วิธีการใช้ไลบรารี CDOSYS เพื่อส่งข้อความอีเมล โดยใช้พอร์ต SMTP ใน Visual Basic .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 313775 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อควรระวังado และ MD ADO ได้ไม่ถูกครบถ้วนทดสอบในสภาพแวดล้อมของ Microsoft .NET Framework ดังกล่าวอาจทำให้การตัดสินค้าจากคลังที่เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริการ หรือใบสมัคร multithreaded เทคนิคต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ควรใช้เท่านั้นเป็นหน่วยวัดที่ชั่วคราวในระหว่างการโยกย้ายไป ADO.NET คุณควรใช้เทคนิคเหล่านี้เท่านั้นหลังจากที่คุณได้ดำเนินการทดสอบเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่า มีปัญหาความเข้ากันไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ ADO หรือ MD ADO ในลักษณะนี้ จะได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
840667คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเมื่อใช้ ADO และ MD ADO ในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การร่วมมือกันข้อมูลวัตถุ (CDO) สำหรับไลบรารี (CDOSYS) ของ Windows 2000 จะส่งข้อความอีเมล โดยใช้พอร์ตแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) ใน Microsoft Visual Basic .NET

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล โดยใช้พอร์ต SMTP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในการชนิดโครงการ visual Basicรายการ คลิกแอพลิเคชันของคอนโซล.

  โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Module1.vb ถูกสร้างขึ้น
 4. เพิ่มการอ้างอิงไปยังไลบรา Microsoft CDO สำหรับ Windows 2000 รี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. คลิกการcomแท็บ ค้นหาMicrosoft CDO สำหรับไลบรารี 2000 ของ Windowsแล้ว คลิกเลือก.
  3. ในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
  4. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณเลือกไว้ คลิกใช่.
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 เพื่อเพิ่มการอ้างอิงไปยังไลบรา Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุ 2.5 รี
 6. ในหน้าต่างรหัส แทนรหัส ด้วยข้อความต่อไปนี้:
  Imports System.Reflection
  
  Module Module1
  
    Sub Main()
      Dim oMsg As CDO.Message = New CDO.Message()
      Dim iConfg As CDO.Configuration
      Dim oFields As ADODB.Fields
      Dim oField As ADODB.Field
   
      iConfg = oMsg.Configuration
      oFields = iConfg.Fields
  
      oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")
      oField.Value = CDO.CdoSendUsing.cdoSendUsingPort
  
      ' TODO: Replace with the port that you want to use . It must be the same
      ' port that the SMTP server is using.
      oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")
      oField.Value = 25
  
      ' TODO: Replace with your SMTP server.
      oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")
      oField.Value = "<SMTP Server>"
  
      oFields.Update()
      oMsg.Configuration = iConfg
  
      oMsg.TextBody = "Test message body."
      oMsg.Subject = "Test SMTP Message Send using port"
      oMsg.From = "from@example.com"
      oMsg.To = "to@example.com"
  
      oMsg.Send()
  
      oMsg = Nothing
      iConfg = Nothing
      oFields = Nothing
      oField = Nothing
    End Sub
  
  End Module
  					
 7. ค้นหา TODO ในรหัส และแก้ไขรหัสสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณแล้ว
 8. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรม
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความอีเมลที่ถูกส่ง และรับ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313775 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbcode kbxml kbmsg kbmt KB313775 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313775

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com