Money 2002: Nie można wyświetlić raportu o przepływie środków pieniężnych

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 312814 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL312814
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas uruchamiania programu Money może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
This operation cannot be performed.
Ponadto mogą występować następujące problemy:
 • Podczas korzystania z rejestru kont dla określonego konta w prawej dolnej sekcji strony, Cash flow, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Money is unable to process your data because the amounts are too large to display.
 • Po kliknięciu przycisku Cash Flow na pasku narzędzi Money lub polecenia Cash Flow Review w menu Accounts & Bills nic się nie dzieje. Oczekiwana strona Forecast your cash flow nie jest wyświetlana.

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić, jeśli jeden lub kilka zaplanowanych wpisów rachunkowych uległo uszkodzeniu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1

 1. Uruchom program Money.
 2. W menu Tools kliknij polecenie Options, a następnie kliknij kartę Planner.
 3. W obszarze Debt Reduction Planner kliknij przycisk Reset Debt Plan.

  UWAGA: Po zresetowaniu planu należności wszystkie konta są przenoszone poza plan i wszelkie okresowe płatności należności, które skonfigurowano, są ustawiane na $0.00.
 4. Kliknij przycisk Yes w odpowiedzi na pytanie Are you sure you want to clear all the information and permanently delete your Debt Plan?, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij program Money, a następnie uruchom go ponownie.

Metoda 2

 1. Uruchom program Money.
 2. W menu Planner kliknij polecenie Debt Reduction Planner, a następnie kliknij przycisk Next na stronie Include debt accounts in your plan.
 3. Na stronie Define your payment plan kliknij przycisk Next, a następnie kliknij przycisk Next na stronie View your Debt Plan.
 4. Na stronie Take action and reduce your debt upewnij się, że wszystkie pola wyboru obok elementów wyświetlanych w obszarze Schedule your payments są zaznaczone. Jeśli nie są, zaznacz każde niezaznaczone pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Finish.
 5. Zamknij program Money, a następnie uruchom go ponownie.
 6. Kliknij przycisk Cash Flow, aby sprawdzić, czy możesz używać funkcji przepływu środków pieniężnych.

  Jeśli ta procedura rozwiązuje problem i możesz używać funkcji przepływu środków pieniężnych, nie musisz wykonywać pozostałych kroków opisanych w tym artykule. Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do kroku 7.
 7. W menu Planner kliknij polecenie Debt Reduction Planner, a następnie na stronie Include debt accounts in your plane kliknij przycisk Next.
 8. Na stronie Define your payment plan kliknij przycisk Next, a następnie na stronie View your Debt Plan kliknij przycisk Next.
 9. Na stronie Take action and reduce your debt przejrzyj elementy wyświetlane w obszarze Schedule your payments.

  Jeśli jakiekolwiek pola wyboru obok elementów są wyczyszczone, zanotuj te elementy, a następnie kliknij przycisk Bills & Deposits.
 10. Na liście zaplanowanych rachunków i depozytów kliknij po kolei prawym przyciskiem myszy każdy element zanotowany w kroku 9, a następnie kliknij polecenie Delete w wyświetlonym menu skrótów.
 11. Zamknij program Money, a następnie uruchom go ponownie.
 12. W menu Planner kliknij polecenie Debt Reduction Planner, a następnie kliknij przycisk Next na stronie Include debt accounts in your plane.
 13. Na stronie Define your payment plan kliknij przycisk Next, a następnie na stronie View your Debt Plan kliknij przycisk Next.
 14. Na stronie Take action and reduce your debt zaznacz wszystkie pola wyboru obok elementów wyświetlanych w obszarze Schedule your payments, a następnie kliknij przycisk Finish.
 15. Kliknij przycisk Cash Flow, aby użyć funkcji przepływu środków pieniężnych.

Metoda 3

 1. Zresetuj funkcję Debt Planner.
  1. Uruchom program Money.
  2. W menu Tools kliknij polecenie Options.
  3. W oknie dialogowym Options kliknij kartę Planner.
  4. Kliknij przycisk Reset Debt Plan.

   Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Yes.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Options.
 2. Utwórz nowy budżet.
  1. W menu Planner kliknij polecenie Budget Planner.
  2. Kliknij przycisk Create New Budget.

   Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Yes.
 3. Uruchom narzędzie Salvage dla pliku danych programu Money.
  1. Zamknij program Money.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  3. Jeśli plik, który chcesz naprawić jest ostatnio używanym plikiem w programie Money, wpisz "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s w polu Otwórz.

   UWAGA: Jeśli program Money zainstalowano w lokalizacji innej niż domyślna, wpisz odpowiednią ścieżkę do pliku wykonywalnego. Pamiętaj, żeby ująć ją w cudzysłów jak powyżej.
  4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć i naprawić określony plik.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o programie Microsoft Money, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/security/

Właściwości

Numer ID artykułu: 312814 - Ostatnia weryfikacja: 15 kwietnia 2002 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbimu kbprb KB312814
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com