Usterka: Otrzymujesz komunikat o błędzie "składnik ActiveX nie może utworzyć obiektu" przy użyciu hosta skryptów systemu Windows na wykonanie skryptu zdalnego

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 311269
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby wykonania skryptu zdalnego za pomocą hosta skryptów systemu Windows (WSH) 5.6 na komputerze z systemem Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd: Składnik ActiveX nie może utworzyć obiektu
Kod: 800A01AD
Źródła: Błąd Microsoft VBScript Runtime

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić, jeśli Instalator zdalnego skryptów WSH została przeprowadzona niepoprawnie na komputerze z systemem Windows XP.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zarejestrować Program WScript obiekt, uruchamiając Program Wscript - regserver polecenia z poleceniem Monituj lub z Uruchom polecenia na Start menu.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij przycisk Notatnik.
 2. Skopiuj poniższy kod, a następnie wkleić do Notatnika:
  <package>
  <job>
  <script language="VBScript">
  set oController = CreateObject("WSHController")
  set oProcess = oController.CreateScript(<Path To Remote Script>, <Server>)
  WScript.ConnectObject oProcess, "remote_"
  oProcess.Execute
  While oProcess.Status <> 2
    WScript.Sleep 100
  WEnd
  WScript.Echo "Done"
  
  Sub remote_Error
  	Dim theError
  	Set theError = oProcess.Error
  	WScript.Echo "Error - Line: " & theError.Line & ", Char: " & theError.Character & vbCrLf & "Description: " & theError.Description
    	WScript.Quit -1
  End Sub
  
  </script>
  </job>
  </package>
  					
 3. Zapisz dokument o nazwie pliku RemoteTest.wsf.
 4. Na Plik menu, kliknij przycisk Nowy Aby utworzyć nowy plik.
 5. Skopiuj poniższy kod i wklej ją do nowego dokumentu programu Notatnik:
  <package>
  <job>
  <script language="VBScript">
  set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  set fout = fso.CreateTextFile("c:\RemoteTest.txt", true)
  fout.WriteLine Now
  fout.Close
  </script>
  </job>
  </package>
  					
 6. Zapisz dokument o nazwie pliku RemoteFile.wsf. Po uruchomieniu pliku RemoteTest.wsf komputer łączy się z serwerem zdalnym i działa RemoteFile.wsf. Należy zauważyć, że aby połączyć się z serwerem zdalnym, trzeba podać ścieżkę do pliku i informacji o serwerze.

Właściwości

Numer ID artykułu: 311269 - Ostatnia weryfikacja: 23 września 2011 - Weryfikacja: 3.0
Słowa kluczowe: 
kbdswmanage2003swept kbbug kberrmsg kbnofix kbmt KB311269 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:311269

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com