Windows XP'de TCP/IP bağlanabilirliği sorunları nasıl giderilir

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 314067 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için, bkz: 102908.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

GİRİŞ

Microsoft Windows XP'de TCP/IP ağ sorunlarının nedenlerini belirlemeye çalışırken kullanışlı bilgiler sağlayan araçlar bulunmaktadır. Bu makalede, ağ sorunlarını tanılamak amacıyla bu araçları kullanma üzerine öneriler listelenmektedir. Bu liste henüz tam olmamasına karşın, ağ sorunlarını izlemek amacıyla bu araçların nasıl kullanılabileceği üzerine örnekler sağlar.Daha fazla bilgi

TCP/IP sorun giderme araçları

Aşağıdaki liste, Windows XP'de bulunan bazı TCP/IP tanılama araçlarını gösterir:

Temel araçlar

 • Yardım ve Destek'te Ağ Tanılama
  Ağ yapılandırması ve otomatik sınamaların sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler içerir.
 • Ağ Bağlantılarım klasörü
  Bilgisayardaki tüm ağ bağlantılarının yapılandırması hakkında bilgi içerir. Ağ Bağlantılarım klasörünü bulmak için, sırasıyla Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve sonra Ağ ve Internet Bağlantıları'nı tıklatın.
 • IPConfig komutu
  Geçerli TCP/IP ağ yapılandırma değerlerini, güncelleştirmelerini veya sürümlerini, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'ne (DHCP) ayrılmış kiraları ve ekran, kayıt veya temizlenen Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) adlarını içerir.
 • Ping komutu
  ICMP Echo Request iletileri göndererek, TCP/IP'nin düzgün yapılandırıldığını ve bir TCP/IP ana bilgisayarının kullanılabildiğini doğrular.

Gelişmiş araçlar

 • Hostname komutu
  Ana bilgisayarın adını görüntüler.
 • Nbtstat komutu
  Geçerli TCP/IP üzerinden NetBIOS bağlantılarının durumunu görüntüler, NetBIOS adı önbelleğini güncelleştirir, kayıtlı adları ve kapsam kimliğini görüntüler.
 • PathPing komutu
  TCP/IP ana bilgisayarının yolunu ve yol boyunca her yönlendiricide kaybedilen paketleri görüntüler.
 • Route komutu
  IP yönlendirme tablosunu görüntüler ve IP yolları ekler veya siler.
 • Tracert komutu
  TCP/IP ana bilgisayarının yolunu görüntüler.
Bu araçların her biriyle kullanılacak doğru komut sözdizimini görüntülemek için, bir komut satırında aracın adından sonra -? yazın.

Windows XP Professional araçları

Windows XP Professional, aşağıdaki ek araçları içerir:
 • Olay görüntüleyicisi
  Sistem hatalarını ve olaylarını kaydeder.
 • Bilgisayar Yönetimi
  Ağ arabirimi sürücülerini ve diğer bileşenleri değiştirir.

Sorun giderme

TCP/IP sorunlarını gidermek için kullanılan yordam, kullandığınız ağ bağlantısı türüne ve karşılaştığınız bağlanabilirlik sorununa bağlı olarak değişir.

Otomatik sorun giderme

Internet bağlanabilirliğiyle ilişkili çoğu sorunda, Ağ Tanılama aracını kullanarak sorunun nedenini belirlemeye çalışın. Ağ Tanılama kullanmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Yardım ve Destek'i tıklatın.
 2. Bilgisayar bilgilerini görmek ve sorunları tanımak için Araçları kullanın bağlantısını ve sonra soldaki listede Ağ Tanılama öğesini tıklatın.
 3. Sisteminizi tarayın bağlantısını tıklattığınızda, Ağ Tanılama aracı, yapılandırma bilgilerini toplar ve ağ bağlantısında otomatik sorun giderme gerçekleştirir.
 4. İşlem tamamlandığında, kırmızı renkle "BAŞARISIZ" olarak işaretlenen öğeleri arayın, bu kategorileri genişletin ve sınamanın gösterdiği ek bilgileri görüntüleyin.
Bu bilgileri, sorunu gidermek için kullanabilir veya bir ağ destek uzmanına iletip yardım alabilirsiniz. Başarısız olan sınamaları bu makalenin "El İle Sorun Giderme" bölümündeki bilgilerle karşılaştırırsanız, sorunun nedenini belirleyebilirsiniz. TCP/IP sonuçlarını yorumlayabilmeniz için, sonuçlarda Ağ Bağdaştırıcıları bölümünü genişletin ve sonra sınamada başarısız olan ağ bağdaştırıcısını genişletin.

Ağ Tanılama arabirimini, doğrudan aşağıdaki komutu kullanarak da başlatabilirsiniz:
netsh diag gui

El ile sorun giderme

TCP/IP bağlantısında el ile sorun gidermek için, aşağıdaki yöntemleri verildikleri sırayla kullanın:

Yöntem 1: IPConfig aracını kullanarak yapılandırmayı doğrulama


Sorunun yaşandığı bilgisayarda TCP/IP yapılandırmasını doğrulamak amacıyla IPConfig aracını kullanmak için, Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın ve sonra cmd yazın. IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi gibi ana bilgisayar yapılandırma bilgilerini belirlemek için ipconfig komutunu da kullanabilirsiniz.

IPConfig için /all parametresi, uzaktan erişim bağdaştırıcıları da dahil tüm arabirimler için ayrıntılı bir yapılandırma raporu oluşturur. IPConfig çıkışını bir dosyaya yönlendirip, çıkışı başka belgelere de yapıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için, şunu yazın:
ipconfig > \klasör_adı\dosya_adı
Çıkış, belirtilen dosya adını alır ve belirtilen klasörde saklanır.

IPConfig çıkışını görüntüleyip, bilgisayarın ağ yapılandırmasındaki sorunları belirleyebilirsiniz. Örneğin bilgisayar, zaten var olan bir algılanmış IP adresiyle el ile yapılandırılırsa, alt ağ maskesi 0.0.0.0 olarak görünür.

Yerel IP adresinin 169.254.y.z ve alt ağ maskesi 255.255.0.0 olarak döndürülürse, IP adresi, Windows XP Professional'ın Otomatik Özel IP Adresleme (APIPA) özelliği tarafından atanmıştır. Bu atama, TCP/IP'nin otomatik yapılandırma için yapılandırıldığı, DHCP sunucusunun bulunamadığı ve alternatif bir yapılandırma belirtilmediği anlamına gelir. Bu yapılandırmanın, arabirim için varsayılan ağ geçidi bulunmamaktadır.

Yerel IP adresinin 0.0.0.0 olarak döndürülmüşse, açık olan DHCP Ortam Algılama özelliği geçersiz kılınır; çünkü ağ bağdaştırıcısı, bir ağa bağlantısı olmadığını algılamış veya TCP/IP, el ile yapılandırılmış bir IP adresiyle aynı olan başka bir IP adresi algılamıştır.

TCP/IP yapılandırmasında herhangi bir sorun tanımlanmamışsa, Yöntem 2'ye geçin.

Yöntem 2: Ping aracını kullanarak bağlanabilirliği sınama


TCP/IP yapılandırmasında herhangi bir sorun belirleyemezseniz, bilgisayarın TCP/IP ağında başka ana bilgisayarlara bağlanıp bağlanamadığını belirleyin. Bunu yapmak için, Ping aracını kullanın.

Ping aracı, IP düzeyinde bağlanabilirliği doğrulamanıza yardımcı olur. ping komutu, bir hedef ana bilgisayara ICMP Echo Request iletisi gönderir. Ana bilgisayarın bir hedef ana bilgisayara IP paketleri gönderebildiğini doğrulamak istediğinizde Ping komutunu kullanın. Ping komutunu, ağ donanım sorunlarını ve uyumsuz yapılandırmaları ayırmak için de kullanabilirsiniz.

Notipconfig /all komutunu çalıştırdıysanız ve IP yapılandırması görüntülendiyse, geri döngü adresine ve kendi IP adresinize "ping" komutu göndermeniz gerekmez. IPConfig, bu görevleri zaten gerçekleştirip yapılandırmayı görüntülemiştir. Sorun giderme sırasında, yerel bilgisayar ile ağdaki bir ana bilgisayar arasında bir yol bulunduğunu doğrulayın. Bunu yapmak için, şu komutu kullanın:
ping IP adresi
Not IP adresi, ağdaki bağlanmak istediğiniz ana bilgisayarın IP adresidir.

ping komutunu kullanmak için, şu adımları izleyin:
 1. TCP/IP'nin yerel bilgisayara yüklendiğini ve doğru biçimde yapılandırıldığını doğrulamak için, geri döngü adresine "ping" komutunu kullanın. Bunu yapmak için, şu komutu yazın:
  ping 127.0.0.1
  Geri döngü sınaması başarısız olursa, IP yığını yanıt vermiyordur. Bu sorun, aşağıdaki koşullardan biri veya daha fazlası doğru olduğunda oluşabilir:
  • TCP sürücüleri bozuktur.
  • Ağ bağdaştırıcısı çalışmıyordur.
  • Başka bir hizmet IP'ye engel oluyordur.
 2. Yerel bilgisayarın IP adresine "ping" komutu gönderip, bilgisayarın ağa doğru biçimde eklendiğini doğrulayın. Yönlendirme tablosu doğruysa, bu yordam yalnızca paketi 127.0.0.1 geri döngü adresine iletir. Bunu yapmak için, şu komutu yazın:
  ping yerel ana bilgisayarın IP adresi
  Geri döngü sınaması başarılı olur, ancak yerel IP adresine "ping" komutu gönderemezseniz, yönlendirme tablosunda veya ağ bağdaştırıcı sürücüsünde bir sorun olabilir.
 3. Varsayılan ağ geçicisinin IP adresine "ping" komutu gönderip, varsayılan ağ geçidinin çalıştığını ve yerel ağdaki bir yerel ana bilgisayarla iletişim kurabildiğinizi doğrulayın. Bunu yapmak için, şu komutu yazın:
  ping varsayılan ağ geçidinin IP adresi
  "ping" komutu başarısız olursa, ağ bağdaştırıcısı, yönlendirici veya ağ geçidi aygıtı, kablolama ya da başka bir bağlanabilirlik donanımında bir sorun olabilir.
 4. Uzak ana bilgisayarın IP adresine "ping" komutu gönderip, bir yönlendirici aracılığıyla iletişim kurabildiğinizi doğrulayın. Bunu yapmak için, şu komutu yazın:
  ping uzak ana bilgisayarın IP adresi
  "ping" komutu başarısız olursa, uzak ana bilgisayar yanıt vermiyor olabilir veya bilgisayar arasındaki ağ donanımında bir sorun olabilir. Yanıt vermeyen uzak ana bilgisayarı devre dışı bırakmak için, "ping" komutunu farklı bir uzak ana bilgisayar için kullanın.
 5. Uzak ana bilgisayarın adına "ping" komutu gönderip, uzak ana bilgisayar adını çözebildiğinizi doğrulayın. Bunu yapmak için, şu komutu yazın:
  ping uzak ana bilgisayarın adı
  "ping" komutu, ad çözümleme kullanarak bilgisayar adını bir IP adresine çözümler. Bu nedenle, "ping" komutunu bir IP adresine başarıyla göndermenize karşın bir bilgisayar adına gönderemezseniz, sorunun nedeni ağ bağlanabilirliği değil, ana bilgisayar ad çözümlemesidir. Bilgisayarın DNS sunucu adreslerinin TCP/IP özelliklerinden el ile veya otomatik atama ile yapılandırıldığını doğrulayın. ipconfig /all komutunu yazdığınızda DNS sunucu adresleri listelenirse, sunucu adreslerine "ping" komutu gönderip erişilebilir olduklarını doğrulayın.
"ping" komutunu herhangi bir noktada başarıyla kullanamazsanız, aşağıdaki yapılandırmaları doğrulayın:
 • Yerel bilgisayarın IP adresinin geçerli olduğunu ve Internet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri iletişim kutusunun Genel sekmesinde veya Ipconfig aracıyla kullanıldığında doğru görüntülendiğini doğrulayın.
 • Varsayılan bir ağ geçidinin yapılandırıldığından ve ana bilgisayar ile varsayılan ağ geçidi arasındaki bağlantının çalışır durumda olduğundan emin olun. Sorun giderme amacıyla, yalnızca bir varsayılan ağ geçidinin yapılandırılmış olduğundan emin olun. Birden fazla varsayılan ağ geçidi yapılandırabilmenize karşın, ilk ağ geçidinden sonra yapılandırılan ağ geçitleri, yalnızca IP yığını özgün aç geçidinin çalışmadığını belirlerse kullanılır. Sorun gidermenin amacı, ilk yapılandırılan ağ geçidinin durumunu belirlemektir. Bu nedenle, görevi kolaylaştırmak amacıyla tüm diğer ağ geçitlerini silebilirsiniz.
 • Internet Protokolü güvenliğinin (IPSec) açık olmadığından emin olun. IPSec ilkesine bağlı olarak, Ping paketleri engellenebilir veya güvenlik gerektirebilir. IPSec hakkında daha fazla bilgi için, Yöntem 7: "Internet Protokolü güvenliğini (IPSec) doğrulama" konusuna bakın.
Önemli "ping" komutu gönderdiğiniz uzak bilgisayar, uydu bağlantısı gibi gecikmenin yüksek olduğu bir bağlantı üzerindeyse, yanıt süresi daha fazla olabilir. Varsayılan zaman aşımı süresi olan dört saniyeden daha uzun bir zaman aşımı süresi belirlemek için, -w (wait) parametresini kullanabilirsiniz.

Yöntem 3: PathPing aracını kullanarak bir yolu doğrulama


PathPing aracı, birden çok atlama yolundaki paket kaybını algılar. Bir uzak ana bilgisayarda PathPing çözümlemesi çalıştırıp, hedef yolundaki yönlendiricilerin düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, şu komutu yazın:
pathping uzak ana bilgisayarın IP adresi
Yöntem 4: Arp aracını kullanarak ARP önbelleğini temizleme


Geri döngü adresine (127.0.0.1) ve IP adresinize "ping" komutu gönderebiliyor, ancak başka hiçbir IP adresine gönderemiyorsanız, Arp aracını kullanarak Adres Çözümleme Protokolü (ARP) önbelleğini temizleyin. Önbellek girdilerini görüntülemek için, aşağıdaki komutlardan birini yazın:
arp -a

arp -g
Girdileri silmek için, şu komutu yazın:
arp -d IP adresi
ARP önbelleğini temizlemek için, şu komutu yazın:
netsh interface ip delete arpcache
Yöntem 5: Varsayılan ağ geçidini doğrulama


Ağ geçidi adresi, yerel ana bilgisayarla aynı ağda olmalıdır. Aksi durumda, ana bilgisayardan gönderilen iletiler yerel ağın dışına iletilemez. Ağ geçidi adresi ile yerel ana bilgisayar aynı ağdaysa, varsayılan ağ geçidi adresinin doğru olduğundan emin olun. Varsayılan ağ geçidinin yalnızca bir ana bilgisayar değil, bir yönlendirici olduğundan emin olun. Ayrıca, yönlendiricinin IP datagramlarını iletmesinin etkinleştirilmiş olduğundan da emin olun.

Yöntem 6: Tracert aracını veya Route aracını kullanarak iletişimi doğrulama


Varsayılan ağ geçidi doğru biçimde yanıt verirse, bir uzak ana bilgisayara "ping" komutu gönderip, iki ağ arasındaki iletişimin düzgün biçimde çalıştığından emin olun. İletişim düzgün çalışmıyorsa, Tracert aracını kullanarak hedefin yolunu izleyin. Microsoft Windows 2000 veya Microsoft Windows NT 4.0 tabanlı bilgisayarlar olan IP yönlendiricilerinde, Route aracını Yönlendirme ve Uzaktan erişim ek bileşenini kullanarak IP yönlendirme tablosunu görüntüleyin. Diğer IP yönlendiricilerinde, satıcı tarafından atanan uygun aracı kullanarak IP yönlendirme tablosunu inceleyin.

Çoğu durumda, sorun giderme sırasında "ping" komutunu kullandığınızda aşağıdaki dört hata iletisini alırsınız:
TTL Aktarım Sırasında Zaman Aşımına Uğradı
Bu hata iletisi, gereken atlama sayısının Yaşam Süresini (TTL) aştığı anlamına gelir. TTL değerini artırmak için, ping -i komutunu kullanın. Bir yönlendirme döngüsü söz konusu olabilir. Tracert komutunu kullanarak, hatalı yapılandırılmış yönlendiricilerin bir yönlendirme döngüsüne neden olup olmadığını belirleyin.
Hedef Ana Bilgisayara Ulaşılamıyor
Bu hata iletisi, paketi gönderen ana bilgisayarda veya yönlendiricide hedef ana bilgisayar için bir yerel ya da uzak yönlendirmenin olmadığı anlamına gelir. Yerel ana bilgisayarda veya yönlendiricinin yönlendirme tablosunda sorunu giderin.
İstek Zaman Aşımına Uğradı
Bu hata iletisi, Echo Reply iletilerinin belirlenen zaman aşımı süresi kapsamında alınmadığı anlamına gelir. Varsayılan olarak, belirlenen zaman aşımı süresi dört saniyedir. ping -w komutunu kullanarak zaman aşımı süresini artırın.
Ping isteği ana bilgisayarı bulamıyor
Bu hata iletisi, hedef ana bilgisayar adının çözümlenemediği anlamına gelir. DNS veya WINS sunucularının adlarını ve kullanılabilirliklerini doğrulayın.

Yöntem 7: Internet Protokolü güvenliğini (Ipsec) doğrulama


IPSec, ağ güvenliğini artırabilir; ancak ağ yapılandırmalarını değiştirmek veya sorunları gidermek çok daha zordur. Bazı durumlarda, IPSec ilkeleri, Windows XP Professional tabanlı bir bilgisayarda güvenli iletişim gerektirir. Bu gereksinimler, bir uzak ana bilgisayara bağlanılmasını zorlaştırır. IPSec yerel olarak kullanılıyorsa, Hizmetler ek bileşeninde IPSEC Hizmetleri'ni kapatabilirsiniz.

IPSec hizmetlerini kapattığınızda zorluklar ortadan kalkıyorsa, IPSec ilkeleri, trafiği engelliyor veya trafiğin güvenli olmasını gerektiriyor olabilir. Güvenlik yöneticisinden IPSec ilkesini değiştirmesini isteyin.

Yöntem 8: Paket filtrelemeyi doğrulama


Paket filtrelemedeki hatalar nedeniyle, adres çözümlemesi veya bağlanabilirliği çalışmayabilir. Ağ sorunu nedeninin paket filtreleme olup olmadığını belirlemek için, TCP/IP paket filtrelemeyi kapatın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Sırasıyla Başlat'ı, Denetim Masası'nı, Ağ ve Internet Bağlantıları'nı ve sonra Ağ Bağlantılarım'ı tıklatın.
 2. Değiştirmek istediğiniz yerel alan bağlantısını sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
 3. Genel sekmesinde, Bu bağlantı aşağıdaki öğeleri kullanır listesi altındaki Internet Protokolü (TCP/IP) öğesini ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 4. Gelişmiş'i ve sonra Seçenekler sekmesini tıklatın.
 5. Seçeneğe Bağlı Ayarlar iletişim kutusunda, TCP/IP Filtreleme öğesini ve sonra Özellikler sekmesini kullanın.
 6. TCP/IP Filtreleme İşlemini Etkinleştir (tüm bağdaştırıcılar) onay kutusunu tıklatıp temizleyin ve Tamam'ı tıklatın.
Bir adrese "ping" uygulamak için, adresin DNS adını, NetBIOS bilgisayar adını veya IP adresini kullanın. "ping" komutu başarılı olursa, paket filtreleme seçenekleri hatalı yapılandırılmış veya fazla kısıtlayıcı olabilir. Örneğin filtreleme, bilgisayarın bir Web sunucusu gibi davranmasına izin verebilir; ancak bunun için, filtreleme uzaktan yönetim gibi araçları kapatabilir. Daha fazla filtreleme seçeneklerine izin verilebilmesini sağlamak için, TCP bağlantı noktası, UDP bağlantı noktası ve IP protokolü için izin verilen değerleri değiştirin.

Yöntem 9: Belirli bir sunucuya bağlantıyı doğrulama


NetBIOS tabanlı bağlantılar aracılığıyla belirli bir sunucuya bağlanmaya çalışırken oluşan bağlantı sorunlarının nedenini belirlemek için, sunucuda nbtstat -n komutunu kullanarak, sunucunun ağda kayıtlı olduğu adı belirleyin.

nbtstat -n output komutu, bilgisayarın kayıtlı olduğu birkaç adı listeler. Bu liste, bilgisayarın Denetim Masası'ndaki Sistem aracı altındaki Bilgisayar Adı sekmesinde yapılandırılan adına benzeyen bir ad içerir. İçermiyorsa, nbtstat komutunun görüntülediği diğer benzersiz adlardan birini deneyin.

Nbtstat aracı, uzak bilgisayarlar için Lmhosts dosyasındaki #PRE girdilerinden veya son çözümlenen adlardan önbelleğe alınan girdileri de görüntüler. Uzak bilgisayarların sunucu için kullandığı ad aynıysa ve diğer bilgisayarlar bir uzak alt ağdaysa, diğer bilgisayarların Lmhosts dosyalarında veya WINS sunucularında bilgisayarın ad ve adres eşleştirmesinin olduğundan emin olun.

Yöntem 10: Uzak bağlantıları doğrulama


Uzak bilgisayara TCP/IP bağlantısının neden yanıt vermediğini belirlemek için, netstat -a komutunu kullanarak, yerel bilgisayardaki tüm TCP ve UDP bağlantı noktası etkinliklerinin durumunu görüntüleyin.

Tipik olarak, iyi bir TCP bağlantısı, Gönderilen ve Alınan kuyruklarında 0 bayt gösterir. Veriler bu iki kuyruktan birinde engellenmiş veya kuyrukların durumu düzensizse, bağlantı hatalı olabilir. Veriler engellenmemişse ve kuyrukların durumu tipik olarak görünüyorsa, ağ veya program gecikmeleri yaşıyor olabilirsiniz.

Yöntem 11: Route aracını kullanarak yönlendirme tablosunu inceleme


İki ana bilgisayarın IP datagramlarını değiş tokuş yapabilmesi için, her iki ana bilgisayarın da birbirine bir yolu olması veya bir yol için varsayılan ağ geçitleri kullanmaları gerekir. Windows XP tabanlı bir ana bilgisayarda yönlendirme tablosunu görüntülemek için, şu komutu yazın:
route print
Yöntem 12: Tracert aracını kullanarak yolları inceleme


Tracert komutu, ağ üzerinden bir ana bilgisayardan bir başkasına yolu belirlemek amacıyla, IP üstbilgi TTL alanında artımlı olarak daha yüksek değerler içeren ICMP Echo Request iletileri gönderir. Ardında, Tracert, döndürülen ICMP iletilerini çözümler. Tracert komutuyla, iki yönlendirici arasındaki yolu en fazla 30 atlama için izleyebilirsiniz. Yönlendiricilerden biri başarısız olursa veya paket bir döngüye yönlendirilirse, Tracert komutu, bu sorunu ortaya çıkarır. Soruna neden olan yönlendirici belirlendikten sonra, yönlendirici site dışındaysa yönlendirici yöneticisine başvurabilir veya sizin denetiminizdeyse yönlendiriciyi tam işlevsel duruma geri yükleyebilirsiniz.

Yöntem 13: Ağ geçitlerinde sorun giderme


Yapılandırma sırasında aşağıdaki hata iletisini alırsanız, varsayılan ağ geçidinin, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısı ile aynı mantıksal ağda bulunup bulunmadığını belirleyin:
Varsayılan ağ geçidiniz yapılandırılmış arabirimlerden birine ait değil
Varsayılan ağ geçidi IP adresinin ağ kimliği bölümüyle bilgisayarın ağ bağdaştırıcılarının ağ kimliklerini karşılaştırın. Özellikle, IP adresinin mantıksal AND bit değeri ve alt ağ maskesinin, varsayılan ağ geçidinin mantıksal AND bit değeri ve alt ağ maskesine eşit olduğunu doğrulayın.

Örneğin, 172.16.27.139 IP adresi ve 255.255.0.0 alt ağ maskesi ile yapılandırılmış tek bir ağ bağdaştırıcısı bulunan bir bilgisayar, 172.16.y.z biçiminde bir varsayılan ağ geçidi kullanmalıdır. Bu IP arabiriminin ağ kimliği olarak 172.16.0.0 kullanılır.

Ek kaynaklar

Aşağıdaki kaynaklar, Microsoft TCP/IP sorunlarını giderme ile ilgili ek bilgiler içerebilir:

Microsoft Windows XP Professional Kaynak Seti belgelerindeki "Configuring TCP/IP" (TCP/IP'yi Yapılandırma) konusuna bakın.

TCP/IP protokol paketi hakkında genel bilgiler için, Microsoft Windows 2000 Server Kaynak Seti'nin TCP/IP Core Networking Guide (TCP/IP Çekirdek Ağ Kılavuzu) bölümündeki "Introduction to TCP/IP" (TCP/IP'ye Giriş) konusuna bakın.

Yönlendirme ilkeleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows 2000 Server Kaynak Seti'ndeki Internetworking Guide (Ağ Kılavuzu) bölümündeki "Unicast Routing Overview" (Tek Noktaya Yayın Yönlendirmeye Genel Bakış) konusuna bakın.

IP paket filtreleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Windows 2000 Kaynak Seti'ndeki TCP/IP Core Networking Guide (TCP/IP Çekirdek Ağ Kılavuzu) bölümündeki "TCP/IP Troubleshooting" (TCP/IP Sorunlarını Giderme) konusuna bakın.Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
308007 Windows XP'de ev ağı sorunları nasıl giderilir
325487 Ağ bağlantısı sorunları nasıl giderilir
299357 Windows XP'de Internet Protokolü (TCP/IP) nasıl sıfırlanır
307874 Windows XP'deki bir paylaşılan klasörde basitleştirilmiş paylaşım nasıl devre dışı bırakılır ve izinler nasıl atanır
810881 Klasör açmaya çalıştığınızda "Erişim engellendi" hata iletisi görüntüleniyor
308418 Windows XP'de dosya ve klasör izinleri nasıl ayarlanır, görüntülenir, değiştirilir veya kaldırılır
214759 Ağ paylaşımına erişmeye çalışırken erişim reddedildi hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Özellikler

Makale numarası: 314067 - Last Review: 7 Haziran 2013 Cuma - Gözden geçirme: 4.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB314067

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com