Artikkel-ID: 314058 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Microsoft Windows 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 229716.
Viktig merknad
Dette er en referanseartikkel på høyt nivå som beskriver hva gjenopprettingskonsollen er og hvordan du bruker den. Den inneholder ikke informasjon om hvordan du feilsøker bestemte problemer.

Vil bruke gjenopprettingskonsollen, trenger du en Windows-installasjonsplate.

Du må være logget på som administrator eller som medlem av administratorgruppen for å kunne kjøre gjenopprettingskonsollen på datamaskinen. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan policyinnstillinger for nettverket hindre deg i å fullføre denne prosedyren. Hvis du støter på dette problemet, bør du kontakte systemansvarlig.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Denne artikkelen beskriver funksjoner i og begrensninger med Windows-gjenopprettingskonsollen. Hvis en Windows XP-basert datamaskin ikke starter på riktig måte eller den ikke starter i det hele tatt, kan det hende at du kan bruke Windows-gjenopprettingskonsollen til å gjenopprette systemprogramvaren. Denne artikkelen drøfter følgende emner:
 • Slik starter du Windows-gjenopprettingskonsollen fra installasjonsplaten for Windows XP
 • Slik bruker du kommandokonsollen
 • Restriksjoner og begrensninger ved Windows-gjenopprettingskonsollen
 • Kommandoene som er tilgjengelige for Windows-gjenopprettingskonsollen

Mer informasjon

Når du bruker Windows-gjenopprettingskonsollen, kan du få begrenset tilgang til NTFS-filsystemet, FAT- og FAT32-volumer uten å starte det grafiske brukergrensesnittet (GUI) for Windows. I Windows-gjenopprettingskonsollen kan du utføre følgende handlinger:
 • Bruke, kopiere, endre navn på eller erstatte operativsystemfiler og -mapper
 • Aktivere eller deaktivere tjenester eller oppstart av enheter neste gang du starter datamaskinen
 • Reparere oppstartssektoren for filsystemet eller hovedoppstartssektoren (MBR ? Master Boot Record)
 • Opprette og formatere partisjoner på stasjoner
Obs!  Det er bare administrator som kan få tilgang til Windows-gjenopprettingskonsollen. Dette hindrer uautoriserte brukere i å bruke NTFS-volumer.

Alternativ 1: Hvis du allerede har installert gjenopprettingskonsollen

Hvis du allerede har installert gjenopprettingskonsollen, kan du velge den under den vanlige Windows-oppstarten. Slik kjører du gjenopprettingskonsollen:
 1. Under oppstart velger du Gjenopprettingskonsoll på Oppstartsalternativer-menyen.
 2. Hvis du har en datamaskin med dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, velger du installasjonen du vil ha tilgang til, fra gjenopprettingskonsollen.
 3. Angi administratorpassordet når du blir bedt om det.
 4. Skriv inn kommandoer for gjenopprettingskonsollen ved ledeteksten, og deretter kan du referere til kommandoene som står oppført i avsnittet "Tilgjengelige kommandoer i gjenopprettingskonsollen for Windows".
 5. Du kan når som helst skrive inn Help for å vise en liste over tilgjengelige kommandoer.
 6. Du kan når som helst skrive inn Help kommandonavn for å få hjelp med en bestemt kommando. Du kan for eksempel skrive inn help attrib for å vise hjelpen om kommandoen attributter.
 7. Du kan når som helst avslutte gjenopprettingskonsollen for Windows ved å skrive inn Exit på kommandolinjen.

Alternativ 2: Starte gjenopprettingskonsollen for Windows fra CD-ROM-en for Windows XP

Hvis du ikke har forhåndsinstallert gjenopprettingskonsollen for Windows, kan du starte datamaskinen og bruke gjenopprettingskonsollen direkte fra den originale installasjonsplaten for Windows XP. Hvis datamaskinen allerede kjører Windows og du vil legge til gjenopprettingskonsollen for Windows som et oppstartsalternativ, går du til neste avsnitt, "Legge til gjenopprettingskonsollen for Windows som et oppstartsalternativ".
 1. Sett inn CD-ROM-en for Windows XP i CD-ROM-stasjonen, og start datamaskinen på nytt. Hvis du blir spurt, velger du de alternativene som er nødvendige for å starte opp fra CD-platen.
 2. Når den tekstbaserte delen av installasjonsprogrammet begynner, følger du informasjonen på skjermen. Velg reparasjons- eller gjenopprettingsalternativet ved å trykke R.
 3. Hvis du har en datamaskin med dobbeltsystemoppstart eller flersystemoppstart, velger du installasjonen du vil ha tilgang til, fra gjenopprettingskonsollen.
 4. Angi administratorpassordet når du blir bedt om det.
 5. Skriv inn kommandoer for gjenopprettingskonsollen ved ledeteksten, og deretter kan du referere til kommandoene som står oppført i avsnittet "Tilgjengelige kommandoer i gjenopprettingskonsollen for Windows".
 6. Du kan når som helst skrive inn Help for å vise en liste over tilgjengelige kommandoer.
 7. Du kan når som helst skrive inn Help kommandonavn for å få hjelp med en bestemt kommando. Du kan for eksempel skrive inn help attrib for å vise hjelp for kommandoen attributter.
 8. Du kan når som helst avslutte gjenopprettingskonsollen for Windows ved å skrive inn Exit på kommandolinjen.

Alternativ 3: Legge til gjenopprettingskonsollen for Windows som et oppstartsalternativ

Hvis datamaskinen starter Windows, kan du legge til gjenopprettingskonsollen for Windows XP som et oppstartsalternativ fra Windows-miljøet. Følg trinnene nedenfor for å installere gjenopprettingskonsollen som et oppstartsalternativ:
 1. Sett inn CD-platen med Windows i CD-ROM-stasjonen mens Windows kjører.
 2. Klikk Start og deretter Kjør.
 3. Skriv inn følgende kommandoer (der X: er bokstaven for CD-ROM-stasjonen), og trykk deretter ENTER på tastaturet.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Obs!  Det er et mellomrom foran /cmdcons.
 4. Klikk OK, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.

  Obs!  Dermed legges Windows-gjenopprettingskonsollen til i oppstartsmappen for Windows.
 5. Start datamaskinen på nytt, og velg alternativet Gjenopprettingskonsoll fra listen over tilgjengelige operativsystemer.
Viktig!  Hvis du bruker programvarespeiling, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
229077 Speiling forhindrer forhåndsinstallasjon av gjenopprettingskonsollen (Dette kan være på engelsk)
222478 Opprette en mal for å kjøre gjenopprettingskonsollen ved hjelp av en ekstern installasjonsserver (Dette kan være på engelsk)

Restriksjoner og begrensninger ved gjenopprettingskonsollen

Når du bruker gjenopprettingskonsollen for Windows, kan du bruke følgende elementer:
 • Rotmappen
 • Mappen %SystemRoot% og undermappene på Windows-installasjonen du for øyeblikket er logget på
 • Cmdcons-mappen
 • Stasjoner for flyttbare medier, for eksempel CD-ROM- eller DVD-stasjonen
Obs!  Hvis du prøver å åpne andre mapper, mottar du kanskje feilmeldingen "Ingen tilgang". Dette betyr ikke nødvendigvis at data som finnes i disse mappene, er tapt eller skadet. Det betyr bare at mappen ikke er tilgjengelig mens du kjører Windows-gjenopprettingskonsollen. Når du bruker Windows-gjenopprettingskonsollen, kan du heller ikke kopiere en fil fra den lokale harddisken til en diskett. Du kan imidlertid kopiere en fil fra en diskett eller CD-ROM til en harddisk, og du kan kopiere en fil fra en harddisk til en annen harddisk.

Bruke kommandokonsollen i gjenopprettingskonsollen for Windows

Gjenopprettingskonsollen gir begrenset tilgang til NTFS-filsystemet samt FAT- og FAT32-volumer. Gjenopprettingskonsollen hindrer det kjente grafiske brukergrensesnittet (GUI) i Windows i å laste inn for å reparere og gjenopprette Windows-funksjonalitet.

Når du har startet Windows-gjenopprettingskonsollen, vises følgende melding:
Gjenopprettingskonsoll for Microsoft Windows(R)

Gjenopprettingskonsollen inneholder systemreparasjons- og gjenopprettingsfunksjonalitet.
Skriv inn EXIT for å avslutte gjenopprettingskonsollen og starte datamaskinen på nytt.

1: C:\WINDOWS

Hvilken Windows-installasjon vil du logge på?
(Trykk ENTER for å avbryte.)
Skriv inn nummeret for den riktige Windows-installasjonen. I dette eksemplet ville du trykket 1. Deretter blir du bedt om å skrive inn passordet for administratorkontoen.

Obs!  Hvis du angir feil passord tre ganger, lukkes gjenopprettingskonsollen for Windows. Hvis SAM-databasen (Security Accounts Manager ? Sikkerhetskontobehandling) mangler eller er skadet, kan Windows-gjenopprettingskonsollen heller ikke brukes fordi du ikke kan godkjennes. Når du har angitt passordet og Windows-gjenopprettingskonsollen har startet, skriver du inn Exit for å starte datamaskinen på nytt.

Når du bruker Windows XP Professional, kan du sette opp gruppepolicyer slik at automatisk administrativ pålogging aktiveres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp automatisk administratorpålogging i gjenopprettingskonsollen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
312149 Slik aktiverer du automatisk pålogging av administrator i gjenopprettingskonsollen (Dette kan være på engelsk)

Tilgjengelige kommandoer i gjenopprettingskonsollen for Windows

Følgende kommandoer er tilgjengelige i gjenopprettingskonsollen for Windows. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver for kommandoer.

Advarsel!  Noen av disse kommandoene kan føre til at systemet blir ubrukelig. Les hele forklaring for kommandoer før du skriver dem inn på kommandolinjen. Be om råd fra en tekniker hvis du har spørsmål om en bestemt kommando.

HELP

Bruk kommandoen help til å vise følgende støttede kommandoer:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Bruk kommandoen attrib sammen med én eller flere av følgende parametere for å endre attributtene for en fil eller mappe:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Obs! 
+ angir et attributt
- tilbakestiller et attributt
R attributt for skrivebeskyttet fil
S systemfilattributt
H attributt for skjult fil
C attributt for komprimert fil

Du må angi eller fjerne minst ett attributt.

Hvis du vil vise attributter, bruker du kommandoen dir.

BATCH

batch inndatafil [utdatafil]
Bruk denne kommandoen til å kjøre kommandoer som er angitt i en tekstfil. I kommandosyntaksen angir inndatafil tekstfilen som inneholder listen over kommandoer som skal kjøres, og utdatafil angir filen som inneholder utdataene for de angitte kommandoene. Hvis du ikke angir noen utdatafil, vises utdataene på skjermen.

BOOTCFG

Bruk denne kommandoen til oppstartskonfigurasjon og gjenoppretting. Kommandoen har følgende alternativer:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portoverføringshastighet] | [useBiosSettings]
Eksempler:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Du kan bruke følgende alternativer:
/add Legger til en Windows-installasjon på oppstartsmenylisten.
/rebuild Går gjennom alle Windows-installasjoner, slik at du kan angi hvilke installasjoner som skal legges til.
/scan Søker etter Windows-installasjoner på alle disker og viser resultatene, slik at du kan angi hvilke installasjoner som skal legges til.
/default Angir standard oppstartssektor.
/list Viser oppføringene som allerede finnes på oppstartsmenylisten.
/disableredirect Deaktiverer omadressering i oppstartslastingen.
/redirect Aktiverer omadressering i oppstartslastingen med den angitte konfigurasjonen.

CD og CHDIR

Bruk kommandoene cd og chdir til å bytte til en annen mappe. Du kan for eksempel bruke følgende kommandoer:
Skriv inn cd .. hvis du vil bytte til den overordnede mappen.
Skriv inn cd drive: hvis du vil vise gjeldende mappe på den angitte stasjonen.
Skriv inn cd uten parametere hvis du vil vise gjeldende stasjon og mappe.
Kommandoen chdir behandler mellomrom som skilletegn. På grunn av dette må du sette anførselstegn ("") rundt et mappenavn som inneholder et mellomrom. Nedenfor vises et eksempel:
cd "\\windows\profiles\username\programs\start menu"
Kommandoen chdir virker bare i systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, i flyttbare medier, i rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller i de lokale installasjonskildene.

CHKDSK

chkdsk stasjon /p /r
Kommandoen chkdsk kontrollerer den angitte stasjonen, og reparerer eller gjenoppretter den om nødvendig. Den markerer også skadede sektorer og gjenoppretter lesbare data.

Du kan bruke følgende alternativer:
/p Utfører en omfattende kontroll av stasjonen og retter eventuelle feil.
/r Søker etter skadede sektorer og gjenoppretter lesbare data.
Obs!  Hvis du angir alternativet /r, er alternativet /p implisitt. Når du angir kommandoen chkdsk uten argumenter, kontrollerer kommandoen gjeldende stasjon uten aktive alternativer.

Når du kjører kommandoen chkdsk, må du bruke filen Autochk.exe. CHKDSK finner automatisk denne filen i oppstartsmappen. Hvis kommandokonsollen ble installert på forhånd, er oppstartsmappen vanligvis Cmdcons-mappen. Hvis CHKDSK ikke finner Autochk.exe i oppstartsmappen, prøver CHKDSK å finne installasjonsplaten for Windows. Hvis den ikke finner installasjonsmediet, spør CHKDSK om plasseringen til filen Autochk.exe.

CLS

Bruk denne kommandoen til å tømme skjermen.

COPY

copy kilde mål
Bruk denne kommandoen til å kopiere en fil. I kommandosyntaksen angir kilde filen som skal kopieres, og mål angir mappen eller filnavnet for den nye filen. Du kan ikke bruke jokertegn som indikeres med et stjernetegn (*), og du kan ikke kopiere en mappe. Hvis du kopierer en komprimert fil fra installasjonsplaten med Windows, dekomprimeres filen automatisk mens den kopieres.

Kilden for filen kan være flyttbare medier, enhver mappe i systemmappene for gjeldende Windows-installasjon, roten for enhver stasjon, de lokale installasjonskildene eller Cmdcons-mappen.

Hvis mål ikke er angitt, er gjeldende mappe standardmålet. Hvis filen allerede finnes, blir du spurt om du vil at den kopierte filen skal overskrive den eksisterende filen. Målet kan ikke være flyttbare medier.

DEL og DELETE

del stasjon: bane filnavn
delete stasjon: bane filnavn
Bruk denne kommandoen til å slette en fil. I kommandosyntaksen angir stasjon: bane filnavn filen du vil slette. Kommandoen delete virker bare i systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, i flyttbare medier, i rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller i de lokale installasjonskildene. Kommandoen delete støtter ikke jokertegn.

DIR

dir stasjon: bane filnavn
Bruk denne kommandoen til å vise en liste over filer og undermapper i en mappe. I kommandosyntaksen angir stasjon: bane filnavn stasjonen, mappen og filene som skal vises. Kommandoen dir viser alle filer, inkludert skjulte filer og systemfiler. Filer kan ha følgende attributter:
D Katalog
H Skjult fil
S Systemfil
E Kryptert
R Skrivebeskyttet fil
A Filer som er klare for arkivering
C Komprimert
P Punkt for reanalysering
Kommandoen dir virker bare i systemmappene på gjeldende Windows-installasjon, på flyttbare medier, i rotmappen på alle harddiskpartisjoner eller i lokale installasjonskilder.

DISABLE

disable tjenestenavn
Bruk denne kommandoen til å deaktivere en Windows-systemtjeneste eller en driver. I kommandosyntaksen angir tjenestenavn navnet på tjenesten eller driveren du vil deaktivere.

Bruk kommandoen listsvc til å vise alle tjenester eller drivere som kan deaktiveres. Kommandoen disable skriver ut den gamle starttypen for tjenesten før den tilbakestilles til SERVICE_DISABLED. Noter ned den gamle starttypen i tilfelle du må aktivere tjenesten igjen.

Kommandoen disable viser følgende start_type-verdier:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deleteenhetsnavn stasjonsnavn partisjonsnavn størrelse
Bruk denne kommandoen til å administrere partisjonene på harddiskvolumene. Du kan bruke følgende alternativer:
/add Oppretter en ny partisjon.
/delete Sletter en eksisterende partisjon.
enhetsnavn Navnet på enheten som brukes til å opprette en ny partisjon.
stasjonsnavn Et navn basert på en stasjonsbokstav, for eksempel D:.
partisjonsnavn Det partisjonsbaserte navnet for å slette en eksisterende partisjon.
størrelse Størrelsen på den nye partisjonen, i megabyte.
Du kan angi enhetsnavnet basert på utdataene til kommandoen MAP, for eksempel \Device\HardDisk0. Du kan bruke partisjonsnavnet i stedet for stasjonsnavnargumentet, for eksempel \Device\HardDisk0\Partition1. Hvis du ikke bruker noen argumenter, vises et brukergrensesnitt for behandling av partisjoner.

Advarsel!  Hvis du bruker denne kommandoen på en disk som har en konfigurasjon med dynamisk disk, kan du skade partisjonstabellen. Du må ikke endre strukturen på dynamiske disker hvis du ikke bruker Diskbehandling-verktøyet.

ENABLE

enable tjenestenavn starttype
Du kan bruke kommandoen enable til å aktivere en Windows-systemtjeneste eller en driver.

Bruk kommandoen listsvc til å vise alle tilgjengelige tjenester eller drivere som kan aktiveres. Kommandoen enable skriver ut den gamle starttypen for tjenesten før den tilbakestilles til den nye verdien. Det er lurt å notere de gamle verdiene i tilfelle du må gjenopprette starttypen for tjenesten.

Gyldige alternativer for starttype er følgende:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Hvis du ikke angir en ny starttype, skriver kommandoen enable ut den gamle starttypen.

EXIT

Bruk kommandoen exit til å avslutte gjenopprettingskonsollen og starte datamaskinen på nytt.

EXPAND

expand kilde [/F:filespec] [mål] [/y]
expand kilde [/F:filespec] /D
Bruk denne kommandoen til å utvide en fil. I kommandosyntaksen angir kilde navnet på filen som skal utvides, og mål angir mappen for den nye filen. Hvis du ikke angir et mål, brukes gjeldende mappe som standard. Du kan ikke inkludere jokertegn.

Du kan bruke følgende alternativer:
/y Ikke spør før en eksisterende fil overskrives.
/f:filespec Angir filene som skal utvides.
/d Ingen utvidelse, men bare vis en katalog av filene i kilden.
Hvis kilden inneholder flere enn én fil, må du bruke parameteren /f:filespec til å finne de bestemte filene som skal utvides. Du kan bruke jokertegn.

Målet kan være enhver mappe i systemmappene i den gjeldende Windows-installasjonen, i roten på stasjonen, i de lokale installasjonskildene eller i Cmdcons-mappen. Målet kan ikke være flyttbare medier, og målfilen kan ikke være skrivebeskyttet. Bruk kommandoen attrib til å fjerne attributtet for skrivebeskyttelse.

Hvis du ikke bruker alternativet /y, spør kommandoen expand om målfilen allerede eksisterer.

FIXBOOT

fixboot stasjonsnavn:
Bruk denne kommandoen til å skrive den nye oppstartssektorkoden for Windows på systempartisjonen. I kommandosyntaksen er stasjonsnavn stasjonsbokstaven der oppstartssektoren skal skrives. Denne kommandoen reparerer skader i Windows-oppstartssektoren. Denne kommandoen overstyrer standardinnstillingen, som skriver til systemets oppstartspartisjon. Kommandoen fixboot støttes bare på x86-baserte datamaskiner.

FIXMBR

fixmbr enhetsnavn
Bruk denne kommandoen til å reparere MBR på oppstartspartisjonen. I kommandosyntaksen er enhetsnavn et valgfritt enhetsnavn som angir enheten som trenger en ny MBR. Bruk denne kommandoen hvis et virus har skadet MBRen og Windows ikke starter.

Advarsel!  Denne kommandoen kan skade partisjonstabellene hvis det finnes et virus, eller hvis det er maskinvareproblemer. Hvis du bruker denne kommandoen, kan enkelte partisjoner bli utilgjengelige. Vi anbefaler at du kjører antivirusprogramvare før du bruker denne kommandoen.

Du kan hente enhetsnavnet fra utdataene for kommandoen map. Hvis du ikke angir et enhetsnavn, repareres MBRen på oppstartsenheten, for eksempel:
fixmbr \device\harddisk2
Hvis kommandoen fixmbr oppdager en ugyldig eller ikke-standard signatur i partisjonstabellen, spør kommandoen fixmbr om tillatelse før MBRen overskrives. Kommandoen fixmbr støttes bare på x86-baserte datamaskiner.

FORMAT

format stasjon: /Q /FS:file-system
Bruk denne kommandoen til å formatere den angitte stasjonen til det angitte filsystemet. I kommandosyntaksen utfører /Q en hurtigformatering av stasjonen, stasjon er stasjonsbokstaven til partisjonen som skal formateres, og /FS:file-system angir typen filsystem som skal brukes, for eksempel FAT, FAT32 eller NTFS. Hvis du ikke angir et filsystem, brukes eksisterende filsystem hvis det er tilgjengelig.

LISTSVC

Kommandoen listsvc viser alle tilgjengelige tjenester, drivere og tilhørende starttyper for gjeldende Windows-installasjon. Denne kommandoen er nyttig sammen med kommandoene disable og enable.

Listen leses ut fra %SystemRoot%\System32\Config\System-strukturen. Hvis System-strukturen er skadet eller mangler, blir resultatet uforutsigbart.

LOGON

logon
Kommandoen logon viser alle Windows-installasjoner som er oppdaget, og ber om lokalt administratorpassord for den Windows-installasjonen du vil logge på. Hvis påloggingen ikke er vellykket etter tre forsøk, lukkes konsollen og datamaskinen startes på nytt.

MAP

map arc
Bruk denne kommandoen til å vise stasjonsbokstaver, filsystemtyper, partisjonsstørrelser og tilordninger til fysiske enheter. I kommandosyntaksen angir parameteren arc at kommandoen map skal bruke ARC-baner i stedet for Windows-enhetsbaner.

MD og MKDIR

Kommandoene md og mkdir oppretter nye mapper. Jokertegn støttes ikke. Kommandoen mkdir virker bare i systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, i flyttbare medier, i rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller i de lokale installasjonskildene.

MORE

more filnavn
Bruk denne kommandoen til å vise en tekstfil på skjermen.

NET

Selv om Hjelp-filen sier noe annet, kan ikke kommandoen net brukes fra gjenopprettingskonsollen. Protokollstakken lastes ikke inn for gjenopprettingskonsollen. Dermed er ingen nettverksfunksjoner tilgjengelige.

RD og RMDIR

Bruk kommandoene rd og rmdir til å slette en mappe. Disse kommandoene virker bare i systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, i flyttbare medier, i rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller i de lokale installasjonskildene.

REN og RENAME

Bruk kommandoene ren og rename til å endre navnet på en fil.

Obs!  Du kan ikke angi en ny stasjon eller bane for filen som gis nytt navn. Disse kommandoene virker bare i systemmappene for den gjeldende installasjonen av Windows, i flyttbare medier, i rotmappen for enhver harddiskpartisjon eller i de lokale installasjonskildene.

SET

Du kan bruke kommandoen set til å vise eller endre fire miljøalternativer.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kommandoen set, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
235364 Beskrivelse av kommandoen SET i gjenopprettingskonsollen (Dette kan være på engelsk)

SYSTEMROOT

Kommandoen systemroot angir gjeldende arbeidsmappe til %SystemRoot%-mappen for Windows-installasjonen du for øyeblikket er logget på.

TYPE

type filnavn
Bruk kommandoen type til å vise en tekstfil.

Referanser

Hvis du vil ha en Microsoft Windows 2000-versjon av denne artikkelen, kan du lese 229716.

Hvis du vil ha mer informasjon om gjenopprettingskonsollen, går du til følgende Microsoft-webområde:
http://technet.microsoft.com/nb-no/library/cc776139.aspx

Egenskaper

Artikkel-ID: 314058 - Forrige gjennomgang: 7. juni 2013 - Gjennomgang: 7.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com