JAK: Wyłączenie rejestrowania dla wszystkich użytkowników w programie Outlook 2002

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 312959 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano metody tworzenia zasad systemu wyłączających rejestrowanie pewnych elementów w programie Outlook 2002. Funkcję rejestrowania w programie Outlook 2002 można skonfigurować tak, aby rejestrować rozmaite zdarzenia w programie Microsoft Outlook, jak na przykład:
 • wiadomości e-mail,
 • wezwania na spotkania,
 • odpowiedzi na zawiadomienia o spotkaniach,
 • odrzucenia spotkań,
 • zlecenia zadań,
 • odpowiedzi na zlecenia zadań.
Rejestrowanie tych wszystkich zdarzeń może negatywnie wpływać na wydajność komputera i może powodować nadmierne zużycie miejsca na dysku twardym. Można odpowiednio skonfigurować zasady systemu, aby indywidualnie wyłączyć rejestrowanie każdego z wymienionych wyżej zdarzeń.

Dodawanie przystawki Zasady grupy

Do konsoli MMC (Microsoft Management Console) można dodać przystawkę Zasady grupy. W tym celu wykonaj czynności w następującej sekcji; w przeciwnym wypadku przejdź do następnej sekcji.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz MMC, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W menu Konsola kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Kliknij pozycję Zasady grupy, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 6. Zamknij okno dialogowe Dodawanie przystawki autonomicznej, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie szablonu zasad programu Outlook 2002

Do przystawki Zasady grupy można dodać szablon zasad programu Outlook 2002. W tym celu wykonaj czynności w następującej sekcji; w przeciwnym wypadku przejdź do następnej sekcji.

UWAGA: Szablon zasad programu Outlook 2002 jest instalowany z pakietem Microsoft Office XP.
 1. Kliknij, aby rozwinąć pozycję Zasady Komputer lokalny.
 2. Kliknij, aby rozwinąć pozycję Konfiguracja użytkownika.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń szablony.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. Kliknij plik OUTLK10.ADM, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Wyłączanie rejestrowania zdarzeń


Aby wyłączyć rejestrowanie zdarzeń za pomocą zasad systemu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij, aby rozwinąć pozycję Konfiguracja użytkownika.
 2. Kliknij, aby rozwinąć pozycję Szablony administracyjne.
 3. Kliknij, aby rozwinąć pozycję Microsoft Outlook 2002.
 4. Kliknij, aby rozwinąć pozycję Narzędzia | Opcje.
 5. Kliknij, aby rozwinąć pozycję Preferencje.
 6. Kliknij, aby rozwinąć pozycję Dziennik.
 7. Kliknij prawym przyciskiem element w okienku znajdującym się najbardziej na prawo, a następnie kliknij polecenie Właściwości. (Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy element Wyłącz zapisywanie w dzienniku tych zdarzeń programu Outlook).
 8. Indywidualne opcje służą do włączania lub wyłączania rejestrowania poszczególnych typów zdarzeń programu Outlook 2002.Właściwości

Numer ID artykułu: 312959 - Ostatnia weryfikacja: 24 lutego 2014 - Weryfikacja: 3.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB312959

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com