วิธีการ: ใช้ล็อก IEHost การตรวจแก้จุดบกพร่องวัตถุสุทธิที่โฮสต์อยู่ใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 313892 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเปิดใช้งานข้อผิดพลาดแบบขยาย การเข้าสู่ระบบสำหรับ IEHost.dll ได้รับการจัดการภาษาทั่วไปขณะทำงาน (CLR) โฮสต์ที่ การทำงานภายใน Internet Explorer

MicrosoftNET Framework SDK เอกสารประกอบอธิบายถึงวิธีการใช้ Fuslogvw.exe เพื่อดีบักปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นเจ้าของอยู่โมดูลสุทธิใน Internet Explorer "Fusion ซึ่ง โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ใช้ชื่อ มีผลกระทบของ Microsoft ใหม่ศูนย์ต่อ เทคโนโลยีการติดตั้งโปรแกรม ดังนั้น รายงานข้อผิดพลาด Fuslogvw.exe ในเท่านั้น การดาวน์โหลดแอสเซมบลีหรือการอ้างอิง

เกี่ยวกับ IEHost.dll

.โมดูลสุทธิได้รับการสนับสนุนใน Internet Explorer โดยใช้สอง คอมโพเนนต์ ครั้งแรกมีตัวกรอง MIME ซึ่งกำหนดไว้ใน Mscoree.dll ที่ การตรวจสอบทั้งหมดข้อมูลกระแสข้อมูลขาเข้ากับชนิดของแอพลิเค ชัน/octet-กระแสข้อมูล MIME เมื่อ Internet Explorer ทำการเรียกไปยัง IMonikerBindToObjectวิธีการ ตัวกรองการตรวจสอบการสตรีมข้อมูลสำหรับบิตในการ แฟ้มปฏิบัติการ (PE) แบบพกพาที่หัวข้อเพื่อตรวจสอบหรือไม่มีการจัดการ โมดูล ถ้าไม่มี ตัวกรองเพียงแค่ส่งกลับค่า และ Internet Explorer ช่วยให้ การประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไป

ถ้าเป็นกระแสข้อมูลโมดูลสุทธิ ตัวกรองโหลดแอสเซมบลี IEHost จัดการ และเรียกเข้าของวัตถุจากโรงงาน สร้างอินสแตนซ์ของวัตถุที่ร้องขอ เรียกวัตถุจากโรงงานนี้ จะ IEManager ตัวจัดการการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดค่าโดเมนของแอพลิเคชัน (AppDomains) สำหรับ Internet Explorer และใช้หลักฐานเกี่ยวกับแอสเซมบลี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง URL และโซนสมาชิก) เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ด้วย ซึ่งควรโหลดแอสเซมบลี

ข้อผิดพลาดในการโหลด แอสเซมบลี สิทธิ์การรักษาความปลอดภัย หรือวัตถุการเตรียมใช้งานจะถูกบันทึกในที่ฟิวชัน ล็อก มีตัวควบคุม ActiveX อยู่วัตถุสุทธิที่จะไม่เริ่มต้นโดยทั่วไป ล้มเหลวเงียบ ๆ ปล่อยให้มีขนาดเล็ก grooved กล่องที่ควรเป็นตัวควบคุม เมื่อต้องการ ดูข้อผิดพลาดเช่น คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานแฟ้มบันทึกการดีบัก IEHost

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MIME ตัวกรอง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
260840ตัวอย่าง: MIMEfilt แสดงตัวกรอง MIME สำหรับ Internet Explorer

การเปิดใช้งานแฟ้มบันทึกการดีบัก IEHost

คำเตือน: ถ้าคุณใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้ร้ายแรง ปัญหาที่อาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่า คุณสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้รีจิสทรี ตัวแก้ไขอย่างไม่ถูกต้อง ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีในความเสี่ยงของคุณเอง
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NETFramework
 3. เพิ่มค่า DWORD ชื่อDebugIEHostคีย์นี้ กำหนดค่าใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์
 4. เพิ่มค่าสายอักขระที่มีชื่อIEHostLogFile. กำหนดเส้นทางแบบเต็ม (รวมทั้งชื่อแฟ้ม) ของแฟ้มใน ซึ่งคุณต้องบันทึกการติดตามการตรวจแก้จุดบกพร่อง (ตัวอย่างเช่น C:\Temp\IEDebug.log)

ข้อมูลที่มีอยู่ในแฟ้มบันทึกการดีบัก

ล็อกไฟล์ที่สร้างขึ้น โดย IEHost ประกอบด้วยรายการที่อยู่ เขียน โดยทั้งสองแตกต่างกันคลาสที่สุทธิ:Microsoft.IE.ManagerและMicrosoft.IE.SecureFactory. ตัวอย่างเช่น:
Creating security manager

Microsoft.IE.Manager: Microsoft.IE.Manager: unique id lgth = 28
Microsoft.IE.SecureFactory: Create SecureFactory() with security 
information
Microsoft.IE.Manager: Created secure factory
Microsoft.IE.SecureFactory: Creating instance of the object in the correct 
domain
Microsoft.IE.SecureFactory: pUrl = http://servername/DebugIEHost/DebugIEHost/test.htm
Microsoft.IE.SecureFactory: id = 86474707A316B616E65610000000
Microsoft.IE.SecureFactory: link = 
Microsoft.IE.SecureFactory: licenses = 
Microsoft.IE.Manager: Url = 
http://servername/DebugIEHost/DebugIEHost/test.htm
Microsoft.IE.Manager: UrlGetPartW returned 0
Microsoft.IE.Manager: CodeBase = http://servername
Microsoft.IE.Manager: Application = DebugIEHost/DebugIEHost
					
URL ที่ใช้สำหรับการระบุถึงข้อมูลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย ชื่อของแอพลิเคชันที่ไม่มีการเริ่มต้น รหัส พื้นฐานที่ใช้สำหรับการดึงข้อมูลอ้างอิง และสิทธิ์การใช้งานที่นำไปใช้กับ วัตถุนี้ (ระหว่างข้อมูลมีประโยชน์อื่น ๆ)

มีประโยชน์มากที่สุด การติดตามกอง ซึ่งบันทึกไว้ในล็อกไฟล์ถ้ามีข้อผิดพลาด ที่มีข้อมูล เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างวัตถุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณได้พยายามเขียนไปยัง โฟลเดอร์ในคอนสตรัคเตอร์ชั้นของคุณ:
public DebugIEHost() {
  // This call is required by the Windows.Forms Form Designer.
  InitializeComponent();

  // TODO: Add any initialization after the InitForm call
  FileStream fs = File.Open(@"C:\temp.tmp",System.IO.FileMode.CreateNew);
  StreamWriter sw = new System.IO.StreamWriter(fs);
  sw.WriteLine("Hello, world");
}
				
การดำเนินการนี้ไม่สำเร็จ แต่เนื่อง จากวัตถุไม่ได้ใช้งาน ทั้งหมด sited ใน Internet Explorer ได้ ไม่สำเร็จอยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างละเอียด สืบค้นกลับกองซ้อนถูกเขียนลงแฟ้มบันทึกของคุณ คุณเห็นส่งกองที่สองโดยทั่วไป: ข้อ ข้อยกเว้นภายใน (ซึ่งส่ง โดยการควบคุมของคุณ), และยกที่เซิร์ฟเวอร์เว้น (คำ ข้อผิดพลาดที่ส่ง โดยขณะทำการตอบสนองต่อความล้มเหลวของตัวควบคุม) ตัวอย่างเช่น:
Microsoft.IE.SecureFactory: System.Reflection.TargetInvocationException:
Exception has been thrown by the target of an invocation.---->
System.Security.SecurityException: Request for the permission of 
type System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, 
Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 
failed.
  at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.CheckHelper(PermissionSet 
grantedSet, PermissionSet deniedSet, CodeAccessPermission demand, 
PermissionToken permToken)
  ...
					
สำหรับข้อยกเว้นของการรักษาความปลอดภัย คุณจะได้รับรายละเอียด ไม่เกี่ยวกับการที่ร้องขอสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยสามารถ:
The state of the failed permission was: 
<IPermission class="System.Security.Permissions.FileIOPermission, 
mscorlib, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
       version="1"
       Read="C:\temp.tmp"
       Write="C:\temp.tmp"/>
					

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจแก้จุดบกพร่องกับสุทธิ Framework SDK เยี่ยมชมไซต์ MSDN เว็บต่อไปนี้:
การดีบักกับ MicrosoftNET Framework SDK

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313892 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
Keywords: 
kbctrl kbmisctools kbdebug kbhowtomaster kbmt KB313892 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313892

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com