Jak povolit funkci Sdílení připojení k Internetu u síťového připojení v domácí síti nebo síti malé kanceláře v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314066 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 237254.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje způsob sdílení připojení k Internetu v domácí síti nebo v síti malé kanceláře.

Další informace

Prostřednictvím funkce Sdílení připojení k Internetu pro síťová a telefonická připojení může systém Microsoft Windows XP připojit domácí síť nebo síť malé kanceláře k Internetu. Můžete mít například domácí síť, v níž se počítač se systémem Windows XP připojuje k Internetu prostřednictvím telefonického připojení. Pokud v počítači používajícím telefonické připojení povolíte Sdílení připojení k Internetu, můžete zajistit služby překladu adres, adresování a překladu adres IP pro všechny počítače v síti.

Abyste mohli povolit Sdílení připojení k Internetu, musí být počítač se systémem Windows XP vybaven dvěma zařízeními pro připojení; jedním zařízením pro domácí síť nebo síť malé kanceláře, jako například síťovým adaptérem, a jedním zařízením pro připojení k Internetu, jako například modemem nebo vyhrazeným síťovým adaptérem.

Postup instalace

Chcete-li povolit Sdílení připojení k Internetu u síťového připojení, postupujte následujícím způsobem.
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a poté poklepejte na položku Síťová připojení.
  2. Klepněte na připojení k místní síti (LAN) nebo telefonické síťové připojení, které chcete sdílet (to, které se připojuje k Internetu), a potom klepněte na položku Upravit nastavení tohoto připojení ve skupinovém rámečku Síťové úlohy.
  3. Na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače.
  4. Používáte-li telefonické připojení sítě a přejete si, aby se připojení automaticky navázalo, jakmile se o připojení k Internetu pokusí jiný počítač v síti, zaškrtněte políčko Navázat vytáčené připojení při každém pokusu některého z počítačů o přístup k Internetu.
  5. Pokud chcete umožnit, aby sdílení připojení k Internetu mohli povolit nebo zakázat ostatní uživatelé sítě, zaškrtněte políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti řídit či zakázat sdílení připojení k Internetu.
  6. Ve skupinovém rámečku Sdílení připojení k Internetu v části Připojení k domácí síti vyberte připojení, kterým je počítač sdílející připojení k Internetu spojen s ostatními počítači v síti.
Abyste mohli povolit Sdílení připojení k Internetu v systému Windows XP, musíte mít oprávnění správce.

Důležité: Když povolíte Sdílení připojení k Internetu, obdrží síťový adaptér připojený k domácí síti nebo síti malé kanceláře novou statickou adresu IP 192.168.0.1 s maskou podsítě 255.255.255.0. Stávající připojení TCP/IP budou pravděpodobně ztracena a bude třeba je obnovit.

Potíže s konfigurací a použitím

Funkce Sdílení připojení k Internetu je určena pro použití v malých nebo domácích kancelářích, kde je konfigurace sítě a připojení k Internetu řízeno počítačem se systémem Windows XP, v němž je nastaveno sdílené připojení. Předpokládá se, že tento počítač představuje pro danou síť jediné připojení k Internetu, jedinou bránu do Internetu a že nastavuje všechny interní síťové adresy. Očekává se, že všichni hostitelé v síti kromě hostitele Sdílení připojení k Internetu budou nakonfigurováni tak, aby získávali adresu IP a konfiguraci DNS automaticky.

Po povolení funkce Sdílení připojení k Internetu nebude možné upravit výchozí konfiguraci sítě. Nelze tedy změnit rozsah přidělovaných privátních adres IP (alokátor DHCP), povolit nebo zakázat služby DNS nebo konfigurovat rozsah veřejných adres IP.

Pokud uživatelé pracující v domácí kanceláři potřebují získat přístup k podnikové síti připojené k Internetu prostřednictvím serveru tunelového propojení, je třeba pro tyto uživatele vytvořit připojení k virtuální privátní síti (VPN), která zajistí tunelové propojení mezi počítačem v síti sdílející připojení k Internetu a podnikovým serverem tunelového propojení v Internetu. Připojení VPN je ověřené a zabezpečené. Vytvoření tunelového propojení zajišťuje přidělení správných adres IP a adres serverů DNS a WINS pro podnikovou síť.

Další informace o konfiguraci sítě VPN najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
305550 JAK: Konfigurace připojení VPN k firemní síti v systému Windows XP Professional


U programů a služeb, které mají správně pracovat v Internetu, je někdy nutné nastavit konfiguraci. Pokud například chtějí uživatelé domácí sítě hrát hru s jinými uživateli Internetu, je třeba u dané hry nakonfigurovat připojení, u kterého je povolena funkce Sdílení připojení k Internetu. Služby, které poskytujete, je nutné nakonfigurovat tak, aby k nim uživatelé Internetu měli přístup.

Vlastnosti

ID článku: 314066 - Poslední aktualizace: 11. října 2006 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbhowto kbinfo kbnetwork KB314066

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com