כיצד לערוך את הקובץ Boot.ini במערכת ההפעלה Windows 2000?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 311578 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר שלב אחר שלב כיצד לערוך את הקובץ Boot.ini בסביבת Windows 2000. NTLDR מציג את מסך מטען האתחול, שבו באפשרותך לבחור איזו מערכת הפעלה להפעיל. מסך זה מבוסס על המידע בקובץ Boot.ini. אם לא תבחר ערך לפני שהמונה יגיע לאפס, NTLDR יטען את מערכת ההפעלה המצוינת על ידי פרמטר ברירת המחדל בקובץ Boot.ini. התקנת Windows 2000 יוצרת את הקובץ Boot.ini במחיצה הפעילה. NTLDR משתמש במידע בקובץ Boot.ini להצגת מסך מטען האתחול ממנו תבחר את מערכת ההפעלה.

יש לגבות את הקובץ Boot.ini לפני עריכתו. המשימות הראשונות יהיו כרוכות בשינוי אפשרויות התיקייה, כך שיוצגו קבצים מוסתרים, ולאחר מכן בגיבוי הקובץ Boot.ini עצמו.

שינוי אפשרויות תיקייה

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן לחץ על סייר.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקייה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תצוגה.
 3. באזור הגדרות מתקדמות, בחר את תיבת הסימון הצג קבצים ותיקיות מוסתרים, נקה את תיבת הסימון הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה (מומלץ), לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.
 4. בחלונית השמאלית, לחץ ובחר את %systemroot%, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Boot.ini בחלונית התצוגה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון למאפיין קריאה-בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.

שמירת עותק גיבוי של הקובץ Boot.ini

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן לחץ על סייר.
 2. בחלונית השמאלית, לחץ על הכונן %systemroot%, לחץ על הקובץ Boot.ini ולאחר מכן לחץ על העתק.
 3. פתח תיקייה זמנית בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בחלונית הימנית ולאחר מכן לחץ על הדבק ליצירת העתק של הקובץ Boot.ini באותה תיקייה.

קובץ Boot.ini לדוגמה


להלן דוגמה לקובץ Boot.ini ממחשב הפועל בסביבת Windows 2000 Server.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
				
להלן קטע מקובץ Boot.ini הנ"ל לאחר הוספת מחיצה נוספת אשר בה פועל Windows XP Professional.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows XP Professional" /fastdetect
				

עריכת הקובץ Boot.ini

 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על פנקס רשימות.
 2. בפנקס הרשימות, לחץ על פתח בתפריט קובץ.
 3. לחץ על הכונן %systemroot% בתיבה עיין ב-, לחץ על הקובץ Boot.ini ולאחר מכן לחץ על פתח.

הסרת מערכת הפעלה מהתפריט

 1. בפנקס הרשימות, בחר את השורה המכילה את המידע על מערכת ההפעלה שברצונך להסיר ואז הקש DELETE. דוגמה של השורה לבחירה:
  multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\Windows="Windows 98" /fastdetect
 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

שינוי סדר תפריט מערכות ההפעלה

 1. בפנקס הרשימות, בחר את השורה שיש להעביר, הקש CTRL+C, הקש DELETE, לחץ ומקם את הסמן במקום שאליו יש להעביר את השורה והקש CTRL+V.
 2. חזור על שלב 1 כנדרש עבור התצורה שלך ולאחר מכן לחץ על שמור בתפריט קובץ.

שינוי מערכת ההפעלה המוגדרת כברירת מחדל

ברירת המחדל מייצגת את מערכת ההפעלה אשר תיטען אם לא תבוצע בחירה כלשהי לפני תום הזמן הקצוב.
 1. בפנקס הרשימות, שנה את השורה הבאה כך שתייצג את מערכת ההפעלה שתשמש כברירת מחדל:
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  לדוגמה, שינוי ברירת המחדל ממערכת Windows 2000 Server למערכת Microsoft Windows 95
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  תשונה ל:
  default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows
 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

שינוי הזמן הקצוב

הזמן הקצוב מייצג את מספר השניות המוקצבות לך לבחירת מערכת הפעלה מהתפריט, לפני שתיטען מערכת ההפעלה המוגדרת כברירת מחדל.
 1. בפנקס הרשימות, ערוך את השורה הבאה כך שתייצג את מספר השניות הנדרש.
  timeout=30
 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

פתרון בעיות

 • אם קיימת בעיה בקובץ שאתה עורך, העתק את קובץ Boot.ini המקורי אשר גובה לתיקייה %systemroot%.


מאפיינים

Article ID: 311578 - Last Review: יום שישי 08 דצמבר 2006 - Revision: 3.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster kbenv kbui KB311578

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com