Så här infogar och ändrar du WordArt-objekt i Microsoft Word

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 312802 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I denna artikel med stegvisa instruktioner beskrivs hur du infogar och ändrar WordArt-objekt. Du kan använda WordArt för att skapa särskilda texteffekter i Microsoft Word-dokument, t ex böjd, lutad och tredimensionell text.

Obs! När du infogar eller markerar ett WordArt-objekt som är tilldelat figursättningen I nivå med text som standard, kan det hända att det endast visas rektangulära storlekshandtag i Word. Om så är fallet går det inte att ändra WordArt-objektet med någon av metoderna i denna artikel. Om du vill ändra textfigursättningen för ett WordArt-objekt ska du markera objektet, klicka på Figursättning i WordArt-verktygsfältet och sedan välja önskad sättning.
Infoga ett WordArt-objekt

Så här infogar du ett WordArt-objekt:
 1. Peka på BildInfoga-menyn och klicka sedan på WordArt.
  • Du kan även klicka på WordArt-knappen i verktygsfältet Rita.
  • Dessutom kan du klicka på Infoga WordArt i verktygsfältet WordArt.

  Obs! Om verktygsfältet WordArt eller Rita inte visas ska du peka på VerktygsfältVisa-menyn och sedan klicka på Rita eller WordArt
 2. Dubbelklicka på önskad stil i dialogrutan WordArt-galleri.
 3. Skriv texten och välj önskat teckensnitt och storlek i dialogrutan Redigera WordArt-text.
 4. Klicka på Fet eller Kursiv för att göra texten fet eller kursiv.

  Obs! Det går inte att göra endast en del av texten fet eller kursiv.
 5. Klicka på OK i dialogrutan Redigera WordArt-text.

  Texten infogas i dokumentet.Redigera ett WordArt-objekt

När du markerar WordArt-objektet visas verktygsfältet WordArt. Du kan även peka på VerktygsfältVisa-menyn och sedan klicka på WordArt för att öppna verktygsfältet WordArt.

Om du vill redigera ett WordArt-objekt markerar du objektet och använder sedan någon av följande metoder:
 • Redigera text: Om du vill redigera texten, ändra teckensnitt eller storlek, eller använda fet eller kursiv formatering, klickar du på Redigera text i verktygsfältet WordArt så att dialogrutan Redigera WordArt-text visas.
 • WordArt-galleri: Om du vill välja en annan stil klickar du på WordArt-galleri i verktygsfältet WordArt så att dialogrutan WordArt-galleri visas.
 • Formatera WordArt: Om du vill ändra WordArt-objektet på annat sätt klickar du på Formatera WordArt i verktygsfältet WordArt så att dialogrutan Formatera WordArt visas.
 • WordArt-form: Om du vill välja ett annat textmönster klickar du på WordArt-form i verktygsfältet WordArt och klickar sedan på önskad form.
 • WordArt med jämnstora bokstäver: Om du vill växla mellan text med jämnstora bokstäver och text där första bokstaven i varje ord är större än följande bokstäver, klickar du på Jämnstora bokstäver i verktygsfältet WordArt.
 • Figursättning: Om du vill ändra textfigursättningen för ett WordArt-objekt klickar du på Figursättning i verktygsfältet WordArt och väljer sedan önskad sättning. Du kan visa fler figursättningsalternativ genom att klicka på WordArtFormat-menyn, klicka på fliken Layout och sedan på Avancerat.

  Obs! Med denna inställning anges hur text sätts runt ett WordArt-objekt. Det går inte att ändra figursättningen i ett is WordArt-objekt.
 • Lodrät text: Du kan växla mellan lodrät och vågrät text genom att klicka på Lodrät text i verktygsfältet WordArt.
 • WordArt-justering: Om du vill välja ett textjusteringsformat klickar du på WordArt-justering i verktygsfältet WordArt.
 • Teckenavstånd: Om du vill välja ett format för teckenavstånd klickar du på Teckenavstånd i verktygsfältet WordArt.Ändra storlek på ett WordArt-objekt

Om du vill ändra storlek på ett WordArt-objekt markerar du objektet genom att klicka på det och drar i ett av de runda färglösa storlekshandtagen som visas runt objektet.

Du kan behålla ursprungsproportionerna för WordArt-objektet när du ändrar dess storlek genom att trycka på och hålla ned SKIFT medan du drar i storlekshandtagen i hörnen. Om du vill ändra objektets storlek utan att flytta på dess mittpunkt trycker du på och håller ned CTRL medan du drar i ett storlekshandtag.

Om du ändrar storleken på ett WordArt-objekt med tekniken som anges här skalas objektet upp eller ned.

När WordArt-objekt och vissa figurer används i Microsoft Office visas ett gult, rombformat handtag för omformning. Om du drar i handtaget kan du till vidd fel ändra objektets form, t ex sidvinklarna i en parallelltrapets eller tjockleken på ett pilskaft.

Obs! Vad som händer när du drar i omformningshandtaget beror på typen av figur eller WordArt-objekt.
Rotera ett WordArt-objekt

Så här roterar du ett WordArt-objekt:
 1. Markera önskat WordArt-objekt.
 2. Gör något av följande:
  • Gör så här för att rotera till valfri vinkel:
   1. Dra objektets roteringshandtag i önskad riktning.
   2. Ange roteringen genom att klicka utanför objektet.

    Obs! Om du vill begränsa roteringen till 15-gradersvinklar håller du ned SKIFT medan du drar i handtaget.
  • Gör så här för att rotera 90 grader åt höger eller vänster:
   • Klicka på Rita i verktygsfältet Rita, peka på Rotera eller Vänd, och klicka sedan på Rotera vänster eller Rotera höger.Placera ett WordArt-objekt i ett dokument

Gör något av följande för att ändra placeringen av ett WordArt-objekt i ett dokument:
 • Markera objektet och placera det genom att dra och släppa det på önskad plats.
 • Placera muspekaren på objektet (men inte på ett handtag om objektet är markerat). När pekaren ändras till ett hårkors kan du dra objektet till önskad plats. (Om du vill kopiera objektet i stället för att flytta det kan du använda samma metod, men du ska hålla ned CTRL-tangenten medan du drar objektet.)
 • Om du vill flytta objektet med tangentbordet klickar du på objektet och flyttar det med piltangenterna: VÄNSTERPIL, HÖGERPIL, UPPÅTPIL och NEDÅTPIL. (Det går inte att kopiera objektet med tangentbordsförflyttning.)Flytta ett WordArt-objekt framför eller bakom text

Gör följande för att flytta ett WordArt-objekt framför eller bakom text:
 • Markera objektet och klicka sedan på Rita i verktygsfältet Rita. Peka på Ordning och klicka sedan på Placera framför text eller Placera bakom text.Placera ett WordArt-objekt i förhållande till sida, text eller annan fästpunkt

Gör följande för att placera ett WordArt-objekt i förhållande till sida, text eller annan fästpunkt:
 • Markera objektet och klicka på WordArtFormat-menyn.
 • Klicka på fliken Layout och sedan på Avancerat.
 • Klicka på fliken Bildläge i dialogrutan Avancerad layout och välj önskade alternativ för våg- och lodräta fästpunkter, t ex marginal, sida eller stycke. Du kan justera objektet i förhållande till fästpunkten eller skriva en relativ plats med siffror.
 • Gör något av följande för att koppla ett objekt till ett stycke så att de kan flyttas tillsammans:
  • Markera kryssrutan Flytta objektet med text så att det markerade objektet flyttas upp och ned med stycket det är fäst vid.
  • Markera kryssrutan Lås fästpunkt så att objektet hålls fäst vid samma stycke när du flyttar objektet.
  • Markera kryssrutan Tillåt överlappande text om du vill att objekt med samma figursättning ska kunna överlappa varandra.FELSÖKNING

 • Roteringshandtaget eller omformningshandtaget visas inte i Word när du markerar ett WordArt-objekt, vilket gör att du inte kan rotera eller placera objektet.

  Detta problem uppstår när du infogar eller markerar ett WordArt-objekt som har figursättningen I nivå med text. I Word visas ibland endast rektangulära storlekshandtag, vilket gör att det inte går att placera WordArt-objektet med metoderna i artikeln.

  Om du vill ändra textfigursättningen för ett WordArt-objekt så att roterings- och omformningshandtagen visas, ska du markera objektet, klicka på Figursättning i WordArt-verktygsfältet och sedan välja önskad sättning.
 • WordArt-objektet visas inte i dokumentet. Om du vill veta mer om vad du kan göra om WordArt-objektet inte visas klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  285957 Bilder eller andra objekt visas inte i Word-dokument
 • När du infogar ett WordArt-objekt i ett dokument och sedan sparar eller visar dokumentet som webbsida, kanske placeringen av objektet på webbsidan inte stämmer med den ursprungliga placeringen i dokumentet. Om du vill veta mer om placeringen av WordArt-objektet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  220407 Figurplacering ändras när dokumentet visas eller sparas som webbsida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)REFERENSER

Gör så här om du vill veta mer hur du infogar WordArt : Klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv lägga till WordArt i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.
Egenskaper

Artikel-id: 312802 - Senaste granskning: den 30 mars 2006 - Revision: 2.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Nyckelord: 
kbhowtomaster KB312802

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com