Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης TCP/IP στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 314067 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 102908.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπάρχουν εργαλεία τα οποία είναι δυνατό να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες κατά την προσπάθειά σας να προσδιορίσετε την αιτία ζητημάτων δικτύου TCP/IP στα Microsoft Windows XP. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια λίστα με συστάσεις για τη χρήση αυτών των εργαλείων με σκοπό τη διάγνωση ζητημάτων δικτύου. Αν και η λίστα αυτή δεν είναι πλήρης, εντούτοις παρέχει παραδείγματα που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία για να εντοπίσετε ζητήματα στο δίκτυο.Περισσότερες πληροφορίες

Εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων TCP/IP

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει ορισμένα διαγνωστικά εργαλεία TCP/IP, τα οποία περιλαμβάνονται στα Windows XP:

Βασικά εργαλεία

 • Διαγνωστικά δικτύου (Network Diagnostics) στη Βοήθεια και Υποστήριξη (Help and Support)
  Περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου και για τα αποτελέσματα αυτόματων ελέγχων.
 • Φάκελος "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections)
  Περιέχει πληροφορίες και ρυθμίσεις παραμέτρων για όλες τις συνδέσεις δικτύου του υπολογιστή. Για να εντοπίσετε το φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος στο στοιχείο Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections).
 • Εντολή IPConfig
  Εμφανίζει τις τρέχουσες τιμές παραμέτρων δικτύου TCP/IP, ενημερώνει ή δημοσιεύει εκχωρημένες εκμισθώσεις πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) και εμφανίζει, καταχωρεί ή διαγράφει ονόματα του Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS).
 • Εντολή Ping
  Αποστέλλει μηνύματα αιτήσεων ηχούς ICMP, για να επαληθεύσει ότι το πρωτόκολλο TCP/IP είναι ρυθμισμένο σωστά και ότι υπάρχει διαθέσιμος κεντρικός υπολογιστής TCP/IP.

Εργαλεία για προχωρημένους

 • Εντολή Hostname
  Εμφανίζει το όνομα του κεντρικού υπολογιστή.
 • Εντολή Nbtstat
  Εμφανίζει την κατάσταση των τρεχουσών συνδέσεων NetBIOS μέσω TCP/IP, ενημερώνει τη μνήμη cache ονομάτων NetBIOS και εμφανίζει τα καταχωρημένα ονόματα και τα αναγνωριστικά εμβέλειας (Scope ID).
 • Εντολή PathPing
  Εμφανίζει μια διαδρομή κεντρικού υπολογιστή TCP/IP και τις απώλειες πακέτων σε κάθε δρομολογητή κατά τη μεταφορά.
 • Εντολή Route
  Εμφανίζει τον πίνακα δρομολόγησης IP και πραγματοποιεί προσθέσεις και διαγραφές δρομολογήσεων IP.
 • Εντολή Tracert
  Εμφανίζει τη διαδρομή ενός κεντρικού υπολογιστή TCP/IP.
Για να προβάλετε τη σωστή σύνταξη εντολών που θα χρησιμοποιήσετε με καθένα από αυτά τα εργαλεία, πληκτρολογήστε -? σε μια γραμμή εντολών μετά το όνομα του εργαλείου.

Εργαλεία Windows XP Professional

Τα Windows XP Professional περιέχουν τα ακόλουθα πρόσθετα εργαλεία:
 • Προβολή Συμβάντων (Event Viewer)
  Καταγράφει σφάλματα και συμβάντα του συστήματος.
 • Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management)
  Πραγματοποιεί αλλαγές στα προγράμματα οδήγησης της διασύνδεσης δικτύου και σε άλλα στοιχεία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η διαδικασία που χρησιμοποιείτε για την αντιμετώπιση ζητημάτων TCP/IP εξαρτάται από τον τύπο της σύνδεσης δικτύου που χρησιμοποιείτε και από το ζήτημα σύνδεσης που αντιμετωπίζετε.

Αυτόματη αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τα περισσότερα ζητήματα που αφορούν συνδέσεις στο Internet, ξεκινήστε με το εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics) για να προσδιορίσετε την προέλευση του ζητήματος. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση Χρησιμοποιήστε τα Εργαλεία για να δείτε πληροφορίες για τον υπολογιστή σας και να διαγνώσετε προβλήματα (Use Tools to view your computer information and diagnose problems) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά για Δίκτυα (Network Diagnostics) που εμφανίζεται στη λίστα αριστερά.
 3. Όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση Ανίχνευση του συστήματός σας (Scan your system), το εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics) συγκεντρώνει πληροφορίες ρυθμίσεων παραμέτρων και ξεκινά την αυτόματη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων για τις συνδέσεις δικτύου.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αναζητήστε τυχόν στοιχεία με την ένδειξη "Απέτυχε" (FAILED) με κόκκινα γράμματα, αναπτύξτε αυτές τις κατηγορίες και στη συνέχεια προβάλετε τις πρόσθετες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να επιλύσετε το ζήτημα ή μπορείτε να τις παράσχετε σε κάποιον ειδικό τεχνικό δικτύων για βοήθεια. Εάν συγκρίνετε τους αποτυχημένους ελέγχους με την τεκμηρίωση στην ενότητα "Μη αυτόματη αντιμετώπιση προβλημάτων" παρακάτω σε αυτό το άρθρο, ίσως μπορέσετε να προσδιορίσετε την αιτία του ζητήματος. Για να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις συνδέσεις TCP/IP, αναπτύξτε την κατηγορία αποτελεσμάτων "Προσαρμογείς δικτύου" (Network Adapters) και κατόπιν αναπτύξτε το στοιχείο του προσαρμογέα δικτύου που απέτυχε κατά τον έλεγχο.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε απευθείας τη διασύνδεση "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics), χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή:
netsh diag gui

Μη αυτόματη αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τη μη αυτόματη αντιμετώπιση προβλημάτων της σύνδεσης TCP/IP, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους με τη σειρά που εμφανίζονται:

Μέθοδος 1: Χρήση του εργαλείου IPConfig για την επαλήθευση της ρύθμισης παραμέτρων


Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο IPConfig για την επαλήθευση της ρύθμισης παραμέτρων TCP/IP στον υπολογιστή που αντιμετωπίζει το ζήτημα, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε cmd. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε την εντολή ipconfig για να προσδιορίσετε τις πληροφορίες ρυθμίσεων παραμέτρων κεντρικού υπολογιστή, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση IP, η μάσκα δευτερεύοντος δικτύου και η προεπιλεγμένη πύλη.

Η παράμετρος /all για την εντολή IPConfig δημιουργεί μια λεπτομερή αναφορά ρυθμίσεων για όλες τις διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογέων απομακρυσμένης πρόσβασης. Μπορείτε να ανακατευθύνετε τα δεδομένα εξόδου της εντολής IPConfig σε αρχείο, για να επικολλήσετε τα δεδομένα εξόδου σε άλλα έγγραφα. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε:
ipconfig > \όνομα_φακέλου\όνομα_αρχείου
Τα δεδομένα εξόδου λαμβάνουν το καθορισμένο όνομα αρχείου και αποθηκεύονται στον καθορισμένο φάκελο.

Μπορείτε να μελετήσετε τα δεδομένα εξόδου του IPConfig, για να προσδιορίσετε ζητήματα που υπάρχουν στις ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου του υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν σε ένα υπολογιστή έχει ρυθμιστεί με μη αυτόματο τρόπο μια διεύθυνση IP η οποία εμφανίζει διπλή μια υπάρχουσα διεύθυνση IP που είναι ήδη εντοπισμένη, η μάσκα δευτερεύοντος δικτύου εμφανίζεται ως 0.0.0.0.

Εάν η τοπική σας διεύθυνση IP επιστρέφεται ως 169.254.y.z με μάσκα δευτερεύοντος δικτύου 255.255.0.0, η διεύθυνση IP εκχωρήθηκε από τη δυνατότητα APIPA (Automatic Private IP Addressing) των Windows XP Professional. Αυτή η εκχώρηση σημαίνει ότι για τις συνδέσεις TCP/IP έχει καθοριστεί αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, ότι δεν βρέθηκε διακομιστής DHCP και ότι δεν έχει καθοριστεί εναλλακτική ρύθμιση παραμέτρων. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων δεν έχει προεπιλεγμένη πύλη για τη διασύνδεση.

Εάν η τοπική διεύθυνση IP επιστρέφεται ως 0.0.0.0, αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η παράκαμψη της δυνατότητας DHCP Media Sensing επειδή ο προσαρμογέας δικτύου εντόπισε την απουσία σύνδεσής του με κάποιο δίκτυο ή επειδή το πρωτόκολλο TCP/IP εντόπισε μια διεύθυνση IP, η οποία αναπαράγει μια υπάρχουσα διεύθυνση IP που εκχωρήθηκε με μη αυτόματο τρόπο.

Εάν δεν εντοπίσετε κανένα ζήτημα στις ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP, μεταβείτε στη Μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Χρήση του εργαλείου Ping για τον έλεγχο της σύνδεσης


Εάν δεν εντοπίσετε κανένα ζήτημα στις ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP, προσδιορίστε αν ο υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί με άλλους κεντρικούς υπολογιστές στο δίκτυο TCP/IP. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Ping.

Το εργαλείο Ping σάς βοηθά να επαληθεύσετε τη δυνατότητα σύνδεσης σε επίπεδο IP. Η εντολή ping αποστέλλει ένα μήνυμα αίτησης ηχούς ICMP σε έναν κεντρικό υπολογιστή προορισμού. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Ping κάθε φορά που θέλετε να επαληθεύσετε ότι ένας κεντρικός υπολογιστής μπορεί να αποστείλει πακέτα IP σε έναν κεντρικό υπολογιστή προορισμού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Ping για να απομονώσετε ζητήματα υλικού δικτύου και ρυθμίσεις παραμέτρων που δεν είναι συμβατές.

Σημείωση Εάν εκτελέσατε την εντολή ipconfig /all και εμφανίστηκαν οι ρυθμίσεις παραμέτρων IP, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία ping στη διεύθυνση loopback και στη δική σας διεύθυνση IP. Το εργαλείο IPConfig έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτές τις εργασίες, για να εμφανίσει τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Κατά τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δρομολόγηση μεταξύ του τοπικού υπολογιστή και ενός κεντρικού υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
ping διεύθυνση_IP
Σημείωση διεύθυνση_IP είναι η διεύθυνση IP του κεντρικού υπολογιστή δικτύου με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή ping, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πραγματοποιήστε τη λειτουργία ping στη διεύθυνση loopback, για να επαληθεύσετε ότι το πρωτόκολλο TCP/IP έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί σωστά στον τοπικό υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  ping 127.0.0.1
  Εάν ο έλεγχος loopback αποτύχει, η στοίβα IP δεν ανταποκρίνεται. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει αν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Τα προγράμματα οδήγησης TCP είναι κατεστραμμένα.
  • Ο προσαρμογέας δικτύου δεν λειτουργεί.
  • Μια άλλη υπηρεσία παρεμβάλλεται στη λειτουργία του πρωτοκόλλου IP.
 2. Πραγματοποιήστε λειτουργία ping στη διεύθυνση IP του τοπικού υπολογιστή, για να επαληθεύσετε ότι ο υπολογιστής έχει προστεθεί σωστά στο δίκτυο. Εάν ο πίνακας δρομολόγησης είναι σωστός, αυτή η διαδικασία απλώς προωθεί το πακέτο στη διεύθυνση loopback 127.0.0.1. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  ping διεύθυνση_IP_του_τοπικού_κεντρικού_υπολογιστή
  Εάν ο έλεγχος loopback είναι επιτυχής αλλά δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λειτουργία ping στην τοπική διεύθυνση IP, ίσως υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον πίνακα δρομολόγησης ή με το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου.
 3. Πραγματοποιήστε τη λειτουργία ping στη διεύθυνση IP για να επαληθεύσετε ότι η προεπιλεγμένη πύλη λειτουργεί και ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό κεντρικό υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  ping διεύθυνση _IP_προεπιλεγμένης_πύλης
  Εάν η λειτουργία ping αποτύχει, μπορεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον προσαρμογέα δικτύου, τη συσκευή δρομολογητή ή πύλης, την καλωδίωση ή άλλο υλικό σύνδεσης.
 4. Πραγματοποιήστε τη λειτουργία ping για τη διεύθυνση IP ενός απομακρυσμένου κεντρικού υπολογιστή, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω δρομολογητή. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  ping διεύθυνση_IP_του_απομακρυσμένου_κεντρικού_υπολογιστή
  Εάν η λειτουργία ping αποτύχει, μπορεί ο απομακρυσμένος κεντρικός υπολογιστής να μην αποκρίνεται ή ενδέχεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα με το υλικό δικτύου μεταξύ των υπολογιστών. Για να εξαλείψετε την πιθανότητα ενός απομακρυσμένου κεντρικού υπολογιστή που δεν αποκρίνεται, χρησιμοποιήστε ξανά τη λειτουργία Ping σε διαφορετικό απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή.
 5. Πραγματοποιήστε τη λειτουργία ping στο όνομα ενός απομακρυσμένου κεντρικού υπολογιστή, για να βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατό να επιλύσετε ονόματα απομακρυσμένων κεντρικών υπολογιστών. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  ping όνομα_απομακρυσμένου_κεντρικού_υπολογιστή
  Η λειτουργία ping χρησιμοποιεί την επίλυση ονομάτων, για να αναλύσει ένα όνομα υπολογιστή σε διεύθυνση IP. Επομένως, εάν η λειτουργία ping είναι επιτυχής στη διεύθυνση IP αλλά δεν μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργία ping σε όνομα υπολογιστή, υπάρχει κάποιο ζήτημα με την επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών και όχι με τη σύνδεση του δικτύου. Επαληθεύστε ότι έχουν ρυθμιστεί διευθύνσεις διακομιστή DNS για τον υπολογιστή, είτε με μη αυτόματο τρόπο στις ιδιότητες του TCP/IP είτε με αυτόματη εκχώρηση. Εάν εμφανίζονται διευθύνσεις διακομιστών DNS όταν πληκτρολογείτε την εντολή ipconfig /all, προσπαθήστε να εκτελέσετε τη λειτουργία ping στις διευθύνσεις των διακομιστών, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.
Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ping σε κανένα σημείο, επαληθεύστε τις παρακάτω ρυθμίσεις παραμέτρων:
 • Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP του τοπικού υπολογιστή είναι έγκυρη και ότι καθορίζεται σωστά στην καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP) Properties) ή οπουδήποτε χρησιμοποιείται με το εργαλείο Ipconfig.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι της προεπιλεγμένης πύλης και ότι λειτουργεί η σύνδεση ανάμεσα στον κεντρικό υπολογιστή και την προεπιλεγμένη πύλη. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι μόνο μίας προεπιλεγμένης πύλης. Αν και μπορείτε να ρυθμίσετε περισσότερες από μία προεπιλεγμένες πύλες, οι πύλες που ρυθμίζονται μετά την πρώτη πύλη χρησιμοποιούνται μόνο αν διαπιστωθεί από τη στοίβα IP ότι η αρχική πύλη δεν λειτουργεί. Ο σκοπός της αντιμετώπισης προβλημάτων είναι να προσδιοριστεί η κατάσταση της πρώτης ρυθμισμένης πύλης. Συνεπώς, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις άλλες πύλες για να απλοποιήσετε την εργασία σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ασφαλείας IP (IP Security - IPSec) δεν είναι ενεργοποιημένη. Ανάλογα με την πολιτική ασφαλείας IP, τα πακέτα ping ενδέχεται να αποκλείονται ή να απαιτούν ρυθμίσεις ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση IPSec, μεταβείτε στη Μέθοδο 7: Επαλήθευση της ασφάλειας πρωτοκόλλου Internet (IPSec).
Σημαντικό Εάν ο απομακρυσμένος υπολογιστής στο οποίο πραγματοποιείτε τη λειτουργία ping βρίσκεται σε σύνδεση υψηλής καθυστέρησης, όπως σε δορυφορική σύνδεση, ο χρόνος ανταπόκρισης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο -w (αναμονή - wait), για να καθορίσετε μεγαλύτερο χρονικό όριο από το προεπιλεγμένο χρονικό όριο των τεσσάρων δευτερολέπτων.

Μέθοδος 3: Χρήση του εργαλείου PathPing για την επαλήθευση μιας δρομολόγησης


Το εργαλείο PathPing εντοπίζει απώλειες πακέτων σε διαδρομές πολλών αναπηδήσεων. Εκτελέστε ανάλυση PathPing σε έναν απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι οι δρομολογητές στη διαδρομή προς τον προορισμό λειτουργούν σωστά. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
pathping διεύθυνση_IP_του_απομακρυσμένου_κεντρικού_υπολογιστή
Μέθοδος 4: Χρήση του εργαλείου Arp για την εκκαθάριση της μνήμης cache του πρωτοκόλλου ARP


Αν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λειτουργία ping τόσο στη διεύθυνση loopback (127.0.0.1) όσο και στη δική σας διεύθυνση IP, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε το ίδιο και για άλλες διευθύνσεις IP, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Arp για να εκκαθαρίσετε τη μνήμη cache του πρωτοκόλλου ARP (Address Resolution Protocol). Για να προβάλετε τις καταχωρήσεις της μνήμης cache, πληκτρολογήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εντολές:
arp -a

arp -g
Για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις, πληκτρολογήστε την εξής εντολή:
arp -d διεύθυνση_IP
Για την πλήρη εκκαθάριση της μνήμης cache του πρωτοκόλλου ARP, πληκτρολογήστε την εξής εντολή:
netsh interface ip delete arpcache
Μέθοδος 5: Επαλήθευση της προεπιλεγμένης πύλης


Η διεύθυνση πύλης πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον τοπικό κεντρικό υπολογιστή. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η προώθηση των μηνυμάτων από τον κεντρικό υπολογιστή προς κάποια θέση εκτός του τοπικού δικτύου. Εάν η διεύθυνση πύλης βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον τοπικό κεντρικό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση της προεπιλεγμένης πύλης είναι σωστή. Βεβαιωθείτε ότι η προεπιλεγμένη πύλη είναι δρομολογητής και όχι απλώς ένας κεντρικός υπολογιστής. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής έχει τη δυνατότητα να προωθεί IP datagram.

Μέθοδος 6: Χρήση του εργαλείου Tracert ή του εργαλείου Route για την επαλήθευση των επικοινωνιών


Εάν η προεπιλεγμένη πύλη ανταποκρίνεται κανονικά, πραγματοποιήστε τη λειτουργία ping σε έναν απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι οι επικοινωνίες μεταξύ δικτύων λειτουργούν σωστά. Εάν οι επικοινωνίες δεν λειτουργούν σωστά, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Tracert για να ανιχνεύσετε τη διαδρομή του προορισμού. Για δρομολογητές IP που είναι υπολογιστές με Microsoft Windows 2000 ή Microsoft Windows NT, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Route ή το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση" (Routing and Remote Access) για να προβάλετε τον πίνακα δρομολόγησης IP. Για τους άλλους δρομολογητές IP, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο που συστήνεται από τον προμηθευτή σας για να εξετάσετε τον πίνακα δρομολόγησης IP.

Συνήθως, επιστρέφονται τα τέσσερα παρακάτω μηνύματα λάθους από τη λειτουργία ping κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων:
Το TTL έληξε κατά τη μεταφορά

(TTL Expired in Transit)
Αυτό το μήνυμα λάθους σημαίνει ότι ο αριθμός των απαιτούμενων αναπηδήσεων υπερβαίνει το χρόνο διατήρησης (Time to Live - TTL). Για να αυξήσετε την τιμή TTL, χρησιμοποιήστε την εντολή ping -i. Μπορεί να υπάρχει βρόχος δρομολόγησης. Χρησιμοποιήστε την εντολή Tracert, για να προσδιορίσετε αν ο βρόχος δρομολόγησης οφείλεται σε εσφαλμένες ρυθμίσεις δρομολογητών.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή προορισμού

(Destination Host Unreachable)
Αυτό το μήνυμα λάθους σημαίνει ότι δεν υπάρχει τοπική ή απομακρυσμένη δρομολόγηση για έναν κεντρικό υπολογιστή προορισμού στον κεντρικό υπολογιστή από τον οποίο αποστέλλεται το σήμα ή σε κάποιο δρομολογητή. Επιλύστε το ζήτημα στον τοπικό κεντρικό υπολογιστή ή στον πίνακα δρομολόγησης του δρομολογητή.
Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης

(Request Timed Out)
Αυτό το μήνυμα λάθους σημαίνει ότι η λήψη των μηνυμάτων απόκρισης στην αντήχηση (Echo Reply) δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στο καθορισμένο χρονικό όριο. Από προεπιλογή, το καθορισμένο χρονικό όριο είναι τέσσερα δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε την εντολή ping -w, για να αυξήσετε το χρονικό όριο.
Η αίτηση ping δεν ήταν δυνατό να βρει τον κεντρικό υπολογιστή

(Ping request could not find host)
Αυτό το μήνυμα λάθους σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η επίλυση ονόματος του κεντρικού υπολογιστή προορισμού. Επαληθεύστε το όνομα και τη διαθεσιμότητα των διακομιστών DNS ή WINS.

Μέθοδος 7: Επαλήθευση της ασφάλειας πρωτοκόλλου Internet (IPSec)


Η ρύθμιση IPSec είναι δυνατό να βελτιώσει την ασφάλεια σε ένα δίκτυο, αλλά δυσκολεύει την αλλαγή των παραμέτρων δικτύου ή την αντιμετώπιση προβλημάτων. Μερικές φορές, οι πολιτικές IPSec απαιτούν ασφαλή επικοινωνία σε έναν υπολογιστή με Windows XP Professional. Αυτές οι απαιτήσεις είναι δυνατό να δυσκολέψουν τη σύνδεση με έναν απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή. Εάν η πολιτική ασφαλείας IP εφαρμόζεται τοπικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία "Υπηρεσίες IPSEC" (IPSEC Services) στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Υπηρεσίες" (Services).

Εάν οι δυσκολίες εξαλειφθούν με τον τερματισμό της υπηρεσίας "Υπηρεσίες IPSEC" (IPSEC Services), αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές ασφαλείας IP είτε αποκλείουν την κυκλοφορία είτε απαιτούν ασφάλεια για την κυκλοφορία. Ζητήστε από το διαχειριστή ασφαλείας να τροποποιήσει την πολιτική ασφαλείας IP.

Μέθοδος 8: Επαλήθευση φιλτραρίσματος πακέτων


Λόγω λαθών στο φιλτράρισμα των πακέτων, η επίλυση διευθύνσεων ή η σύνδεση μπορεί να μην λειτουργούν. Για να διαπιστώσετε εάν το φιλτράρισμα πακέτων είναι η αιτία για κάποιο ζήτημα στο δίκτυο, απενεργοποιήστε το φιλτράρισμα πακέτων TCP/IP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση τοπικού δικτύου που θέλετε να τροποποιήσετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), στη λίστα Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία (This connection uses the following items), κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές (Options).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Προαιρετικές ρυθμίσεις (Optional Settings), κάντε κλικ στο στοιχείο Φίλτρα πρωτοκόλλου TCP/IP (TCP/IP Filtering) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες (Properties).
 6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση φίλτρων TCP/IP (Όλοι οι προσαρμογείς) (Enable TCP/IP Filtering (All adapters)), για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Για να εκτελέσετε τη λειτουργία ping σε μια διεύθυνση, χρησιμοποιήστε το όνομα DNS της διεύθυνσης, το όνομα NetBIOS του υπολογιστή της ή τη διεύθυνση IP. Εάν η λειτουργία ping είναι επιτυχής, οι ρυθμίσεις των επιλογών φιλτραρίσματος πακέτων ενδέχεται να είναι εσφαλμένες ή υπερβολικά περιοριστικές. Για παράδειγμα, το φιλτράρισμα επιτρέπει στον υπολογιστή να λειτουργεί ως διακομιστής Web, αλλά, για να γίνει αυτό, το φιλτράρισμα μπορεί να απενεργοποιήσει ορισμένα εργαλεία, όπως την απομακρυσμένη διαχείριση. Για να επαναφέρετε ένα μεγαλύτερο εύρος επιτρεπόμενων επιλογών φιλτραρίσματος, αλλάξτε τις επιτρεπόμενες τιμές για τη θύρα TCP, τη θύρα UDP και το πρωτόκολλο IP.

Μέθοδος 9: Επαλήθευση της σύνδεσης με συγκεκριμένο διακομιστή


Για να εντοπίσετε την αιτία ζητημάτων σύνδεσης όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με ένα συγκεκριμένο διακομιστή μέσω συνδέσεων NetBIOS, χρησιμοποιήστε την εντολή nbtstat -n στο διακομιστή, για να προσδιορίσετε το όνομα το οποίο δηλώθηκε από το διακομιστή στο δίκτυο.

Η εντολή nbtstat -n output εμφανίζει διάφορα ονόματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον υπολογιστή. Η λίστα θα περιλαμβάνει ένα όνομα παρόμοιο με το όνομα του υπολογιστή που έχει ρυθμιστεί στην καρτέλα Όνομα υπολογιστή (Computer Name) στην περιοχή Σύστημα (System) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν όχι, δοκιμάστε ένα από τα άλλα μοναδικά ονόματα που εμφανίζονται από την εντολή nbtstat.

Το εργαλείο Nbtstat μπορεί επίσης να εμφανίσει τις προσωρινά αποθηκευμένες καταχωρήσεις απομακρυσμένων υπολογιστών από τις καταχωρήσεις #PRE στο αρχείο Lmhosts ή από ονόματα που επιλύθηκαν πρόσφατα. Εάν το όνομα που χρησιμοποιούν οι απομακρυσμένοι υπολογιστές για το διακομιστή είναι το ίδιο και οι άλλοι υπολογιστές βρίσκονται σε απομακρυσμένο δευτερεύον δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι υπολογιστές έχουν την αντιστοίχιση "ονόματος προς διεύθυνση" του υπολογιστή στα αρχεία Lmhosts ή στους διακομιστές WINS.

Μέθοδος 10: Επαλήθευση απομακρυσμένων συνδέσεων


Για να προσδιορίσετε την αιτία για την οποία μια σύνδεση TCP/IP με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή σταματά να ανταποκρίνεται, χρησιμοποιήστε την εντολή netstat -a για να εμφανίσετε την κατάσταση όλης της δραστηριότητας για τις θύρες TCP και UDP στον τοπικό υπολογιστή.

Συνήθως, μια καλή σύνδεση TCP δείχνει 0 byte στις ουρές Αποστολή (Sent) και Λήψη (Received). Εάν σημειώνεται αποκλεισμός δεδομένων σε κάποια από τις δύο ουρές ή η κατάσταση των ουρών δεν είναι ομαλή, ενδέχεται η σύνδεση να είναι προβληματική. Εάν δεν σημειώνεται αποκλεισμός δεδομένων και η κατάσταση των ουρών είναι κανονική, το ζήτημα μπορεί να οφείλεται σε καθυστέρηση δικτύου ή προγράμματος.

Μέθοδος 11: Χρήση του εργαλείου Route για την εξέταση του πίνακα δρομολόγησης


Προκειμένου να ανταλλάξουν IP datagram δύο κεντρικοί υπολογιστές, πρέπει και οι δύο να έχουν δρομολόγηση μεταξύ τους ή να χρησιμοποιούν προεπιλεγμένες πύλες που έχουν δρομολόγηση. Για να προβάλετε τον πίνακα δρομολόγησης σε έναν κεντρικό υπολογιστή με Windows XP, πληκτρολογήστε την εξής εντολή:
route print
Method 12: Χρήση του εργαλείου Tracert για την εξέταση διαδρομών


Το Tracert αποστέλλει μηνύματα αίτησης ηχούς ICMP με βαθμιαία αυξανόμενες τιμές στο πεδίο TTL της κεφαλίδας IP, για να προσδιορίσει τη διαδρομή από έναν κεντρικό υπολογιστή σε έναν άλλο μέσω δικτύου. Στη συνέχεια το Tracert αναλύει τα μηνύματα ICMP που επιστρέφονται. Με το Tracert, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδρομή τη διαδρομή από δρομολογητή σε δρομολογητή για 30 αναπηδήσεις. Εάν ένας δρομολογητής αποτύχει ή το πακέτο δρομολογείται σε βρόχο, το Tracert αποκαλύπτει το ζήτημα. Αφού εντοπίσετε το δρομολογητή που δημιουργεί το ζήτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του δρομολογητή, εάν ο δρομολογητής είναι εξωτερικός, ή μπορείτε να επαναφέρετε το δρομολογητή σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, εάν ο δρομολογητής ελέγχεται από εσάς.

Μέθοδος 13: Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν πύλες


Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα κατά τη ρύθμιση παραμέτρων, προσδιορίστε αν η προεπιλεγμένη πύλη βρίσκεται στο ίδιο λογικό δίκτυο με τον προσαρμογέα δικτύου του υπολογιστή:
Your default gateway does not belong to one of the configured interfaces
Συγκρίνετε το τμήμα που αφορά το αναγνωριστικό δικτύου της διεύθυνσης IP της προεπιλεγμένης πύλης με τα αναγνωριστικά δικτύου που βρίσκονται στους προσαρμογείς δικτύου του υπολογιστή. Συγκεκριμένα, επαληθεύστε ότι ο λογικός τελεστής AND τύπου bit της διεύθυνσης IP και της μάσκας δευτερεύοντος δικτύου είναι ίσος με τον λογικό τελεστή AND τύπου bit της προεπιλεγμένης πύλης και της μάσκας δευτερεύοντος δικτύου.

Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής ο οποίος έχει έναν μοναδικό προσαρμογέα δικτύου με διεύθυνση IP 172.16.27.139 και μάσκα δευτερεύοντος δικτύου 255.255.0.0 πρέπει να χρησιμοποιεί μια προεπιλεγμένη πύλη της μορφής 172.16.y.z. Το αναγνωριστικό δικτύου για αυτήν τη διασύνδεση IP είναι 172.16.0.0.

Πρόσθετοι πόροι

Οι παρακάτω πόροι περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του Microsoft TCP/IP:

Ανατρέξτε στο θέμα "Configuring TCP/IP" στην τεκμηρίωση για το Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.

Ανατρέξτε στο θέμα "Introduction to TCP/IP" στον οδηγό TCP/IP Core Networking Guide του Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, για γενικές πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP.

Ανατρέξτε στο θέμα "Unicast Routing Overview" στον οδηγό Internetworking Guide του Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρχές δρομολόγησης.

Ανατρέξτε στο θέμα "TCP/IP Troubleshooting" στον οδηγό TCP/IP Core Networking Guide του Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα πακέτων IP.Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308007 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων οικιακού δικτύου στα Windows XP
325487 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης δικτύου
299357 Τρόπος επαναφοράς του πρωτοκόλλου Ιnternet (TCP/IP) στα Windows XP
307874 Τρόπος απενεργοποίησης της απλοποιημένης κοινής χρήσης και ορισμού δικαιωμάτων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο στα Windows XP
810881 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Access is Denied) όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα φάκελο
308418 Τρόπος ορισμού, προβολής, αλλαγής ή κατάργησης δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους στα Windows XP
214759 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Access is Denied) όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με μια κοινόχρηστη θέση δικτύου

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314067 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2005 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB314067

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com