JAK: Przywracanie profilu użytkownika w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314045 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314045
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak przywrócić profil użytkownika oraz następujące elementy profilu:
 • Dokumenty
 • Ustawienia pulpitu
 • Ulubione
 • Cookies
Domyślnie podczas pierwszego logowania się na komputerze działającym w systemie Windows 2000 tworzony jest folder profilu użytkownika w folderze %SystemDrive%\Documents and Settings, a użytkownik uzyskuje do niego uprawnienia typu Pełna kontrola. W przypadku utraty uprawnień do pełnej kontroli nad folderem system Windows tworzy nowy folder profilu użytkownika przy następnym logowaniu i użytkownik nie ma już dostępu do swojego pierwotnego folderu profilu, jeśli nie ma uprawnień do lokalnego administrowania komputerem.

Jeśli traci się dostęp do folderu swojego profilu, system Windows tworzy nowy profil i umieszcza go domyślnie w folderze Documents and Settings. System Windows próbuje użyć nazwy użytkownika jako nazwy folderu nowego profilu. Jednak jeśli folder starego profilu nadal istnieje, nazwa nowego folderu jest modyfikowana, aby uniknąć powtórzenia nazwy folderu pierwotnego profilu. W takim przypadku można mieć wiele folderów profili dla jednego profilu użytkownika. W dalszej części opisano domyślny schemat nadawania nazw profilom użytkowników w systemie Windows 2000.
 • Jeśli folder nazwa_użytkownika jeszcze nie istnieje, nowemu folderowi jest nadawana nazwa:
  nazwa_użytkownika
 • Jeśli folder nazwa_użytkownika już istnieje, nowemu folderowi jest nadawana nazwa:
  nazwa_użytkownika.nazwa_komputera
 • Jeśli folder nazwa_użytkownika.nazwa_komputera już istnieje, nowemu folderowi jest nadawana nazwa:
  nazwa_użytkownika.nazwa_komputera.000
 • Jeśli folder nazwa_użytkownika.nazwa_komputera.000 już istnieje, system Windows stosuje zwiększanie numeru w schemacie nazw nazwa_użytkownika.nazwa_komputera.000.

  Na przykład:
  nazwa_użytkownika.nazwa_komputera.001
Innym sposobem śledzenia tych zduplikowanych folderów profili jest sprawdzanie daty lub godziny utworzenia, o ile nie zostały one zmodyfikowane.

Wymagania

Aby przywrócić profil użytkownika, folder Documents and Settings\ nazwa_użytkownika musi istnieć i musisz mieć uprawnienia do pełnej kontroli nad tym folderem. Jeśli nie masz właściwych uprawnień do folderu swojego profilu użytkownika, musisz (ty albo ktoś inny) zalogować się na komputerze jako administrator i przywrócić wymagany poziom uprawnień do profilu użytkownika.


Kopiowanie dokumentów z folderu bieżącego profilu do odpowiedniego profilu użytkownika

Jeśli logownie do systemu Windows nastąpiło po utracie uprawnień dostępu do swojego pierwotnego folderu profilu użytkownika, istnieją co najmniej dwa foldery profilu z twoją nazwą użytkownika. Aby udostępnić te pliki z przywracanego profilu użytkownika:
 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Skopiuj wszystkie dokumenty z bieżącego folderu Moje dokumenty do folderu Moje dokumenty przywracanego profilu.

  UWAGA: Krok 2. nie jest wymagany, jeśli folder Moje dokumenty został przeniesiony do lokalizacji poza folderem Documents and Settings. Po przywróceniu profilu użytkownika może być wtedy potrzebne ponowne określenie lokalizacji folderu Moje dokumenty.
 3. Aby zachować ulubione łącza internetowe, skopiuj wszystkie pliki skrótów internetowych z bieżącego folderu Ulubione do folderu Ulubione przywracanego profilu użytkownika.

  UWAGA: Nie należy kopiować pliku Desktop.ini.

Udzielanie uprawnienia do pełnej kontroli nad folderem profilu użytkownika

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stary folder profilu użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Domyślnie jest to folder %SystemDrive%\Documents and Settings\ nazwa_użytkownika.
 2. Na karcie Zabezpieczenia kliknij profil użytkownika na liście Nazwa, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj w polu Pełna kontrola.

  UWAGA: Jeśli profil użytkownika nie jest wyświetlany na liście Nazwa, dodaj swój profil: kliknij przycisk Dodaj, kliknij na liście swoją nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Edycja klucza Rejestru profilu użytkownika

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Dokonaj edycji Rejestru tak, aby ścieżka obrazu profilu wskazywała folder profilu użytkownika, który był podmiotem sekcji „Udzielanie uprawnień do pełnej kontroli nad folderem profilu użytkownika” w tym artykule:
 1. Zaloguj się do komputera z profilem użytkownika, który chcesz przywrócić.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Wpisz regedit , a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W Edytorze Rejestru przejdź do następującego klucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 5. Znajdź folder profilu użytkownika.

  UWAGA: Gdy otwiera się folder ProfileList, widać kilka folderów należących do różnych użytkowników. Foldery te są nazywane zgodnie z identyfikatorami zabezpieczeń użytkowników (SID), a nie z nazwami użytkowników.

  Aby znaleźć folder profilu użytkownika, użyj jednej z następujących opcji:
  • Dla każdego folderu kliknij folder, a następnie wyszukaj wartość ProfileImagePath, która zawiera ścieżkę do twojego profilu użytkownika (na przykład %SystemDrive%\Documents and Settings\ nazwa_użytkownika).

   lub
  • W Edytorze Rejestru naciśnij klawisze CTRL+F, aby uruchomić narzędzie Znajdź. Wpisz nazwę użytkownika w polu Znajdź, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Dane w obszarze Uwzględnij, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
 6. Po znalezieniu folderu podklucza dla swojego profilu użytkownika, kliknij dwukrotnie wartość ProfileImagePath.
 7. W polu Dane wartości zmień ścieżkę, aby wskazać folder przywracanego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
Następnym razem, gdy będziesz się logować na komputerze, system Windows użyje przywróconego profilu użytkownika.Właściwości

Numer ID artykułu: 314045 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 3.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB314045

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com