Program Internet Explorer może tracić początkowe 2048 bajtów danych odsyłanych przez serwer sieci Web używający kompresji protokołu HTTP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 312496 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Program Internet Explorer może tracić początkowe 2048 bajtów danych odsyłanych przez serwer sieci Web używający kompresji protokołu HTTP. Ten problem występuje, gdy inny program zarejestrował program obsługi obszaru nazw dla dowolnego z następujących protokołów:
File
FTP
Gopher
HTTP
HTTPS
Przykładem takiego programu jest oprogramowanie Real Download (dostępne w pełnej instalacji programu Real Player Basic). Ten program rejestruje programy obsługi obszaru nazw dla protokołów HTTP i FTP. Utrata danych może się objawiać w postaci błędów skryptów lub niepoprawnego wyświetlania elementów HTML.

Przyczyna

Przyczyną takiego działania jest problem w bibliotece Urlmon.dll. Problem występuje, gdy biblioteka Urlmon.dll tworzy specjalne powiązanie w celu powiadamiania programów, które zarejestrowały programy obsługi obszaru nazw. Problem występuje, jeśli istnieje dowolny z następujących kluczy rejestru:
 • HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler\http
 • HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler\ftp
 • HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler\gopher
 • HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler\https
 • HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler\file
Program Real Download 8 rejestruje następujące klucze:
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler\ftp\RealDownload]
  "CLSID"="{EBCDDA5E-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C}"
  "CLSID.new"="{EBCDDA5E-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C}"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler\http\RealDownload]
  "CLSID"="{EBCDDA5E-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C}"
  "CLSID.new"="{EBCDDA5E-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C}"

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty plików (lub nowsze):
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku
  -----------------------------------------------------
  08-sty-2002 11:56 6.0.2713.800 480 256 Urlmon.dll
				

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zastosować dowolną z następujących metod:
 • Wyłączyć kompresję protokołu HTTP, zmieniając konfigurację serwera sieci Web.
 • Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

  Usunąć wszystkie klucze rejestru wymienione wcześniej w tym artykule w obrębie klucza HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Name-Space Handler. Należy pamiętać, że po użyciu tej metody program, który zarejestrował program obsługi obszaru nazw, nie będzie działał zgodnie z oczekiwaniami.
 • Usunąć program, który zarejestrował program obsługi obszaru nazw dla jednego z protokołów wymienionych wcześniej w tym artykule.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla programu Internet Explorer 6.

Więcej informacji

Omówione w tym artykule produkty innych firm są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 312496 - Ostatnia weryfikacja: 31 grudnia 2008 - Weryfikacja: 3.13
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbie600presp1fix kbie600sp1fix KB312496

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com