Artikkelin tunnus: 314073 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista myös, että osaat palauttaa rekisterin ongelmatilanteessa. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

ESITTELY

Tässä artikkelissa kerrotaan joitakin yleisiä Windows XP -käyttöjärjestelmässä mahdollisesti kohdattavien verkkotulostusongelmien vianmääritysohjeita. Artikkelissa kuvataan joidenkin Windows XP:ssä mahdollisesti ilmenevien yleisten verkkotulostusongelmien oireet ja korjaustavat.Enemmän tietoa

Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Yleiset vianmääritysvaiheet

 1. Tarkista, että verkkoyhteys toimii.

  Varmista, että pystyt muodostamaan yhteyden palvelimeen tarkistamalla käyttäjäoikeudet, protokollat, jaettujen resurssien nimet ja niin edelleen. Kopioi tiedostot tulostuspalvelimen jaettuun resurssiin Resurssienhallinnan avulla. Jos et pysty käyttämään palvelinta, et välttämättä pysty käyttämään tulostinta.
 2. Luo paikallinen tulostin ja ohjaa portti edelleen verkkopalvelimeen. Tee seuraavat toimet:
  1. Luo paikallinen tulostin ja lisää uusi portti Portit-kohdassa.
  2. Valitse Paikallinen portti, valitse Uusi portti ja kirjoita sitten tulostimelle palvelimen ja tulostimen nimi muodossa \\PalvelimenNimi\TulostimenNimi .
  3. Käytä uutta porttia paikalliselle tulostimelle.
  Jos sinua kehotetaan antamaan salasana, Windows XP:ssä ei välttämättä ole kenttää, johon salasana kirjoitetaan. Muuta kohdetietokoneen salasana tyhjäksi salasanaksi. Esimerkki: Tyhjennä Xerox-tulostinta isännöivän Windows 98 -tietokoneen salasana, eli jätä salasanakenttä tyhjäksi.

  Tämä testi ilmaisee, onko tiedostojen kopioimisessa palvelimesta tietokoneeseesi ongelmia. Tämä kopioiminen tapahtuu, jos määrität tulostimen Yhdistä-toiminnolla tai käytät ohjatussa tulostimen lisäämistoiminnossa Verkkotulostin-komentoa.
 3. Jos tulostin ei ole PostScript-tulostin, kokeile, pystytkö tulostamaan jostakin MS-DOS-ohjelmasta. (MS-DOS-ohjelmasta tulostaminen ei toimi PostScript-tulostimessa, ellei ohjelmassa ole valittu PostScript-ohjainta.)

  Tarkista, onko net use -komento suoritettu määrittämään LPT-portti jaettuun verkkoresurssiin. Jos on, poista määritys ja määritä portti uudelleen. Yritä tulostamista uudelleen.

  Jos tulostaminen toimii, ongelma saattaa liittyä yhteyksiin, jotka eivät toimi. Saatat joutua suorittamaan aina kirjautumisen yhteydessä kirjautumiskomentosarjan, joka määrittää portin uudelleen.

  Jos tulostaminen ei onnistu, kirjoita komentokehotteeseen dir > lptx, jossa x on määritettävän portin numero, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Jos tulostus ei edelleenkään onnistu, tarkista verkkoyhteydet uudelleen.
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
314067 Windows XP:n TCP/IP-yhteyksien vianmääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tiettyjen ongelmien vianmääritys

Verkkotulostimeen ei voi tulostaa sen jälkeen, kun Internet-yhteyden jakaminen on lisätty

Kun olet lisännyt verkkoon Internet-yhteyden jakamisen, et välttämättä pysty tulostamaan. Tämä ongelma ilmenee siksi, että Internet-yhteyden jakaminen käyttää Class C -aliverkkoa, jonka osoitealue on 198.168.0.x. Voit korjata ongelman muuttamalla tulostimen IP-osoitteen vastaamaan Internet-yhteyden jakamisen käyttämien tietokoneiden aliverkon osoitealuetta.

Tulostustyön lähettäminen Windows 98 -asiakkaaseen ei onnistu

Et välttämättä pysty lähettämään tulostustyötä Windows XP:stä Microsoft Windows 98 -asiakkaaseen, joka käyttää salasanaa jaetulle tulostinresurssille. Voit ratkaista ongelman suorittamalla seuraavan komennon:
net use lpt1 \\tietokone\tulostin salasana /persistent:yes
Korvaa tietokone tulostimen jakavan Windows 98 -tietokoneen nimellä, korvaa tulostin jaetun tulostinresurssin nimellä ja korvaa salasana jaetun tulostinresurssin salasanalla.

Paikallisen portinvalvonnan ongelmien aiheuttamat virhesanomat

Kun käynnistät tietokoneen tai taustatulostuspalvelun uudelleen, seuraava virhesanoma saattaa tulla näyttöön:
Spoolsv.exe ei käynnistynyt
Kun avaat tulostimen ominaisuudet, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Resurssivirhe
Kun yrität tulostaa asiakirjan, näyttöön saattaa tulla Käyttöoikeusvirhe-virhesanoma (Dr. Watson). Dr. Watson -loki viittaa Spoolsv.exe-tiedostoon virhekoodilla C0000005.

Näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma ja taustatulostuspalvelu pysähtyy:
Käsky osoitteessa "osoite" viittasi muistiin osoitteessa "osoite'. Muistia ei voi lukea.
Taustatulostuspalvelun käynnistämisen tai Tulostimet-kansion avaamisen yrittäminen saattaa tuoda näyttöön saman virhesanoman.

Nämä ongelmat voivat ilmetä, jos jokin kolmannen osapuolen ohjelma muuttaa oletusarvoista paikallista portinvalvontaa. Voit korjata nämä ongelmat korjaamalla rekisterin Local Port -arvon. Tee seuraavat toimet:
 1. Käynnistä Rekisterieditori (Regedt32.exe).
 2. Etsi Local Port -arvo seuraavasta rekisterin avaimesta:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port
 3. Kaksoisnapsauta Driver-avainta ja muokkaa sitten arvoa. Muuta merkkijonon arvoksi Localspl.dll ja valitse OK.
 4. Tarkista kolmannen osapuolen portinvalvonnat seuraavasta rekisteriavaimesta ja poista sitten muut kuin oletusarvoiset portinvalvonnat:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  Oletusarvoiset portinvalvonnat ovat seuraavat:
  AppleTalk Printing Devices (jos Macintosh-palvelut ovat asennettuina)
  BJ Language Monitor
  Local Port
  PJL Language Monitor
  Standard TCP/IP Port
  USB Monitor
  Windows NT Fax Monitor
 5. Tarkista kolmannen osapuolen tulostuspalvelut seuraavasta rekisteriavaimesta ja poista sitten muut kuin oletusarvoiset tulostuspalvelut:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers
  Oletusarvoiset tulostuspalvelut ovat seuraavat:
  Internet Print Provider
  LanMan Print Provider
 6. Sulje Rekisterieditori.
Kun olet muokannut rekisteriä, käynnistä taustatulostuspalvelu uudelleen:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita mmc ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Tiedosto-valikosta Lisää tai poista laajennus.
 3. Valitse Lisää, valitse Tietokoneen hallinta, valitse Lisää ja valitse sitten Valmis.
 4. Valitse Sulje ja valitse sitten OK.
 5. Laajenna Tietokoneen hallinta, laajenna Palvelut ja sovellukset ja valitse sitten Palvelut.
 6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Taustatulostusohjain-kuvaketta ja valitse sitten Käynnistä.

Windows XP -tulostinohjaimia ei voi lisätä Windows NT 4.0:aan

Voit lisätä Windows XP -tietokoneeseen Windows NT 4.0 -tietokoneen ohjaaman verkkotulostimen asentamalla tulostimen paikallisesti Windows XP -tietokoneen LPT1-porttiin. Tee seuraavat toimet:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun control.exe ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse Portit-välilehdestä LPT1.
 4. Valitse Lisää portti.
 5. Kaksoisnapsauta Paikallinen portti -kuvaketta.
 6. Kirjoita \\PalvelimenNimi\JaettuTulostin, jossa PalvelimenNimi on palvelimen nimi ja JaettuTulostin on jaetun tulostinresurssin nimi.
 7. Valitse OK.

Näyttöön tulee Laite ei ole valmiina -virhesanoma

Kun tulostat asiakirjan, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Virhe kirjoitettaessa asiakirjaa Asiakirjan nimilaitteelle LPT1:. Laite ei ole valmiina.
Jos tulostin on verkkotulostin, koeta avata IPC (InterProcess Communication) -yhteys komennolla \\PalvelimenNimi ja varmistaa, että verkkoyhteys toimii ja että palvelin pystyy vastaamaan jaettujen resurssien pyyntöihin.

Jos kyseessä on paikallinen tulostin, tarkista sen kaapelit ja se, että tulostimeen on kytketty virta.

Jos nämä tavat toimivat, saatat joutua asentamaan tulostinohjaimet uudelleen. Jos haluat poistaa tulostimet kokonaan, muokkaa rekisteriä:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita Avaa-ruutuun regedit.
 2. Etsi Printers-arvo seuraavasta rekisterin avaimesta:
  KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
 3. Poista tähän avaimeen asennetut tulostimet. Poista esimerkiksi seuraava Generic Text/Only -tulostimen avain:
  KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Generic/Text Only
 4. Noudata tämän artikkelin Paikallisen portinvalvonnan ongelmien aiheuttamat virhesanomat -kohdan ohjeita.
 5. Sulje Rekisterieditori.
Asenna tämän jälkeen tulostimen ohjaimet uudelleen.

Tulostaminen 16-bittisestä MS-DOS-ohjelmasta ei onnistu

Kirjoita tässä tilanteessa komentokehotteeseen seuraava rivi ja paina ENTER-näppäintä:
net use lpt1: \\PalvelimenNimi\JaettuTulostin /persistent:yes
Jos kyseessä on 16-bittinen ohjelma, tulosta porttiin LPT1. Voit määrittää muita LPT-portteja 16-bittisille MS-DOS-ohjelmille, jos ohjelman täytyy käyttää jotakin muuta porttia.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
257859 BitWare aiheuttaa Windows 2000:ssa Spoolsv.exe-ohjelman virheen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Virheellisesti määritettyjen tai yhteensopimattomien osoittamalla tulostamisen tilanteiden aiheuttamat virhesanomat

Osoittamalla tulostaminen vähentää hallinnan tarvetta sekä yksinkertaistaa ja automatisoi tulostamista. Osoittamalla tulostaminen tuli käyttöön Microsoft Windows 95:ssä, Windows 98:ssa, Windows 98 Second Editionissa (asiakkaana) sekä Windows NT 3.5:ssä ja uudemmissa.

Kun muodostat yhteyden tulostuspalvelimessa olevaan tulostimeen, yhteyden muodostava asiakas etsii sopivia ohjaimia tulostuspalvelimesta. Jos ohjaimet on asennettu palvelimeen, ne ladataan ja määritetään asiakkaalle automaattisesti. Jos ohjaimia ei ole, sinua kehotetaan valitsemaan ja asentamaan ohjaimet.

Kun yrität muodostaa yhteyden tulostuspalvelimeen Windows-verkkoasiakkaalla, seuraavankaltainen virhesanoma saattaa tulla näyttöön:
Tulostin laitteen nimi on palvelimella, jolla ei ole tulostinohjainta tälle käyttöjärjestelmälle. Jos haluat asentaa ohjaimen paikalliseen tietokoneeseen, valitse OK.
Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön seuraavissa tilanteissa:
 • Palvelinviestilohko (SMB) on yhteydessä tulostuspalvelimeen.
 • Muodostat yhteyden tulostimeen uudella IPP (Internet Printing Protocol) -protokollalla ja Internet-tulostuspalvelimessa ei ole sopivaa ohjainta asennettuna.
 • Tietokoneessa on kolmannen osapuolen ohjain, joka ei ole Windows XP -yhteensopiva.
Jos näyttöön tulee virhesanoma jossakin näistä tilanteista, käytä tilanteeseen sopivaa ongelman kiertotapaa.

Ongelman kiertotavat

SMB-yhteyttä käyttävä tulostuspalvelin

SMB-tulostuspalvelimet antavat verkon työasemien lähettää töitä suoraan tulostuspalvelimeen niin, ettei niiden tarvitse kulkea välitystietokoneen tai tulostuspalvelimen kautta. Tämäntyyppinen kokoonpano ei tue osoittamalla tulostamista.

Voit kiertää tämän ongelman asentamalla tulostusohjaimen paikallisesti ja muodostamalla yhteyden jaettuun SMB-tulostusresurssiin seuraavien ohjeiden avulla:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun control.exe ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän tietokoneeseen ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse Luo uusi portti.
 5. Valitse Tyyppi-ruudussa Paikallinen portti ja valitse sitten Seuraava.
 6. Kirjoita jaetun SMB-resurssin nimi. Esimerkki:
  \\Tulostuspalvelin\Jakonimi
 7. Jatka ohjatun toiminnon suorittamista ja asenna laitteelle sopiva ohjain.

IPP (Internet Printing Protocol)

IPP-protokollan avulla voit tulostaa suoraan URL (Uniform Resource Locator) -osoitteeseen intranetissä tai Internetissä. Lisäksi voit asentaa tulostimen Internetistä tai intranetistä Microsoft Internet Explorerin avulla. Virhesanoma voi tulla näyttöön, jos IPP-tulostuspalvelimessa ei ole sopivaa ohjainta asennettuna.

Voit kiertää ongelman noudattamalla tilanteeseen sopivan tavan ohjeita:
Tapa 1 (vain järjestelmänvalvojat)
Asenna palvelimeen yhteensopiva ohjain.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun control.exe ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän tietokoneeseen ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse Luo uusi portti.
 5. Valitse Tyyppi-ruudussa Paikallinen portti ja valitse sitten Seuraava.
 6. Kirjoita jaetun resurssin nimi. Esimerkki:
  \\Tulostuspalvelin\Jakonimi
 7. Jatka ohjatun toiminnon suorittamista ja asenna laitteelle sopiva ohjain.
Tapa 2
Asenna asiakastietokoneeseen sopiva ohjain ja ohjaa sitten tulostin oikeaan IPP-URL-osoitteeseen.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun control.exe ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän tietokoneeseen ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse Luo uusi portti.
 5. Valitse Tyyppi-ruudussa Standard Port Monitor ja valitse sitten Seuraava.
 6. Kirjoita IPP-tulostuspalvelimen IP (Internet Protocol) -osoite.
 7. Jatka ohjatun tulostimen lisäämistoiminnon suorittamista ja asenna sopiva ohjain.

Yhteensopimaton tulostusohjain

Jotkin Windows NT 4.0:lle kirjoitetut kolmannen osapuolen ohjaimet eivät toimi Windows XP:ssä oikein. Jos yrität asentaa yhteensopimattoman ohjaimen, osoittamalla tulostamisen aikana tulee näyttöön virhesanoma.

Voit kiertää ongelman noudattamalla tilanteeseen sopivan tavan ohjeita:
Tapa 1 (vain järjestelmänvalvojat)
Käytä päivitettyä ohjainta valmistajan Web-sivustosta:
 1. Lataa ja asenna päivitetty ohjain.
 2. Jos ohjaimella on asennuksenpoistotyökalu, suorita työkalu ennen näiden vaiheiden suorittamista.
 3. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun control.exe ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 4. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän tietokoneeseen ja valitse sitten Seuraava.
 6. Valitse sama portti, jota käytit edelliselle ohjaimelle.
 7. Valitse Levy ja kirjoita sitten päivitetyn ohjaimen asennuskansion nimi.
 8. Jatka asennusohjelmaa ja jaa ohjain asiakkaiden kanssa.
Tapa 2 (vain järjestelmänvalvojat)
Asenna tulostuspalvelimeen Windows XP -ohjain:
 1. Jos alkuperäisellä ohjaimella on asennuksenpoistotyökalu, suorita työkalu ennen näiden vaiheiden suorittamista.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun control.exe ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 3. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän tietokoneeseen ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse sama portti, jota käytit edelliselle OEM-ohjaimelle.
 6. Valitse sopiva malli mallien ja valmistajien luettelosta.
 7. Viimeistele asennusohjelma ja jaa tulostin verkkokäyttöä varten.
Tapa 3
Asenna yhteensopiva ohjain asiakkaaseen ja ohjaa sitten tuloste palvelimeen:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun control.exe ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse Paikallinen tulostin, joka on kytketty tähän tietokoneeseen ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse Luo uusi portti.
 5. Valitse Tyyppi-ruudussa Paikallinen portti ja valitse sitten Seuraava.
 6. Kirjoita jaetun resurssin nimi. Esimerkki:
  \\Tulostuspalvelin\Jakonimi
 7. Jatka ohjatun toiminnon suorittamista ja asenna laitteelle sopiva ohjain.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314073 - Viimeisin tarkistus: 28. heinäkuuta 2004 - Versio: 1.0
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Hakusanat: 
kberrmsg kbhowto kbinfo kbtshoot kbprint kbnetwork KB314073

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com