Shadow Copy อาจสูญหายไปเมื่อคุณจัดเรียงข้อมูลบนไดรฟ์ข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 312067 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณรันการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์บนไดรฟ์ข้อมูล มีสำเนาที่เปิดใช้งาน คัดทั้งหมดหรือบางส่วนของเงาของคุณอาจสูญหาย เริ่มการทำงานกับสำเนาข้อมูลที่เก่าที่สุดสำเนาลอก

หลังจากที่สำเนาเงาจะสูญหายไป เหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: VolSnap
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: ผู้ใช้ที่ 24: n/a
คอมพิวเตอร์: การผลิต
คำอธิบาย: ไม่มีพื้นที่ว่างดิสก์ไม่เพียงพอบนไดรฟ์ข้อมูล c:การขยายการเก็บสำเนาเงาสำหรับสำเนาเงาของ c: เป็นผลมาจากความล้มเหลวนี้ สำเนาทั้งหมดของไดรฟ์ข้อมูล c:ได้รับความเสี่ยงของการถูกลบออก
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์วิธีใช้และการสนับสนุนที่ http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
ข้อมูล: 0000:00000000 00580003 00000000 80060018 0010:00000002 c000007f 0000003f 00000000 0020:00000000 00000000 คุณอาจมีหลายเหตุการณ์ ID 33 ล็อกทั้งก่อน และหลัง จากที่บันทึกล็อกเหตุการณ์ 24 รหัสไว้

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: VolSnap
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: ผู้ใช้ที่ 33: n/a
คอมพิวเตอร์: การผลิต
คำอธิบาย: shadow copy เก่าที่สุดของไดรฟ์ข้อมูลที่ c:ถูกลบไปแล้วให้ใช้เนื้อที่ดิสก์สำหรับ shadow copy ของไดรฟ์ข้อมูล c:ด้านล่างนี้ผู้ใช้กำหนดขีดจำกัด
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์วิธีใช้และการสนับสนุนที่ http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
ข้อมูล: 0000:00000000 00580002 00000000 40060021 0010:00000001 00000000 00000040 00000000 0020:00000000 00000000

สาเหตุ

ผู้ให้บริการของระบบ Shadow Copy ใช้กลไกการคัดลอกบนเขียนที่ทำงานภายในระดับของบล็อก 16-กิโลไบต์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยการจัดสรรคลัสเตอร์ของระบบแฟ้ม ถ้าขนาดของคลัสเตอร์ของระบบแฟ้มมีขนาดเล็กกว่า 16 KB จากผู้ให้บริการของระบบ Shadow Copy ไม่ได้อย่างง่ายดายกำหนดจัดเรียงข้อมูลดิสก์ที่ I/O แตกต่างจากการเขียนปกติของ I/O และทำสำเนาบนเขียน ซึ่งอาจทำให้พื้นที่จัดเก็บ Shadow Copy เพื่อขยายรวดเร็ว ถ้าพื้นที่เก็บข้อมูลถึงขีดจำกัดที่กำหนดโดยผู้ใช้ สำเนาที่เก่าที่สุดจะถูกลบก่อน

การแก้ไข

ถ้าขนาดของคลัสเตอร์ของระบบแฟ้มคือ 16 KB หรือใหญ่ กว่า จากผู้ให้บริการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ I/O ที่รู้จัก และสามารถจัดการได้อย่างถูกต้องได้ Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ขนาดหน่วยการจัดสรรคลัสเตอร์ 16-กิโลไบต์ หรือใหญ่กว่าเมื่อคุณจัดรูปแบบไดรฟ์ข้อมูลถ้าคุณวางแผนที่จะจัดเรียงข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้สำหรับ shadow copy ของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดหน่วยการจัดสรรของคลัสเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
140365ขนาดคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ FAT และ NTFS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้สำเนาเงาของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ให้ดูที่หัวข้อ "เงาสำเนาของใช้ร่วมกันโฟลเดอร์:วิธี" ใน Windows Server 2003 ช่วยเหลือและศูนย์บริการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 312067 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB312067 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:312067

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com