הודעת השגיאה The file 'Asms' on Windows XP Professional CD-ROM is needed (דרוש הקובץ Asms בתקליטור Windows XP Professional) כאשר מתקינים את Windows XP?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 311755 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע אודות הכנסת שינויים ברישום. לפני שאתה משנה את הרישום, הקפד לגבותו וודא כי ידוע לך כיצד לשחזרו אם מתעוררת בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר מתקינים את Microsoft Windows XP, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
[Files Needed] ([דרושים קבצים])

The file 'Asms' on Windows XP Professional CD-ROM is needed (דרוש הקובץ Asms בתקליטור Windows XP Professional). הקלד את הנתיב בו ממוקם הקובץ ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם אין באפשרותה של תוכנית ההתקנה לתקשר עם כונן התקליטורים.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש בשיטה המתאימה למחשב שלך.

דיסק קשיח מאותחל עם מערכת קבצים FAT או FAT32

אם הדיסק הקשיח מאותחל עם מערכת הקבצים FAT או עם מערכת הקבצים FAT32, בצע את הפעולות הבאות:
 1. השתמש בדיסק ההפעלה של Microsoft Windows 98 Second Edition או של Microsoft Windows Millennium Edition? (Me) עם מנהלי התקן של תקליטורים כדי להפעיל מחדש את המחשב.
 2. העתק את הכלי Xcopy.exe מתקליטור Windows 98 Second Edition, מתקליטור Windows Millennium Edition? (Me) או מהדיסק הקשיח, אל דיסק ההפעלה של Windows. לשם כך, השתמש בפעולת השירות המתאימה.

  תקליטור Windows 98 Second Edition

  הכנס את תקליטור Windows 98 Second Edition לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD-ROM ולאחר מכן הקלד את השורות הבאות בשורת הפקודה, כשאתה מקיש ENTER אחרי הקלדת כל שורה, כאשר cd-rom מציין את אות הכונן של כונן התקליטורים או כונן ה-DVD-ROM:
  c:?
  copy cd-rom:\win98\smartdrv.exe
  copy cd-rom:\tools\oldmsdos\xcopy*.*?

  תקליטור Windows Millennium Edition? (Me)

  הכנס את תקליטור Windows Millennium Edition? (Me) לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD-ROM ולאחר מכן הקלד את השורות הבאות בשורת הפקודה, כאשר cd-rom מציין את אות הכונן של כונן התקליטורים או ה-DVD-ROM. הקש ENTER אחרי ההקלדה של כל שורה:
  c:?
  copy cd-rom:\win9x\smartdrv.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  כונן קשיח

  בשורת הפקודה, הקלד את השורות הבאות, כאשר drive מציין את אות הכונן הקשיח בו מותקן Windows ולאחר מכן הקש ENTER אחרי ההקלדה של כל שורה:
  c:?
  copy drive:\windows\smartdrv.*?
  copy drive:\windows\xcopy*.*?
 3. הוצא את תקליטור Windows 98 או Windows Millennium Edition? (Me) ולאחר מכן הכנס את התקליטור Windows XP Professional.
 4. העתק את התיקייה I386 ואת כל תיקיות המשנה שלה לדיסק הקשיח. לשם כך, הקלד את השורות הבאות בשורת הפקודה, כאשר cd-rom מציין את אות הכונן של כונן התקליטורים ו-drive מציין את אות הכונן של הדיסק הקשיח. הקש ENTER אחרי ההקלדה של כל שורה:
  smartdrv
  xcopy cd-rom:\i386 drive:\i386 /e
 5. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן הפעל שוב את תוכנית ההתקנה.
 6. כאשר מתקבלת הודעת השגיאה, לחץ על עיון ולאחר מכן הקלד את נתיב התיקייה I386 בדיסק הקשיח.

  שים לב ייתכן שתתבקש מספר פעמים לספק את מיקום התיקייה הזו. אם עיון לא זמין, ראה הסעיף 'דיסק קשיח המאותחל באמצעות מערכת קבצים מסוג NTFS'.

דיסק קשיח המאותחל עם מערכת קבצים מסוג NTFS

אם הדיסק הקשיח מאותחל עם מערכת קבצים מסוג NTFS ואתה משדרג גירסה קודמת של Windows, השתמש באחת מפעולות השירות הבאות:

פעולת שירות 1

אזהרה שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום בעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום מתבצע על אחריותך בלבד.
 1. כאשר מתקבלת הודעת השגיאה, הקש SHIFT + F10 כדי לפתוח בהפעלת פקודות.
 2. הקלד regedit.exe, ולאחר מכן הקש על ENTER.
 3. לחץ על HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. בתפריט קובץ, לחץ על טעינת כוורת (Hive) ולאחר מכן טען את ?%Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. כאשר תתבקש לציין שם, הקלד Test.
 6. אתר את המפתח הבא ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}?
 7. מחק את מפתחות הרישום UPPERFILTERS ו-LOWERFILTERS.
 8. חזור על השלבים 6 ו-?7 עבור מפתחות ?ControlSet#?? האחרים תחת הכוורת Test.
 9. לחץ על קובץ, ולאחר מכן לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
 10. אם הנתיב בהודעת השגיאה הוא אות הכונן הנכונה עבור כונן התקליטורים, לחץ על אישור כדי להמשיך את פעולת תוכנית ההתקנה.
 11. אם תתקבל שוב הודעת שגיאה, אין באפשרותה של תוכנית ההתקנה לקרוא כהלכה מכונן התקליטורים, או שפרטי הנתיב שגויים. במקרה זה, הפעל מחדש את המחשב ואפשר לתוכנית ההתקנה לחדש את פעולתה.

פעולת שירות 2

אם אין באפשרותך להפעיל את Regedit.exe בשורת הפקודה ואין מחיצה זמינה אחרת בכונן הקשיח שבה באפשרותך להתקין את Windows, בצע את השלבים הבאים:
 1. התקן את Windows במחיצה האחרת.
 2. הפעל את ההתקנה החדשה של Windows ולאחר מכן הפעל את Regedit.exe.
 3. בצע את השלבים שבפעולת שירות 1, אך טען את הכוורת System.sav מהתיקייה המקורית של Windows.

פעולת שירות 3

אם אינך משתמש בתקליטור של גירסה מסחרית של Windows XP עם הולוגרמה (לדוגמה, אם אתה משתמש בתקליטור צרוב), נסה להפעיל את תוכנית ההתקנה מתקליטור של גירסה מסחרית עם הולוגרמה. כדי לאמת זאת, הפעל את המחשב באמצעות מסוף השחזור ולאחר מכן בדוק את התיקייה C:\$win_nt$.~ls. חפש את התיקייה Asms. אם התיקייה חסרה או שגודל הקבצים שהיא מכילה הוא אפס בתים, התקליטור לא נצרב כהלכה.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש במסוף השחזור, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307654 כיצד: להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור במערכת Windows XP

מאפיינים

Article ID: 311755 - Last Review: יום שני 19 יוני 2006 - Revision: 5.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbregistry kberrmsg kbprb kbsetup KB311755

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com