Artikli ID: 314058 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.
Microsoft Windows 2000 kohta käiva artikli versiooni leiate artiklist numbriga 229716.
Oluline märkus
See on taastekonsooli edasijõudnud tasemel viiteartikkel, mis kirjeldab taastekonsooli ja kuidas seda kasutada. See ei sisalda teavet konkreetsete probleemide tõrkeotsingu kohta.

Taastekonsooli kasutamiseks on teil vaja Windowsi installiketast.

Arvuti käivitamiseks taastekonsoolis peate olema sisse loginud ülemana või ülematerühma liikmena. Kui teie arvuti on ühendatud võrku, võivad süsteemipoliitika sätted takistada teid toimingu lõpuleviimisel. Sellise probleemi ilmnemisel peaksite pöörduma võrguülema poole.
Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

SISSEJUHATUS

Käesolevas artiklis kirjeldatakse Windowsi taastekonsooli funktsioone ja piiranguid. Kui Windows XP-l töötav arvuti ei käivitu korralikult või üldse mitte, saate ehk kasutada Windowsi taastekonsooli, mis aitab süsteemi tarkvara taastada. Selles artiklis käsitletakse järgmisi teemasid.
 • Windowsi taastekonsooli käivitamine Windows XP installikettalt
 • Käsukonsooli kasutamine
 • Windowsi taastekonsooli keelud ja piirangud
 • Windowsi taastekonsoolis saadaolevad käsud

Lisateave

Windowsi taastekonsooli kasutamisel saate Windowsi graafilist kasutajaliidest (GUI) käivitamata hankida piiratud juurdepääsu NTFS-failisüsteemile ning FAT- ja FAT32-draividele. Windowsi taastekonsoolis saate teha järgmist:
 • kasutada, kopeerida, ümber nimetada või asendada operatsioonisüsteemi faile ja kaustu;
 • lubada või keelata arvuti järgmisel käivitamisel teenuse või seadme käivitumise;
 • parandada failisüsteemi algkäivitussektorit või põhibuudikirjet (MBR);
 • luua ja vormindada draivide sektsioone.
Märkus. Windowsi taastekonsoolile saab juurdepääsu hankida ainult ülem. See takistab volitamata kasutajatel NTFS-draivi kasutamist.

1. võimalus. Kui olete taastekonsooli juba installinud

Kui olete taastekonsooli juba installinud, saate valida selle oma tavalisel Windowsi käivitusel. Taastekonsooli käivitamiseks toimige järgmiselt.
 1. Valige käivitamisel käivitussuvandite menüüst Taastekonsool.
 2. Kui kasutate kahe- või mitmesüsteemse buutimisega süsteemi, valige install, millele soovite taastekonsooli kaudu juurde pääseda.
 3. Kui nõutakse, tippige ülemaparool.
 4. Tippige käsuviibal taastekonsooli käsud. Seejärel saate vaadata käske, mis on loetletud jaotises ?Taastekonsoolis saadaolevad käsud?.
 5. Saadaolevate käskude loendi leidmiseks võite millal tahes tippida Help (Spikker).
 6. Konkreetse käsu spikri leidmiseks võite millal tahes tippida Help käsunimi. Näiteks võite atribuudikäskude spikri kuvamiseks tippida help attrib.
 7. Windowsi taastekonsoolist väljumiseks võite millal tahes käsureale tippida Exit (Välju).

2. võimalus. Windowsi taastekonsooli käivitamine Windows XP CD-ROM-ilt

Kui teil pole Windowsi taastekonsool eelinstallitud, võite arvuti käivitada ja kasutada taastekonsooli otse oma Windows XP originaal-installikettalt. Kui teie arvutis on Windows juba olemas ja soovite Windowsi taastekonsooli lisada käivitussuvandina, minge järgmisse jaotisse ?Windowsi taastekonsooli lisamine käivitussuvandina?.
 1. Sisestage Windows XP CD oma CD-draivi ja taaskäivitage arvuti. Kui teilt küsitakse, valige CD-lt (alg)käivitamiseks nõutavad suvandid.
 2. Kui algab häälestamise tekstiline osa, järgige viipasid. Valige parandus- või taastesuvand, vajutades R.
 3. Kui kasutate kahe- või mitmesüsteemse buutimisega süsteemi, valige install, millele soovite taastekonsooli kaudu juurde pääseda.
 4. Kui nõutakse, tippige ülemaparool.
 5. Tippige käsuviibal taastekonsooli käsud. Seejärel saate vaadata käske, mis on loetletud jaotises ?Taastekonsoolis saadaolevad käsud?.
 6. Saadaolevate käskude loendi leidmiseks võite millal tahes tippida Help (Spikker).
 7. Konkreetse käsu spikri kuvamiseks võite millal tahes tippida Helpkäsunimi. Näiteks võite atribuudikäskude spikri kuvamiseks tippida help attrib.
 8. Windowsi taastekonsoolist väljumiseks võite millal tahes käsureale tippida Exit (Välju).

3. võimalus. Windowsi taastekonsooli lisamine käivitussuvandina

Kui teie arvuti käivitab Windowsi, võite Windows XP taastekonsooli lisada Windowsi keskkonna käivitussuvandina. Taastekonsooli käivitussuvandina installimiseks toimige järgmiselt.
 1. Lisage Windowsi töötamise ajal Windowsi CD arvuti CD-draivi.
 2. Klõpsake nupul Start ja seejärel käsul Käivita.
 3. Tippige järgmised käsud (kus X: on CD tähis) ja seejärel vajutage klaviatuuril sisestusklahvi ENTER.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Märkus. Enne stringi /cmdcons on tühik.
 4. Klõpsake OK ja järgige häälestamise lõpetamiseks juhiseid.

  Märkus. See lisab Windowsi taastekonsooli Windowsi käivituskausta.
 5. Taaskäivitage arvuti ja valige saadaolevate operatsioonisüsteemide loendist taastekonsooli suvand.
NB!Kui kasutate tarkvara peegeldamist, lugege järgmist Microsofti teabebaasi artiklit:
229077 Peegeldamine takistab taastekonsooli eelinstallimist (võib olla inglise keeles)
222478 Malli loomine taastekonsooli käivitamiseks kauginstalliserveri abil (võib olla inglise keeles)

Taastekonsooli keelud ja piirangud

Kui kasutate Windowsi taastekonsooli, saate kasutada ainult järgmisi üksusi:
 • juurkausta;
 • kausta %SystemRoot% ning selle Windowsi installi alamkaustu, kuhu olete parajasti sisse logitud;
 • kausta Cmdcons
 • irdkandjat, näiteks CD- või DVD-draivi.
Märkus. Kui püüate juurde pääseda teistele kaustadele, võite saada tõrketeate ?Juurdepääs keelatud?. See ei tähenda tingimata, et nendes kaustades olevad andmed on kadunud või rikutud. See tähendab ainult seda, et kaust pole Windowsi taastekonsooli käitamisel saadaval. Samuti ei saa te Windowsi taastekonsooli kasutamisel faile kohalikult kõvakettalt disketile kopeerida. Küll aga saate kopeerida faile disketilt või CD-lt kõvakettale ning ühelt kõvakettalt teisele.

Käsukonsooli kasutamine Windowsi taastekonsoolis

Taastekonsool lubab teile piiratud juurdepääsu NTFS-failisüsteemile, FAT- ja FAT32-draivile. Taastekonsool takistab Windowsi funktsionaalsuse parandamiseks ja taastamiseks Windowsi tuttava graafilise kasutajaliidese (GUI) laadimist.

Pärast Windowsi taastekonsooli käivitamist kuvatakse järgmine teade:
Microsoft Windows(R)-i taastekonsool

Taastekonsool pakub süsteemi parandamis- ja taastefunktsiooni.
Taastekonsoolist väljumiseks tippige käsk EXIT ja taaskäivitage arvuti.

1: C:\WINDOWS

Millisesse Windowsi installi soovite sisse logida?
(Tühistamiseks vajutage sisestusklahvi ENTER)
Sisestage Windowsi sobiva installi number. Selles näites peaksite vajutama 1. Seejärel küsib Windows teilt ülemakonto parooli.

Märkus. Kui sisestate kolm korda vale parooli, siis Windowsi taastekonsool sulgub. Samuti ei saa te Windowsi taastekonsooli kasutada, kui turvakonto halduri (SAM) andmebaas on kadunud või kahjustatud, kuna teid ei autendita õigesti. Pärast parooli sisestamist ja Windowsi taastekonsooli käivitumist tippige arvuti taaskäivitamiseks käsk Exit (Välju).

Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows XP Professional, võite ülema automaatse sisselogimise lubamiseks määrata rühmapoliitikad. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas häälestada taastekonsooli ülema automaatse sisselogimise lubamiseks, klõpsake Microsofti teabebaasis artikli avamiseks järgmisel artiklinumbril:
312149 Kuidas lubada ülemal taastekonsooli automaatselt sisse logida? (võib olla inglise keeles)

Windowsi taastekonsoolis saadaolevad käsud

Windowsi taastekonsoolis on saadaval järgmised käsud. Käsud pole tõstutundlikud.

Hoiatus Mõni neist käskudest võib muuta teie süsteemi töövõimetuks. Enne kui sisestate käsureale mõne käsu, lugege kogu käsu selgitus läbi. Kui teil on mõne konkreetse käsu kohta küsimusi, pöörduge tugitöötaja poole.

HELP

Kasutage käsku help (spikker) kõigi järgmiste toetatud käskude loendi kuvamiseks:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Kasutage käsku attrib (atribuudid) koos ühe või mitme järgmise parameetriga, et muuta faili või kausta atribuute:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Märkused.
+ määrab atribuudi
- lähtestab atribuudi
R on kirjutuskaitstud faili atribuut
S on süsteemifaili atribuut
H on peidetud faili atribuut
C on tihendatud faili atribuut

Teil tuleb määrata või kustutada vähemalt üks atribuut.

Atribuutide kuvamiseks kasutage käsku dir.

BATCH

batch sisendfail [väljundfail]
Selle käsu abil saate käivitada tekstifailis määratud käsud. Käsusüntaksis määrab sisendfail tekstifaili, mis sisaldab käivitatavate käskude loendit, ja väljundfail faili, mis sisaldab määratud käskude väljundit. Kui te väljundfaili ei määra, kuvatakse see ekraanil.

BOOTCFG

Kasutage seda käsku buutimise konfigureerimiseks ja taastamiseks. Sellel käsul on järgmised suvandid:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Näited
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Saate kasutada järgmisi suvandeid.
/add Lisab Windowsi installi käivitusmenüü loendisse.
/rebuild Itereerib läbi kõik Windowsi installid, et saaksite määrata, millised installid lisada.
/scan Otsib kõigilt ketastelt Windowsi installe ja kuvab tulemused, et saaksite määrata, millised installid lisada.
/default Määrab vaikekäivituskirje.
/list Loetleb juba käivitusmenüü loendis olevad kirjed.
/disableredirect Keelab buutimislaaduris ümbersuunamise.
/redirect Lubab määratud konfiguratsiooniga buutimislaaduris ümbersuunamise.

CD ja CHDIR

Kasutage kausta vahetamiseks käske cd ja chdir. Näiteks saate kasutada järgmisi käske.
Emakausta valimiseks tippige cd ...
Käsu cd drive: tippimisel kuvatakse määratud draivil praegune kaust.
Praeguse draivi ja kausta kuvamiseks tippige käsk cd ilma parameetriteta.
Käsu chdir tippimisel kasutatakse eraldajatena tühikuid. Seetõttu peate tühikut sisaldava kausta nime ümber tippima jutumärgid (""). Näide on järgmine.
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
Käsk chdir toimib ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta sektsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

CHKDSK

chkdsk draiv /p /r
Käsk chkdsk kontrollib määratud draivi ja kui draiv nõuab, siis parandab või taastab selle. Käsk märgib ka vigased sektorid ja taastab loetava teabe.

Saate kasutada järgmisi suvandeid.
/p Teeb draivi täieliku kontrolli ja parandab võimalikud tõrked.
/r Leiab vigaste sektorite asukohad ja taastab loetava teabe.
Märkus. Kui määrate suvandi /r, rakendub suvand /p. Kui määrate käsu chkdsk ilma argumentideta, kontrollib käsk praegust draivi nii, et suvandid pole jõustunud.

Kui käivitate käsu chkdsk, peate kasutama faili Autochk.exe. CHKDSK leiab faili käivituskaustast automaatselt. Eelinstallitud käsukonsooli puhul on käivituskaust tavaliselt nimega Cmdcons. Kui CHKDSK ei leia käivituskaustast faili Autochk.exe, üritab CHKDSK leida Windowsi installiketast. Kui installikandjat ei leita, palub CHKDSK teil sisestada faili Autochk.exe asukoha.

CLS

Selle käsu abil saate ekraani tühjendada.

COPY

copy allikas sihtkoht
Selle käsu abil saate faili kopeerida. Käsusüntaksis määrab allikas kopeeritava faili ja sihtkoht uue faili kausta või failinime. Te ei saa kasutada tärniga (*) tähistatud metamärke ega kausta kopeerida. Kui kopeerite Windowsi installikettalt tihendatud faili, pakitakse see pärast kopeerimist automaatselt lahti.

Faili allikas võib olla irdkandja, mis tahes kaust Windowsi praeguse installi süsteemikaustades, mis tahes draivi juurkaust, kohalik installiallikas või kaust Cmdcons.

Kui sihtkoht on määramata, on vaikesihtkoht praegune kaust. Kui fail on juba olemas, küsitakse teilt, kas kopeeritav fail peaks olemasoleva faili üle kirjutama. Sihtkoht ei saa olla irdkandja.

DEL ja DELETE

del draiv: tee faili nimi
delete draiv: tee faili nimi
Selle käsu abil saate faili kustutada. Käsusüntaksis määrab draiv: tee faili nimi faili, mida soovite kustutada. Käsk delete toimib ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta sektsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul. Käsk delete ei aktsepteeri metamärke.

DIR

dir draiv: tee faili nimi
Selle käsu abil saate kuvada kausta failide ja alamkaustade loendi. Käsusüntaksis määrab draiv: tee faili nimi kuvatava draivi, kausta ja failid. Käsu dir abil saate kuvada kõigi failide (sh peidetud ja süsteemifailide) loendi. Failidel võivad olla järgmised atribuudid.
D Kataloog
H Peidetud fail
S Süsteemifail
E Krüptitud
R Kirjutuskaitstud fail
A Arhiveerimiseks valmis failid
C Tihendatud
P Taassõelumispunkt
Käsk dir toimib ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta sektsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

DISABLE

disableteenuse nimi
Selle käsu abil saate keelata Windowsi süsteemiteenuse või draiveri. Käsusüntaksis määrab teenuse nimi teenuse või draiveri, mille soovite keelata, nime.

Käsu listsvc abil saate kuvada kõik keelatavad teenused või draiverid. Käsu disable abil saate enne teenuse käivitustüübiks SERVICE_DISABLED lähtestamist printida teenuse vana käivitustüübi. Kui peate teenuse uuesti lubama, salvestage vana käivitustüüp.

Käsk disable kuvab järgmised start_type-väärtused:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deleteseadme_nimi draivi_nimi sektsiooni_nimi maht
Selle käsu abil saate hallata oma kõvakettadraivide sektsioone. Saate kasutada järgmisi suvandeid.
/add Loob uue sektsiooni.
/delete Kustutab olemasoleva sektsiooni.
seadme_nimi Uue sektsiooni loomiseks kasutatava seadme nimi.
draivi_nimi Draivi tähtnimi, näiteks D:.
sektsiooni_nimi Sektsioonil põhinev nimi olemasoleva sektsiooni kustutamiseks.
maht Uue sektsiooni maht megabaitides.
Saate määrata seadme nime MAP-käsu väljundist, näiteks \Device\HardDisk0. Draivinime argumendi asemel võite kasutada sektsiooni nime, näiteks \Device\HardDisk0\Partition1. Kui te argumente ei kasutata, kuvatakse sektsioonide haldamise kasutajaliides.

Hoiatus. Kui kasutate seda käsku dünaamilise kettakonfiguratsiooniga kettal, võite kahjustada sektsioonitabelit. Ärge muutke dünaamiliste ketaste struktuuri (v.a juhul, kui kasutate kettahalduse tööriista).

ENABLE

enable teenuse nimikäivitustüüp
Käsku enable võite kasutada Windowsi süsteemiteenuse või draiveri lubamiseks.

Käsu listsvc abil saate kuvada kõik lubatavad teenused või draiverid. Käsk enable prindib enne teenuse lähtestamist uuele väärtusele selle vana käivitustüübi. Vana väärtus tuleks üles kirjutada juhul, kui teenuse käivitustüüp tuleb taastada.

Käivitustüübi puhul kehtivad suvandid on järgmised:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Kui te uut käivitustüüpi ei määra, saate käsu enable abil printida vana käivitustüübi.

EXIT

Käsu exit abil saate taastekonsooli sulgeda ja arvuti taaskäivitada.

EXPAND

expand allikas [/F:filespec] [sihtkoht] [/y]
expand allikas [/F:filespec] /D
Selle käsu abil saate faili laiendada. Käsusüntaksis määrab allikas laiendatava faili ja sihtkoht uue faili kausta. Kui te sihtkohta ei määra, kasutab käsk vaikimisi praegust kausta. Metamärke ei saa sisestada.

Saate kasutada järgmisi suvandeid.
/y Ära küsi enne olemasoleva faili ülekirjutamist.
/f:filespec Tuvastab laiendatavad failid.
/d Ära laienda. Kuva ainult allikas olevate failide kataloog.
Kui allikas sisaldab rohkem kui üht faili, peate konkreetsete laiendatavate failide leidmiseks kasutama parameetrit /f:filespec. Metamärke võib sisestada.

Sihtkoht võib olla mis tahes kaust Windowsi praeguse installi süsteemikaustades, draivi juurkaustas, kohalikes installiallikates või kaustas Cmdcons. Sihtkoht ei saa olla irdkandja ja sihtfail kirjutuskaitstud. Käsu attrib abil saate eemaldada kirjutuskaitstud atribuudi.

Välja arvatud juhul, kui kasutate suvandit /y, küsib käsk expand teilt, kas sihtfail on juba olemas.

FIXBOOT

fixboot draivi nimi:
Selle käsu abil saate kirjutada süsteemisektsiooni Windowsi uue buutsektori koodi. Käsusüntaksis on draivi nimi draivi, kuhu buutsektor kirjutatakse, täht. See käsk parandab Windowsi buutsektori kahjustused. See käsk alistab süsteemi käivitussektsioonile kirjutamise vaikesätte. Käsku fixboot toetatakse ainult x86-põhistes arvutites.

FIXMBR

fixmbr seadme nimi
Selle käsu abil saate parandada algkäivitussektsiooni MBR-i. Käsusüntaksis on seadme nimi seadme valikuline nimi, mis määrab uut ülembuudikirjet nõudva seadme. Kasutage seda käsku, kui viirus on kahjustanud MBR-i ja Windowsi ei saa käivitada.

Hoiatus. See käsk võib viiruse või riistvaraprobleemi korral kahjustada sektsioonitabeleid. Selle käsu kasutamisel võite luua juurdepääsmatud sektsioonid. Soovitame enne selle käsu kasutamist käivitada viirusetõrjetarkvara.

Seadme nime saate hankida käsu map väljundist. Kui te seadme nime ei määra, parandatakse buutimisseadme ülembuudikirje, näiteks:
fixmbr \device\harddisk2
Kui käsk fixmbr tuvastab kehtetu või ebastandardse sektsioonitabeli allkirja, küsib see teilt enne ülembuudikirje ümberkirjutamist vastavat luba. Käsku fixmbr toetatakse ainult x86-põhistes arvutites.

FORMAT

format draiv: /Q /FS:file-system
Selle käsu abil saate vormindada määratud draivi määratud failisüsteemile. Käsusüntaksis teeb /Q draivi kiirvorminduse, kusjuures draiv on vormindatava draivi tähis ja /FS:file-system määrab kasutatava failisüsteemi, näiteks FAT, FAT32 või NTFS. Kui te failisüsteemi ei määra, kasutatakse võimalusel olemasoleva failisüsteemi vormingut.

LISTSVC

Käsu listsvc abil saate kuvada Windowsi praeguse installi kõigi saadaolevate teenuste, draiverite ja nende käivitustüüpide loendi. See käsk on kasulik koos käskudega disable ja enable.

Loend pakitakse lahti tarust %SystemRoot%\System32\Config\System. Kui süsteemitaru on kahjustatud või puudub, on tulemused ettearvamatud.

LOGON

logon
Käsu logon abil saate kuvada kõigi Windowsi tuvastatud installide loendi. Seejärel küsitakse teilt Windowsi koopia, kuhu soovite sisse logida, kohaliku ülema parooli. Kui kolm esimest sisselogimiskatset nurjuvad, sulgub konsool ja arvuti taaskäivitub.

MAP

map arc
Selle käsu abil saate kuvada draivitähiste, failisüsteemitüüpide, sektsioonimahtude ja füüsiliste seadmete vastenduste loendi. Käsusüntaksis annab parameeter arc käsule map korralduse kasutada Windowsi seadmeteede asemel ARC-teid.

MD ja MKDIR

Käskude md ja mkdir abil saate luua uusi kaustu. Metamärke ei toetata. Käsk mkdir toimib ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta sektsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

MORE

more failinimi
Selle käsu abil saate ekraanil kuvada tekstifaile.

NET

Kuigi spikrifail ütleb teisiti, ei saa käsku net taastekonsooli kaudu kasutada. Taastekonsooli jaoks pole protokollivirnu laaditud. Seetõttu pole võrgundusfunktsioon saadaval.

RD ja RMDIR

Käskude rd ja rmdir abil saate kausta kustutada. Need käsud toimivad ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta sektsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

REN ja RENAME

Käskude ren ja rename abil saate faili ümber nimetada.

Märkus. Ümbernimetatud faili puhul ei saa uut draivi või teed määrata. Need käsud toimivad ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta sektsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

SET

Käsu set abil saate kuvada või muuta oma keskkonnasuvandeid.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Käsu set kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasis artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
235364 SET-käsu kirjeldus taastekonsoolis (võib olla inglise keeles)

SYSTEMROOT

Käsu systemroot abil saate määrata praeguseks töökaustaks Windowsi selle installi, kuhu olete parajasti sisse logitud, kausta %SystemRoot%.

TYPE

type failinimi
Käsu type abil saate kuvada tekstifaile.

Viited

Selle artikli Microsoft Windows 2000 kohta käiva versiooni leiate artiklist 229716.

Lisateavet taastekonsooli kohta leiate järgmiselt Microsofti veebisaidilt:
http://technet.microsoft.com/et-ee/library/cc776139.aspx
Märkus. See artikkel on otse Microsofti tugiorganisatsioonist loodud artikkel ?FAST PUBLISH? (Kiiravaldamine). Selles sisalduv teave edastatakse probleemide ilmnemisel olemasoleval kujul. Kiiresti kättesaadavaks muutmise tõttu võib materjalides esineda trükivigu ja neid võidakse mis tahes ajal ette teatamata parandada. Muude asjaolude korral vaadake kasutustingimusi.

Atribuudid

Artikli ID: 314058 - Viimati läbi vaadatud: 7. juuni 2013 - Redaktsioon: 1.1
Kehtib järgmise lõigu kohta:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Märksõnad: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com