Jak ręcznie usunąć system Windows XP i przywrócić system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314052 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314052
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 250456.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule omówiono dostępne opcje usunięcia uaktualnienia Windows XP i przywrócenia systemu Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium (Me).

Należy zwrócić uwagę, że procedury opisane w tym artykule wymagają ponownego zainstalowania systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me wraz ze wszystkimi programami. W tym artykule nie omówiono metody odzyskiwania instalacji systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odzyskiwania poprzedniej instalacji systemu Windows 98 lub Windows Me, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312569 How to Manually Start the Uninstall Process to Remove Windows XP
W sekcji „Więcej informacji” tego artykułu przedstawiono instrukcje „krok po kroku” dla każdego aspektu usuwania systemu Windows XP i przywracania starszego systemu operacyjnego. Te instrukcje wymagają rozważenia następujących kwestii:
 • Czy system plików jest sformatowany jako FAT/FAT32 czy jako NTFS? Jeśli system plików jest sformatowany jako NTFS, zobacz sekcję Usunięcie systemu plików NTFS.
 • Czy chcesz zapisać pliki? Zobacz sekcję Zmiana nazwy folderów.
 • Czy system Windows jest zainstalowany w folderze Windows? Zobacz sekcję Zmiana nazwy folderów.
 • Czy musisz zwolnić miejsce na dysku, aby zainstalować system Windows 95 lub Windows 98? Zobacz sekcję Zwalnianie miejsca na dysku.

Więcej informacji

Jeśli przed zainstalowaniem systemu Windows XP utworzono kopię zapasową wszystkich danych lub nie istnieją żadne dane, które muszą zostać zachowane, można ponownie sformatować dysk twardy komputera i ponownie zainstalować system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me. Aby dowiedzieć się, jak ponownie sformatować dysk twardy, zobacz sekcję Usunięcie systemu plików NTFS tego artykułu.

OSTRZEŻENIE: Formatowanie dysku usuwa wszystkie pliki i dane. Dysk należy formatować tylko po utworzeniu kopii zapasowej wszystkich plików, które mają zostać zachowane.

Przygotowanie

 1. Zidentyfikuj używany system plików. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij żądany dysk, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Wyszukaj wpis System plików.
  • Jeśli dysk jest sformatowany jako NTFS, opcje powrotu do systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me są ograniczone. Te systemy operacyjne nie odczytują ani nie rozpoznają systemu plików NTFS i nie można konwertować dysku, tak aby był używany system plików FAT lub FAT32. Dla dysku rozruchowego i dysku, na którym ma być zainstalowany system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, nie może być używany system plików NTFS. Firma Microsoft nie obsługuje żadnych rozwiązań konwertowania systemu plików NTFS na system plików FAT lub FAT32 oferowanych przez inne firmy.
  • Jeśli dla dysku jest używany system plików FAT, można zainstalować dowolny system operacyjny. Jeśli dla dysku jest używany system plików FAT32, można zainstalować system Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) lub nowszy.
 2. Zobacz, ile miejsca jest dostępne na komputerze, i sprawdź w dokumentacji starszego systemu operacyjnego, ile miejsca na dysku potrzebujesz.
 3. Znajdź lub utwórz dysk startowy systemu Windows zawierający sterowniki stacji CD-ROM, tak aby można było uzyskać dostęp do stacji CD-ROM komputera.

  Jeśli nie możesz używać stacji CD-ROM, konieczne może być skopiowanie plików instalacyjnych systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me na lokalny dysk twardy, co wymaga dodatkowego miejsca na dysku.
 4. Uruchom komputer, używając dysku startowego systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me. Sprawdź, czy możesz czytać ze stacji CD-ROM, a następnie wykonaj polecenie sys c: z wiersza polecenia.

  WAŻNE: To polecenie transferuje pliki rozruchowe na dysk C i kopiuje sektor rozruchowy. Po wykonaniu tego polecenia nie można już uruchomić systemu Windows XP.

Zmiana nazwy folderów

Jeśli system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me instalujesz na tym samym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows XP, musisz zmienić nazwy pewnych folderów, aby zapobiec możliwym konfliktom.

UWAGA: Jeśli ponownie formatujesz dysk twardy, nie musisz zmieniać nazw żadnych folderów.
 • Folder Program Files Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  ren c:\progra~1 c:\files.old
 • Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia: Folder Windows Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  ren c:\windows c:\windows.xp

Usunięcie systemu plików NTFS

Aby usunąć system plików NTFS, ponownie sformatuj dysk twardy przy użyciu systemu plików FAT lub FAT32.

Możesz to zrobić za pomocą dysków startowych systemu Windows XP lub, jeśli komputer obsługuje rozruchową stację CD-ROM, za pomocą narzędzia Konsola odzyskiwania na dysku CD z systemem Windows XP. Ponowne sformatowanie dysku lub ponowny podział dysku na partycje usuwa wszystkie dane z dysku, więc pamiętaj, aby przed taką operacją utworzyć kopię zapasową wszystkich danych.

Aby do ponownego sformatowania dysku użyć Konsoli odzyskiwania, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom komputer, używając dysku CD z systemem Windows XP lub dysków startowych.
 2. Gdy pojawi się ekran Zapraszamy do instalacji, naciśnij klawisz F10.
 3. W Konsoli odzyskiwania określ odpowiednią instalację, a następnie zaloguj się przy użyciu hasła administratora.
 4. Wpisz polecenie map, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Znajdź dysk, który chcesz ponownie sformatować. W Konsoli odzyskiwania litery dysków mogą być inne niż w systemie Windows XP.
 6. Wpisz polecenie format x: /fs:fat32, gdzie x jest literą dysku, który chcesz sformatować, a FAT32 jest systemem plików, którego chcesz używać, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Wpisz literę y, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić dokonany wybór. Po zakończeniu procesu formatowania wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić komputer.

Zwalnianie miejsca na dysku

Jeśli brakuje miejsca na dysku, możesz bezpiecznie usunąć następujące pliki i opróżnić następujące foldery:
 • Opróżnij wszystkie kosze systemu Windows XP.
 • W programie Microsoft Internet Explorer usuń wszystkie tymczasowe pliki internetowe i wyczyść pliki historii.
 • Usuń pliki Pagefile.sys i Hiberfil.sys.

Usunięcie plików systemu Windows XP

Wymienione poniżej pliki są plikami ukrytymi. Te pliki ukryte znajdują się w folderze głównym dysku, który jest używany do uruchamiania komputera. Zazwyczaj jest to dysk C (jest to pierwsza litera dysku dostępna dla dysków twardych).

Aby usunąć pliki systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Eksploratora Windows.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok kliknij opcję Pokaż wszystkie pliki, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W folderze głównym dysku C (lub dysku rozruchowego) usuń następujące pliki:
  • Boot.ini
  • Ntbootdd.sys
  • Ntdetect.com
  • NTLDR

 5. Na dysku, na którym jest zainstalowany system Windows XP, usuń następujące pliki (jeśli istnieją):
  • Hiberfil.sys
  • Pagefile.sys

 6. Usuń następujące foldery (jeśli istnieją):
  • Windows
  • Program Files
  • Documents and Settings

Uruchomienie Instalatora systemu Microsoft Windows 95, Windows 98 lub Windows Me

Aby uruchomić Instalatora systemu Windows, uruchom komputer, używając dysku startowego systemu Windows 98 lub dysku rozruchowego zawierającego sterowniki stacji CD-ROM. Po uzyskaniu dostępu do stacji CD-ROM wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER
sys c:
x:\setup.exe
gdzie x jest literą dysku stacji CD-ROM.

UWAGA: W systemie Windows Me pierwsze polecenie może się nie powieść i może wygenerować komunikat o błędzie. Zazwyczaj nie uniemożliwia to pomyślnej instalacji. Na dysku CD z systemem Windows 98, Windows 95 lub Windows Me powinien znajdować się plik Setup.txt wyjaśniający, jak uruchomić Instalatora. Dodatkowe instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w podręczniku Wprowadzenie dołączonym do każdego z tych trzech systemów operacyjnych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania systemu Windows, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
221829 W jaki sposób zainstalować system Windows 98 na komputerze bez systemu operacyjnego
193902 How to Install Windows 98 into a New Folder
187632 How to Create a Windows 98 Startup Disk that Supports FAT32
232681 Windows 98 Second Edition Updates Setup.txt File
Łącze do plików online Readme.txt dla systemu Windows 98 Wydanie drugie znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/support/windows/readme/Win98se/w98sereadme.asp
Łącze do plików online Readme.txt dla systemu Windows 98 znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/support/windows/readme/98/Windows_98.asp

Właściwości

Numer ID artykułu: 314052 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbupgrade kbsetup KB314052

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com