Automatyczne wykrywanie serwera Proxy w programie Internet Explorer z usługą DHCP wymaga określonych uprawnień

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 312864 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Można skonfigurować program Internet Explorer do korzystania z funkcji automatycznego wykrywania serwera Proxy za pośrednictwem DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (). Ta opcja może kierować klientów sieci Web do programu ISA Server usługa serwera proxy sieci Web przez proces automatyczne wykrywanie serwera Proxy sieci Web (WPAD). W systemie Windows 2000 ta funkcja działa tylko dla użytkowników, którzy są członkami grupy Administratorzy lub Użytkownicy zaawansowani. W systemie Microsoft Windows XP grupy Operatorzy konfiguracji sieci ma uprawnienie do wysyłania kwerend DHCP.

Przyczyna

Wywołań klienta DHCP są implementowane przez RAW potok nazwany. Ze względów bezpieczeństwa określone uprawnienia są ustawiane na nazwanego potoku. W systemie Windows 2000 wpis kontroli dostępu (ACE) jest ustawiony dla potoku dla grup Administratorzy i użytkownicy zaawansowani. W systemie Windows XP wpis ACE jest również ustawić dla grupy Operatorzy konfiguracji sieci.

Rozwiązanie

System Microsoft Windows 2000

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przesłać żądanie z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  08-Jul-2003 01:27 5.0.2195.6770   89,360 Dhcpcsvc.dll   

System Microsoft Windows XP

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 bazy wiedzy Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przesłać żądanie z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  29-Mar-2004 09:20 5.1.2600.1351   103,936 Dhcpcsvc.dll   

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:
 • Upewnij się, że odpowiedni użytkownik należy do jednej z grup wymienionych w sekcji "Symptomy" tego artykułu.
 • Użyj skryptu automatycznej konfiguracji zamiast automatycznego wykrywania serwera Proxy.

Stan

To zachowanie jest zgodne z projektem.Ten problem został rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania automatycznego wykrywania serwera Proxy kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
252898Jak włączyć automatyczne odnajdywanie serwera Proxy w systemie Windows 2000
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 312864 - Ostatnia weryfikacja: 23 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbenv kbfix kbprb kbmt KB312864 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:312864

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com