BUG: U ontvangt een foutbericht 'ActiveX-onderdeel kan geen object maken' wanneer u Windows scripthost naar het externe script uitvoeren

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 311269
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u een extern script uitvoeren met Windows Script Host (WSH) 5. 6 op een computer met Windows XP, wordt het volgende foutbericht weer gegeven:
Fout: ActiveX-onderdeel kan geen object maken
Code: 800A01AD
Bron: Microsoft VBScript Runtime-fout

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de instellingen voor externe script ing WSH onjuist is uitgevoerd op een Windows XP-systeem.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door te registreren deWScriptobject door deWScript - regserveropdracht vanuit een opdracht opdrachtprompt of vanaf deUitvoerenin deStartmenu.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit een fout in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie is "Van toepassing op".

Meer informatie

Stappen om het probleem te reproduceren

 1. Klik opStart, wijsProgramma's, wijsAccessoires, en klik vervolgens opKlad blok.
 2. Kopieer de volgende code en plak deze in Klad blok:
  <package>
  <job>
  <script language="VBScript">
  set oController = CreateObject("WSHController")
  set oProcess = oController.CreateScript(<Path To Remote Script>, <Server>)
  WScript.ConnectObject oProcess, "remote_"
  oProcess.Execute
  While oProcess.Status <> 2
    WScript.Sleep 100
  WEnd
  WScript.Echo "Done"
  
  Sub remote_Error
  	Dim theError
  	Set theError = oProcess.Error
  	WScript.Echo "Error - Line: " & theError.Line & ", Char: " & theError.Character & vbCrLf & "Description: " & theError.Description
    	WScript.Quit -1
  End Sub
  
  </script>
  </job>
  </package>
  					
 3. Het document opslaan met de bestandsnaamRemoteTest.wsf.
 4. Op deBestandmenu, klikt u opNieuweeen nieuw bestand maken.
 5. Kopieer de volgende code en plak deze in het nieuwe Kladblok-document:
  <package>
  <job>
  <script language="VBScript">
  set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  set fout = fso.CreateTextFile("c:\RemoteTest.txt", true)
  fout.WriteLine Now
  fout.Close
  </script>
  </job>
  </package>
  					
 6. Het document opslaan met de bestandsnaamRemoteFile.wsf. Wanneer u het RemoteTest.wsf bestand uitvoert, wordt de computer verbinding maakt met de externe server en RemoteFile.wsf wordt uitgevoerd. Houd er rekening mee dat verbinding maakt met de externe server, u zowel het pad naar het bestand en de servergegevens dient.

Eigenschappen

Artikel ID: 311269 - Laatste beoordeling: vrijdag 23 september 2011 - Wijziging: 3.0
Trefwoorden: 
kbdswmanage2003swept kbbug kberrmsg kbnofix kbmt KB311269 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:311269

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com