Při instalaci systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva Je požadován soubor Asms z disku Windows XP Professional CD-ROM

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 311755 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při instalaci systému Microsoft Windows XP se může zobrazit následující chybová zpráva:
[Jsou požadovány soubory]

Je požadován soubor Asms z disku Windows XP Professional CD-ROM. Zadejte cestu, kde je umístěn soubor, a poté klikněte na tlačítko OK.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud instalační program nemůže komunikovat s jednotkou CD-ROM.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte metodu vhodnou pro váš počítač.

Pevný disk naformátovaný systémem souborů FAT nebo FAT32

Pokud je pevný disk naformátovaný systémem souborů FAT nebo FAT32, postupujte takto:
 1. Ke spuštění počítače použijte spouštěcí disk Microsoft Windows 98 Second Edition nebo Microsoft Windows Millennium Edition (Me) s ovladači jednotky CD-ROM.
 2. Zkopírujte nástroj Xcopy.exe z disku Windows 98 Second Edition CD-ROM, disku Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM nebo pevného disku na spouštěcí disk systému Windows. Chcete-li to provést, použijte odpovídající metodu.

  Disk CD-ROM se systémem Windows 98 Druhé vydání

  Vložte do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM disk se systémem Windows 98 Druhé vydání a na příkazovém řádku zadejte následující řádky. Po zadání každého řádku vždy stiskněte klávesu ENTER. Zástupný text cd-rom označuje písmeno jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM:
  c:
  copy cd-rom:\win98\smartdrv.exe
  copy cd-rom:\tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Disk CD-ROM se systémem Windows Millennium Edition (ME)

  Do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM vložte disk se systémem Windows Millennium Edition (ME) a na příkazovém řádku zadejte následující řádky. Zástupný text cd-rom označuje písmeno jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM. Po zadání každého řádku vždy stiskněte klávesu ENTER:
  c:
  copy cd-rom:\win9x\smartdrv.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  Pevný disk

  Na příkazovém řádku zadejte následující řádky. Zástupný text jednotka označuje písmeno jednotky pevného disku, v níž je nainstalován systém Windows. Po zadání každého řádku vždy stiskněte klávesu ENTER:
  c:
  copy jednotka:\windows\smartdrv.*
  copy jednotka:\windows\xcopy*.*
 3. Vysuňte disk CD-ROM systému Windows 98 nebo Windows Millennium Edition (Me) a vložte disk CD-ROM systému Windows XP Professional.
 4. Zkopírujte složku I386 folder a všechny její podsložky na pevný disk. To provedete zadáním následujících řádků na příkazovém řádku, kde cd-rom je písmeno jednotky CD-ROM a jednotka je písmeno jednotky pevného disku. Za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:
  smartdrv
  xcopy cd-rom:\i386 jednotka:\i386 /e
 5. Restartujte počítač a potom znovu spusťte instalační program.
 6. Když se zobrazí chybová zpráva, klikněte na tlačítko Procházet a zadejte cestu ke složce I386 na pevném disku.

  Poznámka: Je možné, že se výzva k vyhledání této složky zobrazí vícekrát. Pokud tlačítko Procházet není k dispozici, přejděte k části Pevný disk naformátovaný systémem souborů NTFS.

Pevný disk naformátovaný systémem souborů NTFS

Pokud je pevný disk naformátován systémem souborů NTFS a upgradujete dřívější verzi systému Windows, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Pokud se zobrazí chybová zpráva, stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 spusťte relaci příkazového řádku.
 2. Zadejte text regedit.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Klikněte na položku HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. V nabídce Soubor klikněte na položku Načíst podregistr a pak načtěte soubor %Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Po zobrazení výzvy k zadání názvu zadejte text Test.
 6. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Odstraňte klíče registru UPPERFILTERS a LOWERFILTERS.
 8. Zopakujte kroky 6 a 7 i pro ostatní klíče ControlSet# podregistru test.
 9. Ukončete editor registru kliknutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
 10. Pokud je v cestě v chybové zprávě uvedeno správné písmeno jednotky CD-ROM, pokračujte v instalačním programu kliknutím na tlačítkoOK.
 11. Jestliže se tato chybová zpráva zobrazí znovu, znamená to, že instalační program nemůže úspěšně číst data z jednotky CD-ROM nebo že nejsou správné informace o cestě. V takovém případě restartujte počítač a nechejte instalační program pokračovat.

Metoda 2:

Pokud nelze spustit nástroj Regedit.exe z příkazového řádku a k dispozici je jiný oddíl pevného disku, na který by bylo možné nainstalovat systém Windows, postupujte takto:
 1. Nainstalujte systém Windows do tohoto oddílu.
 2. Spusťte novou instalaci systému Windows a pak spusťte nástroj Regedit.exe.
 3. Použijte postup uvedený v metodě 1, ale načtěte podregistr System.sav z původní složky systému Windows.

Metoda 3

Pokud nepoužíváte disk CD-ROM s prodejní verzí systému Windows XP s hologramem (například pokud používáte vypálený disk CD-ROM), zkuste instalační program spustit z disku CD-ROM s prodejní verzí systému s hologramem. Ověřit to můžete tak, že spustíte počítač pomocí konzoly pro zotavení a zkontrolujete složku C:\$win_nt$.~ls. Hledejte složku Asms. Pokud tato složka chybí nebo soubory, které obsahuje, mají 0 bajtů, nebyl disk CD-ROM vypálen správně.

Další informace o použití konzoly pro zotavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307654 POSTUPY: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 311755 - Poslední aktualizace: 31. ledna 2014 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbregistry kberrmsg kbprb kbsetup KB311755

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com