Artikel-id: 314076 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du skapar en ny VPN-anslutning i Microsoft Windows XP.

Du kan använda ett virtuellt privat nätverk (VPN) för att ansluta komponenter till ett nätverk med hjälp av ett annat nätverk, till exempel Internet. I virtuella privata nätverk åstadkoms detta genom att en "tunnel" skapas genom Internet eller ett annat offentligt nätverk på ett sätt som ger samma säkerhet och funktioner som ett privat nätverk. Med ett VPN kan anslutningar via ett offentligt nätverk överföra data med hjälp av routinginfrastrukturen på Internet, men för användaren verkar data överföras över en separat privat länk.

Mer Information

Översikt över VPN

Ett VPN är ett sätt att ansluta till ett privat nätverk (till exempel kontorsnätverket) via ett offentligt nätverk (till exempel Internet).

Ett VPN ger fördelen med en fjärranslutning till en fjärranslutningsserver plus enkelheten och flexibiliteten i en Internet-anslutning. Med hjälp av en Internet-anslutning är det möjligt att ansluta till resurser över hela världen och samtidigt, på de flesta platser, ansluta till kontoret genom ett lokalsamtal till närmaste telefonnummer för Internet-åtkomst. Om datorn och kontoret är anslutna med en snabb Internet-anslutning, till exempel via kabel eller DSL (Digital Subscriber Line), kan kommunikationen med kontoret ske med full Internet-hastighet. Detta går mycket fortare än med fjärranslutningar där ett analogt modem används.

I ett VPN används autentiserade länkar för att säkerställa att endast autentiserade användare kan ansluta till nätverket, och kryptering säkerställer att andra inte kan fånga upp och använda data som överförs via Internet. I Windows XP erhålls denna säkerhet med hjälp av PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) eller L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). Ett tunnelprotokoll är en teknik som gör informationsöverföringen mellan datorer på Internet säkrare.

VPN-tekniken gör det även möjligt för ett företag att ansluta till lokalkontor eller andra företag via ett offentligt nätverk, till exempel Internet, samtidigt som en säker kommunikation upprätthålls. VPN-anslutningen via Internet fungerar logiskt som en dedicerad WAN-länk (Wide Area Network).

Konfigurera en VPN-anslutning från en klientdator

Så här upprättar du en anslutning till ett VPN:
 1. Kontrollera att Internet-anslutningen är rätt konfigurerad på Windows XP-datorn.

  Om du vill veta mer om testning av Internet-konfigurationen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  314067 Felsökning av TCP/IP-anslutningar med Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen.
 4. Klicka på Skapa en ny anslutning.
 5. Klicka på Nästa i guiden Ny anslutning.
 6. Klicka på Anslut till nätverket på min arbetsplats och sedan på Nästa.
 7. Klicka på Anslutning till Virtuellt Privat Nätverk och sedan på Nästa.
 8. Gör något av följande om du uppmanas till det:
  • Om du använder en fjärranslutning för att ansluta till Internet klickar du på Ring upp den här första anslutningen automatiskt, och klicka sedan på fjärranslutningen i listan.
  • Om du använder en permanent anslutning som ett kabelmodem klickar du på Ring inte upp den första anslutningen.
 9. Klicka på Nästa.
 10. Skriv namnet på företaget eller ett beskrivande namn på anslutningen och klicka på Nästa.
 11. Skriv värdnamnet eller IP-adressen (Internet Protocol) till datorn du vill ansluta till, och klicka sedan på Nästa.
 12. Klicka på Alla användare om du vill att anslutningen ska vara tillgänglig för alla som loggar in på datorn, eller på Bara för mig om du bara vill att den ska vara tillgänglig när du loggar in på datorn, och klicka sedan på Nästa.
 13. Markera kryssrutan Lägg till en genväg till den här anslutningen på skrivbordet om du vill lägga till en genväg på skrivbordet, och klicka sedan på Slutför.
 14. Klicka på Nej om du tillfrågas om du vill ansluta.
 15. Högerklicka på den nya anslutningen i fönstret Nätverksanslutningar.
 16. Klicka på Egenskaper, och konfigurera sedan flera alternativ för anslutningen:
  • Om du ansluter till en domän klickar du på fliken Alternativ. Markera sedan kryssrutan Inkludera Windows-inloggningsdomän för att ange om information om Windows-inloggningsdomänen ska efterfrågas före ett anslutningsförsök.
  • Om du vill att anslutningen ska ringas upp igen vid avbrott klickar du på fliken Alternativ och markerar kryssrutan Ring upp igen om linjen bryts.
Så här använder du anslutningen:
 1. Använd en av följande två metoder:
  • Klicka på Start, peka på Anslut till och klicka på den nya anslutningen.
  • Om du har lagt till en anslutningsgenväg på skrivbordet dubbelklickar du på den.
 2. Om du inte är ansluten till Internet tillfrågas du om du vill ansluta.
 3. När datorn är ansluten till Internet ombeds du ange ditt användarnamn och lösenord. Skriv ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan på Anslut. Nätverksresurserna ska nu vara tillgängliga för dig precis som när du ansluter direkt till nätverket.
 4. Om du vill koppla från datorn från VPN:et högerklickar du på ikonen för anslutningen och klickar sedan på Koppla från.
Obs! Om du inte kan ansluta till delade resurser i fjärrnätverket med hjälp av datorn kan du använda fjärrdatorns IP-adress för att ansluta med hjälp av UNC (\\<IP-adress>\Resursnamn). Redigera värdfilerna i mappen Windows\System32\Drivers\, och lägg till en post för mappning av fjärrserverns namn till dess IP-adress. Använd sedan datorns namn i en UNC-anslutning (\\Servernamn\Resursnamn).

Felsökning av VPN-anslutningar

Felsökning av problem med en VPN-anslutning innebär vanligen att du måste kontakta Internet-leverantören, VPN-serveradministratören eller tillverkaren av routern eller brandväggen.

När du försöker ansluta till VPN-servern kan detta misslyckas, och följande felmeddelande eller liknande visas:
678: Fjärrdatorn svarade inte.

930: Autentiseringsservern svarade inte på autentiseringsbegäran i tid..

800: Det gick inte att upprätta VPN-anslutningen.

623: Det går inte att hitta telefonboksposten för den här anslutningen.

720: Det gick inte att upprätta en anslutning till fjärrdatorn.
Lös problemet med någon av följande metoder:
 • Kontrollera att du är ansluten till Internet innan du försöker ansluta till VPN-servern.

  Om du vill veta mer om felsökning av Internet-anslutningar i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  314067 Felsökning av TCP/IP-anslutningar med Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  314095 Felsökning av Internetanslutningsproblem i Windows XP
 • Om du kan ansluta till Internet men ändå inte upprätta en anslutning till VPN-servern, och ett felmeddelande med fel 623 visas, läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  227391 Felmeddelande: "Fel 623 Det går inte att hitta telefonboksposten för den här anslutningen" visas när en VPN-anslutning upprättas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Om du kan ansluta till Internet men ändå inte upprätta en anslutning till VPN-servern, och ett felmeddelande med fel 720 visas, läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  314869 Fel 720: Inga PPP-kontrollprotokoll konfigurerade (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Om du ändå inte kan ansluta till VPN-servern är den kanske inte konfigurerad på rätt sätt. Kontakta VPN-serveradministratören.

  Om du själv är VPN-serveradministratör kan du läsa mer i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base om hur du konfigurerar en Microsoft VPN-server:
  308208 Installera och konfigurera en server för ett virtuellt privat nätverk i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  162847 Felsökning av PPTP-anslutningsproblem i Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  299684 Felmeddelande: Fel 930; Autentiseringsservern svarade inte på autentiseringsbegäran i tid.. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Om du använder en personlig brandvägg eller en bredbandsrouter, eller om det finns routrar eller brandväggar mellan VPN-klienten och VPN-servern, måste följande portar och protokoll aktiveras för PPTP på alla brandväggar och routrar mellan VPN-klienten och VPN-servern:

  Dölj tabellenVisa tabellen
  KlientportarServerportProtokoll
  1024-65535/TCP1723/TCPPPTP

  Dessutom måste du aktivera IP PROTOCOL 47 (GRE).

  Du kan få information om brandväggens eller routerns konfiguration, och förvissa dig om att brandväggen eller routern släpper igenom dessa portar och protokoll, genom att kontakta tillverkaren av brandväggen eller routern, Internet-leverantören eller VPN-serveradministratören.

Egenskaper

Artikel-id: 314076 - Senaste granskning: den 3 oktober 2006 - Revision: 4.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowtomaster kbnetwork KB314076

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com