INFO: Kaip ?diegti ODBC komponentai ir vairuotojai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 313008 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft negali suteikti atskir? diegimo paket? ODBC komponentai ir vairuotojai. ODBC gali b?ti ?diegtas tik kaip dalis Microsoft duomen? prieigos komponentai (MDAC).

Daugiau informacijos

Gauti ir ?diegti MDAC

Galite gauti naujausi? MDAC i? ?ioje Microsoft svetain?je:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/data/aa937729.aspx
MDAC taip pat laivus su Microsoft Windows 2000 ir Microsoft Windows XP, taip pat su v?lesn?s versijos Microsoft SQL serverio. MDAC versijos ir jie laivas su produkt? s?ra??, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
231943 INFO: Microsoft duomen? prieigos komponentai (MDAC) i?leidimo istorija

Parduotas MDAC ODBC komponentai

?ie ODBC komponentai yra siun?iami kaip MDAC diegimo dalis:
 • Odbc32.dll - ODBC tvarkykl?s tvarkytuvo
 • Odbc32gt.dll - ODBC tvarkykl?s bendrasis Thunking
 • Odbcad32.exe - ODBC administratorius
 • Odbcconf.dll - ODBC tvarkykl?s konfig?ravimo programa
 • Odbcconf.exe - ODBC tvarkykl?s konfig?ravimo programa
 • Odbcconf.RSP - ODBC tvarkykl?s konfig?racijos fail?
 • Odbccp32.cpl - ODBC valdymo skydas
 • Odbccp32.dll - ODBC montuotojas
 • Odbccr32.dll - ODBC ?ymekli? bibliotek?
 • Odbccu32.dll - ODBC ?ymekli? bibliotek?
 • Odbcint.dll - ODBC i?tekli?
?i? fail? versijos skiriasi MDAC ?diegta versija. Konkre?i? informacij?, ie?kokite spaudai akivaizd?ios j?s ketinate ?diegti MDAC versija.

Vairuotojai parduotas MDAC

?ie vairuotojai yra siun?iami su visa MDAC ?ranga:
 • Oracle ODBC tvarkykl?
 • SQL Server ODBC tvarkykl?

Microsoft Access vairuotojas

Su MDAC versija 2.6 ir naujesn?, ODBC darbalaukio duomen? baz?s Vairuotojai nebebus tiekiamos. Jei Microsoft Access vairuotojas yra ?diegta kompiuteryje, o ?diegti MDAC 2.6, vairuotojas nepa?alinamas. Ta?iau, jei norite ?diegti ?i? tvarkykl? kompiuteryje, kuriame dar niekada nebuvo, jums reikia atsisi?sti Microsoft Jet 4.0 Service Pack 3 redistributable versija.

Visual FoxPro ODBC tvarkykl?

Vizualiai Fox Pro ODBC tvarkykl? laivai su Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Windows 2000, Microsoft Office 2000 ir MDAC versija 2.5 ir anks?iau.

Nuorodos

Nor?dami gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
232060 HOWTO: MDAC s?rankos trik?i? vadovas
Nor?dami gauti i?leidimo manifest? MDAC versija 2.1 SP2, ir v?liau, ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/kb/822758

Savyb?s

Straipsnio ID: 313008 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.6 SP-1
 • Microsoft Data Access Components 2.7
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbmt KB313008 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 313008

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com