Narzędzie przywracania systemu wyświetla pusty kalendarz w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 313853 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows Millenium Edition: 275646.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uruchomieniu narzędzia Przywracanie systemu na komputerze z systemem Windows XP kalendarz z lewej strony okna „Wybieranie punktu przywracania” nie jest wyświetlany.

Przyczyna

To zachowanie może występować, jeśli w rejestrze nie ma skojarzenia plików składnika Hypertext Markup Language (.htc).

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że w rejestrze znajdują się następujące klucze. W razie braku jednego z kluczy rejestru należy go utworzyć, a następnie dodać wartości, które powinny się znajdować w tym kluczu:
HKEY_CLASSES_ROOT\.htc
Nazwa wartości: Content Type
Dane wartości: text/x-component

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\.htc
Nazwa wartości: Content Type
Dane wartości: text/x-component

HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component
Nazwa wartości: CLSID
Dane wartości: {3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}

Utwórz dodatkowy wpis z następującymi wartościami:
Nazwa wartości: Extension
Dane wartości: .htc

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}
Nazwa wartości: "Microsoft Html Component"

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32
Nazwa wartości: Default
Dane wartości: "C:\Windows\System32\Mshtml.dll"

Utwórz dodatkowy wpis z następującymi wartościami:
Nazwa wartości: "ThreadingModel"
Dane wartości: "Apartment"
UWAGA: W tej procedurze założono, że system Windows XP jest zainstalowany w folderze C:\Windows. Jeśli system Windows XP jest zainstalowany w innej lokalizacji, zmień folder C:\Windows na właściwy <folder_systemu_windows>.

Aby scalić wszystkie informacje w jednym kroku, można skopiować następujący tekst i wkleić go do edytora tekstów, na przykład programu Notatnik, a następnie zapisać go w pliku .reg.

UWAGA: Aby ta procedura zadziałała zgodnie z oczekiwaniami, należy skopiować poniższy tekst w całości.
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component]
  "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
  "Extension"=".htc"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
  @="Microsoft Html Component"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32]
  @="C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment""

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"
					
Po wykonaniu powyższych kroków można użyć narzędzia Przywracanie systemu. Jednak w przypadku użycia narzędzia Przywracanie systemu w celu przywrócenia wcześniejszej konfiguracji poprawka zawartości rejestru zostanie usunięta z rejestru systemu Windows. Aby upewnić się, że problem nie wystąpi ponownie po przywróceniu wcześniejszej konfiguracji, należy powtórzyć powyższe kroki w celu naprawienia narzędzia Przywracanie systemu, utworzyć nowy punkt przywracania i nadać mu nazwę wskazującą, że zawiera on poprawkę narzędzia Przywracanie systemu. Po zrobieniu tego można w dowolnym momencie użyć narzędzia Przywracanie systemu w celu przywrócenia systemu do punktu zawierającego poprawkę, nie uszkadzając narzędzia Przywracanie systemu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 313853 - Ostatnia weryfikacja: 14 października 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbui kbprb kbprod2web KB313853

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com