כיצד לפתור בעיות קישוריות בין פרוטוקול TCP/IP לבין מערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314067 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר 102908.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

קיימים כלים שיספקו לך מידע מועיל כאשר תנסה לקבוע את הגורם לבעיות רשת בפרוטוקול TCP/IP במערכת Microsoft Windows XP. מאמר זה מפרט המלצות לשימוש בכלים אלה כדי לאבחן בעיות רשת. על אף שרשימה זו אינה מלאה, היא מביאה דוגמאות הממחישות כיצד ניתן להשתמש בכלים אלה כדי לאתר בעיות ברשת.מידע נוסף

כלים לפתרון בעיות עם פרוטוקול TCP/IP

הרשימה שלהלן מציגה כמה מכלי האבחון של פרוטוקול TCP/IP הכלולים במערכת Windows XP:

כלים בסיסיים

 • אבחון הרשת בכלי 'עזרה ותמיכה'
  כולל מידע מפורט על תצורת הרשת ותוצאות של בדיקות אוטומטיות.
 • התיקייה 'חיבורי רשת'
  מכילה מידע והגדרות תצורה לגבי כל החיבורים לרשת במחשב. כדי לאתר את התיקייה 'חיבורי רשת', לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על חיבורי רשת ואינטרנט.
 • הפקודה IPConfig
  פקודה זו מציגה ערכים, עדכונים של תצורת רשת של פרוטוקול TCP/IP, מעדכנת או משחררת חכירות מוקצות של פרוטוקול Dynamic Host Configuration Protocol? (DHCP), ומציגה, רושמת ומנקה שמות של מערכת שמות תחום (DNS).
 • הפקודה Ping
  פקודה זו שולחת הודעות בקשת הד ICMP כדי לוודא כי פרוטוקול TCP/IP מוגדר בצורה נכונה וכי קיים מארח פרוטוקול TCP/IP זמין.

כלים מתקדמים

 • הפקודה Hostname
  פקודה זו מציגה את שם המחשב המארח.
 • הפקודה Nbtstat
  פקודה זו מציגה את מצב החיבורים הנוכחיים של NetBIOS באמצעות TCP/IP, מעדכנת את מטמון שם NetBIOS ומציגה את השמות הרשומים ואת מזהה התחום.
 • הפקודה PathPing
  פקודה זו מציגה נתיב של מארח פרוטוקול TCP/IP ואובדן מנות בכל נתב לאורך הדרך.
 • הפקודה Route
  פקודה זו מציגה את טבלת הניתוב IP ומוסיפה או מוחקת נתיבי IP.
 • הפקודה Tracert
  פקודה זו מציגה את הנתיב של מארח פרוטוקול TCP/IP.
כדי להציג את התחביר הנכון של הפקודה שבו יש להשתמש עם כל אחד מכלים אלה, הקלד ???- בשורת הפקודה לאחר שם הכלי.

כלים של מערכת Windows XP Professional

מערכת Windows XP Professional כוללת את הכלים הנוספים הבאים:
 • מציג האירועים
  רושם שגיאות ואירועי מערכת.
 • ניהול מחשב
  כלי זה מחליף מנהלי התקן של ממשקי רשת ורכיבים אחרים.

פתרון בעיות

הנוהל שבו נעשה שימוש כדי לפתור בעיות של פרוטוקול TCP/IP תלוי בסוג החיבור לרשת שבו נעשה שימוש ובבעיית הקישוריות שהתעוררה.

פתרון בעיות אוטומטי

במרבית הבעיות הנוגעות לקישוריות לרשת האינטרנט, יש להתחיל באמצעות הכלי 'אבחון הרשת' כדי לאתר את מקור הבעיה. כדי להשתמש בכלי 'אבחון הרשת', בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על עזרה ותמיכה.
 2. לחץ על הקישור השתמש בכלים כדי להציג את מידע המחשב שלך ולאבחן בעיות ולאחר מכן לחץ על רשת, אבחון ברשימה שמימין.
 3. כאשר תלחץ על סרוק את המערכת, הכלי 'אבחון הרשת' יאסוף מידע על התצורה ויבצע פתרון בעיות אוטומטי של החיבור לרשת.
 4. בסיום התהליך, חפש אחר פריטים המסומנים 'נכשל' באדום, הרחב קטגוריות אלה ולאחר מכן הצג את הפרטים הנוספים על מה שהעלתה הבדיקה.
באפשרותך להשתמש באותו מידע כדי לפתור את הבעיה, או לספק את המידע למומחה תמיכה ברשת לקבלת עזרה. השוואת הבדיקות שנכשלו לתיעוד בסעיף 'פתרון בעיות ידני' במאמר זה עשויה לסייע בקביעת מקור הבעיה. כדי לפרש את התוצאות עבור פרוטוקול TCP/IP, הרחב את הסעיף 'מתאמי רשת' בתוצאות ולאחר מכן הרחב את מתאם הרשת שנכשל בבדיקה.

באפשרותך גם להפעיל את ממשק 'אבחון הרשת' ישירות, באמצעות הפקודה הבאה:
netsh diag gui

פתרון בעיות ידני

כדי לפתור בעיות קישוריות בפרוטוקול TCP/IP באופן ידני, השתמש בשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן:

שיטה 1: השתמש בכלי IPConfig כדי לבדוק את התצורה


כדי להשתמש בכלי IPConfig כדי לבדוק את התצורה של פרוטוקול TCP/IP במחשב שבו התעוררה הבעיה, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקלד cmd. באפשרותך להשתמש בפקודה ipconfig כדי לקבוע את נתוני התצורה של המחשב המארח, ובכלל זה כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל.

הפרמטר /all עבור הפקודה IPConfig מחולל דוח תצורה מפורט עבור כל הממשקים, כולל כל מתאמי הגישה המרוחקת. באפשרותך לנתב מחדש את פלט הפקודה IPConfig לקובץ כדי להדביק את המידע לתוך מסמכים אחרים. לשם כך, הקלד:
שם_קובץ\שם_תיקייה\? < ?ipconfig
הפלט מקבל את שם הקובץ שצוין והוא מאוחסן בתיקייה שצוינה.

באפשרותך לסקור את פלט הפקודה IPConfig כדי לאתר בעיות בתצורת הרשת של המחשב. לדוגמה, אם מחשב מוגדר באופן ידני עם כתובת IP זהה לכתובת IP קיימת שזוהתה כבר, מסיכת רשת המשנה שמופיעה היא 0.0.0.0.

אם כתובת ה-IP המקומית המוחזרת היא 169.254.y.z עם מסיכת רשת משנה של 255.255.0.0, כתובת ה-IP הוקצתה על-ידי התכונה Automatic Private IP Addressing ?(APIPA)? של מערכת Windows XP Professional. הקצאה זו פירושה כי הפרוטוקול TCP/IP מוגדר עבור תצורה אוטומטית, כי לא נמצא שרת DHCP וכי לא צוינה תצורה חלופית. לתצורה זו אין שער ברירת מחדל עבור הממשק.

אם כתובת ה-IP המקומית המוחזרת היא 0.0.0.0, עקיפת התכונה DHCP Media Sensing הופעלה מכיוון שמתאם הרשת גילה שאינו מחובר לרשת, או שפרוטוקול TCP/IP גילה כתובת IP זהה לכתובת IP שהוגדרה באופן ידני.

אם לא התגלתה כל בעיה בתצורה של פרוטוקול TCP/IP, עבור לשיטה 2.

שיטה 2: השתמש בכלי Ping כדי לבדוק את הקישוריות


אם לא התגלתה כל בעיה בתצורה של פרוטוקול TCP/IP, יש לקבוע אם יש באפשרותו של המחשב להתחבר למחשבים מארחים אחרים ברשת ה-TCP/IP. לשם כך, השתמש בכלי Ping.

הכלי Ping מסייע בבדיקת קישוריות ברמת IP. הפקודה ping שולחת הודעה של בקשת הד ICMP למחשב מארח יעד. השתמש בכלי Ping כדי לוודא שבאפשרותו של מחשב מארח לשלוח מנות IP למחשב מארח יעד. באפשרותך גם להשתמש בכלי Ping כדי לבודד בעיות בחומרת הרשת ותצורות לא תואמות.

הערה אם הפעלת את הפקודה ipconfig /all והופיעה תצורת ה-IP, אין צורך לאותת (Ping) לכתובת הלולאה החוזרת ולכתובת ה-IP של עצמך. הכלי IPConfig כבר ביצע משימות אלה כדי להציג את התצורה. בעת פתרון בעיות יש לוודא כי קיים נתיב בין המחשב המקומי למחשב מארח של הרשת. לשם כך, השתמש בפקודה הבאה:
ping כתובת IP
הערה כתובת IP היא כתובת ה-IP של המחשב המארח של הרשת שאליו ברצונך להתחבר.

כדי להשתמש בפקודה ping, בצע את הפעולות הבאות:
 1. אותת לכתובת הלולאה החוזרת כדי לוודא שפרוטוקול TCP/IP מותקן ומוגדר בצורה נכונה במחשב המקומי. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה:
  ping 127.0.0.1
  אם בדיקת הלולאה החוזרת נכשלת, מחסנית ה-IP אינה מגיבה. בעיה זו עלולה להתרחש אם מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • מנהלי ההתקן של פרוטוקול TCP/IP פגומים.
  • מתאם הרשת אינו פועל.
  • שירות אחר מתנגש עם IP.
 2. אותת לכתובת ה-IP של המחשב המקומי כדי לוודא כי המחשב התווסף בצורה נכונה לרשת. אם טבלת הניתוב נכונה, נוהל זה רק מעביר את המנה לכתובת הלולאה החוזרת 127.0.0.1. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה:
  ping כתובת IP של המחשב המארח המקומי
  אם בדיקת הלולאה החוזרת מסתיימת בהצלחה, אך אין אפשרות לאותת לכתובת ה-IP המקומית, ייתכן שקיימת בעיה עם טבלת הניתוב או עם מנהל ההתקן של מתאם הרשת.
 3. אותת לכתובת ה-IP של שער ברירת המחדל כדי לוודא כי שער ברירת המחדל פועל וכי ניתן לתקשר עם מחשב מארח מקומי ברשת המקומית. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה:
  ping כתובת IP של שער ברירת המחדל
  אם האיתות נכשל, ייתכן שקיימת בעיה עם מתאם הרשת, הנתב או התקן השער, הכבלים או חומרה אחרת הקשורה לקישוריות.
 4. אותת לכתובת ה-IP של מחשב מארח מרוחק כדי לוודא כי ניתן לתקשר דרך נתב. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה:
  ping כתובת IP של מחשב מארח מרוחק
  אם האיתות נכשל, ייתכן שהמחשב המארח המרוחק אינו מגיב, או שקיימת בעיה בחומרת הרשת בין המחשבים. כדי להוציא מכלל אפשרות מחשב מארח מרוחק שאינו מגיב, השתמש שוב בפקודה Ping כדי לאותת למחשב מארח מרוחק אחר.
 5. אותת לשם המחשב המארח של מחשב מארח מרוחק, כדי לוודא כי ביכולתך לפענח שם של מחשב מארח מרוחק. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה:
  ping שם מחשב מארח של מחשב מארח מרוחק
  הכלי Ping עושה שימוש בתרגום שמות כדי לתרגם שם מחשב לכתובת IP. משום כך, אם אתה מצליח לאותת בהצלחה לכתובת IP, אך אין באפשרותך לאותת לשם מחשב, קיימת בעיה בפענוח השם של המחשב המארח ולא בקישוריות לרשת. ודא כי כתובות שרתי DNS מוגדרות עבור המחשב, בצורה ידנית במאפיינים של פרוטוקול TCP/IP או על-ידי הקצאה אוטומטית. אם מוצגות כתובות שרתי DNS עם הקלדת הפקודה ipconfig /all, יש לנסות לאותת לכתובות השרתים כדי לוודא כי יש גישה אליהן.
אם לא ניתן לאותת בהצלחה לאף נקודה, בדוק את התצורות הבאות:
 • ודא כי כתובת ה-IP של המחשב המקומי חוקית וכי היא נכונה בכרטיסייה כללי של תיבת הדו-שיח מאפייני Internet Protocol? (TCP/IP) או כאשר היא בשימוש עם הכלי Ipconfig.
 • ודא כי מוגדר שער ברירת מחדל וכי הקישור בין המחשב המארח לשער ברירת המחדל אכן פועל. למטרות פתרון בעיות, ודא כי מוגדר רק שער ברירת מחדל אחד. על אף שניתן להגדיר יותר משער ברירת מחדל אחד, השימוש בשערים נוספים לאחר השער הראשון נעשה רק כאשר מחסנית ה-IP קובעת כי השער המקורי אינו פועל. המטרה של פתרון הבעיות היא לקבוע את מצבו של השער הראשון שהוגדר. משום כך, ניתן למחוק את כל השערים הנוספים כדי לפשט את המשימה.
 • ודא כי אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec) אינה מופעלת. בהתאם למדיניות אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec), מנות של הכלי Ping עשויות להיחסם או לחייב אבטחה. לקבלת מידע נוסף על אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec), עבור לשיטה 7: בדוק את אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec)
חשוב אם המחשב המרוחק שאליו אתה מאותת (ping) נמצא מעבר לקישור עם עיכוב גדול, כדוגמת קישור לווייני, משך הזמן לתגובה עשוי להיות ארוך יותר. באפשרותך להשתמש בפרמטר -w (המתן) כדי לציין ערך זמן קצוב ארוך יותר מברירת המחדל של הזמן הקצוב (ארבע שניות).

שיטה 3: השתמש בכלי PathPing כדי לבדוק ניתוב


הכלי PathPing מגלה אובדן של מנות בנתיבים בעלי דילוגים מרובים (multiple-hop). הפעל ניתוח של PathPing למחשב מארח מרוחק כדי לוודא כי הנתבים שבדרך ליעד פועלים כיאות. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה:
pathping כתובת IP של המחשב המארח המרוחק
שיטה 4: השתמש בכלי Arp כדי לנקות את מטמון ARP


אם יש באפשרותך לאותת גם לכתובת הלולאה החוזרת (127.0.0.1) וגם לכתובת ה-IP של עצמך, אך אין באפשרותך לאותת לאף כתובת IP אחרת, השתמש בכלי Arp כדי לנקות את המטמון של פרוטוקול זיהוי כתובת (ARP). כדי להציג את ערכי המטמון, הקלד אחת מהפקודות הבאות:
arp -a

arp -g
כדי למחוק את הערכים, הקלד את הפקודה הבאה:
כתובת? ?IParp -d
כדי לרוקן את מטמון ה-ARP, הקלד את הפקודה הבאה:
netsh interface ip delete arpcache
שיטה 5: בדוק את שער ברירת המחדל


כתובת השער חייבת להיות ברשת שבה נמצא המחשב המארח המקומי. אחרת אין אפשרות להעביר הודעות מהמחשב המארח המקומי אל מחוץ לרשת המקומית. אם כתובת השער היא באותה רשת כמו המחשב המארח המקומי, ודא כי הכתובת של שער ברירת המחדל נכונה. ודא כי שער ברירת המחדל הוא נתב ולא רק מחשב מארח. כמו כן, ודא כי באפשרות הנתב להעביר יחידות נתוני IP.

שיטה 6: השתמש בכלי Tracert או בכלי Route כדי לבדוק את התקשורת


אם שער ברירת המחדל מגיב בצורה נכונה, אותת למחשב מארח מרוחק כדי לוודא כי התקשורת בין רשתות פועלת בצורה תקינה. אם התקשורת אינה תקינה, השתמש בכלי Tracert כדי לזהות את הנתיב אל היעד. עבור נתבים שהם מחשבים המבוססים על מערכת Microsoft Windows 2000 או Microsoft Windows NT 4.0, השתמש בכלי Route או ביישום snap-in 'ניתוב וגישה מרחוק' כדי להציג את טבלת ניתוב ה-IP. עבור נתבי IP אחרים, השתמש בכלי או במתקן המתאים המומלץ על-ידי הספק כדי לבחון את טבלת ניתוב ה-IP.

לעתים קרובות מאוד יופיעו ארבע הודעות השגיאה הבאות בעת שימוש באיתות (Ping) במהלך פתרון בעיות:
??תוקף הערך TTL פג בזמן המעבר
הודעת שגיאה זו פירושה כי מספר הדילוגים הדרוש חורג מאורך החיים (TTL). כדי להגדיל את אורך החיים (TTL), השתמש בפקודה ping -i. ייתכן שקיימת לולאת ניתוב. השתמש בפקודה Tracert כדי לקבוע אם נתבים שהוגדרו בצורה שגויה גרמו ליצירת לולאת ניתוב.
??אין אפשרות להגיע אל המחשב המארח המשמש כיעד
הודעת שגיאה זו פירושה כי לא קיים נתיב מקומי או מרוחק עבור מארח יעד במארח השולח או בנתב. בצע פתרון בעיות במחשב המארח המקומי או בטבלת הניתוב של הנתב.
הזמן שהוקצב לבקשה הסתיים
הודעת שגיאה זו פירושה כי הודעות 'תשובת הדהוד' לא התקבלו בתוך הזמן הקצוב שצוין. כברירת מחדל, הזמן הקצוב שמצוין הוא ארבע שניות. השתמש בפקודה ping -w כדי להגדיל את הזמן המוקצב.
??בקשת Ping לא הצליחה לאתר את המארח
הודעת שגיאה זו פירושה כי שם מארח היעד לא ניתן לפענוח. בדוק את השם ואת הזמינות של שרתי DNS או WINS.

שיטה 7: בדוק את אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec)


אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec) עשויה לשפר את האבטחה ברשת, אך הופכת משימות כמו שינוי תצורת הרשת או פתרון בעיות לקשות יותר. לעתים, מדיניות אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec) מחייבת תקשורת מאובטחת במחשב מבוסס על מערכת Windows XP Professional. דרישות אלה עשויות להקשות על התחברות למחשב מארח מרוחק. אם אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec) מיושמת באופן מקומי, ניתן להשבית את השירות 'שירותי IPSEC' ביישום ה-snap-in בשם 'שירותים'.

אם הקשיים נעלמים לאחר השבתת 'שירותי IPSEC', פריטי מדיניות אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec) חוסמים את התעבורה או דורשים עבורה אבטחה. פנה למנהל האבטחה בבקשה לשנות את מדיניות אבטחת פרוטוקול האינטרנט (IPSec).

שיטה 8: בדוק סינון מנות


בגלל שגיאות בסינון מנות, זיהוי כתובות או קישוריות כתובות עשויים שלא לפעול. כדי לקבוע אם סינון מנות הוא אכן המקור לבעיה ברשת, השבת את סינון המנות של פרוטוקול TCP/IP. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על חיבורי רשת ואינטרנט ולאחר מכן לחץ על חיבורי רשת.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חיבור הרשת המקומית שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסייה כללי, ברשימה בהתקשרות זו נעשה שימוש בפריטים הבאים, לחץ על Internet Protocol (TCP/IP) ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על מתקדם ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה אפשרויות.
 5. בתיבת הדו-שיח הגדרות אופציונליות, לחץ על סינון TCP/IP ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה מאפיינים.
 6. לחץ כדי לבטל את הסימון בתיבה אפשר סינון TCP/IP (כל המתאמים) ולאחר מכן לחץ על אישור.
כדי לאותת לכתובת כלשהי, השתמש בשם ה-DNS שלה, בשם NetBIOS של המחשב או בכתובת ה-IP שלה. אם האיתות עובר בהצלחה, ייתכן שאפשרויות סינון המנות הוגדרו בצורה שגויה או שהן מגבילות מדי. לדוגמה, הסינון יכול להתיר למחשב לפעול כשרת אינטרנט, אולם לשם כך הסינון עשוי להשבית כלים כגון ניהול מרחוק. כדי לשחזר מגוון רחב יותר של אפשרויות סינון מורשות, יש לשנות את הערכים המותרים עבור יציאת ה-TCP, יציאת ה-UDP ופרוטוקול ה-IP.

שיטה 9: בדוק את החיבור לשרת מסוים


כדי לקבוע את הגורם לבעיות קישוריות בעת ניסיון התחברות לשרת מסוים באמצעות חיבורים מבוססי NetBIOS, השתמש בפקודה nbtstat -n בשרת כדי לגלות באיזה שם נרשם השרת ברשת.

הפקודה nbtstat -n output מציגה מספר שמות שבהם נרשם המחשב. רשימת השמות תכלול שם הנראה דומה לשם המחשב המוגדר בכרטיסייה שם מחשב תחת מערכת בלוח הבקרה. אם לא כך, נסה אחד מהשמות הייחודיים האחרים שמציגה הפקודה nbtstat.

באפשרות הכלי Nbtstat גם להציג את הערכים הנמצאים במטמון עבור מחשבים מרוחקים מערכי #PRE בקובץ Lmhosts או משמות שזוהו לאחרונה. אם השם שבו משתמשים המחשבים המרוחקים עבור השרת הוא זהה והמחשבים האחרים נמצאים ברשת משנה מרוחקת, ודא כי למחשבים האחרים יש מיפוי שם-כתובת של המחשב בקבצי ה-Lmhosts או בשרתי WINS.

שיטה 10: בדוק חיבורים מרוחקים


כדי לקבוע מדוע חיבור TCP/IP למחשב מרוחק אינו מגיב, השתמש בפקודה netstat -a כדי להציג את המצב של כל הפעילות עבור יציאות TCP ויציאות UDP במחשב המקומי.

בדרך כלל, חיבור TCP טוב מציג 0 בתים בתורים נשלח וכן התקבל. אם הנתונים נחסמים באחד התורים או אם מצב התורים הוא חריג, ייתכן שהחיבור פגום. אם הנתונים אינם נחסמים ומצב התורים הוא אופייני, ייתכן שמדובר בהשהיה ברשת או בתוכנית.

שיטה 11: השתמש בכלי Route כדי לבחון את טבלת הניתוב


על מנת ששני מחשבים מארחים יחליפו ביניהם יחידות נתוני IP, שניהם חייבים להיות בעלי נתיב מאחד לשני או שעליהם להשתמש בשערים של ברירת מחדל בעלי נתיב. כדי להציג את טבלת הניתוב במחשב מארח מבוסס מערכת Windows Xp, הקלד את הפקודה הבאה:
route print
שיטה 12: השתמש בכלי Tracert כדי לבחון נתיבים


הכלי Tracert שולח הודעות בקשת הדהוד ICMP שלהן ערכים גדלים והולכים בשדה 'אורך חיים' (TTL) של כותרת ה-IP, במטרה לקבוע את הנתיב ממחשב מארח אחד לשני דרך רשת. לאחר מכן הכלי Tracert מנתח את הודעות ה-IMCP המוחזרות. באמצעות הכלי Tracert, באפשרותך לעקוב אחר הנתיב מנתב לנתב עד 30 דילוגים. אם נתב מסוים נכשל, או אם המנה מנותבת לתוך לולאה, הכלי Tracert מגלה את הבעיה. לאחר איתור הנתב הבעייתי, באפשרותך לפנות למנהל הנתב, אם הנתב נמצא מחוץ לאתר, או לשחזר את הנתב למצב של פעולה תקינה, אם הנתב בשליטתך.

שיטה 13: פתור בעיות שערים


אם במהלך הגדרת התצורה מופיעה הודעת השגיאה הבאה, ברר אם שער ברירת המחדל ממוקם באותה רשת לוגית של מתאם הרשת של המחשב:
Your default gateway does not belong to one of the configured interfaces (שער ברירת המחדל לא שייך לאחד הממשקים המוגדרים)
השווה את חלק מזהה הרשת בכתובת ה-IP של שער ברירת המחדל למזהי הרשת של מתאמי הרשת של המחשב. במיוחד יש לוודא כי סיביות האופרטור הלוגי AND של כתובת ה-IP ומסיכת רשת המשנה שוות לסיביות האופרטור הלוגי AND של שער ברירת המחדל ומסיכת רשת המשנה.

לדוגמה, מחשב בעל מתאם רשת יחיד, המוגדר עם כתובת IP שערכה 172.16.27.139 ומסיכת רשת משנה 255.255.0.0, חייב להשתמש בשער ברירת מחדל בתבנית 172.16.y.z. מזהה הרשת עבור ממשק IP זה הוא 172.16.0.0.

משאבים נוספים

המשאבים שלהלן כוללים מידע נוסף על אופן פתרון הבעיות בפרוטוקול Microsoft TCP/IP.

עיין בנושא 'קביעת התצורה של TCP/IP' בתיעוד עבור Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.

עיין בנושא 'מבוא ל-TCP/IP' במדריך TCP/IP Core Networking Guide של הערכה Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit כדי לקבל מידע כללי על החבילה 'פרוטוקול TCP/IP'.

עיין בסקירה Unicast Routing Overview במדריך Internetworking Guide של הערכה Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit כדי לקבל מידע נוסף על עקרונות הניתוב.

עיין בנושא 'פתרון בעיות TCP/IP' במדריך TCP/IP Core Networking Guide של הערכה Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit כדי לקבל מידע כללי על סינון מנות IP.מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308007 כיצד לפתור בעיות רשת ביתית במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
325487 כיצד לפתור בעיות של קישוריות לרשת
299357 כיצד לאפס את פרוטוקול האינטרנט (TCP/IP) במערכת ההפעלה Windows XP?
307874 כיצד לנטרל שיתוף קבצים פשוט ולהגדיר הרשאות בתיקייה משותפת במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
810881 הודעת השגיאה 'הגישה נדחתה' מופיעה בעת ניסיון לפתוח תיקייה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
214759 שגיאת 'הגישה נדחתה' בעת ניסיון להתחבר למיקום משותף ברשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 314067 - Last Review: יום שני 06 פברואר 2006 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB314067

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com