Номер статті: 314058 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Версію цієї статті для ОС Microsoft Windows 2000 можна знайти за номером 229716.
Важлива примітка
У цій статті для досвідчених користувачів описується, що таке консоль відновлення та як її використовувати. Стаття не містить відомостей про вирішення певних проблем.

Для використання консолі відновлення потрібен інсталяційний диск Windows.

Щоб запустити комп’ютер у консолі відновлення, слід увійти в систему як адміністратор або учасник групи адміністраторів. Якщо комп’ютер підключено до мережі, завершенню цієї процедури можуть перешкоджати настройки мережної політики. У разі виникнення цієї проблеми слід звернутися до адміністратора мережі.
Розгорнути все | Згорнути все

На цій сторінці

ВСТУП

У цій статті описуються функції та обмеження консолі відновлення Windows. За допомогою консолі відновлення Windows можна відновити програмне забезпечення системи, якщо комп’ютер під керуванням Windows XP не завантажується або завантажується неправильно. У цій статті містяться такі розділи:
 • Запуск консолі відновлення Windows за допомогою інсталяційного диска Windows XP
 • Використання командної консолі
 • Обмеження консолі відновлення Windows
 • Доступні команди консолі відновлення Windows

Додаткові відомості

У разі використання консолі відновлення Windows без завантаження графічного інтерфейсу (GUI - graphical user interface) користувача Windows доступ до томів файлових систем NTFS, FAT і FAT32 обмежений. Консоль відновлення Windows дає змогу виконувати наведені нижче дії.
 • Використовувати, копіювати, перейменовувати або заміняти файли та папки операційної системи.
 • Вмикати чи вимикати запуск служби або пристрою під час наступного запуску комп’ютера.
 • Відновлювати завантажувальний сектор файлової системи або головний завантажувальний запис (MBR).
 • Створювати та форматувати розділи на дисках.
Примітка. Доступ до консолі відновлення Windows може отримати лише адміністратор. Це забороняє неавторизованим користувачам використовувати том NTFS.

Варіант 1. Якщо консоль відновлення вже інстальовано

Якщо консоль відновлення вже інстальовано, її можна вибрати під час звичайного запуску ОС Windows. Щоб запустити консоль відновлення, виконайте наведені нижче дії.
 1. Під час запуску виберіть пункт Консоль відновлення в меню параметрів запуску.
 2. Якщо на комп’ютері є дві або кілька операційних систем, виберіть інсталяцію тієї системи, до якої потрібен доступ із консолі відновлення.
 3. Коли відобразиться відповідний запит, введіть пароль адміністратора.
 4. У командному рядку введіть команди консолі відновлення, а потім можна звернутися до команд, перелічених у розділі "Доступні команди в консолі відновлення Windows".
 5. Щоб переглянути список доступних команд, можна будь-коли ввести Help.
 6. Щоб отримати довідку про певну команду, можна будь-коли ввести Help ім’я_команди. Наприклад, можна ввести help attrib, щоб отримати довідку про команду атрибутів.
 7. Щоб вийти з консолі відновлення Windows, можна будь-коли ввести Exit у командному рядку.

Варіант 2. Запуск консолі відновлення Windows із компакт-диска Windows XP

Якщо консоль відновлення Windows попередньо не інстальовано, можна запустити комп’ютер і використовувати консоль відновлення безпосередньо з оригінального інсталяційного диска Windows XP. Якщо на комп’ютері вже інстальовано операційну систему Windows і потрібно додати консоль відновлення Windows до варіантів завантаження, перейдіть до наступного розділу "Додавання консолі відновлення Windows до варіантів завантаження".
 1. Вставте компакт-диск Windows XP у пристрій для читання компакт-дисків і перезавантажте комп’ютер. Якщо відобразиться підказка, виберіть параметри, необхідні для запуску (завантаження) з компакт-диска.
 2. Коли почнеться текстова частина інсталяції, дотримуйтеся підказок. Виберіть параметр відновлення, натиснувши клавішу R.
 3. Якщо на комп’ютері є дві або кілька операційних систем, виберіть інсталяцію тієї системи, до якої потрібен доступ із консолі відновлення.
 4. Коли відобразиться відповідний запит, введіть пароль адміністратора.
 5. У командному рядку введіть команди консолі відновлення, а потім можна звернутися до команд, перелічених у розділі "Доступні команди в консолі відновлення Windows".
 6. Щоб переглянути список доступних команд, можна будь-коли ввести Help.
 7. Щоб отримати довідку про певну команду, можна будь-коли ввести Help ім’я_команди. Наприклад, можна ввести help attrib, щоб отримати довідку про команду атрибутів.
 8. Щоб вийти з консолі відновлення Windows, можна будь-коли ввести Exit у командному рядку.

Варіант 3. Додавання консолі відновлення Windows до варіантів завантаження

Якщо на комп’ютері запускається операційна система Windows, можна додати консоль відновлення Windows XP до варіантів завантаження із середовища Windows. Щоб інсталювати консоль відновлення як варіант завантаження, виконайте наведені нижче дії.
 1. Коли працює ОС Windows, вставте компакт-диск Windows у пристрій для читання компакт-дисків.
 2. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Виконати.
 3. Введіть наведені нижче команди (де X – буква, присвоєна пристрою для читання компакт-дисків) і натисніть клавішу Enter на клавіатурі.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Примітка. Перед /cmdcons потрібно поставити пробіл.
 4. Натисніть кнопку OK і дотримуйтеся вказівок, щоб завершити процес інсталяції.

  Примітка.За допомогою цієї дії консоль відновлення Windows буде додано до папки автозавантаження Windows.
 5. Перезавантажте комп’ютер і виберіть параметр "Консоль відновлення" зі списку доступних операційних систем.
Увага! Якщо використовується дзеркалювання програмного забезпечення, див. статтю в базі знань Microsoft:
229077 Дзеркалювання перешкоджає передінсталяції консолі відновлення
222478 Створення шаблона для запуску консолі відновлення через віддалений сервер інсталяції

Обмеження консолі відновлення

Під час використання консолі відновлення Windows можна використовувати лише такі елементи:
 • кореневу папку;
 • папку %SystemRoot% й усі вкладені до неї папки поточної інсталяції ОС Windows, до якої виконано вхід;
 • папку Cmdcons;
 • знімні носії, такі як пристрої для читання компакт-дисків або DVD-дисків.
Примітка.Під час спроби отримання доступу до інших папок може відобразитися повідомлення про помилку "Немає доступу". Це не обов’язково означає, що дані, які зберігаються в цих папках, утрачено або пошкоджено. Це лише вказує на те, що папка недоступна під час роботи консолі відновлення Windows. Крім цього, під час роботи з консоллю відновлення Windows не можна копіювати файли із жорсткого диска на дискету. Проте можна копіювати файли з дискети або компакт-диска на жорсткий диск чи з одного жорсткого диска на інший.

Використання командної консолі в консолі відновлення Windows

Консоль відновлення надає обмежений доступ до файлової системи NTFS і томів FAT та FAT32. Консоль відновлення запобігає завантаженню графічного інтерфейсу користувача Windows (GUI) для відновлення функцій операційної системи Windows.

Після інсталяції консолі відновлення Windows з’явиться таке повідомлення:
Консоль відновлення Microsoft Windows(R)

Консоль відновлення забезпечує відновлення системи.
Щоб вийти з консолі відновлення та перезавантажити комп’ютер, введіть EXIT.

1: C:\WINDOWS

До якої копії ОС Windows потрібно ввійти?
(Щоб скасувати, натисніть клавішу Enter)
Введіть номер для відповідної інсталяції ОС Windows. У цьому прикладі слід натиснути клавішу 1. Потім операційна система Windows запропонує ввести пароль облікового запису адміністратора.

Примітка. Якщо тричі ввести неправильний пароль, консоль відновлення Windows буде закрито. Також не можна використовувати консоль відновлення, якщо бази даних диспетчера облікових записів безпеки відсутні, або якщо їх пошкоджено, оскільки в такому випадку автентифікація користувача не відбувається належним чином. Після введення пароля та запуску консолі відновлення Windows перезавантажте комп’ютер, використавши команду Exit.

В ОС Windows XP Professional можна встановити групову політику, щоб увімкнути автоматичний вхід до консолі із правами адміністратора. Докладні відомості про ввімкнення автоматичного входу до консолі відновлення із правами адміністратора див. у статті бази знань Microsoft:
312149 Як ввімкнути автоматичний вхід до консолі відновлення з правами адміністратора

Доступні команди консолі відновлення Windows

Наведені нижче команди доступні в консолі відновлення Windows. Ці команди можна вводити без урахування регістра.

Увага! Деякі з цих команд можуть зашкодити роботі системи. Перед введенням команди в командний рядок прочитайте її пояснення до кінця. Якщо у вас є будь-які запитання або сумніви щодо певної команди, звертайтеся по допомогу до фахівців служби підтримки.

HELP

Команда help використовується для відображення списку доступних команд:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net           
  chdir   diskpart  listsvc  rd            
  chkdsk  enable   logon   ren           
  cls    exit    map    rename  
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Команда attrib разом з одним або кількома наведеними нижче параметрами використовується для змінення атрибутів файлу або папки:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Примітки
+ установлює атрибут
- скидає атрибут
R: атрибут файлу "Тільки читання"
S: атрибут файлу "Системний"
H: атрибут файлу "Прихований"
C: атрибут файлу "Стиснутий"

Потрібно встановити або видалити хоча б один атрибут.

Щоб переглянути атрибути, використовуйте команду dir.

BATCH

batch вхідний_файл [вихідний_файл]
Ця команда використовується для запуску команд, які вказані у текстовому файлі. У синтаксисі команди вхідний_файл - текстовий файл, який містить список команд для виконання, а вихідний_файл - текстовий файл, який містить результат виконаних команд. Якщо вихідний файл не задано, результати буде виведено на екран.

BOOTCFG

Ця команда використовується для настроювання завантаження та відновлення. У ній використовуються такі параметри:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Examples:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Можна використовувати такі варіанти параметрів:
/add додає інсталяцію ОС Windows до меню завантаження.
/rebuild виводить усі інсталяції ОС Windows і дає змогу вибирати одну з них для додавання до меню завантаження.
/scan шукає інсталяції ОС Windows на всіх дисках, відображає результати та дає змогу вибирати інсталяції для додавання.
/default установлює завантажувальний запис за промовчанням.
/list відображає список пунктів у меню завантаження.
/disableredirect вимикає переспрямування в засобі завантаження.
/redirect вмикає переспрямування в засобі завантаження з указаною конфігурацією.

CD та CHDIR

Команди cd і chdir використовуються для здійснення переходу до іншої папки. Наприклад, можна використати такі команди:
Введіть cd .. для переходу до батьківської папки.
Введіть cd диск: для переходу до поточної папки на вказаному диску.
Введіть cd без параметрів для відображення поточних диска та папки.
У команді chdir пробіли вважаються роздільниками. Тому імена папок, що містять пробіли, потрібно брати в лапки (""). Нижче наведено приклад.
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Команда chdir працює лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.

CHKDSK

chkdsk диск /p /r
Команда chkdsk перевіряє вказаний диск на наявність помилок і, якщо потрібно, відновлює його. Ця команда також позначає пошкоджені сектори та відновлює дані, які вдається прочитати.

Можна використовувати такі варіанти параметрів:
/p повністю перевіряє диск і виправляє знайдені помилки.
/r знаходить пошкоджені сектори та відновлює дані, які вдається прочитати.
Примітка. Якщо вказати параметр /r, параметр /p буде ввімкнуто автоматично. Якщо виконати команду chkdsk без параметрів, на екран буде виведено інформацію про стан поточного диску.

Для виконання команди chkdsk потрібно використовувати файл Autochk.exe. Команда CHKDSK автоматично виконує пошук цього файлу в папці автозапуску. Якщо командна консоль була зарані встановлена, папкою автозапуску є папка Cmdcons. Якщо команда CHKDSK не може знайти файл Autochk.exe в папці автозапуску, виконується пошук інсталяційного диска Windows. Якщо знайти інсталяційний носій не вдалося, команда CHKDSK пропонує самостійно вказати розташування файлу Autochk.exe.

CLS

Ця команда очищує екран.

COPY

copy джерело призначення
Ця команда використовується для копіювання файлів. У синтаксисі команди джерело зазначає файл для копіювання, а призначення вказує папку або ім’я для нового файлу. Не можна використовувати знак підстановки "зірочка" (*) і копіювати папки. Якщо копіюється стиснутий файл з інсталяційного диска Windows, цей файл автоматично розпаковується під час копіювання.

Джерелом файлів для копіювання може бути: знімний диск, будь-яка системна папка поточної інсталяції Windows, коренева папка будь-якого жорсткого диска, локальні папки з інсталяційними файлами, папка Cmdcons.

Якщо призначення не зазначене, призначенням за промовчанням є поточна папка. Якщо файл вже існує, буде задано запитання про те, чи потрібно перезаписати цей файл. Знімні носії не можуть бути призначенням.

DEL і DELETE

del диск: шлях ім’я_файлу
delete диск: шлях ім’я_файлу
Ця команда використовується для видалення файлів. У синтаксисі цієї команди диск: шлях ім’я_файлу вказує на файл, який потрібно видалити. Команда delete працює лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції. Команда delete не дозволяє використовувати знаки підстановки.

DIR

dir диск: шлях ім’я_файлу
Ця команда використовується для відображення списку файлів та підпапок певної папки. У синтаксисі цієї команди диск: шлях ім’я_файлу вказує диск, папку та файли, які потрібно відобразити. Команда dir відображає список усіх файлів, включно із системними та прихованими файлами. Файли можуть мати такі атрибути:
D каталог
H прихований файл
S системний файл
E зашифрований
R файл лише для читання
A файли, готові до архівації
C Стиснутий
P точка монтування
Команда dir працює лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.

DISABLE

disable ім’я_служби
Ця команда використовується для вимкнення системної служби Windows або драйвера. У синтаксисі команди ім’я_сервісу вказує на ім’я служби або драйвера, який потрібно вимкнути.

Команда listsvc використовується для відображення всіх служб або драйверів, які можна вимкнути. Команда disable виводить старе значення типу запуску служби перед установленням його на SERVICE_DISABLED. Якщо потрібно увімкнути службу знову, запишіть це значення.

Команда disable відображає такі значення типу запуску:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deleteім’я_пристрою ім’я_диска ім’я_розділу розмір
Ця команда використовується для керування розділами на томах жорсткого диска. Можна використовувати такі варіанти параметрів:
/add створює новий розділ.
/delete видаляє наявний розділ.
ім’я_пристрою ім’я пристрою, на якому потрібно створити новий розділ.
ім’я_диска буква диска, наприклад D:.
ім’я_розділу позначення наявного розділу, який потрібно видалити.
розмір розмір нового розділу в мегабайтах.
Визначити ім’я пристрою можна за допомогою команди MAP, наприклад, \Device\HardDisk0. Можна використовувати ім’я розділу замість імені диска, наприклад, \Device\HardDisk0\Partition1. Якщо команду введено без параметрів, буде запущено інтерфейс користувача для керування розділами.

Увага! Використання цієї команди на диску з конфігурацією динамічного диска може пошкодити таблицю розділів. Не змінюйте структуру динамічних дисків іншими засобами, окрім засобу "Керування дисками".

ENABLE

enable ім’я_служби тип_запуску
Команда enable використовується для ввімкнення системної служби Windows або драйвера.

Команда listsvc використовується для відображення всіх служб або драйверів, які можна ввімкнути. Команда enable виводить попереднє значення типу запуску служби перед його зміненням на нове. На випадок, якщо потрібно буде відновити старе значення типу запуску, запишіть його.

Значення, припустимі для параметра тип_запуску:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Якщо новий тип запуску не вказано, команда enable відображає старий тип.

EXIT

Команда exit використовується для закриття консолі відновлення та перезавантаження комп’ютера.

EXPAND

expand джерело [/F:filespec] [призначення] [/y]
expand джерело [/F:filespec] /D
Ця команда використовується для розпакування файлів. У синтаксисі команди джерело вказує файл, який потрібно розпакувати, а призначення задає папку або ім’я для нового файлу. Якщо призначення не вказано, команда використовує поточну папку за промовчанням. Не дозволяється використовувати знаки підстановки.

Можна використовувати такі варіанти параметрів:
/y скасування виводу підтвердження під час перезаписування наявних файлів.
/f:filespec указує файли, які потрібно розпакувати.
/d відображає список файлів у джерелі без розпакування.
Якщо джерело містить більше одного файлу, потрібно використовувати параметр /f:filespec, щоб знайти файли для розпакування. Можна використовувати знаки підстановки.

Призначенням можуть бути вкладені папки системної папки поточної інсталяції Windows, коренева папка жорсткого диска, локальні папки з файлами інсталяції та папка Cmdcons. Призначенням не можуть бути знімні носії та файли лише для читання. Для зняття атрибута "лише для читання" використовується команда attrib.

Якщо не заданий параметр /y і файл призначення вже існує, після запуску команди expand буде відображено відповідне попередження.

FIXBOOT

fixboot ім’я_диска:
Ця команда використовується для записування нового коду завантажувального сектора ОС Windows у системному розділі. У синтаксисі команди ім’я_диска - буква диска, на якому буде записано завантажувальний сектор. Ця команда усуває пошкодження у завантажувальному секторі Windows. Вона перевизначає параметри за промовчанням, які записуються в завантажувальний розділ системи. Команда fixboot підтримується лише комп’ютерами на базі процесорів x86.

FIXMBR

fixmbr ім’я_пристрою
Ця команда використовується для відновлення головного завантажувального запису (MBR) завантажувального розділу диска. У синтаксисі команди ім’я_пристрою - необов’язкове ім’я пристрою, що потребує нового головного завантажувального запису. Використовуйте цю команду, якщо головний завантажувальний запис було пошкоджено вірусом і не вдається запустити Windows.

Увага! Ця команда може пошкодити таблиці розділів, якщо комп’ютер заражено вірусом або проблеми з устаткуванням. Таким чином, можна створити недоступні розділи. Перед використанням цієї команди рекомендовано спочатку запустити антивірусне програмне забезпечення.

Ім’я пристрою можна отримати за допомогою команди map. Якщо ім’я пристрою не вказано, буде відновлено головний завантажувальний запис завантажувального пристрою, наприклад:
fixmbr \device\harddisk2
Якщо команда fixmbr виявила неправильний або нестандартний підпис таблиці розділів, ця командаfixmbr запитує підтвердження перед перезаписуванням головного завантажувального запису. Команда fixmbr підтримується лише комп’ютерами на базі процесорів x86.

FORMAT

format диск: /Q /FS:файлова_система
Ця команда використовується для форматування вказаного диска в указаній файловій системі. У синтаксисі команди значення /Q вказує, що потрібне швидке форматування диска, диск – буква диска для розділу, який потрібно форматувати, а /FS:файлова_система вказує на тип файлової системи, наприклад FAT, FAT32 або NTFS. Якщо тип файлової системи не вказано, буде використано наявний формат файлової системи, якщо він доступний.

LISTSVC

Команда listsvc виводить список усіх доступних служб, драйверів і встановлені для них типи запуску для поточної інсталяції Windows. Цю команду доречно використовувати разом із командами disable і enable.

Цей список складається на основі куща %SystemRoot%\System32\Config\System. Якщо цей кущ пошкоджено або він відсутній, результати виконання цієї команди можуть бути непередбачуваними.

LOGON

logon
Команда logon відображає список усіх знайдених інсталяцій Windows і запитує пароль локального адміністратора для входу до вибраної вами копії Windows. Після трьох невдалих спроб входу консоль відновлення закривається, і комп’ютер перезавантажується.

MAP

map arc
Ця команда використовується для відображення списку букв дисків, типів файлових систем і зіставлень фізичних пристроїв. У синтаксисі команди параметр arc вказує map, що потрібно використовувати шляхи ARC замість шляхів до пристроїв у форматі Windows.

MD і MKDIR

Команди md і mkdir використовуються для створення нових папок. Знаки підстановки не підтримуються. Команда mkdir працює лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та в локальних папках із файлами інсталяції.

MORE

more ім’я_файлу
Ця команда використовується для відображення тексту файлу на екрані.

NET

Хоча в довідці стверджується інше, команда net не виконується з консолі відновлення. Стек протоколів для консолі відновлення.не завантажується. Тому мережні функції недоступні.

RD і RMDIR

Команди rd і rmdir використовуються для видалення папок. Ці команди працюють лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та в локальних папках із файлами інсталяції.

REN і RENAME

Команди ren і rename використовуються для перейменування файлів.

Примітка. Для перейменування файлу не можна вказати новий диск або шлях. Ці команди працюють лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та в локальних папках із файлами інсталяції.

SET

Команда set використовується для відображення та змінення параметрів оточення.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Докладні відомості про використання команди set див. у статті бази знань Microsoft:
235364 Опис команди SET у консолі відновлення

SYSTEMROOT

Команда systemroot призначає папку %SystemRoot% поточної інсталяції Windows робочою папкою.

TYPE

type ім’я_файлу
Команда type використовується для відображення текстового файлу.

Посилання

Версію цієї статті для ОС Microsoft Windows 2000 можна знайти за номером 229716.

Докладні відомості про консоль відновлення можна знайти на веб-сайті Microsoft за адресою:
http://technet.microsoft.com/uk-ua/library/cc776139(WS.10).aspx

Властивості

Номер статті: 314058 - Востаннє переглянуто: 7 червня 2013 р. - Редакція: 8.1
Застосовується до:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Ключові слова: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com