หมายเลขบทความ (Article ID): 314054 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 216734.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time ใน Windows XP เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายในตัวและแหล่งเวลาภายนอก นอกจากนี้บทความนี้กล่าวถึงการตั้งค่าคอนฟิกแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ ซิงโครไนส์ที่ระบุด้วยตนเอง ซิงโครไนส์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และบางส่วนของคีย์ Windows Time บริการรายการรีจิสทรี เช่นMaxNegPhaseCorrectionและMaxPosPhaseCorrection

คำแนะนำ

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time ใน Windows XP เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายในตัวและแหล่งเวลาภายนอก

Microsoft ขอแนะนำให้ คุณกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟรับเวลาจากแหล่งฮาร์ดแวร์ เมื่อคุณกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟซิงค์กับแหล่งเวลาอินเทอร์เน็ต คุณจะไม่มีการรับรองความถูกต้อง Microsoft ยังแนะนำให้ คุณลดการตั้งค่าการแก้ไขเวลา สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และไคลเอนต์แบบสแตนด์อโลนของคุณ คำแนะนำเหล่านี้มีความถูกต้องและความปลอดภัยกับโดเมนของคุณเพิ่มเติม

บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาพบบ่อยที่สุด และอธิบายถึงการตั้งค่าคอนฟิกแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ ซิงโครไนส์ที่ระบุด้วยตนเอง การซิงโครไนส์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด และรายการรีจิสทรีMaxNegPhaseCorrectionและMaxPosPhaseCorrection

การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน

เมื่อต้องการให้เรากำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายในของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิกเรียกใช้ในการ ดาวน์โหลดแฟ้มโต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง "แก้ไขปัญหา"

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50394

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจใช้กับรุ่นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน "แก้ไขปัญหา" ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้ fix บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายในด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเปลี่ยนค่าสถานะการประกาศบนเซิร์ฟเวอร์ไทม์ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสถานะการประกาศเป็นการบังคับให้คอมพิวเตอร์ จะประกาศตัวเองเป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ และใช้นาฬิกาภายในเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขราคาโลหะออกไซด์-สารกึ่งตัวนำ (CMOS) การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อใช้นาฬิกาฮาร์ดแวร์ภายใน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาAnnounceFlagsและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDพิมพ์ 5 ภายใต้ข้อมูลค่าแล้ว คลิกตกลง
 5. เปิดใช้งาน NTPServer
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาเปิดการใช้งานและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDพิมพ์ 1 ภายใต้ข้อมูลค่าแล้ว คลิกตกลง
 6. ออกจาก Registry Editor
 7. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มเซอร์วิส Windows Time และกด Enter:
  หยุดสุทธิ w32time && สุทธิเริ่ม w32time
 8. เมื่อต้องการรีเซ็ตเวลาของคอมพิวเตอร์ภายในกับเวลาของเซิร์ฟเวอร์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดยกเว้นเซิร์ฟเวอร์เวลา:
  w32tm /resync /rediscover
หมายเหตุ คุณต้องกำหนดค่า time server เพื่อซิงโครไนซ์กับตัวเองไม่ ถ้าคุณกำหนดค่า time server เพื่อซิงโครไนซ์กับตัวเอง เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ตัวจัดการเวลา ntpclient ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือได้รับข้อมูลเวลาไม่ถูกต้องจาก 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123-> 192.168.1.1: 123)

ไม่มีคำตอบได้รับจากคู่มือเพียร์ 192.168.1.1 หลังจากพยายามติดต่อ 8 ครั้ง เพียร์นี้จะได้รับการปฏิเสธเป็นแหล่งเวลา และ NtpClient จะพยายามค้นหาเพียร์ใหม่ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกัน

ตัวจัดการเวลา ntpclient ถูกกำหนดค่าเพื่อดึงเวลาจากแหล่งเวลาอย่าง น้อยหนึ่งรายการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีแหล่งมาใดสามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ จะทำไม่มีความพยายามในการติดต่อแหล่งข้อมูลนาน 960 นาที NtpClient ได้ไม่มีแหล่งที่มาของเวลาที่ถูกต้อง

เมื่อเซิร์ฟเวอร์เวลาทำงาน โดยใช้แหล่งข้อมูลภายในเวลา เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

จัดการเวลา NtpClient: เครื่องจักรนี้ถูกกำหนดค่าให้ใช้ลำดับชั้นของโดเมนเพื่อกำหนดแหล่งที่มาของเวลา แต่เป็น PDC emulator สำหรับโดเมนที่รากของฟอเรสต์ ดังนั้นจึงไม่มีเครื่องจักรในลำดับชั้นโดเมนเพื่อใช้เป็นแหล่งเวลาอยู่ด้านบน เราขอแนะนำว่า คุณไม่ว่าจะตั้งค่าคอนฟิกแต่ละครั้งที่เชื่อถือได้ให้บริการในโดเมนราก หรือที่ คุณกำหนดด้วยตนเองที่ PDC ให้ตรงกันกับแหล่งข้อมูลเวลาภายนอก มิฉะนั้น คอมพิวเตอร์นี้จะทำงานเป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือในลำดับชั้นโดเมนนี้ ถ้าแหล่งข้อมูลเวลาภายนอกไม่ได้กำหนดค่า หรือใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณสามารถเลือก NtpClient จะปิดการใช้งาน

ข้อความนี้แจ้งให้คุณทราบว่า มีการกำหนดค่า time server ไม่ควรใช้เป็นแหล่งข้อมูลเวลาภายนอก และว่า เซิร์ฟเวอร์เวลาถูกละเว้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งw32tmเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่ง:
w32tm /

การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อใช้เป็นแหล่งเวลาภายนอก

เมื่อต้องการให้เราช่วยคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เวลาภายในให้ตรงกันกับแหล่งข้อมูลเวลาภายนอกมี ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง "แก้ไขปัญหา"


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50395


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจใช้กับรุ่นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน "แก้ไขปัญหา" ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้ fix บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time เพื่อซิงโครไนส์กับแหล่งภายนอกเวลาที่ตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปลี่ยนประเภทเซิร์ฟเวอร์เป็น NTP ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาชนิดและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่าภายใต้ข้อมูลค่าพิมพ์ NTPแล้ว คลิกตกลง
 2. AnnounceFlags การตั้งค่าเป็น 5 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาAnnounceFlagsและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDพิมพ์ 5 ภายใต้ข้อมูลค่าแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ
   • ถ้าไทม์เซิร์ฟที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้ค่า AnnounceFlag ของ 0x5 ไม่ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์เวลาขั้นต้นน้ำ เซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์อาจได้อย่างถูกต้องตรงกันกับไทม์เซิร์ฟเวอร์เมื่อซิงโครไนส์เวลาระหว่างไทม์เซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์เวลาขั้นต้นน้ำดำเนินต่อ ดังนั้น ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดีหรือข้อสงสัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความล้มเหลวของการซิงโครไนส์เวลาของเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ขั้นต้นน้ำอย่างเป็นทางการ ตั้งค่า AnnounceFlag เป็น 0xA แทนที่จะเป็น 0x5
   • ถ้าไทม์เซิร์ฟที่ถูกกำหนดค่า ให้ใช้ค่า AnnounceFlag ของ 0x5 และ การทำข้อมูลให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์เวลาขั้นต้นน้ำในช่วงเวลาคงที่ที่ระบุไว้ใน SpecialPollInterval เซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์อาจได้อย่างถูกต้องตรงกันกับไทม์เซิร์ฟเวอร์หลังจากรีสตาร์ทไทม์เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น ถ้าคุณกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟของคุณให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์ NTP ขั้นต้นน้ำในช่วงเวลาคงที่ที่ระบุไว้ใน SpecialPollInterval ตั้งค่า AnnounceFlag เป็น 0xA แทนที่เป็น 0x5
 3. เลือกช่วงโพล ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาSpecialPollIntervalและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDพิมพ์ TimeInSecondsภายใต้ข้อมูลค่าแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุTimeInSeconds คือตัวยึดสำหรับจำนวนวินาทีที่คุณต้องการระหว่างแต่ละโพล ค่าแนะนำคือ 900 ทศนิยม ค่านี้กำหนดค่า time server เพื่อสำรวจทุก 15 นาที
 4. เปิดใช้งาน NTPServer ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาเปิดการใช้งานและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDพิมพ์ 1 ภายใต้ข้อมูลค่าแล้ว คลิกตกลง
 5. ระบุแหล่งเวลา ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวาขวาและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  3. ในการแก้ไขค่าพิมพ์ เพียร์ต่าง ๆ ในข้อมูลค่ากล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 6. กำหนดค่าการตั้งค่าการแก้ไขเวลา ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาMaxPosPhaseCorrectionและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDคลิทศนิยม ภายใต้ฐาน
  4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDพิมพ์ TimeInSecondsภายใต้ข้อมูลค่าแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุTimeInSeconds คือตัวยึดสำหรับค่าที่เหมาะสม เช่นหนึ่งชั่วโมง (3600) หรือ 30 นาที (1800) ค่าที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับช่วงโพล เงื่อนไขเครือข่าย และแหล่งเวลาภายนอก
  5. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาMaxNegPhaseCorrectionและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
  7. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDคลิทศนิยม ภายใต้ฐาน
  8. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDพิมพ์ TimeInSeconds ภายใต้ข้อมูลค่าแล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุTimeInSeconds คือตัวยึดสำหรับค่าที่เหมาะสม เช่นหนึ่งชั่วโมง (3600) หรือ 30 นาที (1800) ค่าที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับช่วงโพล เงื่อนไขเครือข่าย และแหล่งเวลาภายนอก
 7. ออกจาก Registry Editor
 8. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มเซอร์วิส Windows Time และกด Enter:
  หยุดสุทธิ w32time && สุทธิเริ่ม w32time
 9. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนอกเหนือจากตัวควบคุมโดเมนเพื่อรีเซ็ตเวลาของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องกับเวลาของเซิร์ฟเวอร์:
  w32tm /resync /rediscover
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งw32tmเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่ง:
w32tm /


หมายเหตุ SNTP ใช้โพรโทคอเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) พอร์ต 123 หากไม่มีพอร์ตนี้เปิดอินเทอร์เน็ตไว้ คุณไม่ซิงโครไนส์เซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ Internet SNTP

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคอนฟิกแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้

คอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดค่าให้เป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้จะถูกระบุเป็นรากของบริการเวลา รากของบริการเวลาคือ เซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนเชื่อถือ เซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการ โดยปกติถูกกำหนดค่าให้ดึงเวลา จากเซิร์ฟเวอร์ NTP ภายนอก หรือ จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เวลาเป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้เมื่อต้องการปรับให้เหมาะสมว่าเวลาจะถูกโอนย้ายทั่วทั้งลำดับชั้นโดเมน ถ้าตัวควบคุมโดเมนถูกกำหนดค่าให้เป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ บริการ Net Logon ทราบว่า ตัวควบคุมโดเมนเป็นแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเครือข่าย เมื่อโดเมนคอนโทรลเลอร์อื่นสำหรับแหล่งข้อมูลให้ตรงกันกับเวลา พวกเขาเลือกแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนถ้ามี

ซิงโครไนส์ที่ระบุด้วยตนเอง

มีการซิงโครไนส์ระบุด้วยตนเอง คุณสามารถกำหนดแบบเพียร์เดียวหรือรายการของเพียร์ต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ได้รับเวลา ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สมาชิกของโดเมน คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วยตนเองต้องการซิงโครไนส์กับแหล่งเวลาที่ระบุ โดยค่าเริ่มต้น มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมนเพื่อซิงโครไนส์จากลำดับชั้นของโดเมน ซิงโครไนส์ที่ระบุด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับรากของฟอเรสต์ของโดเมน หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับโดเมน ระบุการเซิร์ฟเวอร์ NTP ภายนอกให้ตรงกันกับคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับโดเมนของคุณด้วยตนเองทำให้เวลาที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับโดเมนของคุณให้ตรงกันกับนาฬิกาฮาร์ดแวร์อยู่จริงออกที่ดีกว่าเพื่อให้มีความแม่นยำสูงและการปรับปรุงความปลอดภัยกับโดเมนของคุณ

ไม่ มีแหล่งเวลาฮาร์ดแวร์ W32time ถูกกำหนดค่าเป็นชนิด NTP คุณต้องกำหนดค่าใหม่MaxPosPhaseCorrectionและรายการรีจิสทรีMaxNegPhaseCorrection ค่าแนะนำคือ 15 นาทีหรือแม้แต่น้อย ขึ้นอยู่กับแหล่งเวลา เงื่อนไขเครือข่าย และความต้องการด้านความปลอดภัย นี้เป็นจริงสำหรับใด ๆ แหล่งเวลาที่เชื่อถือได้ที่ถูกกำหนดค่าให้เป็นแหล่งเวลารากฟอเรสต์ในเครือข่ายย่อยซิงค์เวลา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการรีจิสทรีเหล่านี้สามารถพบได้ในการ "รายการรีจิสทรีของบริการ Windows Time"ส่วนในบทความนี้

หมายเหตุ แหล่งเวลาที่ระบุด้วยตนเองจะไม่รับรองความถูกต้องเว้นแต่ว่าตัวให้บริการเวลาที่เฉพาะเจาะจงถูกเขียนไว้ และจะเป็นดังนั้นความเสี่ยงต่อการโจมตี นอกจากนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ซิงโครไนส์กับแหล่งที่ระบุด้วยตนเองแทนที่เป็นตัวควบคุมโดเมน authenticating คอมพิวเตอร์สองเครื่องอาจจะไม่ซิงโครไนส์ และการรับรองความถูกต้อง Kerberos จะล้มเหลวดังนั้น การดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเครือข่าย เช่นการพิมพ์หรือการใช้แฟ้มร่วมกัน นอกจากนี้ยังอาจล้มเหลว ถ้าเดียวรากของฟอเรสต์ถูกกำหนดค่าให้ตรงกันกับแหล่งภายนอก คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมดภายในฟอเรสต์ยังคงทำข้อมูลให้ตรงกัน ทำการโจมตี replay ยาก

กลไกการซิงโครไนส์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด

ตัวเลือกกลไกการซิงโครไนส์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดที่มีวิธีการซิงโครไนส์มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่าย วิธีนี้เปิดใช้งานการซิงโครไนส์กับลำดับชั้นของโดเมน และยังมีทางเลือกแหล่งเวลาถ้าลำดับชั้นโดเมนกลายเป็นไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิก ถ้าไคลเอ็นต์ไม่ซิงโครไนส์เวลากับลำดับชั้นโดเมน แหล่งมาของเวลาโดยอัตโนมัติอยู่กลับไปยังแหล่งเวลาที่ระบุ โดยการตั้งค่าNtpServer วิธีการซิงโครไนส์นี้จะน่าจะแสดงเวลาที่ถูกต้องไปยังไคลเอนต์

รายการรีจิสทรีของบริการ Windows Time

รายการรีจิสทรีต่อไปนี้จะอยู่ภายใต้
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\:


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รายการรีจิสทรี
MaxPosPhaseCorrection
เส้นทาง
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
หมายเหตุรายการนี้ระบุการแก้ไขเวลาบวกมากที่สุดในหน่วยวินาทีที่ทำให้บริการ ถ้าการบริการเป็นตัวกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จำเป็น เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ กรณีพิเศษ: 0xFFFFFFFFหมายความว่า การแก้ไขเวลาทำงาน ค่าเริ่มต้นสำหรับสมาชิกโดเมนคือ0xFFFFFFFF ค่าเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์แบบสแตนด์อโลนเป็น 54,000 (15 ชั่วโมง)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รายการรีจิสทรี
MaxNegPhaseCorrection
เส้นทาง
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
หมายเหตุรายการนี้ระบุการแก้ไขเวลาเป็นค่าลบมากที่สุดในหน่วยวินาทีที่ทำให้บริการ ถ้าการบริการเป็นตัวกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จำเป็น มีเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้แทน กรณีพิเศษ: -1หมายถึง ทำการแก้ไขเวลา ค่าเริ่มต้นสำหรับสมาชิกโดเมนคือ0xFFFFFFFF ค่าเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์แบบสแตนด์อโลนเป็น 54,000 (15 ชั่วโมง)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รายการรีจิสทรี
MaxPollInterval
เส้นทาง
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
หมายเหตุรายการนี้ระบุช่วงมากที่สุด ในหน่วยวินาทีล็อก ได้รับอนุญาตสำหรับช่วงการหยั่งเสียงของระบบ โปรดสังเกตว่า ในขณะที่ระบบต้องสำรวจตามช่วงกำหนดเวลาไว้ ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธการผลิตตัวอย่างเมื่อมีการร้องขอ ค่าเริ่มต้นสำหรับสมาชิกโดเมนคือ 10 ค่าเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์แบบสแตนด์อโลนคือ 15
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รายการรีจิสทรี
SpecialPollInterval
เส้นทาง
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
หมายเหตุรายการนี้ระบุช่วงโพลพิเศษเป็นวินาทีสำหรับ peers ด้วยตนเอง เมื่อเปิดใช้ค่าสถานะSpecialInterval 0x1 , W32Time ใช้ช่วงโพลนี้แทนช่วงสำรวจความคิดเห็นที่ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ ค่าเริ่มต้นบนสมาชิกโดเมนคือ 3,600 ค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์แบบสแตนด์อโลนคือ 604,800
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รายการรีจิสทรี
MaxAllowedPhaseOffset
เส้นทาง
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
หมายเหตุรายการนี้ระบุออฟเซ็ต สูงสุดในหน่วยวินาที ซึ่ง W32Time พยายามปรับนาฬิกาของคอมพิวเตอร์ โดยใช้อัตรานาฬิกา เมื่อออฟเซตเกินอัตรานี้ W32Time ตั้งค่านาฬิกาของคอมพิวเตอร์โดยตรง ค่าเริ่มต้นสำหรับสมาชิกโดเมนคือ 300 ค่าเริ่มต้นสำหรับไคลเอนต์แบบสแตนด์อโลนและเซิร์ฟเวอร์คือ 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Windows Time คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
884776 การกำหนดค่าเซอร์วิส Windows Time กับบัญชีตรงข้ามเวลาขนาดใหญ่
816042 วิธีการกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003
216734 วิธีการกำหนดค่าไทม์เซิร์ฟเวอร์ใน Windows 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Windows Time ในฟอเรสต์ที่ใช้ Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314054 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme kbmt KB314054 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314054

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com