Aygıt Yöneticisi'ne alternatif DevCon komut satırı yardımcı programı işlevleri

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 311272 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

DevCon yardımcı programı, Aygıt Yöneticisi'ne alternatif olarak kullanılabilen bir komut satırı yardımcı programıdır. DevCon kullanarak, bağımsız aygıtları veya aygıt gruplarını etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir, yeniden başlatabilir, güncelleştirebilir, kaldırabilir ve sorgulayabilirsiniz. DevCon ayrıca sürücü geliştiricileri ile ilgili ve Aygıt Yöneticisi aracılığıyla kullanılamayan bilgiler sağlar.

DevCon yardımcı programı Microsoft Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 ile kullanılabilir. DevCon, Windows 95, Windows 98 veya Windows Millennium Edition ile kullanılamaz.

Daha fazla bilgi

DevCon yeniden dağıtılamaz. Hata ayıklama ve geliştirme aracı olarak sağlanır. DevCon yardımcı programını özel kullanım amacıyla ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz. Örnekte, aygıtları numaralandırmak ve aygıt işlemleri gerçekleştirmek üzere SetupAPI ve CfgMgr32 işlevlerinin nasıl bir arada kullanılacağı gösterilmektedir. Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

Bu resmi kapatBu resmi aç
Karşıdan Yükle
DevCon paketini şimdi karşıdan yükle. Yayın Tarihi: 29 Oca 2003

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

DevCon.exe dosyası aşağıdaki dosyaları içerir:
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
DosyaAçıklaması
I386\DevCon.exe32-bit DevCon aracının ikili dosyasıdır. 64-bit Windows sürümlerinde bu dosyanın tüm işlevleri çalışmaz.
Ia64\DevCon.exe64-bit DevCon aracının ikili dosyasıdır.

Not DevCon kaynak kodu, DDK kökü\Src\Setup\Devcon altındaki diğer belgelerle birlikte Windows DDK aracılığıyla da edinilebilir (http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx adresinde bulunur).

DevCon Kullanma

DevCon, yerleşik belgeler içeren bir komut satırı yardımcı programıdır. devcon help komutunu çalıştırırsanız, aşağıdaki komut ve açıklama listesi görüntülenir. devcon help komutu, herhangi bir komut için daha ayrıntılı yardım sunar. Bu komutların bazılarıyla, bir uzak hedef bilgisayar belirtebilirsiniz. Bu komutlar, WOW64'te DevCon'un 32-bit sürümünü kullanıyorsanız çalışır.
Aygıt Konsol Yardımı:
devcon.exe [-r] [-m:\\<makine>] <komut> [<değişken>...]
-r belirtilirse, komut tamamlandıktan sonra gerektiğinde makineyi yeniden başlatır.
<makine> hedef makinenin adıdır.
<komut> çalıştırılacak komuttur (aşağıya bakın).
<değişken>... komut için gerekli olan bir veya daha fazla değişkendir.
Belirli bir komut ile ilgili yardım için şunu yazın: devcon.exe help <komut>
classfilter     Sınıf filtrelerinin değiştirilmesine izin verir.
classes       Tüm aygıt kurulum sınıflarını listele.
disable       Belirli bir donanım veya örnek kimliğiyle eşlenen 
            aygıtları devre dışı bırak.
driverfiles     Aygıtlar için yüklü olan sürücü dosyalarını listele.
drivernodes     Aygıtlar için tüm aygıt düğümlerini listeler.
enable        Belirli bir donanım veya örnek kimliğiyle eşlenen 
            aygıtları etkinleştir.
find         Belirli bir donanım veya örnek kimliğiyle eşlenen 
            aygıtları bul.
findall       Mevcut olmayanlar da dahil tüm aygıtları bul.
help         Bu bilgileri görüntüle.
hwids        Aygıtların donanım kimliklerini listeler.
install       Bir aygıtı el ile yükle.
listclass      Bir kurulum sınıfının tüm aygıtlarını listele.
reboot        Yerel makineyi yeniden başlat.
remove        Belirli bir donanım veya örnek kimliğiyle eşlenen 
            aygıtları kaldır.
rescan        Yeni donanımları tara.
resources      Aygıtların donanım kaynaklarını listeler.
restart       Belirli bir donanım veya örnek kimliğiyle eşlenen 
            aygıtları yeniden başlatır.
stack        Aygıtların beklenen sürücü yığınını listeler.
status        Aygıtların çalışma durumunu listele.
update        Bir aygıtı el ile güncelleştir.
UpdateNI      Kullanıcı istemi olmadan bir aygıtı el ile güncelleştir 
SetHwID       Kök olarak numaralandırılmış aygıtların donanım kimliği sırasını ekler, siler ve değiştirir.
		 				

Örnek DevCon komutları

devcon -m:\\sınama find pci\*

sınama adlı bilgisayardaki bilinen tüm PCI aygıtlarını listeler. (-m kullanarak, bir hedef bilgisayar belirtebilirsiniz. Bilgisayara erişmek için İşlemler arası iletişim (IPC) kullanmalısınız.)

devcon -r install %WINDIR%\Inf\Netloop.inf *MSLOOP

Microsoft geri döngü bağdaştırıcısının yeni bir örneğini yükler. Bu, geri döngü bağdaştırıcısı gibi bir "sanal aygıt" yüklemek için kullanabileceğiniz kök olarak numaralandırılmış yeni bir aygıt düğümü oluşturur. Bu komut ayrıca yeniden başlatma gerekirse bilgisayarı sessizce yeniden başlatır.

devcon classes

Bilinen tüm kurulum sınıflarını listeler. Çıktı, yerelleştirilmemiş kısa adı (örneğin, "USB") ve açıklama adını (örneğin, "Evrensel Seri Yol denetleyicileri") içerir.

devcon classfilter upper !filter1 !filter2

Belirtilen iki filtreyi siler.

devcon classfilter lower !badfilter +goodfilter

"badfilter" öğesini "goodfilter" ile değiştirir.

devcon driverfiles =ports

ports kurulum sınıfındaki her aygıt ile ilişkilendirilmiş dosyaları listeler.

devcon disable *MSLOOP

"MSLOOP" öğesinde sonlandırılan ("*MSLOOP" da dahil) bir donanım kimliği bulunan tüm aygıtları devre dışı bırakır.

devcon drivernodes @ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

ROOT\PCI_HAL\PNP0A03 aygıtı için tüm uyumlu sürücüleri listeler. Bu, bir üçüncü taraf .inf dosyası yerine neden bir bütünleşik aygıt bilgileri (.inf) dosyasının seçildiğini belirlemek için kullanılabilir.

devcon enable '*MSLOOP

"*MSLOOP" donanım kimliği bulunan tüm aygıtları etkinleştirir. Tek tırnak işareti, donanım kimliğinin harfi harfine alınması gerektiğini gösterir (bir başka deyişle, yıldız işareti ["*"] gerçekten de bir yıldız işaretidir; bir joker karakter değildir).

devcon find *

Yerel bilgisayarda bulunan tüm aygıtlar için aygıt örneklerini listeler.

devcon find pci\*

Yerel bilgisayardaki bilinen tüm Peripheral Component Interconnect (PCI) aygıtlarını listeler (bu komut, bir aygıtın donanım kimliğinde "PCI\" öneki varsa aygıtı PCI olarak varsayar).

devcon find =ports *pnp*

Varolan, ports kurulum sınıfının üyesi olan ve donanım kimliğinde "PNP" içeren aygıtları listeler.

devcon find =ports @root\*

Varolan, ports kurulum sınıfının üyesi olan ve numaralandırma ağacının "root" dalında bulunan (örnek kimliğinde "root\" öneki bulunan) aygıtları listeler. Bir örnek kimliğinin biçimlendirilmesi ile ilgili program varsayımları yapmamanız gerektiğini unutmayın. Kök aygıtlarını belirlemek için, aygıt durumu bit değerlerine bakabilirsiniz. Bu özellik, hata ayıklama işlemine yardımcı olmak için DevCon'da bulunur.

devcon findall =ports

"Mevcut olmayan" aygıtları ve ports sınıfı için varolan aygıtları listeler. Kaldırılmış, bir yuvadan bir başkasına taşınmış ve bazı durumlarda, bir BIOS değişikliği nedeniyle farklı numaralandırılmış aygıtlar da buna dahildir.

devcon listclass usb 1394

Belirtilen ada sahip her sınıf için (bu örnekte, USB ve 1394) varolan tüm aygıtları listeler.

devcon remove @usb\*

Tüm USB aygıtlarını kaldırır. Kaldırılmış aygıtlar, kaldırma durumlarıyla birlikte listelenir.

devcon rescan

Yeni Tak ve Çalıştır aygıtları yeniden tarar.

devcon resources =ports

ports kurulum sınıfındaki tüm aygıtların kullandığı kaynakları listeler.

devcon restart =net @'ROOT\*MSLOOP\0000

ROOT\*MSLOOP\0000 geri döngü bağdaştırıcısını yeniden başlatır. Komuttaki tek tırnak işareti, örnek kimliğinin harfi harfine alınması gerektiğini gösterir.

devcon hwids=mouse

Sistemdeki tüm mouse sınıfı aygıtların donanım kimliklerini listeler.

devcon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000 := beep

Beep aygıtına beep donanım kimliğini atar.

devcon stack =ports

Aygıt için beklenen sürücü yığınını listeler. Aygıt ve sınıf üst/alt filtreleri ile denetim hizmeti de buna dahildir.

devcon status @pci\*

"pci\" ile başlayan bir donanım kimliğinin bulunduğu varolan her aygıtın durumunu listeler.

devcon status @ACPI\PNP0501\1

Belirli bir aygıt örneğinin durumunu listeler; bu örnekte, Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arabirimi (ACPI) olarak numaralandırılmış bir seri bağlantı noktasıdır.

devcon status @root\rdp_mou\0000

Microsoft Terminal Server veya Terminal Hizmetleri fare sürücüsünün durumunu listeler.

devcon status *PNP05*

Tüm COM bağlantı noktalarının durumunu listeler.

devcon update mydev.inf *pnp0501

*pnp0501 donanım kimliğiyle ilişkili Mydev.inf dosyası için en iyi sürücüyü kullanmak üzere *pnp0501 donanım kimliğiyle tam olarak eşlenen tüm aygıtları güncelleştirir.

Not Bu güncelleştirme, sistemde daha iyi bir eşleme bulunsa bile tüm aygıtları Mydev.inf dosyasındaki sürücüyü kullanmaya zorlar. Bu, geliştirme sırasında bir imza edinmeden önce sürücülerin yeni sürümlerini yüklemek istediğinizde kullanışlıdır. Güncelleştirme, yalnızca belirtilen donanım kimliğiyle eşlenen aygıtları etkiler; alt aygıtları etkilemez. Belirtilen .inf dosyası imzalı değilse, Windows sürücünün yüklenmesini isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntüleyebilir. Yeniden başlatma gerekirse, bu durum bildirilir ve DevCon düzey 1 hatası döndürür. -r anahtarını belirtirseniz, gerektiğinde yeniden başlatma otomatik olarak gerçekleştirilir.

Notlar

 • DevCon komut dosyalarında kullanılmak üzere bir hata düzeyi döndürür:
  "0" işlemin başarılı olduğunu gösterir.
  "1" yeniden başlatma gerektiğini gösterir.
  "2" işlemin başarısız olduğunu gösterir.
  "3" bir sözdizimi hatasını gösterir.
 • -r anahtarını belirtirseniz ve yeniden başlatma gerekirse, tüm aygıtlar işlendikten sonra uyarı olmadan yeniden başlatma gerçekleştirilir.
 • -m:\\bilgisayar anahtarını belirtirseniz ve uzak bilgisayar için komut çalışmazsa bir hata bildirilir.
 • DevCon, etkileşim kolaylığı için örnek kimliklerinde joker karakterlere izin verir. Örnek kimliği biçimi her bilgisayar ve her işletim sistemi sürümü için farklı olabileceği için varsayımlarda bulunmayın.

Özellikler

Makale numarası: 311272 - Last Review: 16 Haziran 2006 Cuma - Gözden geçirme: 5.0
Bu makaledeki bilginin uygulandigi durum:
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows 2000
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
 • Microsoft Windows Server 2003 Driver Development Kit
Anahtar Kelimeler: 
kbfile kbhowto KB311272

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com