Αναγν. άρθρου: 314054 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο: 216734.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το αναλυτικό άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας ώρας των Windows στα Windows XP, για χρήση ενός εσωτερικού ρολογιού υλικού και μιας εξωτερικής προέλευσης ώρας. Αυτό το άρθρο εξετάζει επίσης τη ρύθμιση παραμέτρων της αξιόπιστης προέλευσης ώρας, το συγχρονισμό που καθορίζεται με μη αυτόματο τρόπο, όλο τον διαθέσιμο συγχρονισμό και ορισμένες από τις βασικές καταχωρήσεις μητρώου της υπηρεσίας ώρας των Windows, όπως οι καταχωρήσεις μητρώου MaxNegPhaseCorrection και MaxPosPhaseCorrection.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας ώρας των Windows στα Windows XP, για χρήση ενός εσωτερικού ρολογιού υλικού και μιας εξωτερικής προέλευσης ώρας.

Συνιστάται να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του επίσημου διακομιστή ώρας, ώστε να λαμβάνει την ώρα από μια προέλευση υλικού. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του επίσημου διακομιστή ώρας, ώστε να συγχρονίζεται με μια προέλευση ώρας Internet, δεν γίνεται έλεγχος ταυτότητας. Συνιστάται επίσης να μειώσετε τις ρυθμίσεις διόρθωσης ώρας για τους διακομιστές σας και τους αυτόνομους υπολογιστές-πελάτες σας. Αυτές οι συστάσεις παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια στον τομέα σας.

Αυτό το άρθρο περιέχει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για τα πιο κοινά ζητήματα και αναλύει τη ρύθμιση παραμέτρων της αξιόπιστης προέλευσης ώρας, το συγχρονισμό που καθορίζεται με μη αυτόματο τρόπο, όλο τον διαθέσιμο συγχρονισμό και τις καταχωρήσεις μητρώου MaxNegPhaseCorrection και MaxPosPhaseCorrection.

Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας ώρας των Windows για χρήση εσωτερικού ρολογιού υλικού

Για να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους υπηρεσίας ώρας των Windows για χρήση εσωτερικού ρολογιού υλικού για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν προτιμάτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα “Επίλυση από τον χρήστη”.

Αυτόματη επίλυση

Για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.

Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος
Microsoft Fix it 50394


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να ισχύει μόνο για την αγγλική έκδοση. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την επίλυση Fix it σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Επίλυση από τον χρήστη

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας ώρας των Windows για χρήση ενός εσωτερικού ρολογιού υλικού μόνοι σας, μπορείτε να αλλάξετε τη σημαία ανακοίνωσης στον έγκυρο διακομιστή ώρας. Η αλλαγή της σημαίας ανακοίνωσης επιβάλλει στον υπολογιστή να αυτοανακηρυχθεί αξιόπιστη προέλευση ώρας και να χρησιμοποιήσει το ενσωματωμένο συμπληρωματικό μεταλλικό ρολόι ημιαγωγού μεταλλικού οξειδίου (CMOS). Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας ώρας των Windows ώστε να χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό ρολόι υλικού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στην ακόλουθη καταχώρηση μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο AnnounceFlags και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), κάτω από την περιοχή Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 5 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Ενεργοποιήστε το NTPServer.
  1. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Enabled και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), πληκτρολογήστε 1 κάτω από την περιοχή Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, για να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας ώρας των Windows, και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Για να επαναφέρετε την ώρα του τοπικού υπολογιστή στην ώρα του διακομιστή ώρας, εκτελέστε την παρακάτω εντολή σε όλους τους υπολογιστές εκτός του διακομιστή ώρας:
  w32tm /resync /rediscover
Σημείωση Δεν πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή ώρας ώστε να συγχρονίζεται με τον εαυτό του. Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή ώρας ώστε να συγχρονίζεται με τον εαυτό του, τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:

Η υπηρεσία παροχής ώρας NtpClient δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης ή λαμβάνει προς το παρόν μη έγκυρα δεδομένα ώρας από το (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). (The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123)).

Δεν ελήφθη ανταπόκριση από τον ομότιμο 192.168.1.1 που έχει ρυθμιστεί με μη αυτόματο τρόπο έπειτα από 8 προσπάθειες επικοινωνίας με αυτόν. Αυτός ο ομότιμος θα απορριφθεί ως προέλευση χρόνου και το NtpClient θα προσπαθήσει να εντοπίσει ένα νέο ομότιμο για συγχρονισμό. (No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize.)

Η υπηρεσία παροχής χρόνου NtpClient έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει ώρα από μία ή περισσότερες προελεύσεις χρόνου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν είναι προσπελάσιμη καμία από αυτές. Δεν θα γίνει καμία προσπάθεια επικοινωνίας με κάποια προέλευση χρόνου για 960 λεπτά. Ο NtpClient δεν έχει προέλευση ακριβούς ώρας. (The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 960 minutes. NtpClient has no source of accurate time.)

Όταν ο διακομιστής ώρας εκτελείται χρησιμοποιώντας εσωτερική προέλευση ώρας, καταγράφεται το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:

Υπηρεσία Παροχής Χρόνου NtpClient: Αυτό το μηχάνημα έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί την ιεραρχία τομέα για τον προσδιορισμό της προέλευσης χρόνου του, αλλά επίσης είναι ο προσομοιωτής PDC για τον τομέα στην ρίζα του συμπλέγματος, οπότε δεν υπάρχει υπολογιστής ψηλότερα στην ιεραρχία τομέα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υπηρεσία παροχής χρόνου. Συνιστάται είτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας αξιόπιστης υπηρεσίας χρόνου στον τομέα ρίζας είτε να ρυθμίσετε οι ίδιοι το PDC να συγχρονίζεται με μια εξωτερική προέλευση χρόνου. Διαφορετικά, το μηχάνημα αυτό θα λειτουργεί ως η έγκυρη προέλευση χρόνου στην ιεραρχία του τομέα. Εάν η εξωτερική προέλευση χρόνου δεν έχει ρυθμιστεί ή δεν χρησιμοποιείται για αυτόν τον υπολογιστή, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τον NtpClient. (Time Provider NtpClient: This machine is configured to use the domain hierarchy to determine its time source, but it is the PDC emulator for the domain at the root of the forest, so there is no machine above it in the domain hierarchy to use as a time source. It is recommended that you either configure a reliable time service in the root domain, or manually configure the PDC to synchronize with an external time source. Otherwise, this machine will function as the authoritative time source in the domain hierarchy. If an external time source is not configured or used for this computer, you may choose to disable the NtpClient.)

Αυτό το κείμενο σας ειδοποιεί ότι ο διακομιστής ώρας έχει ρυθμιστεί να μην χρησιμοποιεί εξωτερική προέλευση ώρας και ότι ο διακομιστής ώρας μπορεί να παραβλεφθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή w32tm, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή στη γραμμή εντολών:
w32tm /?

Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας ώρας των Windows για χρήση εξωτερικής πηγής ώρας

Για να σας βοηθήσουμε με τη ρύθμιση των παραμέτρων ενός εσωτερικού διακομιστή ώρας ώστε να συγχρονίζεται με μια εξωτερική πηγή ώρας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.


Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος
Microsoft Fix it 50395


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να ισχύει μόνο για την αγγλική έκδοση. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την επίλυση Fix it σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Επίλυση από το χρήστη

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Υπηρεσίας ώρας των Windows ώστε να συγχρονίζεται με μια εξωτερική πηγή ώρας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον τύπο διακομιστή σε NTP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Type και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής (Edit Value), κάτω από την περιοχή Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε NTP και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Ορίστε την τιμή του στοιχείου AnnounceFlags σε 5. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Στο δεξί τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο AnnounceFlags και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), κάτω από την περιοχή Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 5 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Επιλέξτε το διάστημα σταθμοσκόπησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο SpecialPollInterval και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), στην ενότητα Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε TimeInSeconds και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Το στοιχείο TimeInSeconds είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να μεσολαβούν μεταξύ κάθε σταθμοσκόπησης. Μια συνιστώμενη τιμή είναι 900 δεκαδικός. Αυτή η τιμή ρυθμίζει τις παραμέτρους του διακομιστή ώρας ώστε να εκτελεί σταθμοσκόπηση κάθε 15 λεπτά.
 4. Ενεργοποιήστε το NTPServer. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Στο δεξί τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Ενεργοποιημένο (Enabled) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Τροποποίηση (Modify).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), κάτω από την περιοχή Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Καθορίστε τις προελεύσεις ώρας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο NtpServer και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  3. Στην Επεξεργασία τιμής (Edit Value), στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε Peers και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Ορίστε τις ρυθμίσεις διόρθωσης ώρας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο MaxPosPhaseCorrection και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), στην περιοχή Βάση (Base), κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαδικός (Decimal).
  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), στην ενότητα Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε TimeInSeconds και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Το στοιχείο TimeInSeconds είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για μια λογική τιμή, όπως μία ώρα (3600) ή 30 λεπτά (1800). Η τιμή που επιλέγετε θα εξαρτηθεί από το διάστημα σταθμοσκόπησης, την κατάσταση του δικτύου και την εξωτερική προέλευση ώρας.
  5. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο MaxNegPhaseCorrection και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  7. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), στην περιοχή Βάση (Base), κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαδικός (Decimal).
  8. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value), στην ενότητα Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε TimeInSeconds και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Το στοιχείο TimeInSeconds είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για μια λογική τιμή, όπως μία ώρα (3600) ή 30 λεπτά (1800). Η τιμή που επιλέγετε θα εξαρτηθεί από το διάστημα σταθμοσκόπησης, την κατάσταση του δικτύου και την εξωτερική προέλευση ώρας.
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 8. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, για να γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας ώρας των Windows, και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε υπολογιστές διαφορετικούς από τον ελεγκτή τομέα, για να συγχρονίσετε την ώρα κάθε υπολογιστή με το διακομιστή ώρας:
  w32tm /resync /rediscover
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή w32tm, πληκτρολογήστε την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών:
w32tm /?


Σημείωση Το SNTP χρησιμοποιεί τη θύρα 123 του πρωτοκόλλου User Datagram Protocol (UDP). Εάν αυτή η θύρα δεν είναι ανοιχτή στο Internet, δεν μπορείτε να συγχρονίσετε το διακομιστή σας με τους διακομιστές SNTP στο Internet.

Περισσότερες πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων αξιόπιστης πηγής ώρας

Ένας υπολογιστής που ρυθμίζεται ως αξιόπιστη πηγή ώρας προσδιορίζεται ως ο ριζικός κατάλογος της υπηρεσίας ώρας. Ο ριζικός κατάλογος της υπηρεσίας ώρας είναι ο επίσημος διακομιστής για τον τομέα. Τυπικά, οι παράμετροι του επίσημου διακομιστή ρυθμίζονται ώστε να λαμβάνουν ώρα από έναν εξωτερικό διακομιστή NTP ή από μια συσκευή υλικού. Ένας διακομιστής ώρας μπορεί να ρυθμιστεί ως αξιόπιστη προέλευση ώρας, για να βελτιστοποιηθεί ο τρόπος μεταφοράς ώρας στην ιεραρχία τομέα. Εάν ένας ελεγκτής τομέα ρυθμιστεί ως αξιόπιστη προέλευση ώρας, η υπηρεσία "Σύνδεση δικτύου" (Net Logon) ανακοινώνει τον συγκεκριμένο ελεγκτή τομέα ως αξιόπιστη προέλευση ώρας όταν συνδέεται στο δίκτυο. Όταν οι άλλοι ελεγκτές τομέα αναζητούν μια προέλευση ώρας για να συγχρονιστούν σε αυτήν, επιλέγουν πρώτα μια αξιόπιστη προέλευση, εάν είναι διαθέσιμη.

Συγχρονισμός που καθορίζεται με μη αυτόματο τρόπο

Με το συγχρονισμό που καθορίζεται με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να ορίσετε ένα μεμονωμένο ομότιμο ή μια λίστα ομότιμων από τους οποίους λαμβάνει ώρα ένας υπολογιστής. Εάν ο υπολογιστής δεν είναι μέλος ενός τομέα, πρέπει να ρυθμιστεί με μη αυτόματο τρόπο, ώστε να συγχρονιστεί με μια συγκεκριμένη προέλευση ώρας. Από προεπιλογή, ένας υπολογιστής που είναι μέλος ενός τομέα ρυθμίζεται για συγχρονισμό από την ιεραρχία τομέα. Ο συγχρονισμός που καθορίζεται με μη αυτόματο τρόπο είναι πιο χρήσιμος για τον ριζικό κατάλογο συμπλέγματος του τομέα ή για υπολογιστές που δεν συμμετέχουν σε έναν τομέα. Ο μη αυτόματος καθορισμός ενός εξωτερικού διακομιστή NTP για συγχρονισμό με τον επίσημο υπολογιστή για τον τομέα σας παρέχει αξιόπιστη ώρα. Ωστόσο, η ρύθμιση παραμέτρων του επίσημου υπολογιστή για τον τομέα σας για συγχρονισμό με ένα ρολόι υλικού είναι στην πραγματικότητα καλύτερη λύση για την παροχή υψηλής ακρίβειας και ασφάλειας στον τομέα σας.

Χωρίς προέλευση ώρας υλικού, το W32time ρυθμίζεται ως τύπος NTP. Πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους των καταχωρήσεων μητρώου MaxPosPhaseCorrection και MaxNegPhaseCorrection. Η συνιστώμενη τιμή πρέπει να είναι 15 λεπτά ή ακόμα λιγότερο, ανάλογα με την προέλευση ώρας, την κατάσταση του δικτύου και την απαίτηση ασφαλείας. Αυτό ισχύει επίσης για οποιαδήποτε αξιόπιστη προέλευση ώρας που ρυθμίζεται ως προέλευση ώρας ριζικού καταλόγου συμπλέγματος στο δευτερεύον δίκτυο συγχρονισμού ώρας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις καταχωρήσεις μητρώου υπάρχουν στην ενότητα "Καταχωρήσεις μητρώου της υπηρεσίας ώρας των Windows" στη συνέχεια αυτού του άρθρου.

Σημείωση Οι προελεύσεις ώρας που καθορίζονται με μη αυτόματο τρόπο δεν υποβάλλονται σε έλεγχο ταυτότητας, εκτός αν αναγράφεται συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής ώρας για αυτές, και επομένως είναι ευάλωτες σε επιθέσεις. Επίσης, εάν ένας υπολογιστής συγχρονιστεί με μια προέλευση που καθορίζεται με μη αυτόματο τρόπο αντί για τον επίσημο ελεγκτή τομέα του, οι δύο υπολογιστές ενδέχεται να είναι εκτός συγχρονισμού και επομένως ο έλεγχος ταυτότητας Kerberos θα αποτύγχανε. Άλλες ενέργειες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας δικτύου, όπως εκτύπωση ή κοινή χρήση αρχείων, θα μπορούσαν επίσης να αποτύχουν. Εάν έχει ρυθμιστεί μόνο ο ριζικός κατάλογος συμπλέγματος για συγχρονισμό με μια εξωτερική προέλευση, όλοι οι υπόλοιποι υπολογιστές μέσα στο σύμπλεγμα παραμένουν συγχρονισμένοι ο ένας με τον άλλο, κάνοντας δύσκολες τις επιθέσεις αναπαραγωγής.

Όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί συγχρονισμού

Η επιλογή "όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί συγχρονισμού" είναι η πιο πολύτιμη μέθοδος συγχρονισμού για χρήστες που βρίσκονται σε δίκτυο. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει το συγχρονισμό με την ιεραρχία τομέα και μπορεί επίσης να παράσχει μια εναλλακτική προέλευση ώρας, σε περίπτωση που η ιεραρχία τομέα δεν είναι πλέον διαθέσιμη, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων. Εάν ο υπολογιστής-πελάτης δεν μπορεί να συγχρονίσει την ώρα με την ιεραρχία τομέα, η προέλευση ώρας επανέρχεται αυτόματα σε εκείνη που καθορίζεται από τη ρύθμιση NtpServer. Αυτή η μέθοδος συγχρονισμού είναι πιθανότερο να παρέχει ακριβή ώρα στους υπολογιστές-πελάτες.

Καταχωρήσεις μητρώου της Υπηρεσίας ώρας των Windows

Οι παρακάτω καταχωρήσεις μητρώου βρίσκονται στην ενότητα
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Καταχώρηση μητρώου
MaxPosPhaseCorrection
Διαδρομή
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
ΣημειώσειςΑυτή η καταχώρηση καθορίζει τη μεγαλύτερη θετική διόρθωση ώρας σε δευτερόλεπτα, την οποία εκτελεί η υπηρεσία. Εάν η υπηρεσία καθορίσει ότι απαιτείται μεγαλύτερη τροποποίηση από αυτήν, καταγράφει ένα συμβάν. Ειδική περίπτωση: Η τιμή 0xFFFFFFFF σημαίνει να γίνεται πάντα διόρθωση ώρας. Η προεπιλεγμένη τιμή για τα μέλη τομέα είναι 0xFFFFFFFF. Η προεπιλεγμένη τιμή για τους αυτόνομους υπολογιστές-πελάτες και τους διακομιστές είναι 54.000 (15 ώρες).
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Καταχώρηση μητρώου
MaxNegPhaseCorrection
Διαδρομή
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
ΣημειώσειςΑυτή η καταχώρηση καθορίζει τη μεγαλύτερη αρνητική διόρθωση ώρας σε δευτερόλεπτα, την οποία εκτελεί η υπηρεσία. Εάν η υπηρεσία καθορίσει ότι απαιτείται μεγαλύτερη τροποποίηση από αυτήν, καταγράφει ένα συμβάν. Ειδική περίπτωση: Η τιμή -1 σημαίνει να γίνεται πάντα διόρθωση ώρας. Η προεπιλεγμένη τιμή για τα μέλη του τομέα είναι 0xFFFFFFFF. Η προεπιλεγμένη τιμή για τους αυτόνομους υπολογιστές-πελάτες και τους διακομιστές είναι 54.000 (15 ώρες).
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Καταχώρηση μητρώου
MaxPollInterval
Διαδρομή
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
ΣημειώσειςΑυτή η καταχώρηση καθορίζει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε δευτερόλεπτα καταγραφής, που επιτρέπεται για το διάστημα σταθμοσκόπησης συστήματος. Σημειώστε ότι, ενώ ένα σύστημα πρέπει να εκτελέσει σταθμοσκόπηση σύμφωνα με το προγραμματισμένο διάστημα, μια υπηρεσία παροχής μπορεί να αρνηθεί να παραγάγει δείγματα όταν ζητηθούν. Η προεπιλεγμένη τιμή για τα μέλη τομέα είναι 10. Η προεπιλεγμένη τιμή για αυτόνομους υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές είναι 15.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Καταχώρηση μητρώου
SpecialPollInterval
Διαδρομή
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
ΣημειώσειςΑυτή η καταχώρηση καθορίζει το ειδικό διάστημα σταθμοσκόπησης σε δευτερόλεπτα για μη αυτόματους ομοτίμους. Όταν η σημαία SpecialInterval 0x1 είναι ενεργοποιημένη, το W32Time χρησιμοποιεί αυτό το διάστημα σταθμοσκόπησης αντί για ένα διάστημα σταθμοσκόπησης που ορίζεται από το λειτουργικό σύστημα. Η προεπιλεγμένη τιμή στα μέλη του τομέα είναι 3.600. Η προεπιλεγμένη τιμή σε αυτόνομους υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές είναι 604.800.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Καταχώρηση μητρώου
MaxAllowedPhaseOffset
Διαδρομή
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
ΣημειώσειςΑυτή η καταχώρηση καθορίζει τη μέγιστη μετατόπιση, σε δευτερόλεπτα, για την οποία το W32Time προσπαθεί να ρυθμίσει το ρολόι του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το ρυθμό του ρολογιού. Όταν η μετατόπιση υπερβαίνει αυτόν το ρυθμό, το W32Time ρυθμίζει το ρολόι του υπολογιστή απευθείας. Η προεπιλεγμένη τιμή για τα μέλη τομέα είναι 300. Η προεπιλεγμένη τιμή για αυτόνομους υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές είναι 1.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία ώρας των Windows (Windows Time service), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
884776 Ρύθμιση της υπηρεσίας ώρας των Windows ως προς μια μεγάλη χρονική μετάθεση
816042 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων ενός επίσημου διακομιστή ώρας στον Windows Server 2003
216734 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων ενός επίσημου διακομιστή ώρας στα Windows 2000

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ώρας των Windows σε ένα σύμπλεγμα βασισμένο στον Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://technet.microsoft.com/el-gr/library/cc773013(WS.10).aspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314054 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 - Αναθεώρηση: 6.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com