Ogólny opis współużytkowania przerwań IRQ w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314068 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 252420.


Uwaga: Ten artykuł został przedstawiony tylko w celach informacyjnych. Nie zawiera on żadnych informacji dotyczących rozwiązywania problemów. Jeśli szukasz informacji dotyczących rozwiązywania problemów, które nie są opisane w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w poniższym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Ten artykuł zawiera ogólny opis sposobu zarządzania współużytkowaniem przerwań IRQ w systemie Windows XP. Ten opis obejmuje wyjaśnienie, dlaczego wydaje się, że wiele urządzeń podłączonych do komputera używa tego samego przerwania IRQ i dlaczego w systemie Windows XP nie ma funkcji ponownego równoważenia zasobów.

Więcej informacji

W systemie Windows urządzenia PCI mogą współużytkować przerwania IRQ. Zasady zgodności z technologią Plug and Play, które są zdefiniowane w specyfikacji magistrali PCI, określają, że karty są konfigurowane przez system BIOS komputera, a następnie ich konfiguracja jest badana przez system operacyjny i zmieniana, jeśli jest to konieczne. Zazwyczaj urządzenia PCI współużytkują przerwania IRQ, szczególnie w przypadku komputerów z interfejsem ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) i włączoną obsługą interfejsu ACPI systemu Windows.

W systemie Windows XP Menedżer urządzeń może wyświetlać niektóre lub wszystkie urządzenia na płycie głównej ACPI jako urządzenia korzystające z tego samego przerwania IRQ (IRQ 9). (Aby wyświetlić listę zasobów, kliknij polecenie Zasoby według typów lub Zasoby według połączeń w menu Widok). Nie ma dostępnej opcji zmiany ustawienia przerwania IRQ. System Windows korzysta z funkcji ACPI płyty głównej, w tym zaawansowanego współużytkowania magistrali PCI. Magistrala PCI używa przerwania IRQ 9 do sterowania przerwaniami IRQ. Dzięki tej funkcji można dodać większą liczbę urządzeń bez generowania konfliktów między przerwaniami IRQ.

System Windows XP nie może równoważyć ponownie zasobów w sposób, w jaki robi to system Microsoft Windows 98. Po ustawieniu zasobów PCI na ogół nie można ich zmienić. W przypadku zmiany ustawienia na nieprawidłowe przerwanie IRQ lub zakres We/Wy dla magistrali, do której jest podłączone urządzenie, system Windows XP nie kompensuje tej zmiany przez ponowne zrównoważenie zasobu przypisanego tej magistrali.

System Windows XP nie ma tej możliwości z powodu bardziej złożonych schematów sprzętowych, do obsługi których zaprojektowano system Windows XP. System Windows 98 nie musi obsługiwać kontrolerów IOAPIC, wielu głównych magistral PCI, systemów wieloprocesorowych i innych bardzo skomplikowanych schematów sprzętowych. W przypadku korzystania z tych schematów sprzętowych ponowne równoważenie staje się ryzykowne i dlatego nie zaimplementowano go w systemie Windows XP z wyjątkiem bardzo specyficznych scenariuszy. Jednak urządzenia PCI muszą być w stanie współużytkować przerwania IRQ. Na ogół możliwość współużytkowania przerwań IRQ nie uniemożliwia działania żadnego sprzętu.

Ustawienia Plug and Play systemu operacyjnego w systemie BIOS komputera zazwyczaj nie wpływają na sposób, w jaki system Windows XP obsługuje sprzęt. Jednak firma Microsoft zaleca, aby dla ustawienia Plug and Play systemu operacyjnego ustawić w systemie BIOS komputera wartość No lub Disabled. Aby uzyskać informacje dotyczące wyświetlania lub modyfikowania ustawień systemu BIOS komputera, zobacz dokumentację komputera lub skontaktuj się z jego producentem.

Ręczne przypisywanie przerwań IRQ gniazdom PCI w systemie BIOS jako metoda rozwiązywania problemów może nie działać w niektórych systemach innych niż ACPI, które używają standardowej warstwy abstrakcji sprzętu (HAL) PC, ale te ustawienia są ignorowane przez funkcję Plug and Play w systemie Windows, jeśli włączona jest obsługa interfejsu ACPI. Jeśli w przypadku urządzenia na płycie głównej ACPI zachodzi konieczność ręcznego przypisania adresów IRQ za pomocą systemu BIOS, należy ponownie zainstalować system Windows, aby wymusić używanie przez instalację standardowej warstwy HAL PC.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299340 Jak zmienić warstwę abstrakcji sprzętu HAL podczas instalacji systemu Windows XP lub uaktualniania do tego systemu

Właściwości

Numer ID artykułu: 314068 - Ostatnia weryfikacja: 21 listopada 2005 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhardware kbinfo kbplugplay KB314068

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com