ID на статията: 314054 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 216734.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

В тази статия подробно се описва начинът за конфигуриране на услугата за време на Windows в Windows XP така, че да използва вътрешен хардуерен часовник и външен източник за време. В тази статия се разглежда конфигурацията на надеждни източници на време, ръчно зададена синхронизация, всички налични синхронизации и някои от важните записи в системния регистър за услугата за време на Windows, като например MaxNegPhaseCorrection и MaxPosPhaseCorrection.
.

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия подробно се описва начинът за конфигуриране на услугата за време на Windows в Windows XP така, че да използва вътрешен хардуерен часовник и външен източник за време.

Настоятелно се препоръчва да конфигурирате основния сървър за време да получава данните за точно време от хардуерен източник. Ако конфигурирате основния сървър за време така, че да се синхронизира с източник на данни за точното време в интернет, удостоверяването ще отсъства. Препоръчително е също да намалите настройките за корекция на часа за вашите сървъри и за вашите самостоятелни клиенти. Тези препоръки осигуряват по-висока точност на данните за точно време и по-добра защита на вашия домейн.

В тази статия се съдържат съвети за отстраняване на най-често срещаните проблеми и се разглежда конфигурацията на надеждните източници на време, ръчно зададена синхронизация, всички налични синхронизации и записите в системния регистър MaxNegPhaseCorrection и MaxPosPhaseCorrection.

Конфигуриране на услугата за време на Windows да използва вътрешен хардуерен часовник

За да конфигурираме услугата за време на Windows да използва вътрешен хардуерен часовник вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите този проблем сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".

Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50394


Забележки
 • Възможно е този съветник да важи само за версии на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

За да конфигурирате сами услугата за време на Windows да използва вътрешен хардуерен часовник, можете да промените флага за съобщаване на сървъра за точно време. Промяната на флага за съобщаване кара компютъра да се самообявява за надежден източник на време и да използва вградения CMOS часовник. За да конфигурирате сами услугата за време на Windows да използва вътрешен хардуерен часовник, изпълнете следните стъпки:

Предупреждение При неправилна промяна на системния регистър посредством редактора на системния регистър или по друг начин е възможно да възникнат сериозни проблеми. Тези промени могат да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте системния регистър на свой собствен риск.
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
 2. Намерете следния запис в системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. В десния екран щракнете с десния бутон на мишката върху AnnounceFlags и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
 4. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD), под Value data (Данни за стойността) въведете 5 и натиснете OK.
 5. Разрешете NTPServer.
  1. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху Enabled (Разрешено) и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
  3. В Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD) въведете 1 под Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.
 6. Затворете редактора на системния регистър.
 7. В командния ред въведете следната команда, за да рестартирате услугата за точно време на Windows, след което натиснете клавиша ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. За да нулирате времето на локалните компютри спрямо сървъра за време, изпълнете следната команда на всички компютри с изключение на времевия сървър:
  w32tm /resync /rediscover
Забележка Не трябва да конфигурирате сървъра за време да се синхронизира сам със себе си. Ако конфигурирате сървъра за време да се синхронизира сам със себе си, следните събития ще бъдат регистрирани в регистрационния файл на приложенията:

The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). ("NtpClient на доставчика на информация за точно време не може да се свърже или в момента получава неправилни данни за точно време от 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123-192.168.1.1:123)")

No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. ("Не е получен отговор от ръчно настроения сървър 192.168.1.1 след 8 опита за установяване на контакт"). This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize. ("Данните на този възел като източник на точно време ще бъдат изтрити и NtpClient ще се опита да открие нов възел, с който да се синхронизира.")

NtpClient на доставчика на данни за точно време е конфигуриран да получава информация за точно време от един или повече източници на време. Но нито един от тези източници не е достъпен в момента. През следващите 960 минути няма да има опит за връзка с източник. NtpClient няма източник на данни за точно време.

Когато сървърът за време работи, като използва вътрешен източник на време, в регистрационния файл на приложенията се записва следното събитие:

NtpClient на доставчика на информация за точно време: Тази машина е конфигурирана да използва йерархията на домейна, за да определи източника на време, но тя е PDC емулаторът за домейна в корена на гората, така че в йерархията на домейна няма друга машина над нея, която да бъде използвана за източника на време. Препоръчително е да конфигурирате надеждна услуга за време в главния домейн или ръчно да конфигурирате PDC така, че да се синхронизира с външен източник на време. В противен случай този компютър ще функционира като източник на точно време в йерархията на домейна. Ако за този компютър не е конфигуриран или използван външен източник на време, можете да изберете да забраните NtpClient.

Този текст служи за известяване, че сървърът за време е конфигуриран да не използва външен източник на време и че сървърът за време може да бъде игнориран.

За повече информация за командата w32tm, в командна среда въведете следната команда:
w32tm /?

Конфигуриране на услугата за време на Windows да използва външен източник на време

За да ви помогнем в конфигурирането на вътрешен сървър за време, който да се синхронизира с външен източник на време, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".


Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50395


Забележки
 • Възможно е този съветник да важи само за версии на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

За да конфигурирате сами услугата за време на Windows така, че да се синхронизира с външен източник на време, изпълнете следните стъпки:
 1. Променете типа на сървъра на NTP. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
  2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. В десния екран щракнете с десния бутон върху Type (Тип) и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
  4. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD), под Value data (Данни за стойността) въведете NTP и натиснете OK.
 2. Задайте AnnounceFlags на 5. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. В десния екран щракнете с десния бутон на мишката върху AnnounceFlags и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
  3. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD), под Value data (Данни за стойността) въведете 5 и натиснете OK.
 3. Изберете интервала между запитванията. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху SpecialPollInterval и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
  3. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD), под Value data (Данни за стойността) въведете TimeInSeconds и натиснете OK.

   Забележка TimeInSeconds е контейнер за желания интервал в секунди между всяко запитване. Препоръчителната стойност е 900. Тази стойност конфигурира сървъра за време така, че да изпраща запитвания на всеки 15 минути.
 4. Разрешете NTPServer. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху Enabled (Разрешено) и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
  3. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD), под Value data (Данни за стойността) въведете 1 и натиснете OK.
 5. Задайте източниците на време. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху NtpServer и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
  3. В Edit Value (Редактиране на стойността), в полето Value data (Данни за стойността) въведете Peers (Крайни устройства) и натиснете OK.
 6. Конфигурирайте настройките за корекция на часа. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. В десния екран щракнете с десния бутон върху MaxPosPhaseCorrection и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
  3. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността на DWORD), под Base (Основа)щракнете върху Decimal (Десетична).
  4. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD), под Value data (Данни за стойността) въведете TimeInSeconds и натиснете OK.

   Забележка TimeInSeconds е контейнер за разумна стойност, като например един час (3600) или 30 минути (1800). Стойността, която избирате, зависи от интервала между запитванията, мрежовите условия и външния източник на време.
  5. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. В десния екран щракнете с десния бутон върху MaxNegPhaseCorrection и след това щракнете върху Modify (Модифицирай).
  7. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността на DWORD), под Base (Основа)щракнете върху Decimal (Десетична).
  8. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value (Редактиране на стойността DWORD), под Value data (Данни за стойността) въведете TimeInSeconds и натиснете OK.

   Забележка TimeInSeconds е контейнер за разумна стойност, като например един час (3600) или 30 минути (1800). Стойността, която избирате, зависи от интервала между запитванията, мрежовите условия и външния източник на време.
 7. Затворете редактора на системния регистър.
 8. В командния ред въведете следната команда, за да рестартирате услугата за точно време на Windows, след което натиснете клавиша ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Изпълнете следната команда на всички компютри с изключение на домейновия контролер, за да синхронизирате часовника на всеки локален компютър със сървъра за време:
  w32tm /resync /rediscover
За повече информация за командата w32tm въведете в командния ред следната команда:
w32tm /?


Забележка SNTP използва порт 123 на протокола UDP (User Datagram Protocol). Ако този порт не е отворен за интернет, няма да можете да синхронизирате вашия сървър със SNTP сървърите в интернет.

Допълнителна информация

Конфигуриране на надежден източник на време

Компютър, конфигуриран като надежден източник на време, се отбелязва като корен на услугата за време. Този корен на услугата за време е сървърът за точно време за домейна. Обикновено сървърът за точно време е конфигуриран да получава данните за точно време от външен NTP сървър или от хардуерно устройство. Сървърът за време може да бъде настроен като надежден източник на време с цел оптимизиране на начина, по който данните за времето се разпространяват през йерархията на домейна. Ако домейн контролер е конфигуриран като надежден източник на време, то при влизането му в мрежата услугата Net Logon обявява, че домейн контролерът е надежден източник на време. Когато други домейн контролери търсят източник на информация за точно време, с който да се синхронизират, те избират най-напред надежден източник, ако има такъв.

Ръчно зададена синхронизация

Чрез ръчно зададената синхронизация можете да посочите едно крайно устройство или списък с крайни устройства, от които компютърът да получава данни за точно време. Ако компютърът не е член на домейн, той трябва да бъде конфигуриран ръчно да се синхронизира с конкретен източник на време. По подразбиране компютър, който е член на домейн, се конфигурира така, че да се синхронизира от йерархията на домейна. Ръчно зададената синхронизация е най-полезна за корена на гората на домейна или за компютри, които не са присъединени към домейн. Ръчното задаване на външен NTP сървър за синхронизиране с компютъра за точно време за вашия домейн осигурявате надеждни данни за точно време. Обаче конфигурирането на компютъра за точно време за вашия домейн да се синхронизира с хардуерен часовник всъщност е по-добро решение за осигуряване на висока точност и защита за вашия домейн.

Без хардуерен източник на време W32time се конфигурира като NTP тип. Трябва да конфигурирате отново записите MaxPosPhaseCorrection и MaxNegPhaseCorrection в системния регистър. Препоръчителната стойност трябва да бъде 15 минути или дори по-малко в зависимост от източника на време, мрежовите условия и изискването за защита. Това важи също за всеки надежден източник на време, който е конфигуриран като източника на време за корена на гората в подмрежата за синхронизиране на времето. Повече информация за тези записи в системния регистър може да се намери в раздела "Записи в системния регистър за услуга за време на Windows" по-нататък в тази статия.

Забележка Ръчно зададените източници на време не са удостоверени, освен ако за тях не е записан конкретен доставчик на време, и следователно те са уязвими към атаки. Освен това, ако компютърът се синхронизира с ръчно зададен източник, а не с удостоверяващия домейнов контролер, е възможно двата компютъра да са извън синхрон и следователно Kerberos удостоверяването ще бъде неуспешно. Това може също да предизвика други неуспешни действия, които изискват мрежово удостоверяване, като например печатане или споделяне на файлове. Ако само коренът на гората е конфигуриран да се синхронизира с външен източник, всички други компютри в гората остават синхронизирани един с друг, което затруднява провеждането на атаки.

Всички налични механизми за синхронизиране

Опцията "всички налични механизми за синхронизиране" е най-ценният метод за синхронизиране за потребителите в мрежа. Този метод позволява синхронизиране с йерархията на домейна и може да осигури алтернативен източник на време, ако йерархията на домейна стане недостъпна, в зависимост от конфигурацията. Ако клиентът не може да синхронизира времето с йерархията на домейна, източникът на време автоматично преминава към източника на време, посочен в настройката NtpServer. Този метод на синхронизиране има най-голяма вероятност да предостави точно време на клиентите.

Записи в системния регистър за услуга за време на Windows

Следващите записи в системния регистър се намират под
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Запис в системния регистър
MaxPosPhaseCorrection
Път
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
ЗабележкиТози запис задава най-голямата положителна корекция на часа в секунди, която се прави от услугата. Ако услугата реши, че се изисква промяна, по-голяма от тази, тя регистрира събитие. Специален случай 0xFFFFFFFF означава да се прави винаги корекция на часа. Стойността по подразбиране за членове на домейна е 0xFFFFFFFF. Стойността по подразбиране за самостоятелни клиенти и сървъри е 54 000 (15 часа).
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Запис в системния регистър
MaxNegPhaseCorrection
Път
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
ЗабележкиТози запис задава най-голямата отрицателна корекция на часа в секунди, която се прави от услугата. Ако услугата реши, че се изисква промяна, по-голяма от тази, тя регистрира събитие. Специален случай -1 означава да се прави винаги корекция на часа. Стойността по подразбиране за членове на домейна е 0xFFFFFFFF. Стойността по подразбиране за самостоятелни клиенти и сървъри е 54 000 (15 часа).
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Запис в системния регистър
MaxPollInterval
Път
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
ЗабележкиТози запис задава най-големия интервал, в регистрирани секунди, който е позволен за интервала между запитванията в системата. Имайте предвид, че макар системата да трябва да пуска запитвания според планирания интервал, доставчикът може да откаже да създаде образци при заявката. Стойността по подразбиране за членове на домейна е 10. Стойността по подразбиране за самостоятелни клиенти и сървъри е 15.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Запис в системния регистър
SpecialPollInterval
Път
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
ЗабележкиТози запис задава специалния интервал между запитванията в секунди за ръчни крайни устройства. Когато е активиран флагът SpecialInterval 0x1, W32Time използва този интервал между повиквания вместо интервала, определен от операционната система. Стойността по подразбиране за членове на домейна е 3600. Стойността по подразбиране за самостоятелни клиенти и сървъри е 604 800.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Запис в системния регистър
MaxAllowedPhaseOffset
Път
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
ЗабележкиТози запис задава максималното отместване, в секунди, за което W32Time се опитва да свери часовника на компютъра, използвайки неговата тактова честота. Когато отместването надвишава тази честота, W32Time сверява директно часовника на компютъра. Стойността по подразбиране за членове на домейна е 300. Стойността по подразбиране за самостоятелни клиенти и сървъри е 1.

Библиография

За повече информация относно услугата "Точно време" на Windows щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft:
884776 Конфигуриране на услугата за време на Windows срещу значително изместване на времето
816042 Конфигуриране на основен сървър за точно време в Windows Server 2003
216734 Конфигуриране на сървър за точно време в Windows 2000

За допълнителна информация относно услугата за време на Windows в гора, базирана на Windows Server 2003, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013.aspx

Свойства

ID на статията: 314054 - Последна рецензия: 07 юни 2013 г. - Редакция: 4.1
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com