ID c?a bi: 312370 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Ban co th gp bt ky hin tng nao sau y:
  • Thit bi Bus Ni tip Van nng Tc Cao (USB) 2.0 cua ban khng hoat ng trong ch Tc Cao.
  • Nu cm thit bi USB 2.0 Tc Cao, ban co th nhn c bt ky canh bao nao sau y:
    B tp trung USB Chung la mt thit bi USB Tc Cao va se hoat ng tc nho hn khi cm vao cng Tc thp.

    Thit bi USB Tc Cao c cm vao B tp trung USB Tc thp. Mt thit bi USB Tc Cao c cm vao B tp trung USB Tc thp.
  • B iu khin lu tr USB tng hp Giao din B iu khin Lu tr Nng cao (tng hp EHCI) xut hin trong B quan li Thit bi vi mt du chm than trong ng tron mau vang, hoc vi ma trang thai 28.

NGUYN NHN

Nhng hin tng nay xut hin vi Windows XP khng h tr b iu khin lu tr EHCI.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, hay ly goi dich vu mi nht cho Windows XP. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho". S c nay ln u tin c khc phuc trong Goi Dich vu 1 cua Windows XP.

THNG TIN THM

bit thm thng tin v h tr USB 2.0, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/default.mspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 312370 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 3.5
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbbug kbfix kbappcompatibility kbqfe kbenv kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbpubtypekc kbhotfixserver KB312370

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com