โปรแกรมหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเปิด หรือบันทึกแฟ้ม ในโปรแกรม Office 2002 ในโปรแกรม Office 2003 ในโปรแกรม Office 2007 หรือ ในโปรแกรม Office 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 313937 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

If you perform one of the following procedures in one of the Microsoft Office programs that are listed at the end of this article, the program may stop responding (hang) for a long time:
 • You click theบันทึกในรายการในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ
 • You click theค้นหารายการในการOPENกล่องโต้ตอบ
ถ้าคุณคลิกยกเลิกor try to close the dialog box, the program still does not respond.

Additionally, in 2007 Microsoft Office programs, you may receive the following message:
Initializing Folders
Initializing the root folders to display
ยกเลิก

สาเหตุ

This problem may occur if any one of the following conditions is true:
 • When the computer is connected to one or more mapped network shares that are nonexistent or that are currently offline.
 • When one or more mapped drives are persistent, and the drive is in a domain that is not trusted.
 • When the mapped drive is located on a slow or a down-level computer. A down-level computer is when the operating system of the computer has an earlier version of Microsoft Windows than the computer that you are using).
 • When a mapped drive is connected across a Wide Area Network (WAN).
 • When a drive is an inaccessible removable drive.

การแก้ไข

To resolve this issue, you must disconnect all network drives that are have any one of the conditions that are stated in the "Cause" section. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ If they are, see the product documentation to complete these steps.
 1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกDisconnect Network Drive.
 2. ในการDisconnect Network Drivedialog box, click the letter of the drive that you want to disconnect, and then clickตกลง.
 3. Repeat steps 1 and 2 until all offline network drives are disconnected. If you are not sure about a particular drive, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENbox, type the following, and then press ENTER\\ชื่อคอมพิวเตอร์\ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

   โดย:ชื่อคอมพิวเตอร์is the name of the server that is sharing the resource, andชื่อที่ใช้ร่วมกันis the name of the shared resource that you want to use.

   If the resource is not available, you receive an error message that is similar to the following:
   The network name cannot be found.
  Alternatively, you can try to view the contents of the drive in the Windows Explorer.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

To work around this behavior, use one of the following methods.

Method 1: Do not use persistent connections

When you connect a mapped drive, click to clear theReconnect at logonกล่องกาเครื่องหมาย By clearing this check box, the mapped drive will not be connected the next time that you log on to the computer. See the "More Information" section for more information about how to map a network drive.

Method 2: Use a user logon script

If you can, use a logon script to connect a user to the appropriate servers every time that the user logs on. Make sure that the script maps the drive in a non persistent state. If the drive is not available as the logon script runs, the drive is not mapped. This behavior prevents the issue.

Method 3: Use server mirroring

If the connection is over a Wide Area Network (WAN), consider implementing server mirroring. Server mirroring duplicates a distant server locally. Then, map your drive to the local, duplicate server. Doing this can reduce the wait time by connecting to a local server.

Method 4: Use a shortcut to the network location

Use a shortcut on the Microsoft Windows desktop or in My Network Places to connect to the network location that you want.

For more information about how to create a shortcut to a network location, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308416How to create a shortcut to a network location in Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

Each location in a list is checked to make sure that it is available and that you have access permissions when you perform both the following procedures in Microsoft Office programs:
 • You try to open or to save a file.
 • You access theค้นหาหรือบันทึกเป็นรายการ
If any mapped drive is in a state that is documented in the "Cause" section, it takes some time for the condition to be detected and resolved by the Office program. To avoid this behavior, you should disconnect that mapped drive. You can look for the availability of the drive at any time in Windows Explorer. If the drive is available, map the network drive again later.

To map a drive to a resource that is online again, follow these steps:
 1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกMap Network Drive.
 2. ในการไดรฟ์box, click the drive letter that you want to use for the network drive.
 3. ในการโฟลเดอร์กล่อง พิมพ์ต่อไปนี้\\ชื่อคอมพิวเตอร์\ชื่อที่ใช้ร่วมกัน

  โดย:ชื่อคอมพิวเตอร์is the name of the server that is sharing the resource, andชื่อที่ใช้ร่วมกันis the name of the shared resource that you want to use.
 4. To make the mapped drive non persistent, click to clear theReconnect at logonกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกเสร็จสิ้น.
If you are trying to connect to resources on other networks, contact the network administrator. Network drives that no longer exist, that are no longer shared, or inaccessible removable drives should be permanently disconnected to avoid affecting the performance of Office products.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to map network resources, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
145843How to connect to a remote server using dial-up networking

For more information about problems with mapped network resources, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
321126The "Look In" and "Save As" boxes in common dialog boxes are slow

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313937 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbsavefile kbnetwork kbprb kbmt KB313937 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313937

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com