกไคลเอ็นต์จดหมายสำหรับ SQL Server 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
281293 การแก้ไข: จดหมาย SQL 2000 จำเป็นไคลเอนต์ Microsoft Outlook 2000
Microsoft Outlook 98 ทำงานกับ SQL Server 6.5 และ SQL Server 7.0 ฉันทำงานกับ SQL Server 2000 เท่านั้นถ้าคุณใช้ Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1 ฉันทำงานกับ Exchange server หรือเซิร์ฟเวอร์จดหมายของอินเทอร์เน็ต คุณต้องมี Outlook 98 ติดตั้งกับองค์กรหรือกลุ่มทำงานตัวเลือกสำหรับการทำงานกับจดหมาย SQL ระบบย่อย MAPI ที่ติดตั้งในโหมดอินเทอร์เน็ตจดหมายเท่านั้น (IMO) คือ ส่วนเหลือที่ให้การสนับสนุน MAPI ที่น้อยที่สุดสำหรับการทำงานพื้นฐานของ Microsoft Outlook และจะไม่ทำงานกับจดหมาย SQL

Microsoft Outlook 2000 ทำงานกับ SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 และ SQL Server 2000 Outlook 2000 ทำงานกับ Exchange server หรือเซิร์ฟเวอร์จดหมายบนอินเทอร์เน็ต คุณต้องมี Outlook 2000 ติดตั้งอยู่กับองค์กรหรือเวิร์กกรุ๊ปตัวเลือกสำหรับการทำงานกับจดหมาย SQL ระบบย่อย MAPI ที่ติดตั้งในโหมด IMO เป็นส่วนเหลือที่ให้การสนับสนุน MAPI ที่น้อยที่สุดสำหรับการทำงานพื้นฐานของ Microsoft Outlook และจะไม่ทำงานกับจดหมาย SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก IMO สำหรับ Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
252720 MAPI และเนนต์ CDO ไม่สนับสนุนโหมด Outlook IMO
Microsoft Outlook 2002 มาพร้อมกับ Microsoft Office XP การทำงานกับ SQL Server 2000 คุณลักษณะความปลอดภัยอยู่ใน Outlook 2002 และรุ่นที่ใหม่กว่าของ Outlook ทำให้จดหมาย SQL หยุดการตอบสนองกับ SQL Server 6.5 และ SQL Server 7.0 สำหรับ Outlook 2002 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่จะทำงานกับจดหมาย SQL และ SQL Server 2000 คุณควรมี Exchange server เราไม่แนะนำให้ คุณใช้ Outlook 2002 หรือรุ่นที่ใหม่กว่ากับ จดหมาย SQL และแบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) หรืออินเทอร์เน็ต Post Office Protocol 3 (POP3) เซิร์ฟเวอร์ โปรดดูส่วน "Outlook 2002 ไคลเอ็นต์" ในบทความต่อไปนี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
263556 วิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL จดหมาย


Q3: ฉันสามารถใช้ Outlook Express กับจดหมาย SQL ได้อย่างไร

A3: เนื่องจาก Outlook Express ติดตั้งระบบย่อยข้อความ MAPI อย่างง่าย และไม่มีกลไกสำหรับการสร้างโพรไฟล์จดหมาย คุณไม่สามารถใช้กับจดหมายของ SQL

Q4: ฉันสร้างโพรไฟล์จดหมายถ้าฉันเรียก Microsoft Small Business Server หรือไม่

A4: เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็กเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับ SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้จดหมาย SQL บนเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็ก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304967 วิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server เพื่อส่งอีเมลใน Small Business Server 2000
Q5: ฉันสามารถใช้ SQL จดหมายกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายเช่น Lotus Notes หรือ Novell Groupwise หรือไม่

A5: คุณสามารถใช้จดหมาย SQL กับเซิร์ฟเวอร์จดหมายอื่นเช่น Lotus Notes หรือ Novell Groupwise อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคอนฟิกนี้ได้เฉพาะถ้าเซิร์ฟเวอร์จดหมายของบุคคลที่สามที่ถูกกำหนดค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์จดหมายบนอินเทอร์เน็ต

ในขณะที่อาจเป็นไปได้ในการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ Microsoft Outlook สามารถทำงานกับเซิร์ฟเวอร์อื่น การใช้อีเมลไคลเอ็นต์ที่ให้มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายเหล่านั้นไม่สนับสนุนสำหรับใช้กับจดหมายของ SQL ให้ตนเองใช้งาน MAPI ระบบย่อยการส่งข้อความอีเมลไคลเอ็นต์เหล่านี้ และไม่ได้ทดสอบสำหรับใช้กับจดหมาย SQL

Q6: ฉันต้องมีเซิร์ฟเวอร์ POP3 ถ้าจดหมาย SQL จะไม่เคยได้รับจดหมายหรือไม่

A6: นอกจากว่าคุณได้ตั้งค่าจดหมาย SQL กับ Exchange server สำหรับอีเมล์ขาเข้า คุณต้องมีการทำงานเซิร์ฟเวอร์ POP3 แม้ว่าจะไม่ได้รับจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ เหตุผลสำหรับการนี้คือ ว่า Microsoft Outlook ตรวจก่อนสอบเซิร์ฟเวอร์ POP3 จดหมายขาเข้าก่อนที่จะส่งอีเมลขาออก ถ้าไม่มีผลบังคับใช้ POP3 เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ขาออกอีเมลอาจจะ ช้า ไม่เคยส่ง หรือจดหมาย SQL อาจหยุดการตอบสนอง (แฮงค์)

Q7: ฉันสามารถใช้ yahoo!หรือ Outlook.com บัญชีของฉันเป็นเซิร์ฟเวอร์ POP3 ของฉันได้อย่างไร

A7: บริการอีเมลแบบผ่านเว็บเช่น yahoo! Mail และ Outlook.com อาจไม่สามารถใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ POP3 นอกจากนี้ยังอาจใช้บริการดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ

การใช้บัญชีผู้ใช้ POP3 ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เช่น MSN จะไม่แนะนำ ถ้าจดหมาย SQL ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ POP3 ด้วยเหตุผลใด ๆ จดหมาย SQL หยุดการตอบสนอง และคุณต้องหยุด และจากนั้น เริ่ม SQL Server ก่อนที่คุณสามารถส่งจดหมายได้อีก เซิร์ฟเวอร์จดหมายภายนอกตัวควบคุมของคุณไม่สามารถนำมาลงตลอดเวลาสำหรับการบำรุงรักษา หรือ slowdowns บนอินเทอร์เน็ตอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึง

ออกที่ดีกว่าคือการ ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ POP3 บนคอมพิวเตอร์ SQL Server และตั้งค่าคอนฟิกบัญชีจดหมายเพื่อให้คุณมีเซิร์ฟเวอร์ POP3 ภายในเครื่องและการรับประกันการเชื่อมต่อ โพรโทคอล POP3 และ SMTP โดเมนสาธารณะ และคุณสามารถขอรับการเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนโพรโทคอลเหล่านี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการติดตั้งที่ modest หรือไม่มีต้นทุน Microsoft ไม่รับรองหนึ่งเฉพาะเซิร์ฟเวอร์จดหมายอินเทอร์เน็ตมากกว่ารายการอื่น หรือไม่ได้สนับสนุนการติดตั้งหรือการจัดการเซิร์ฟเวอร์จดหมายบนอินเทอร์เน็ต

Q8: ฉันสามารถใช้จดหมาย SQL ถ้าฉันไม่ต้องการติดตั้ง Microsoft Outlook บนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ SQL ของฉันได้อย่างไร

A8: ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT 4.0 อาจเป็นไปได้คุณสามารถใช้ Windows Messaging ขึ้นอยู่กับรุ่นของ SQL Server การอ้างอิงไปคำถามก่อนหน้านี้บนไคลเอ็นต์จดหมายที่พร้อมใช้งานกับจดหมาย SQL สำหรับข้อจำกัดของไคลเอนต์ Windows ส่งข้อความ

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 คุณต้องใช้ไคลเอนต์ Microsoft Outlook ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของ SQL Server ของคุณ

คุณยังสามารถส่งจดหมายได้จากคำสั่งกลุ่มชุดงานได้โดยไม่ต้องใช้จดหมาย SQL โดยใช้เนนต์ CDO สำหรับเซิร์ฟเวอร์ NT (CDONTS) หรือเนนต์ CDO สำหรับ Windows 2000 (CDOSYS) และ SQL เซิร์ฟเวอร์ OLE automation ที่จัดเก็บกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกระบวนงานจดหมายใช้เนนต์ CDO คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
312839 วิธีการส่งอีเมลจาก SQL Server ได้โดยไม่ต้องใช้จดหมาย SQL
Q9: ถ้าฉันมี Microsoft Exchange ฉันยังคงต้องใช้ Outlook หรือไม่

A9: Outlook แสดง MAPI ฝั่งไคลเอ็นต์ที่ไม่เสมอเหมาะสมสำหรับโปรแกรมประยุกต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เช่น SQL Server MAPI ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server ไม่เหมาะกับการ MAPI ฝั่งไคลเอ็นต์ที่มากับ Outlook แต่ ติดตั้ง Exchange MAPI ให้คุณสามารถสร้างส่วนกำหนดค่าจดหมายที่จำเป็นต้องใช้ SQL จดหมาย เทคนิคต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างโพรไฟล์จดหมายถ้าคุณต้องการใช้ MAPI ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง โพรไฟล์จดหมายกับ MAPI ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Exchange คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306962 วิธีการสร้างส่วนกำหนดค่า MAPI โดยไม่ติดตั้ง Outlook
คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Exchange Server บนคอมพิวเตอร์ SQL Server การ MAPI ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง สิ่งที่คุณจำเป็นต้องติดตั้งคือผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange นอกจากนี้คุณต้องเพิ่มบริการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มบริการอัตราแลกเปลี่ยน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
294470 วิธีการเพิ่มรายการสำหรับบริการ Exchange Mapisvc.inf
Q10: ฉันสามารถส่งเมล HTML ด้วยจดหมาย SQL ได้อย่างไร

A10: คุณไม่สามารถใช้ SQL จดหมายเพื่อส่งจดหมายที่จัดรูปแบบแบบ HTML กับเวอร์ชันปัจจุบันของ SQL Server ได้เนื่องจากข้อจำกัดของ MAPI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
268440 MAPI ไม่เหมาะสมสำหรับข้อความ HTML
ถ้าคุณต้องการส่งจดหมายการจัดรูปแบบเป็น HTML คุณอาจต้องพิจารณาการเขียนกระบวนงานที่เก็บที่ใช้เนนต์ร่วมกันข้อมูลวัตถุ (CDO) เพื่อส่งจดหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีการสร้างกระบวนงานจดหมายใช้เนนต์ CDO คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
312839 วิธีการส่งจดหมายจาก SQL Server ได้โดยไม่ต้องใช้จดหมาย SQL
Q11: ทำไมฉันไม่มีตัวเลือกการเริ่มต้นจดหมาย SQL ใน SQL Server 2000 ได้อย่างไร

A11: ไม่มีตัวเลือกสำหรับเริ่มด้วยตนเองจดหมาย SQL ใน SQL Server 2000 หรือ SQL จดหมายของเริ่มต้นอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้น SQL Server จดหมาย SQL เริ่มต้นโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่คุณส่งข้อความ SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293443 ตัวเลือกจดหมาย SQL เริ่มต้นอัตโนมัติไม่ปรากฏใน SQL องค์กร Manager
Start และหยุดการทำงานของ SQL จดหมาย โดยใช้xp_startmailและxp_stopmailที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้อาจทำให้หน่วยความจำรั่ว และ Microsoft แนะนำให้ คุณใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ยกเว้นว่าคุณใช้ SQL Server 2000 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
300414 การแก้ไข: การดำเนินงานจดหมาย SQL อาจทำให้ความล้มเหลวและหน่วยความจำรั่ว
Q12: เหตุใดฉันต้องใช้บัญชีโดเมนเพื่อเริ่ม SQL Server ได้อย่างไร

A12: คุณต้องใช้บัญชีโดเมนเพื่อเริ่ม SQL Server ถ้าคุณใช้ Exchange Server เท่านั้น จดหมาย SQL ได้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการถูกพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ บัญชีโดเมนที่สามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ SQL Server และใน Exchange Server คอมพิวเตอร์ระยะไกล เป็นวิธีดีที่สุดเพื่อให้บรรลุนี้

ถ้าคุณกำลังใช้อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์จดหมาย จากนั้นคุณต้องระบุชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ POP3 เมื่อคุณตั้งค่าโพรไฟล์จดหมาย เนื่องจากเป็นการรับรองความถูกต้องเฉพาะที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ POP3 คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นบริการ SQL Server จากบัญชีโดเมน เซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ต้องมักจะมีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณไม่ควรเริ่ม SQL Server จากบัญชี Local System ถ้าคุณกำลังวางแผนจะใช้ SQL จดหมายเนื่องจากคุณไม่สามารถเชื่อมโยงส่วนกำหนดค่าจดหมายกับบัญชี Local System

Q13: ฉันต้องการใช้โพรไฟล์เดียวกันสำหรับทั้งจดหมาย SQL และ SQL แทนจดหมาย

A13: โพรไฟล์จดหมายจะเชื่อมโยงกับบัญชีการเข้าสู่ระบบ Windows เฉพาะ ถ้าคุณกำหนดค่าบริการจดหมายทางอินเทอร์เน็ตในโปรไฟล์ของคุณ แฟ้มจัดเก็บส่วนบุคคล (.pst) เพื่อเก็บ ดาวน์โหลดข้อความจาก POP3 เซิร์ฟเวอร์ถูกสร้างในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น แฟ้ม.pst นี้ถูกใช้ โดยบริการใด ๆ ที่ใช้ส่วนกำหนดค่าจดหมายนี้ และจะทำให้มีข้อขัดแย้งถ้าจดหมาย SQL และ SQL แทนจดหมายทั้งสองใช้จดหมายโพรไฟล์เดียวกัน

ถ้าคุณกำหนดค่าโปรไฟล์จดหมายของคุณ มีบริการอัตราแลกเปลี่ยน คุณโดยทั่วไปแล้วไม่ได้ใช้แฟ้ม.pst เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนจดหมายจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้ส่วนกำหนดค่าจดหมายเดียวกันสำหรับทั้งจดหมาย SQL และ SQL แทนจดหมาย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างแฟ้ม.pst บริการเพียงรายการเดียวโดยใช้ส่วนกำหนดค่าจดหมายสามารถเข้าถึงแฟ้ม.pst ตลอดเวลาหนึ่ง ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้ม.pst ในส่วนกำหนดค่าจดหมายของคุณ คุณจะต้องใช้โพรไฟล์อื่นจดหมายสำหรับจดหมาย SQL และ SQL แทนจดหมาย ดู q313969 (แทรกเชื่อมโยงไปยังบทความ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าคุณระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้ม.pst ไม่ได้ใช้เครือข่ายใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
297019 ทำไมแฟ้ม.pst จะไม่แนะนำให้เหนือ LAN หรือ WAN การเชื่อมโยง
หากคุณสามารถเริ่มต้นบริการ SQL Server และ SQL แทนที่ ด้วยบัญชีผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน คุณต้องกำหนดค่าโปรไฟล์สำหรับแต่ละบัญชีจดหมาย การกำหนดค่าส่วนกำหนดค่าจดหมายสำหรับบัญชีบริการ คุณต้องเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการนั้น

Q14: บัญชีใดฉันสามารถใช้ Exchange server และ SQL Server เซิร์ฟเวอร์ของฉันอยู่ในโดเมนแยกต่างหาก และไม่มีความน่าเชื่อถือระหว่างโดเมนสองได้

A14: ถ้าคุณไม่สามารถส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณจากไคลเอ็นต์ Outlook บนคอมพิวเตอร์ SQL Server ของคุณโดยไม่มีการพร้อมท์เพื่อใส่ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของคุณ แล้วจดหมาย SQL จะไม่ทำงาน ความพยายามในการส่งจดหมายใด ๆ จะทำให้เกิดจดหมาย SQL หยุดการตอบสนองเมื่อพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อปเสมือน

เมื่อต้องการแก้ปัญหาลักษณะเช่นนี้ ปฏิบัติกับ Exchange server เป็นเซิร์ฟเวอร์จดหมายบนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถส่งผ่านข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณตั้งค่าโพรไฟล์จดหมายเพื่อให้จดหมาย SQL จะไม่ได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในโดเมนอื่น

คุณสามารถใช้เทคนิคนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Exchange และเซิร์ฟเวอร์ SQL Server ถูกแบ่ง ด้วยไฟร์วอลล์

Q15: ไม่จดหมาย SQL ทำกับ Microsoft Desktop Engine (MSDE) หรือไม่

A15: จดหมาย SQL ไม่ได้รับการสนับสนุนบน MSDE คุณต้องปรับรุ่นไปเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ MSDE ของ SQL Server เพื่อที่จะใช้ SQL จดหมาย
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 311231 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB311231 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311231

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com