כיצד להפעיל רישום יומן ב- Internet Information Services (IIS)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 313437 - View products that this article applies to.
אנו ממליצים מאד שכל המשתמשים ישדרגו ל-Microsoft Internet Information Services (IIS) גרסה 7.0 במערכת ההפעלה Microsoft Windows Server 2008. המוצר IIS 7.0 מגביר באופן משמעותי את אבטחת תשתית האינטרנט. לקבלת מידע נוסף אודות נושאים הקשורים לאבטחת IIS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
לקבלת מידע נוסף אודות IIS 7.0, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

זהו מאמר המסביר שלב אחר שלב כיצד להפעיל רישום ביומן עבור אתרי אינטרנט או עבור אתרי FTP ב- Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0, ב- IIS 5.0 וב- IIS 4.0. תוכל להגדיר את אתר האינטרנט או אתר ה- FTP לתיעוד רישומים ביומן שנוצרים מפעילות משתמשים ומפעילות השרת. נתוני יומן יכולים לעזור לשלוט בגישה לתוכן, לקבוע את רמת הפופולריות של תוכן, לתכנן דרישות אבטחה ולפתור בעיות אפשריות באתר האינטרנט או באתר ה- FTP. לדוגמה, תוכל להשתמש בקבצי יומן רישום כדי לסייע בקביעה אם התרחש אירוע אבטחה. הנתונים בקבצי יומן הרישום יכולים לספק מידע על מקור המתקפה.

IIS יכול לשמר קבצי יומן רישום בתבניות קבצים שונות. כאשר אתה מפעיל רישום ביומן, תוכל לציין את תבנית הקובץ שבה ברצונך להשתמש. כברירת מחדל, IIS משתמש בתבנית W3C Extended של קובץ יומן רישום. באופן טיפוסי , תבנית W3C Extended של קובץ יומן רישום הוא סוג יומן הרישום המועדף לשימוש. תבנית זו של יומן רישום מאפשרת לך להגדיר תכונות מורחבות רבות שיהיו שימושיות בניתוח אבטחה.

התאמה אישית של הנתונים

תוכל להתאים אישית את הנתונים שיירשמו בקבצי יומן רישום המשתמשים בתבנית W3C Extended של קובץ יומן רישום. כדי להתאים אישית את הנתונים, בחר את המאפיינים הרצויים והשמט את המאפיינים שאינך רוצה. ייתכן שתרצה לבחור את המאפיינים הבאים בעת התאמה אישית של יומני רישום בתבנית W3C Extended של קובץ יומן רישום:
 • כתובת IP של לקוח

  זוהי כתובת ה- IP של הלקוח שניגש לשרת. שם לב שאם מחשב proxy באינטרנט נמצא לפני השרת שמפעיל את IIS, כתובת ה- IP של ה- proxy עשויה להופיע בתיבה כתובת IP של לקוח.
 • שם משתמש

  זהו השם של המשתמש שניגש לשרת. אם הוגדר אימות אנונימי, מקף (-) נרשם במקום שם המשתמש.
 • שיטה

  זוהי הפעולה שהלקוח מנסה לבצע. לדוגמה, הפעולה עשויה להיות הפקודה GET או הפקודה POST.
 • גזע URI

  זהו המשאב בשרת שמפעיל את IIS שהמשתמש מנסה לגשת אליו. לדוגמה, המשאב יכול להיות דף HTML, גרפיקה, תוכנית CGI או script.
 • מצב פרוטוקול

  זהו המצב של הפעולה במונחי HTTP. הוא מיוצג באמצעות מספק מקודד.
 • מצב Win32

  זהו המצב של פעולה במונחי קוד Win32. מספרי שגיאה מדווחים. לדוגמה, שגיאה 5 פירושה שהגישה נדחית. כדי להעריך הודעות שגיאה, הקלד net helpmsg err בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER.
 • סוכן משתמש

  זהו השם של דפדפן האינטרנט שניגש לשרת.
 • כתובת IP של השרת

  זוהי כתובת ה- IP של השרת הווירטואלי שבו ערך יומן הרישום נוצר. אפשרות זו שימושית אם אתה מארח מספר שרתים וירטואליים באותו מחשב, והשרתים הווירטואליים המרובים משתמשים בכתובות IP שונות.
 • יציאות השרת

  זהו מספר היציאה של השרת הווירטואלי שמקבל את בקשת הלקוח. אפשרות זו שימושית אם אתה מארח מספר שרתים וירטואליים באותו מחשב, והשרתים הווירטואליים המרובים משתמשים בכתובות IP שונות.

הפעלה והגדרה של רישום ביומן ב- Internet Information Services (IIS)

כדי להפעיל ולהגדיר רישום ביומן של אתר אינטרנט או אתר FTP ב- IIS, בצע פעולות אלה:
 1. הפעל את מנהל Internet Information Services (IIS).
 2. הרחב את ServerName, ולאחר מכן הרחב את אתרי אינטרנט או אתרי FTP. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אתר האינטרנט או אתר ה- FTP שבו ברצונך להפעיל רישום ביומן ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסיה אתר אינטרנט, או לחץ על הכרטיסיה אתר FTP.
 4. סמן את התיבה הפעל רישום ביומן.
 5. בתיבה תבנית יומן רישום פעילה, לחץ על התבנית שבה ברצונך להשתמש.
 6. לחץ על מאפיינים ולאחר מכן ציין את ההגדרות הרצויות. לדוגמה, אם אתה משתמש בתבנית W3C Extended של קובץ יומן רישום, בצע פעולות אלה:
  1. אם אתה מפעיל את IIS 6.0, לחץ על הכרטיסיה כללי. אם אתה מפעיל את IIS 5.0 או IIS 4.0, לחץ על הכרטיסיה מאפיינים כלליים. ציין את לוח הזמנים שבו ברצונך להשתמש כדי ליצור קבצי יומן רישום חדשים. לדוגמה, כדי ליצור קובץ יומן רישום כל יום, לחץ על יומי.
  2. אם ברצונך להשתמש בשעון מקומי, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון השתמש בשעון מקומי לצורך מתן שמות לקבצים והעברת קבצים.

   הערה שעת חצות לפי השעון המקומי משמשת לכל תבניות קובץ יומן רישום פרט לתבנית W3C Extended של קובץ יומן רישום. כברירת מחדל, תבנית W3C Extended של קובץ יומן רישום עושה שימוש בשעת חצות של הזמן העולמי המתואם (שעון גרינוויץ'). כדי להשתמש בשעת חצות לפי שעון מקומי, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון השתמש בשעון מקומי לצורך מתן שמות לקבצים והעברת קבצים.
  3. אם אתה מפעיל את IIS 6.0, לחץ על הכרטיסיה מתקדם. אם אתה מפעיל את IIS 5.0 או IIS 4.0, לחץ על הכרטיסיה מאפיינים מורחבים.
  4. ציין את האפשרויות הרצויות. לדוגמה, ציין את המאפיינים הרשומים בסעיף "התאמה אישית של הנתונים". לחץ על אישור.
  5. לחץ על אישור.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הגדרת רישום ביומן ב- IIS 6.0, עיין בנושא "רישום ביומן של פעילות באתר" במסמכים של IIS 6.0. כדי לעיין במסמכים של IIS 6.0, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/iis/default.mspx
למידע נוסף על תבנית W3C Extended של קובץ יומן רישום, עיין במפרט W3C Working Draft WD-logfile-960323. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של World Wide Web Consortium (W3C):
http://www.w3.org/TR/WD-logfile
לקבלת מידע נוסף על רישום ביומן ב- IIS 6.0, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
814870 מסמכי ניהול יומן רישום של IIS 6.0
324279 כיצד להגדיר רישום ביומן של אתר אינטרנט ב- Windows Server 2003
לקבלת מידע נוסף על הגדרת רישום ביומן ב- IIS 5.0, עיין בנושא "רישום ביומן של פעילות באתר" בסעיף "ניהול שרת" בפרק "ניהול" של מסמכי IIS 5.0. כדי לעיין במסמכים של IIS 5.0, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742601.aspx
לקבלת מידע נוסף על רישום ביומן ב- IIS 5.0, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
300390 כיצד להפעיל רישום ביומן של פעילות באתר של IIS ב- Windows 2000
324091 כיצד להציג ולדווח מקבצי יומן רישום
245243 כיצד להגדיר רישום ביומן של ODBC ב- IIS
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.

מאפיינים

Article ID: 313437 - Last Review: יום רביעי 04 ספטמבר 2013 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
מילות מפתח 
kbhowto kbnetwork KB313437

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com