Τρόπος ενεργοποίησης της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) σε σύνδεση οικιακού δικτύου ή δικτύου μικρού γραφείου στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 314066 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 237254.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο κοινής χρήσης μιας σύνδεσης στο Internet σε οικιακό δίκτυο ή σε δίκτυο μικρού γραφείου.

Περισσότερες πληροφορίες

Μέσω της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) για συνδέσεις δικτύου και συνδέσεις μέσω τηλεφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Microsoft Windows XP για να συνδέσετε το οικιακό δίκτυο ή το δίκτυο μικρού γραφείου που χρησιμοποιείτε στο Internet. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα οικιακό δίκτυο όπου ένας υπολογιστής βασισμένος στα Windows XP μπορεί να συνδέεται στο Internet χρησιμοποιώντας μια σύνδεση μέσω τηλεφώνου. Ενεργοποιώντας την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου, εκχώρησης διευθύνσεων και επίλυσης ονομάτων για όλους τους υπολογιστές του δικτύου σας.

Σημειώστε ότι για να ενεργοποιήσετε την "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing), ο υπολογιστής που βασίζεται στα Windows XP πρέπει να έχει δύο συσκευές σύνδεσης. Μία συσκευή για το οικιακό δίκτυο ή το δίκτυο μικρού γραφείου, όπως έναν προσαρμογέα δικτύου και μία συσκευή για τη σύνδεση στο Internet, όπως ένα μόντεμ με αποκλειστικό προσαρμογέα δικτύου.

Διαδικασίες Εγκατάστασης (Setup)

Για να ενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) σε μια σύνδεση δικτύου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση τοπικού δικτύου (LAN) ή κάντε κλικ στη σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου της οποίας θέλετε να κάνετε κοινή χρήση (δηλαδή, αυτήν με την οποία συνδέεστε στο Internet) και κατόπιν, στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection).
  3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η σύνδεση άλλων χρηστών του δικτύου μέσω της σύνδεσης Internet αυτού του υπολογιστή" (Allow other network users to connect through this computer's Internet connection).
  4. Εάν η σύνδεση που χρησιμοποιείτε είναι σύνδεση μέσω τηλεφώνου και θέλετε να καλείται αυτόματα όταν ένας άλλος υπολογιστής στο δίκτυό σας επιχειρεί να συνδεθεί στο Internet, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία μιας σύνδεσης μέσω τηλεφώνου κάθε φορά που ένας υπολογιστής του δικτύου μου επιχειρεί πρόσβαση στο Internet (Establish a dial-up connection whenever a computer on my network attempts to access the Internet).
  5. Εάν θέλετε να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες του δικτύου να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες ο έλεγχος ή η απενεργοποίηση της κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Allow other network users to control or disable the shared internet connection).
  6. Στην ενότητα Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) και στο στοιχείο Σύνδεση οικιακού δικτύου (Home networking connection), επιλέξτε τη σύνδεση που συνδέει τον υπολογιστή που κάνει κοινή χρήση της σύνδεσής του στο Internet με τους άλλους υπολογιστές του δικτύου σας.
Σημειώστε ότι για να ενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) στα Windows XP, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή.

Σημαντικό Όταν ενεργοποιείτε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing), ο προσαρμογέας δικτύου που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό δίκτυο ή στο δίκτυο μικρού γραφείου λαμβάνει μια νέα στατική διεύθυνση IP 192.168.0.1, με μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0. Οι υπάρχουσες συνδέσεις TCP/IP στο δίκτυο ενδέχεται να έχουν χαθεί και πρέπει να αποκατασταθούν.

Θέματα ρύθμισης παραμέτρων και χρήσης

Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) προορίζεται για χρήση σε μικρό ή οικιακό γραφείο, όπου η διαχείριση της ρύθμισης παραμέτρων του δικτύου και της σύνδεσης Internet πραγματοποιείται από τον υπολογιστή με Windows XP στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη σύνδεση. Υποτίθεται ότι ο υπολογιστής αυτός αποτελεί τη μοναδική σύνδεση Internet στο δίκτυό του, ότι είναι η μόνη πύλη προς το Internet και ότι ρυθμίζει όλες τις εσωτερικές διευθύνσεις δικτύου. Όλοι οι κεντρικοί υπολογιστές στο δίκτυο εκτός από τον κεντρικό υπολογιστή με Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) αναμένεται να έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να λαμβάνουν αυτόματα μια διεύθυνση IP και μια ρύθμιση παραμέτρων DNS.

Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της προεπιλεγμένης ρύθμισης παραμέτρων δικτύου μετά την ενεργοποίηση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing). Ως τροποποίηση εννοείται η αλλαγή του εύρους των ιδιωτικών διευθύνσεων IP που διανέμονται (πρόγραμμα εκχώρησης DHCP), η ενεργοποίηση του DNS, η απενεργοποίηση του DNS και η ρύθμιση παραμέτρων του εύρους δημοσίων διευθύνσεων IP.

Εάν οι χρήστες του οικιακού γραφείου χρειάζεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα εταιρικό δίκτυο που είναι συνδεδεμένο στο Internet μέσω διακομιστή διοχέτευσης, πρέπει να δημιουργήσουν μια σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για τη διοχέτευση από τον υπολογιστή του δικτύου της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) στον εταιρικό διακομιστή διοχέτευσης του Internet. Για τη σύνδεση VPN έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος ταυτότητας και είναι ασφαλής. Με τη δημιουργία της διοχετευμένης σύνδεσης εκχωρούνται σωστές διευθύνσεις IP, διευθύνσεις διακομιστή DNS και διευθύνσεις διακομιστή WINS για το εταιρικό δίκτυο.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων ενός VPN, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
305550 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης VPN με το εταιρικό σας δίκτυο στα Windows XP Professional


Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προγραμμάτων και των υπηρεσιών για να εργάζεστε σωστά μέσω του Internet. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες του οικιακού δικτύου θέλουν να παίξουν ένα παιχνίδι με άλλους χρήστες στο Internet, απαιτείται η ρύθμιση των παραμέτρων του παιχνιδιού στη σύνδεση στην οποία είναι ενεργοποιημένη η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing). Οι παράμετροι των υπηρεσιών που παρέχετε πρέπει να είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση χρηστών του Internet.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314066 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2006 - Αναθεώρηση: 3.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbhowto kbinfo kbnetwork KB314066

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com