Οι λειτουργίες του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών DevCon ως εναλλακτική λύση της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 311272 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το βοηθητικό πρόγραμμα DevCon DevCon είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών, το οποίο λειτουργεί ως εναλλακτική λύση της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) Με τη χρήση του DevCon, μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε, να επανεκκινήσετε, να ενημερώσετε, να καταργήσετε και να αναζητήσετε μεμονωμένες συσκευές ή ομάδες συσκευών. Το DevCon παρέχει επίσης πληροφορίες που σχετίζονται με τον προγραμματιστή του προγράμματος οδήγησης και που δεν είναι διαθέσιμες στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DevCon με τα προγράμματα Microsoft Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DevCon με τα προγράμματα Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition.

Περισσότερες πληροφορίες

Το DevCon δεν έχει δυνατότητα αναδιανομής. Παρέχεται για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων και ανάπτυξης. Μπορείτε ελεύθερα να τροποποιήσετε το DevCon για προσωπική χρήση. Το δείγμα επιδεικνύει τον τρόπο της από κοινού χρήσης των λειτουργιών SetupAPI και CfgMgr32 με αποτελεσματικό τρόπο, για την απαρίθμηση συσκευών και την εκτέλεση λειτουργιών συσκευών. Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου DevCon (Αγγλική έκδοση). Ημερομηνία κυκλοφορίας: Jan-29-2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Το αρχείο DevCon.exe περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
ΑρχείοΠεριγραφή
I386\DevCon.exeΔυαδικό αρχείο DevCon 32-bit. Αυτό δεν θα λειτουργήσει πλήρως σε Windows 64-bit.
Ia64\DevCon.exeΔυαδικό αρχείο DevCon 64-bit.

Σημείωση Ο πηγαίος κώδικας του DevCon είναι επίσης διαθέσιμος στο Windows DDK (το οποίο είναι διαθέσιμο από την τοποθεσία http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx (στα αγγλικά)) στη θέση DDK root\Src\Setup\Devcon, μαζί με την τεκμηρίωση.

Χρήση του DevCon

Το DevCon είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών με ενσωματωμένη τεκμηρίωση. Εάν εκτελέσετε την εντολή devcon help, εμφανίζεται η ακόλουθη λίστα εντολών και περιγραφών. Η εντολή devcon help παρέχει πιο αναλυτική βοήθεια σε κάθε εντολή. Με ορισμένες από αυτές τις εντολές, μπορείτε να καθορίσετε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή προορισμού. Οι εντολές αυτές λειτουργούν όταν χρησιμοποιείτε την έκδοση 32-bit του DevCon σε WOW64.
Βοήθεια κονσόλας συσκευών:
devcon.exe [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...]
Η παράμετρος -r, εάν καθοριστεί, θα εκτελέσει επανεκκίνηση του υπολογιστή 
μετά την ολοκλήρωση κάθε εντολής, εάν είναι απαραίτητο.
<machine> είναι το όνομα του υπολογιστή προορισμού.
<command> είναι η εντολή που θα εκτελεστεί (βλέπε παρακάτω).
<arg>... είναι ένα ή περισσότερα ορίσματα, εάν απαιτούνται από την εντολή.
Για βοήθεια σχετικά με κάποια συγκεκριμένη εντολή, πληκτρολογήστε: devcon.exe help <command>
classfilter     Επιτρέπει την τροποποίηση φίλτρων κλάσης.
classes       Παραθέτει όλες τις κλάσεις εγκατάστασης συσκευών.
disable       Απενεργοποιεί τις συσκευές που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο 
           αναγνωριστικό υλικού ή εμφάνισης.
driverfiles     Παραθέτει αρχεία εγκαταστημένων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών.
drivernodes     Παραθέτει όλους τους κόμβους προγραμμάτων οδήγησης συσκευών.
enable        Ενεργοποιεί τις συσκευές που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο 
           αναγνωριστικό υλικού ή εμφάνισης.
find         Εντοπίζει συσκευές που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο 
           αναγνωριστικό υλικού ή εμφάνισης.
findall       Εντοπίζει συσκευές, συμπεριλαμβάνοντας 
           και εκείνες που δεν υπάρχουν.
help         Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες.
hwids        Παραθέτει αναγνωριστικά υλικού συσκευών.
install       Εγκαταστήστε μια συσκευή με μη αυτόματο τρόπο.
listclass      Παραθέτει όλες τις συσκευές για μια κλάση εγκατάστασης.
reboot        Γίνεται επανεκκίνηση ενός τοπικού υπολογιστή.
remove        Καταργεί τις συσκευές που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο 
           αναγνωριστικό υλικού ή εμφάνισης.
rescan        Εκτελεί σάρωση για νέο υλικό.
resources      Παραθέτει πόρους υλικού συσκευών.
restart       Κάνει επανεκκίνηση συσκευών που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο 
           αναγνωριστικό υλικού ή εμφάνισης.
stack        Παραθέτει την αναμενόμενη στοίβα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών.
status        Παραθέτει την τρέχουσα κατάσταση συσκευών.
update        Μη αυτόματη ενημέρωση μιας συσκευής.
UpdateNI       Μη αυτόματη ενημέρωση μιας συσκευής χωρίς ερώτηση του χρήστη.
SetHwID       Προσθέτει, καταργεί και αλλάζει τη σειρά των αναγνωριστικών υλικού 
           για συσκευές με απαρίθμηση ρίζας.
		 				

Παράδειγμα εντολών DevCon

devcon -m:\\test find pci\*

Παραθέτει όλες τις γνωστές συσκευές PCI του υπολογιστή. test. (Χρησιμοποιώντας την παράμετρο-m, μπορείτε να καθορίσετε έναν υπολογιστή προορισμού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επικοινωνία Interprocess (IPC).)

devcon -r install %WINDIR%\Inf\Netloop.inf *MSLOOP

Εγκαθιστά μια νέα εμφάνιση του προσαρμογέα loopback της Microsoft. Αυτό δημιουργεί έναν νέο κόμβο συσκευής με απαρίθμηση ρίζας, με τον οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε μια "εικονική συσκευή", όπως τον προσαρμογέα loopback. Αυτή η εντολή κάνει επίσης επανεκκίνηση του υπολογιστή χωρίς μηνύματα εάν απαιτείται επανεκκίνηση.

κλάσεις devcon

Παραθέτει όλες τις γνωστές κλάσεις εγκατάστασης. Το αποτέλεσμα περιέχει το σύντομο μη μεταφρασμένο όνομα (για παράδειγμα, "USB") καθώς και το περιγραφικό όνομα (για παράδειγμα, "Universal Serial Bus controllers").

devcon classfilter upper !filter1 !filter2

Διαγράφει τα δύο καθορισμένα φίλτρα.

devcon classfilter lower !badfilter +goodfilter

Αντικαθιστά το "badfilter" με το "goodfilter".

devcon driverfiles =ports

Παραθέτει αρχεία που σχετίζονται με κάθε συσκευή της κλάσης εγκατάστασης ports.

devcon disable *MSLOOP

Απενεργοποιεί όλες τις συσκευές με αναγνωριστικό υλικού που τελειώνει σε "MSLOOP" (συμπεριλαμβανομένου του "*MSLOOP").

devcon drivernodes @ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

Παραθέτει όλα τα συμβατά προγράμματα οδήγησης για τη συσκευή ROOT\PCI_HAL\PNP0A03. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του λόγου για τον οποίο επιλέγεται ένα αρχείο .inf (integral device information), αντί για ένα αρχείο .inf άλλου κατασκευαστή.

devcon enable '*MSLOOP

Ενεργοποιεί όλες τις συσκευές με αναγνωριστικό υλικού "*MSLOOP". Το μονό εισαγωγικό υποδηλώνει ότι το αναγνωριστικό υλικού έχει κυριολεκτική έννοια (με άλλα λόγια, ο αστερίσκος ["*"] είναι στην πραγματικότητα ένας αστερίσκος και όχι ένας χαρακτήρας μπαλαντέρ).

devcon find *

Παραθέτει τις εμφανίσεις συσκευών όλων των συσκευών που υπάρχουν στον τοπικό υπολογιστή.

devcon find pci\*

Παραθέτει όλες τις γνωστές συσκευές PCI (peripheral component interconnect), οι οποίες βρίσκονται στον τοπικό υπολογιστή (αυτή η εντολή υποθέτει ότι μια συσκευή είναι PCI όταν διαθέτει ένα αναγνωριστικό υλικού με το πρόθεμα "PCI\").

devcon find =ports *pnp*

Παραθέτει τις υπάρχουσες συσκευές που είναι μέλη της κλάσης εγκατάστασης ports και περιέχουν το στοιχείο "PNP" στο αναγνωριστικό υλικού τους.

devcon find =ports @root\*

Παραθέτει τις υπάρχουσες συσκευές που είναι μέλη της κλάσης εγκατάστασης ports και βρίσκονται στον κλάδο "root" της δομής απαρίθμησης (το αναγνωριστικό εμφάνισης έχει το πρόθεμα "root\"). Σημειώστε ότι δεν πρέπει να κάνετε οποιαδήποτε προγραμματική υπόθεση σχετικά με τον τρόπο μορφοποίησης ενός αναγνωριστικού εμφάνισης. Για να προσδιορίσετε συσκευές ρίζας, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στα bit κατάστασης συσκευών. Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται στο DevCon για να βοηθήσει τον εντοπισμό σφαλμάτων.

devcon findall =ports

Παραθέτει συσκευές που "δεν υπάρχουν" και συσκευές που υπάρχουν για την κλάση ports. Αυτό περιλαμβάνει συσκευές που έχουν καταργηθεί, συσκευές που έχουν μετακινηθεί από μια υποδοχή σε μια άλλη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συσκευές που έχουν απαριθμηθεί διαφορετικά, εξαιτίας αλλαγής στο BIOS.

devcon listclass usb 1394

Παραθέτει όλες τις συσκευές που υπάρχουν για κάθε κλάση με ονομασία (σε αυτήν την περίπτωση, USB και 1394).

devcon remove @usb\*

Καταργεί όλες τις συσκευές USB. Οι συσκευές που καταργούνται παρατίθενται με την κατάσταση κατάργησής τους.

devcon rescan

Επαναλαμβάνει τις σαρώσεις για συσκευές "Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (Plug and Play).

devcon resources =ports

Παραθέτει τους πόρους που χρησιμοποιούνται από όλες τις συσκευές στην κλάση εγκατάστασης ports.

devcon restart =net @'ROOT\*MSLOOP\0000

Εκτελεί επανεκκίνηση του προσαρμογέα loopback ROOT\*MSLOOP\0000. Το μονό εισαγωγικό της εντολής υποδηλώνει ότι το αναγνωριστικό εμφάνισης πρέπει να εκληφθεί κυριολεκτικά.

devcon hwids=mouse

Παραθέτει όλα τα αναγνωριστικά υλικού των συσκευών κλάσης mouse του συστήματος.

devcon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000 := beep

Αντιστοιχίζει το αναγνωριστικό υλικού, ηχητικό σήμα, στην παλαιότερη συσκευή ηχητικού σήματος.

devcon stack =ports

Παραθέτει την αναμενόμενη στοίβα προγραμμάτων οδήγησης για τη συσκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επάνω/κάτω φίλτρα συσκευής και κλάσης και η υπηρεσία ελέγχου.

devcon status @pci\*

Παραθέτει την κατάσταση κάθε υπάρχουσας συσκευής, της οποίας το αναγνωριστικό εμφάνισης ξεκινά με το στοιχείο "pci\".

devcon status @ACPI\PNP0501\1

Παραθέτει την κατάσταση μιας συγκεκριμένης εμφάνισης συσκευής, σε αυτήν την περίπτωση, μιας σειριακής θύρας με απαρίθμηση ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).

devcon status @root\rdp_mou\0000

Παραθέτει την κατάσταση του προγράμματος οδήγησης ποντικιού Microsoft Terminal Server ή Terminal Services.

devcon status *PNP05*

Παραθέτει την κατάσταση όλων των θυρών COM.

devcon update mydev.inf *pnp0501

Ενημερώνει όλες τις συσκευές που ταιριάζουν ακριβώς με το αναγνωριστικό υλικού *pnp0501 για να χρησιμοποιήσει το σωστό πρόγραμμα οδήγησης στο Mydev.inf, το οποίο σχετίζεται με το αναγνωριστικό υλικού *pnp0501.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιβάλλει σε όλες τις συσκευές να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα οδήγησης στο Mydev.inf, ακόμα και όταν υπάρχει μια επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στο σύστημα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εγκαταστήσετε νέες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης στη διάρκεια του προγραμματισμού, πριν από την απόκτηση υπογραφής. Η ενημερωμένη έκδοση επηρεάζει μόνο τις συσκευές που ταιριάζουν με το συγκεκριμένο αναγνωριστικό υλικού και δεν επηρεάζει τις εξαρτημένες συσκευές. Στην περίπτωση που το καθορισμένο αρχείο .inf δεν έχει υπογραφή, τα Windows ενδέχεται να εμφανίσουν ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας ζητά να επιβεβαιώσετε εάν πρέπει να εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης. Εάν απαιτείται επανεκκίνηση, τότε αναφέρεται και το DevCon επιστρέφει ένα σφάλμα επιπέδου 1. Εάν καθορίσετε την παράμετρο -r, θα προκληθεί αυτόματη επανεκκίνηση εφόσον απαιτείται.

Σημειώσεις

 • Το DevCon θα επιστρέψει ένα επίπεδο σφάλματος για να χρησιμοποιηθεί σε δέσμες ενεργειών:
  Το "0" υποδηλώνει επιτυχία.
  Το "1" υποδηλώνει ότι χρειάζεται επανεκκίνηση.
  Το "2" υποδηλώνει αποτυχία.
  Το "3" υποδηλώνει σφάλμα σύνταξης.
 • Εάν καθορίσετε την παράμετρο -r και απαιτείται επανεκκίνηση, η επανεκκίνηση πραγματοποιείται χωρίς προειδοποίηση, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των συσκευών.
 • Εάν καθορίσετε την παράμετρο -m:\\computer και η εντολή δεν λειτουργήσει για έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, αναφέρεται ένα σφάλμα.
 • Το DevCon επιτρέπει την ύπαρξη χαρακτήρων μπαλαντέρ σε αναγνωριστικά εμφάνισης για διαλογική ευκολία. Μην υποθέσετε τίποτε σχετικά με τη μορφή ενός αναγνωριστικού εμφάνισης από υπολογιστή σε υπολογιστή και από έκδοση λειτουργικού συστήματος σε έκδοση λειτουργικού συστήματος.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 311272 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 17 Μαΐου 2006 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit για Windows 2000
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
 • Microsoft Windows Server 2003 Driver Development Kit
Λέξεις-κλειδιά: 
kbfile kbhowto KB311272

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com