Article ID: 314076 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר, צעד-אחר-צעד, כיצד ליצור חיבור חדש של רשת וירטואלית פרטית (VPN) במערכת Microsoft Windows XP.

ניתן להשתמש ברשת וירטואלית פרטית (VPN) כדי לחבר רכיבים לרשת מסוימת באמצעות רשת אחרת, כגון האינטרנט. רשתות וירטואליות פרטיות מבצעות זאת על-ידי 'מינהור' דרך האינטרנט או רשת ציבורית אחרת באופן המספק את אותה אבטחה ואותן תכונות של רשת פרטית. בעזרת רשת וירטואלית פרטית (VPN), החיבורים על פני הרשת הציבורית מסוגלים להעביר נתונים באמצעות תשתית הניתוב של האינטרנט, אך למשתמש נדמה כי הנתונים עוברים דרך קישור פרטי ייעודי.

מידע נוסף

סקירה כללית של רשת וירטואלית פרטית (VPN)

רשת וירטואלית פרטית (VPN) היא שיטת חיבור לרשת פרטית (כגון הרשת המשרדית) דרך רשת ציבורית (כגון האינטרנט).

רשת וירטואלית פרטית (VPN) מעניקה את היתרון של חיבור בחיוג לשרת חיוג, בתוספת הנוחות והגמישות של חיבור אינטרנט. השימוש בחיבור אינטרנט מאפשר להתחבר למשאבים בעולם כולו ועדיין, ברוב המקומות, להתחבר למשרד באמצעות שיחת טלפון מקומית למספר הגישה לאינטרנט הקרוב ביותר. אם ברשותך חיבור אינטרנט מהיר כגון חיבור בכבלים או חיבור מנוי קו דיגיטלי (DSL), הן במחשב והן במשרד, יש באפשרותך לתקשר עם המשרד במלוא המהירות של האינטרנט. זהו חיבור מהיר יותר מכל חיבור בחיוג העושה שימוש במודם אנלוגי.

רשתות פרטיות וירטואליות עושות שימוש בקישורים מאומתים, כדי לוודא שרק משתמשים מורשים יוכלו להתחבר לרשת, ובהצפנה כדי לוודא שאחרים לא יוכלו ליירט ולהשתמש בנתונים העוברים דרך האינטרנט. מערכת Windows XP משיגה אבטחה זו באמצעות פרוטוקול מינהור נקודה לנקודה (PPTP) או באמצעות פרוטוקול מינהור שכבה שתיים (L2TP). פרוטוקול מינהור הוא טכנולוגיה המסייעת להפוך לבטוחה יותר את העברת המידע ממחשב אחד למשנהו דרך האינטרנט.

טכנולוגיית VPN מאפשרת גם לתאגיד להתחבר לסניפיו או לחברות אחרות דרך רשת ציבורית, כגון האינטרנט, תוך שהיא מסייעת לשמור על תקשורת בטוחה. חיבור ה-VPN דרך האינטרנט פועל באופן לוגי כקישור של רשת תקשורת מרחבית (WAN).

הגדרת התצורה של חיבור רשת וירטואלית פרטית (VPN) ממחשב לקוח

כדי להקים חיבור לרשת וירטואלית פרטית (VPN), בצע את הפעולות הבאות:
 1. במחשב הפועל עם מערכת Windows XP, ודא כי החיבור לאינטרנט מוגדר באופן נכון.

  לקבלת מידע נוסף אודות אופן בדיקת הגדרות התצורה של חיבור האינטרנט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  314067 כיצד לפתור בעיות קישוריות בין פרוטוקול TCP/IP לבין מערכת Windows XP
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על חיבורי רשת.
 4. לחץ על צור התקשרות חדשה.
 5. באשף ההתקשרות החדשה, לחץ על הבא.
 6. לחץ על התחבר לרשת במקום העבודה שלי ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. לחץ על התקשרות רשת וירטואלית פרטית ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. אם תונחה לכך, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אתה משתמש בחיבור בחיוג כדי להתחבר לאינטרנט, לחץ על חייג באופן אוטומטי להתקשרות התחלתית זו ולאחר מכן לחץ ברשימה על החיבור בחיוג לאינטרנט בו אתה משתמש.
  • אם אתה משתמש בחיבור קבוע, כגון מודם כבלים, לחץ על אל תחייג להתקשרות ההתחלתית
 9. לחץ על הבא.
 10. הקלד את שם החברה או שם תיאורי עבור החיבור ולאחר מכן לחץ על הבא.
 11. הקלד את שם המחשב המארח או את כתובת ה-IP של המחשב אליו ברצונך להתחבר ולאחר מכן לחץ על הבא.
 12. לחץ על לשימוש כולם אם ברצונך שהחיבור יהיה זמין לכל מי שמתחבר למחשב, או לחץ על לשימושי בלבד כדי להפוך אותו לזמין רק בעת שאתה מתחבר למחשב ולאחר מכן לחץ על הבא.
 13. לחץ כדי לסמן את התיבה הוסף קיצור דרך להתקשרות זו בשולחן העבודה שלי אם ברצונך ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על סיום.
 14. אם תישאל אם ברצונך להתחבר, לחץ על לא.
 15. בחלון חיבור רשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקשרות החדשה.
 16. לחץ על מאפיינים ולאחר מכן הגדר אפשרויות נוספות עבור ההתקשרות.
  • אם אתה מתחבר לקבוצת מחשבים, לחץ על הכרטיסייה אפשרויות ולאחר מכן סמן את התיבה כלול קבוצת מחשבים לכניסה ל-Windows כדי לציין אם יש לבקש את פרטי קבוצת המחשבים לכניסה ל-Windows לפני ניסיון ההתחברות.
  • אם ברצונך שהמחשב יחייג מחדש כאשר הקו מתנתק, לחץ על הכרטיסייה אפשרויות ולאחר מכן סמן את התיבה חייג שנית אם הקו נותק.
כדי להשתמש בהתקשרות, פעל בהתאם להוראות הבאות:
 1. השתמש באחת השיטות הבאות:
  • לחץ על התחל, הצבע על התחבר אל ולאחר מכן לחץ על ההתקשרות החדשה.
  • אם הוספת קיצור דרך להתקשרות בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על קיצור הדרך בשולחן העבודה.
 2. אם אינך מחובר לאינטרנט, מערכת Windows תציע לך להתחבר לאינטרנט.
 3. לאחר התחברות המחשב לאינטרנט, שרת ה-VPN יבקש את שם המשתמש והסיסמה שלך. הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על התקשר. משאבי הרשת אמורים כעת להפוך לזמינים עבורך בדיוק כפי שהם זמינים כשאתה מתחבר ישירות לרשת.
 4. כדי להתנתק מהרשת הוירטואלית הפרטית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל ההתקשרות ולאחר מכן לחץ על התנתק.
שים לב אם אין באפשרותך להתחבר למשאבים משותפים ברשת המרוחקת לפי שם המחשב, יש באפשרותך להשתמש בכתובת ה-IP של המחשב באמצעות UNC (\\<IP_Address>\Share_name). שנה את הקובץ Hosts בתיקייה Windows\System32\Drivers\ והוסף שורה כדי למפות שם השרת המרוחק לכתובת ה-IP שלו. לאחר מכן השתמש בשם המחשב בהתקשרות UNC (\\Server_name\Share_name).

פתרון בעיות של חיבורי רשת וירטואלית פרטית (VPN)

פתרון בעיות של חיבורי רשת וירטואלית פרטית (VPN) מחייב בדרך כלל פניה לספק האינטרנט (ISP), למנהל שרת ה-VPN או ליצרן הנתב או חומת האש.

בעת ניסיון להתחבר לשרת ה-VPN, ייתכן שלא תהיה אפשרות להתחבר ועשויה להופיע אחת מהודעות השגיאה הבאות:
678: The remote computer did not respond (המחשב המרוחק לא הגיב).

930: The authentication server did not respond to authentication requests in a timely fashion (שרת האימות לא הגיב בזמן לבקשות האימות).

800: Unable to establish the VPN connection (אין אפשרות להקים את התקשרות ה-VPN).

623: The system could not find the phone book entry for this connection (למערכת לא היתה אפשרות לאתר את הערך בספר הטלפונים עבור התקשרות זו).

720: A connection to the remote computer could not be established (לא הייתה אפשרות להקים התקשרות למחשב המרוחק).
כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
 • ודא כי אכן התחברת לאינטרנט לפני ניסיון להתקשר לשרת ה-VPN.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות קישוריות לאינטרנט במערכת Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  314067 כיצד לפתור בעיות קישוריות בין פרוטוקול TCP/IP לבין מערכת Windows XP
  314095 כיצד לאתר גורמים אפשריים לבעיות חיבור לאינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • אם יש באפשרותך להתחבר לאינטרנט אך עדיין אין באפשרותך להקים התקשרות לשרת ה-VPN ומופיעה השגיאה 623, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  227391 הודעת שגיאה: מופיעה הודעת השגיאה "Error 623 the system could not find the phone book entry for this connection" (שגיאה 623 למערכת לא היתה אפשרות לאתר את הערך בספר הטלפונים עבור התקשרות זו) בעת הקמת התקשרות VPN. (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • אם יש באפשרותך להתחבר לאינטרנט אך עדיין אין באפשרותך להקים התקשרות לשרת ה-VPN ומופיעה השגיאה 720, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  314869 Error 720: (שגיאה 720:) No PPP control protocols configured (לא הוגדרו פרוטוקולי בקרה מסוג PPP) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • אם עדיין אין באפשרותך להתחבר לשרת ה-VPN, ייתכן כי שרת ה-VPN אינו מוגדר באופן נכון. פנה למנהל שרת ה-VPN.

  אם אתה מנהל שרת ה-VPN, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לקבל פרטים נוספים על אופן ההגדרה של שרת VPN של Microsoft:
  308208 כיצד להתקין ולהגדיר שרת רשת וירטואלית פרטית במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  162847 פתרון בעיות קישוריות בפרוטוקול מינהור נקודה לנקודה (PPTP) במערכת Windows NT 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  299684 מופיעה הודעת השגיאה: Error 930; The authentication server did not respond to authentication requests in a timely fashion (שגיאה 930, שרת האימות לא הגיב בזמן לבקשות האימות.) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • אם אתה משתמש בחומת אש אישית או בנתב פס רחב, או אם קיימים נתבים או חומות אש אישיות בין מחשב הלקוח לשרת ברשת הווירטואלית הפרטית, יש להפעיל את היציאות הבאות ואת הפרוטוקול הבא עבור פרוטוקול מינהור נקודה לנקודה (PPTP) בכל חומות האש והנתבים שבין מחשב הלקוח לשרת ברשת הווירטואלית הפרטית:

  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  יציאות מחשב הלקוחיציאות השרתפרוטוקול
  1024-65535/TCP1723/TCPPPTP

  בנוסף יש להפעיל את IP PROTOCOL 47 (GRE).

  לקבלת פרטים על תצורת חומת האש או הנתב, וכדי לוודא כי חומת האש או הנתב יעברו דרך יציאות ופרוטוקול אלה, פנה ליצרן חומת האש או הנתב או לספק האינטרנט או למנהל שרת ה-VPN.

מאפיינים

Article ID: 314076 - Last Review: יום שני 06 מרץ 2006 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbnetwork KB314076

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com