JAK: Tworzenie niestandardowego typu serwera w celu używania z Kreatorem blokady programu IIS

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 311350 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL311350
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak utworzyć niestandardowy typ serwera w celu używania z Kreatorem blokady programu Internetowe usługi informacyjne (IIS).

Opis techniki

Najnowsza wersja Kreatora blokady programu IIS umożliwia administratorom tworzenie niestandardowych szablonów typu serwera.

W pliku Iislockd.ini administratorzy mogą tworzyć niestandardowe szablony typu serwera w celu używania z Kreatorem blokady programu IIS. Niestandardowy szablon typu serwera pojawia się w Kreatorze blokady jako konfigurowany typ serwera i może być również używany przy nienadzorowanym uruchamianiu programu Iislockd.exe.

Tworzenie niestandardowego szablonu typu serwera

  1. W sekcji [Info] pliku Iislockd.ini dodaj nazwę niestandardowego typu serwera do listy dla odpowiedniej zmiennej (ServerTypesNT4 lub ServerTypes). W tym przykładzie jest używana nazwa MyCustomServerType.
  2. Jako podstawę dla nowego niestandardowego szablonu typu serwera skopiuj szablon [sbs4.5] i wklej skopiowany tekst na końcu pliku.
  3. Zmień nagłówek [sbs4.5] w skopiowanym tekście, tak aby odpowiadał nazwie niestandardowego typu serwera wprowadzonej w kroku 1. W tym przykładzie zmień nagłówek na [MyCustomServerType].
  4. Zmień wartość label na opisowy tekst dla niestandardowego typu serwera.
  5. Skonfiguruj ustawienia funkcji szablonu serwera, określając dla nich wartości TRUE lub FALSE.
  6. Jeśli instalujesz narzędzie URLScan, zmień wartość UrlScan_IniFileLocation, tak aby wskazywała niestandardowy plik URLScan.ini, który jest używany dla danego niestandardowego typu serwera. Możesz również użyć pliku URLScan.ini z innego typu serwera.
  7. Zapisz plik Iislockd.ini.
Po wykonaniu tych kroków program Iislockd.exe może być uruchomiony w trybie graficznego interfejsu użytkownika i niestandardowy typ serwera pojawia się na liście dostępnych typów serwera. Nowego niestandardowego typu serwera można również użyć do uruchomienia Kreatora blokady programu IIS w trybie nienadzorowanym.

Po utworzeniu niestandardowego szablonu typu serwera plik Iislockd.ini jest podobny do następującego:
[Info]
ServerTypesNT4=sbs4.5, exchange5.5, frontpage, proxy, staticweb, dynamicweb , other, iis_uninstalled
ServerTypes=MyCustomServerType, sbs2000, exchange5.5, exchange2k, sharepoint_portal, frontpage, biztalk, commerce, proxy, staticweb, dynamicweb, other, iis_uninstalled
UnattendedServerType=MyCustomServerType
Unattended=TRUE
Undo=FALSE


[MyCustomServerType]
label="Niestandardowy szablon typu serwera"

Enable_iis_http=TRUE
Enable_iis_ftp= TRUE
Enable_iis_smtp= FALSE
Enable_iis_nntp= FALSE
Enable_asp= TRUE
Enable_index_server_web_interface= FALSE
Enable_server_side_includes= FALSE
Enable_internet_data_connector= FALSE
Enable_internet_printing= FALSE
Enable_HTR_scripting= FALSE
Enable_webDAV= FALSE
Disable_Anonymous_user_system_utility_execute_rights= TRUE
Disable_Anonymous_user_content_directory_write_rights= TRUE
Remove_iissamples_virtual_directory=TRUE
Remove_scripts_directory=TRUE
Remove_MSADC_virtual_directory=TRUE
Remove_iisadmin_virtual_directory=TRUE	
Remove_iishelp_virtual_directory=TRUE
UrlScan_Install=DISABLED
UrlScan_IniFileLocation=
AdvancedSetup =
UninstallServices=TRUEMateriały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310725 JAK: Uruchamianie Kreatora blokady programu IIS w trybie nienadzorowanym w programie IIS


Właściwości

Numer ID artykułu: 311350 - Ostatnia weryfikacja: 7 lutego 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Internet Information Server 4.0
  • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB311350

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com