NASıL YAPıLıR: sağlayıcıları, Visual C# .NET kod ile Forking azaltmak için temel sınıfları kullan yönetilen

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 313304 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu adım adım kılavuz, temel sınıfları kod ile yönetilen sağlayıcı forking azaltmak için nasıl kullanılacağını öğrenmek için kullanın.

Tekniğin Açıklaması

ADO.NET veri sağlayıcılarının (örneğin, SqlClient, OleDb, ODBC vb.) farklı türleri vardır. Bir uygulama geliştirdiğinizde yanlış .NET veri sağlayıcı seçerseniz, sağlayıcı kullanarak içine kilitli veya bolca kodunuzu yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu sorunun oluşmaması için <a0></a0>, temel sınıfları kullanabilirsiniz.

Örneğin, tüm SqlDataAdapterOleDbDataAdapter ve OdbcDataAdapter sınıfları sırayla System.Data.Common.DataAdapter sınıfından devralan DbDataAdapter sınıfından devralır. Devralınmış sınıfı (gibi SqlDataAdapterOleDbDataAdapter ve OdbcDataAdapter) yerine, kendi sınıfı veya üst sınıfı (DataAdapter) kullanan bir işlev oluşturabilirsiniz. Işlev, ortak bir nesne veya sağlayıcı bağımsız arabirim verir. Bu şekilde, ortak bir işlev veya sınıf sağlayıcıya özgü koda yalıtmak ve bunu tüm sağlayıcılar için genel böylece uygulamanız yazma.

Visual C# .NET, devralma hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
307205NASıL YAPıLıR: Devralma C# kullan
Bu makalede anlatılan yordamı, herhangi bir .NET sağlayıcı kabul etmek için IDataAdapter arabirimi nas?l kullan?laca??n? gösterir belirli DataAdapter.

Not: kod forking için tercih edilen yöntem IDataAdapter arabirimi DbDataAdapter sınıfından devralma, kullanmaktır. Başka bir tercih edilen arabirimleri inclue IDBConnectionIDBCommand ve ıdatareader.

Gereksinimler

Aşağıdaki öğeler, önerilen donanım, yazılım, ağ altyapısı, beceriler ve bilgi ve hizmet paketleri, gereksinim duyacağınız açıklar:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Server veya Microsoft Windows NT 4.0 Server Gelişmiş...
 • Microsoft Visual Studio. NET'i
 • ODBC .NET Data Provider
 • Microsoft SQL Server 7.0 veya sonrası
Aşağıdaki öğeler, ne, bu makalede sağlanan bilgileri kullanarak önce anlamalısınız açıklayın.
 • Microsoft Visual Studio. NET'i
 • Microsoft ADO.NET temelleri ve sözdizimi

Proje oluşturmak ve kodu ekleme

Aşağıdaki örnek, IDataAdapter arabirimi System.Data.OleDb.OledbDataAdapter, System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter ve Microsoft.Data.Odbc.OdbcDataAdapter forking kod azaltmak için nasıl kullanılacağını açıklar.
 1. Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Yeni bir Windows uygulaması, Visual C# .NET ile oluşturun.
 3. Projenizi System.Data ad boşluğuna başvuru içerdiğinden emin olun; yoksa, bir başvuru ekleyin.
 4. Microsoft.Data.Odbc.dll başvuru ekleyin.ODBC .NET yönetilen sağlayıcı hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  310988Nasıl YAPıLıR: Visual C# .NET ve bağlantı dizelerini ODBC .NET yönetilen sağlayıcı kullanın...
 5. Bir Düğme ve bir DataGridüç RadioButton üzerinde Form1 yerleştirin.
  • Name özelliği düğmenin btnTest ve sınama için <a2>Text</a2> özelliğini değiştirin.
  • RadioButton ilk <a1>Name</a1> özelliğini rbSqlClient ve SQL istemci için <a2>Text</a2> özelliğini değiştirin.
  • Name özelliği, ikinci RadioButtonrbOledb ve OLEDB için <a2>Text</a2> özelliğini değiştirin.
  • RadioButton üçüncü <a1>Name</a1> özelliğini rbOdbc ve ODBC için <a2>Text</a2> özelliğini değiştirin.
 6. Böylece, kodunuzun daha sonra bu ad boşluklarında bildirimlerinde nitelemek için gerekli değildir kullanarak ifade üzerinde ad kullanın. Form1 "Genel bildirimleri" bölümüne aşağıdaki kodu ekleyin:
  using System.Data;
  using System.Data.Common;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Data.SqlClient;
  using Microsoft.Data.Odbc;
  					
 7. "Genel bildirimleri" alanında aşağıdaki kodu yapıştırın veya yazın:
  IDataAdapter da;
  DataSet ds = new DataSet();
  					
 8. Aşağıdaki kodu içeren bir DataAdapterFactory fonksiyon oluştur:
  public IDataAdapter DataAdapterFactory()
  {
  	String myConnString; 
  	String myQuery = "Select * From Customers";
  
  	if (rbSqlClient.Checked)
  	{
  		//Using SqlClient
  		myConnString = "server=myserver;integrated security=sspi;database=Northwind";
  		SqlConnection mycon = new SqlConnection(myConnString);
  		SqlDataAdapter daCust = new SqlDataAdapter(myQuery, mycon);
  		return daCust;
  	}
  	else if (rbOledb.Checked)
  	{
  		//Using OleDb
  		myConnString = "Provider=SqlOledb.1;Data Source=myserver;integrated security=SSPI;Database=Northwind";
  		OleDbConnection mycon = new OleDbConnection(myConnString);
  		OleDbDataAdapter daCust = new OleDbDataAdapter(myQuery, mycon);
  		return daCust;
  	}															  
  	else if (rbOdbc.Checked)
  	{
  		//Using Odbc
  		myConnString = "Driver={SQL Server};Server=myserver;trusted_connection=yes;database=Northwind";
  		Microsoft.Data.Odbc.OdbcConnection mycon = new Microsoft.Data.Odbc.OdbcConnection(myConnString);
  		OdbcDataAdapter daCust = new OdbcDataAdapter(myQuery, mycon);
  		return daCust;
  	}
  	else
  	{
  		return null;
  	}																											 
  }
  					
 9. BtnTest olayı tıklatın aşağıdaki kodu yapıştırın veya yazın:
  da = DataAdapterFactory();
  da.Fill(ds);
  dataGrid1.DataSource = ds ;
  					
 10. Bağlantı dizeleri ortamınıza uygun olarak değiştirin.
 11. Projenizi kaydetmek. Hata Ayıkla) menüsünde, projenizin çalıştırmak için Başlat ' ı tıklatın.
 12. Bağlantı için (test) düğmesini tıklatıp istediğiniz yönetilen sağlayıcı seçin.

  DataGrid, sorgudan döndürülen verileri görüntüler.

SORUN GİDERME

Temel sınıfları kullanırsanız, sağlayıcıya özgü işlevsellik kaybedebilirsiniz.

Referanslar

ADO.NET nesneleri ve sözdizimi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft .NET Framework SDK belgelerine veya MSDN Online'a bakın:
ADO.NET ile verilere erişme
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e80y5yhx(vs.71).aspx
.NET tarafından yönetilen sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için .NET Geliştirici Merkezi ya da aşağıdaki Microsoft Web sitesine başvurun:
.NET sağlayıcıları yönetilen...
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms810268.aspx

Özellikler

Makale numarası: 313304 - Last Review: 13 Mayıs 2007 Pazar - Gözden geçirme: 3.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft ADO.NET 1.0
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowtomaster kbsqlclient kbsystemdata KB313304 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:313304

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com