วิธีการส่งข้อความอีเมล์ โดยใช้ CDOSYS และไดเรกทอรี SMTP ได้เฉพาะกับ Visual Basic .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 313773 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อควรระวังado และ MD ADO ได้ไม่ถูกครบถ้วนทดสอบในสภาพแวดล้อมของ Microsoft .NET Framework ดังกล่าวอาจทำให้การตัดสินค้าจากคลังที่เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริการ หรือใบสมัคร multithreaded เทคนิคต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ควรใช้เท่านั้นเป็นหน่วยวัดที่ชั่วคราวในระหว่างการโยกย้ายไป ADO.NET คุณควรใช้เทคนิคเหล่านี้เท่านั้นหลังจากที่คุณได้ดำเนินการทดสอบเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่า มีปัญหาความเข้ากันไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ ADO หรือ MD ADO ในลักษณะนี้ จะได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
840667คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเมื่อใช้ ADO และ MD ADO ในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การร่วมมือกันข้อมูลวัตถุ (CDO) สำหรับไลบรารีของ Microsoft Windows 2000 และไดเรกทอรีภายในของ SMTP ส่งข้อความอีเมล HTML โดยใช้ Microsoft Visual Basic .NET คุณต้องเรียกใช้ตัวอย่างนี้ได้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีบริการ SMTP เรียกใช้การส่งข้อความอีเมล

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ภายใต้ชนิดโครงการคลิกโครงการ visual Basic.
 4. ภายใต้แม่แบบคลิกแอพลิเคชันของคอนโซลแล้ว คลิกตกลง.

  โดยค่าเริ่มต้น Module1.vb ถูกสร้างขึ้น
 5. เพิ่มการอ้างอิงถึง CDO Microsoft สำหรับไลบรารีของ Windows 2000 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. ในการcomแท็บ คลิกMicrosoft CDO สำหรับไลบรารี 2000 ของ Windowsแล้ว คลิกเลือก.
  3. ในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบ คลิกตกลงเมื่อต้องการยอมรับการเลือกของคุณ ถ้าคุณได้รับการพรอมต์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณเลือก คลิกใช่.
 6. ทำตามขั้นตอน 5a ผ่าน c 5 เพื่อเพิ่มการอ้างอิงไปยังไลบรารี Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุ 2.5
 7. ในหน้าต่างรหัส แทนรหัสทั้งหมดด้วย:
  Imports System.Reflection
  
  Module Module1
  
    Sub Main()
      Dim oMsg As CDO.Message = New CDO.Message()
      oMsg.From = "from@microsoft.com"
      oMsg.To = "to@microsoft.com"
      oMsg.Subject = "CdoSys HTML mail in VB.NET (pickup)"
  
      Dim sHtml As String
      sHtml = "<HTML>" & _
       "<HEAD>" & _
       "<TITLE>Simple CDOSYS Message</TITLE>" & _
       "</HEAD>" & _
       "<BODY><P>" & _
       "<h1><Font Color=Green>Simple CDOSYS HTML Message</Font></h1>" & _
       "</BODY>" & _
       "</HTML>"
  
      oMsg.HTMLBody = sHtml
  
      ' Set configuration.
      Dim iConfg As CDO.Configuration = New CDO.Configuration()
  
      Dim oFields As ADODB.Fields
      oFields = iConfg.Fields
  
      Dim oField As ADODB.Field
      oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")
      oField.Value = 1  ' Sets the configuration to use the local SMTP server.
  
      oFields.Update()
      oMsg.Configuration = iConfg
  
      oMsg.Send()
  
      oMsg = Nothing
      iConfg = Nothing
      oFields = Nothing
      oField = Nothing
    End Sub
  
  End Module
  					
 8. ค้นหา "TODO" ในรหัส และแก้ไขรหัสสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณแล้ว
 9. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรม
 10. ตรวจสอบว่า ข้อความอีเมลที่มีการส่ง และรับ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313773 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbmsg kbcode kbxml kbhowtomaster kbmt KB313773 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313773

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com