Visual Basic. NET'te SMTP bağlantı noktası'nı kullanarak bir e-posta iletisi göndermek için CDOSYS kitaplığı nasıl kullanılır

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 313775 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Dikkat ADO ve ADO MD tam olarak bir Microsoft .NET Framework ortamında sınanmamıştır. Özellikle de hizmet tabanlı veya çok iş parçacıklı uygulamalarda zaman zaman sorunlara neden olabilirler. Bu makalede açıklanan teknikler ADO.NET'e geçiş sırasında yalnızca geçici bir önlem olarak kullanılmalıdır. Bu teknikler, yalnızca hiçbir uyumluluk sorunları olduğundan emin olmak için tam sınama gerçekleştirip sonra kullanmalısınız. ADO veya ADO MD bu şekilde kullanımından kaynaklanan sorunlar desteklenmez. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:
840667 Bir .NET Framework uygulamasında ADO ve ADO MD kullanırken beklenmedik bir hata alıyorsunuz
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bu makalede, Windows 2000 (CDOSYS) kitaplığı için birlikte çalışma veri nesneleri (CDO) Microsoft Visual Basic. NET'te Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) bağlantı noktasını kullanarak bir e-posta iletisi göndermek için nasıl kullanılacağı açıklanır.

Daha fazla bilgi

SMTP bağlantı noktası'nı kullanarak bir e-posta iletisi göndermek için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Microsoft Visual Studio .NET'i başlatın.
 2. Dosya menüsünde Yeni ' nin üzerine gelin ve sonra Project ' i tıklatın.
 3. Visual Basic Projects türleri listesinde Konsol uygulaması) tıklatın.

  Varsayılan olarak, Module1.vb dosyası oluşturulur.
 4. Bir Microsoft CDO For Windows 2000 kitaplığı başvurusu ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Proje) menüsünde Add Reference ' ı tıklatın.
  2. COM</a0> sekmesini tıklatın, Microsoft CDO For Windows 2000 kitaplığı ' nı bulun ve sonra da <a2>Seç</a2>'i tıklatın.
  3. Başvuru Ekle iletişim kutusunda, <a3>Tamam</a3>'ı tıklatın.
  4. Seçtiğiniz kitaplıklar için sar?c?lar? oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulursa, Evet'i tıklatın.
 5. Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 kitaplığı için bir başvuru eklemek için 4. adımı yineleyin.
 6. Kod penceresinde kodu aşağıdaki ile Değiştir:
  Imports System.Reflection
  
  Module Module1
  
    Sub Main()
      Dim oMsg As CDO.Message = New CDO.Message()
      Dim iConfg As CDO.Configuration
      Dim oFields As ADODB.Fields
      Dim oField As ADODB.Field
   
      iConfg = oMsg.Configuration
      oFields = iConfg.Fields
  
      oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")
      oField.Value = CDO.CdoSendUsing.cdoSendUsingPort
  
      ' TODO: Replace with the port that you want to use . It must be the same
      ' port that the SMTP server is using.
      oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")
      oField.Value = 25
  
      ' TODO: Replace with your SMTP server.
      oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")
      oField.Value = "<SMTP Server>"
  
      oFields.Update()
      oMsg.Configuration = iConfg
  
      oMsg.TextBody = "Test message body."
      oMsg.Subject = "Test SMTP Message Send using port"
      oMsg.From = "from@example.com"
      oMsg.To = "to@example.com"
  
      oMsg.Send()
  
      oMsg = Nothing
      iConfg = Nothing
      oFields = Nothing
      oField = Nothing
    End Sub
  
  End Module
  					
 7. Yapılacak IŞ için kod, arama ve ortamınızı kodunu değiştirin.
 8. Oluşturmaya ve programı çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 9. E-posta iletisinin gönderildiği ve alındığı emin olun.

Özellikler

Makale numarası: 313775 - Last Review: 29 Kasım 2007 Perşembe - Gözden geçirme: 3.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft ActiveX Data Objects 2.5
 • Microsoft Collaboration Data Objects 2.0
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowto kbcode kbxml kbmsg KB313775 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:313775

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com