Article ID: 313242 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מציין שני משאבים שיסייעו לך לפתור בעיות רשת. המשאב הראשון מיועד לרשתות ביותיות. המשאב השני מיועד לרשתות אלחוטיות במשרדים קטנים/משרדים ביתיים (SOHO). מאמר זה מיועד לידיעה בלבד.

מידע נוסף

מידע עבור פתרון בעיות של רשתות ביתיות

בהתאם לסוג התכונות הכלולות ברשת ביתית, רשת זו יכולה להיות מורכבת. מורכבות זו מעוררת לעתים בעיות. למרבה המזל, בדרך כלל תוכל לפתור בעיות אלה בעצמך. ברוב המקרים, איתור הבעיה מתבצע על-ידי ביצוע קבוצה של פעולות כדי לשלול בעיות פוטנציאליות בזו אחר זו, עד לאיתור מקור הבעיה. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לפתור בעיות רשת, בקר באתר הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/maintain/troubleshoot.mspx

מידע לפתרון בעיות ברשתות אלחוטיות של משרדים קטנים או משרדים ביתיים

מאחר שלרשתות אלחוטיות במשרדים קטנים או במשרדים ביתיים (SOHO) אין שרת שיבצע פעולות אוטומטית לקביעת תצורה ולבדיקת אישורי אימות, לעתים קרובות יש לקבוע את תצורת הרשת האלחוטית באופן ידני. מצב זה עלול לגרום לשגיאות הקשורות לאי התאמה בין הגדרות אימות להגדרות הצפנה. בעיות אחרות, כגון הפרעות של אותות והחלשות של אותות, יכולות אף הן לגרום להעדר קישוריות או לבעיות מזדמנות בקישוריות. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לפתור בעיות ברשתות אלחוטיות במשרדים קטנים או במשרדים ביתיים, בקר באתר הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=35c7e5ad-59e7-477b-9d27-6a7030e67002&displaylang=en

מאפיינים

Article ID: 313242 - Last Review: יום חמישי 06 דצמבר 2007 - Revision: 7.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbinfo kbtshoot kbenv kbnetwork kbresolve KB313242

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com