הודעת שגיאה בנוסח NTLDR is missing מופיעה בעת התקנה או שדרוג למערכת Windows XP ממערכת Windows 95,? Windows 98 או Windows Millennium Edition?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314057 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 255220 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת מידע על אופן הפנייה לתמיכה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus
בעת ניסיון להתקין את מערכת Microsoft Windows XP או לשדרג למערכת Windows XP במחשב שבו מותקנת מערכת Microsoft Windows 95,? Windows 98 או Windows Millennium Edition, עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה לאחר ההפעלה מחדש הראשונה במהלך ההתקנה:
NTLDR is missing
Press any key to restart

סיבה

בעיה זו עלולה להתעורר אם ההתקנה הנוכחית של מערכת Windows 95,? Windows 98 או Windows Millennium Edition שוכפלה ולאחר מכן יושמה בכונן בעל גיאומטריה שונה מזו של כונן המקור של העותק ששוכפל.

לדוגמה, במחשב שברשותך מותקנת מערכת Windows 98 בכונן שנפחו 4 ג'יגה-בתים. לאחר שדרוג לכונן בנפח 30 ג'יגה-בתים, אתה משתמש בתוכנית שירות ליצירת תמונות דיסק של ספק חיצוני במטרה ליצור תמונה של התקנת מערכת Windows 98 שברשותך ולאחר מכן אתה מיישם את התמונה בכונן החדש. מאוחר יותר אתה משדרג ל-Windows XP. לשם כך, אתה מתקין את מערכת Windows XP על התמונה המשוכפלת של מערכת Windows 98.

כדי שהבעיה תתרחש, כל התנאים הבאים חייבים להתקיים:
 • מחיצת המערכת/ההפעלה מאותחלת עם מערכת הקבצים FAT32.
 • המחשב מופעל באמצעות הרחבות INT-13. (זוהי מחיצה שגודלה יותר מ-?7.8 ג'יגה-בתים עם סוג מזהה-מערכת 0C בטבלת המחיצות).
 • בגלל תהליך השכפול, הערך Heads (צדדים) בגוש הפרמטרים BIOS Parameter Block (BPB)?? של מערכת הקבצים FAT32 אינו תואם לגיאומטריה של הכונן הפיזי.
קוד ההפעלה של מערכת Windows 95,? Windows 98 או Windows Millennium Edition מתעלם מהערך Heads בגוש הפרמטרים BPB ומפעיל את אותן תוכניות על אף שהערך אינו חוקי. עם זאת, לקוד ההפעלה במערכת Microsoft Windows 2000 וב- Windows XP ערך זה דרוש, וההפעלה לא תעבור בהצלחה אם הערך אינו חוקי.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה, תקן את הערך Heads (צדדים) בגוש הפרמטרים BPB של מערכת הקבצים FAT32 כך שניתן יהיה להמשיך בהפעלת מערכת Windows XP. כדי לעדכן את הערך יש לכתוב מחדש את קוד ההפעלה של מערכת Windows 95,? Windows 98 או Windows Millennium Edition. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל מחדש את המחשב באמצעות דיסק אתחול של Windows 95,? Windows 98 או Windows Millennium Edition הכולל את הקובץ Sys.com. (כברירת מחדל, קובץ זה כלול).
 2. הכן עותק גיבוי של הקובץ Msdos.sys בספריית השורש של כונן המערכת. לשם כך, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. בשורת הפקודה, הקלד sys c:? כדי לכתוב מחדש את קוד ההפעלה של מערכת Windows 95,? Windows 98 או Windows Millennium Edition עם פרטים מדויקים של גוש הפרמטרים BPB. אם הפקודה פועלת כהלכה, עבור לשלב 4.

  אם אתה משתמש בדיסק אתחול של מערכת Windows Millennium Edition ומופיעה הודעת השגיאה הבאה, קובץ אחד או יותר הוסר מההתקנה של Windows Millennium Edition:
  Cannot find the system file in the standard locations on drive C:?
  בצע את הפעולות הבאות כדי להעביר את הקבצים הנכונים לכונן, כך שלפקודה sys תהיה האפשרות לאתרם:
  1. הקלד את הפקודות הבאות. הקש ENTER לאחר כל פקודה:
   c:?
   cd\windows
   אם מערכת Windows מותקנת בתיקייה שונה מהתיקייה Windows, התאם את הפקודות בהתאם.
  2. נסה לעבור לתיקייה Command על-ידי הקלדת הפקודה הבאה:
   cd command
   אם מופיעה הודעת שגיאה המציינת כי הנתיב לא נמצא, הקלד את הפקודה הבאה כדי ליצור את התיקייה Command ולאחר מכן הפעל את הפקודה cd command שנית:
   md command
  3. עבור לתיקייה EBD על-ידי הקלדת הפקודה הבאה:
   cd ebd
   אם לא מופיעה הודעת שגיאה המציינת כי הנתיב לא נמצא, הקלד את הפקודה הבאה כדי ליצור את התיקייה EBD ולאחר מכן חזור על הפקודה cd ebd שנית:
   md ebd
  4. בתיקייה EBD, השתמש בפקודות הבאות כדי להעתיק את הקובץ Io.sys משורש הדיסק הקשיח ולשנות את שמו ל-Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   הקובץ Winboot.sys הוא הקובץ הנחוץ ל-Sys.com.
  5. עבור חזרה לכונן A ולאחר מכן הקלד את הפקודות הבאות:
   a:?
   sys c:?
  הקלד את הפקודות הבאות כדי לשחזר את הקובץ Msdos.sys המקורי. הקש על ENTER לאחר כל פקודה:
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  הקש Y כדי להחליף את הקובץ Msdos.sys הקיים. כעת יופיע האימות 1 FILE(S) COPIED שפירושו כי הקובץ הוחלף.
 4. הפעל מחדש את המחשב במערכת Windows 95,? Windows 98 או Windows Millennium Edition ולאחר מכן נסה להתקין או לשדרג ל-Windows XP שנית.

  הערה לחלופין, לאחר הפעלת הפקודה sys c:?, באפשרותך להפעיל את מסוף השחזור ולאחר מכן להשתמש בפקודה fixboot כדי להחליף את קוד ההפעלה של Windows XP. בנוהל זה, ההתקנה המקורית נמשכת כרגיל.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
178947 Registry file was not found. Registry services may... (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
318948 הודעת שגיאה בנוסח NTLDR is missing or corrupt מופיעה במהלך שדרוג של Windows 2000 או Windows NT 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
320397 Windows אינו מופעל ועלולה להופיע הודעת השגיאה 'NTLDR is missing' ?(NTLDR חסר) אם Windows לא מעודכן וישנם קבצים רבים מדי בתיקיית הבסיס
883275 אינך מצליח להפעיל את המחשב לאחר עריכת שינויים בהרשאות במערכת Windows Server 2003, Windows XP או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
812492 הודעת שגיאה בעת הפעלת המחשב עם דיסק שאינו דיסק מערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
315261 המחשב אינו מופעל לאחר שאתה משנה את המחיצה הפעילה באמצעות הכלי 'ניהול דיסקים' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם המאמרים המפורטים במאמר זה עזרו לך לפתור את הבעיה או אם אתה נתקל במאפייני בעיה שונים מאלה המתוארים במאמר זה, חפש מידע נוסף במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://support.microsoft.com/?ln=he
לאחר מכן הקלד את טקסט הודעת השגיאה שקיבלת, או הקלד תיאור של הבעיה בשדה חיפוש תמיכה (KB).

מאפיינים

Article ID: 314057 - Last Review: יום רביעי 12 מרץ 2008 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kbfilesystems kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB314057

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com