Τρόπος ανάπτυξης του πακέτου δυναμικής ενημέρωσης των Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 312110 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR312110
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης του πακέτου δυναμικής ενημέρωσης των Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows XP σάς παρέχουν τη δυνατότητα λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από το Internet, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις αφορούν κρίσιμα ζητήματα, ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης και αρχεία αντικατάστασης. Αυτή η διαδικασία ενημέρωσης προκύπτει όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο Ναι, λήψη των ενημερωμένων αρχείων εγκατάστασης (συνιστάται) (Yes, download the updated setup file (Recommended)) κατά την Εγκατάσταση (Setup) των Windows XP. Σε εταιρικό περιβάλλον, ο διαχειριστής μπορεί να κάνει λήψη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων και στη συνέχεια να τις ενσωματώσει σε μια ανάπτυξη, ώστε να μην χρειάζεται να συνδεθεί στο Internet κάθε υπολογιστής-πελάτης, προκειμένου να κάνει λήψη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πακέτο δυναμικής ενημέρωσης των Windows XP και την τοποθεσία όπου μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του πακέτου, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
311220 Περιγραφή της δυνατότητας δυναμικής ενημέρωσης στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP
Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις του πακέτου δυναμικής ενημέρωσης των Windows XP. Η μία έκδοση είναι για τα Windows XP Professional (γίνεται εξαγωγή της στο φάκελο IP), ενώ η άλλη έκδοση είναι για τα Windows XP Home Edition (γίνεται εξαγωγή της στο φάκελο IC). Πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστούς φακέλους δυναμικής ενημέρωσης για κάθε έκδοση. Τα πακέτα αυτά περιέχουν ορισμένα ή όλα τα παρακάτω αρχεία:
 • Updates.cab: Αρχεία αντικατάστασης
 • Upginfs.cab: Ενημερωμένα αρχεία INF για αναβαθμίσεις από τα Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows 95
 • Winnt32.cab: Ενημερώσεις κώδικα για το αρχείο Winnt32.exe
 • Duasms.cab: Ενημερώσεις κώδικα συγκρότησης
 • Drvx.cab: Ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης
Αφού κάνετε λήψη του πακέτου δυναμικής ενημέρωσης των Windows XP, προετοιμάστε ένα φάκελο:
 1. Εξαγάγετε τα αρχεία σε ένα φάκελο, για παράδειγμα, στο φάκελο c:\DU. Αφού το κάνετε αυτό, θα πρέπει να έχετε δύο φακέλους. Τα Windows XP Professional εξάγονται στο φάκελο IP και τα Windows XP Home Edition εξάγονται στο φάκελο IC.
 2. Στο CD-ROM των Windows XP, εκτελέστε την εντολή winnt32.exe /duprepare: διαδρομή_προς_τα_αρχεία_του_πακέτου_δυναμικής_ενημέρωσης. Στο παράδειγμα του βήματος 1, θα πρέπει να εκτελέσετε την εντολή winnt32.exe /duprepare:c:\du.
 3. Αφού προετοιμάσετε το φάκελο, αντιγράψτε τα περιεχόμενά του σε έναν άλλο φάκελο και μετατρέψτε το φάκελο, στον οποίο μόλις αντιγράψατε τα περιεχόμενα, σε κοινόχρηστο.
 4. Στον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), εκτελέστε την εντολή winnt32.exe /dushare:\\ όνομα_διακομιστή\όνομα_κοινόχρηστου_φακέλου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την ακόλουθη καταχώρηση στο αρχείο σας Unattend.txt, αντί να χρησιμοποιήσετε την εντολή winnt32.exe /dushare:
  [Unattended]
  Dushare=\\όνομα_διακομιστή\όνομα_κοινόχρηστου_φακέλου
Το πακέτο δυναμικής ενημέρωσης των Windows XP λειτουργεί μόνο όταν εκτελείτε μια αναβάθμιση η οποία προετοιμάζεται με το αρχείο Winnt32.exe. Δεν λειτουργεί με το αρχείο Winnt.exe, όταν γίνεται εκκίνηση από το CD-ROM ή από δισκέτες, με εγκαταστάσεις RIS και εγκαταστάσεις Winnt32.exe που ξεκινούν από το WINPE.

Κατά την Εγκατάσταση (Setup), τα ενημερωμένα αρχεία εγκατάστασης αντιγράφονται στο φάκελο %WINDIR%\Setupupd. Τα ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται μόνο όταν δεν υπάρχουν ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης Windows XP.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο καταγραφής Winnt32.log για την επίλυση προβλημάτων του πακέτου δυναμικής ενημέρωσης των Windows XP. Το ακόλουθο αποτέλεσμα προκύπτει από μια πραγματική εγκατάσταση:
The command line is: <"\\όνομα_διακομιστή\xppro\i386\WINNT32.EXE" /unattend 
/dushare:\\ncsetupts\du_update>
Main module path: <\\όνομα_διακομιστή\xppro\i386\WINNT32U.DLL>
Loaded upgrade module: <\\όνομα_διακομιστή\xppro\i386\WINNTUPG\NETUPGRD.DLL>
SrcToDest: 1955 byte/msec HDtoHD: 8994 byte/msec
Upgrade only = No
Upgrade allowed = Yes
Source SKU = 1
Source SKU = Microsoft Windows XP Professional
Current installed SKU = 4
Current installed SKU = Microsoft Windows XP Professional
Current Version = 2600
DUInfo: Enter Winnt32DuProcessFiles
DUInfo: Source=\\όνομα_διακομιστή\du_update
DUInfo: Analyzing package \\όνομα_διακομιστή\du_update\updates.cab...
DUInfo: Package \\όνομα_διακομιστή\du_update\upginfs.cab ignored on NT platforms
DUWarning: Could not open INF file \\όνομα_διακομιστή\du_update\guidrvs.inf (rc=2)
DUInfo: No drivers found in \\όνομα_διακομιστή\du_update\dudrvs
DUInfo: Leave Winnt32DuProcessFiles (1)
DUInfo: Enter Winnt32DuUninitialize
DUInfo: Leave Winnt32DuUninitialize
DUInfo: DynamicUpdate was completed successfully
Throughput src - dest is 1955 bytes per msec

Throughput HD - HD is 8994 bytes per msec

352967168 bytes copied, should take 226 Sec

NTCOMPAT: Using \\όνομα_διακομιστή\du_update\winnt32\COMPDATA\NTCOMPAT.INF

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 312110 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbtool kbenv kbsetup KB312110

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com