כיצד להשתמש בקבצי מערכת ליצירת דיסק אתחול כדי להישמר מפני אי-יכולת להפעיל את Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314079 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שכולו או חלקו מופיע באנגלית): 101668.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

במחשב המבוסס על מעבד Intel x86, כאשר נפגמת רשומת ההפעלה עבור המחיצה הפעילה או עבור הקבצים הפעילים ההכרחיים להפעלת מערכת Windows, ייתכן שלא יהיה באפשרותך להפעיל את המחשב. מאמר זה מתאר כיצד ליצור תקליטון אתחול. בעזרת תקליטון אתחול ניתן להפעיל את המחשב כאשר רשומת ההפעלה פגומה.

מידע נוסף

יש ליצור תקליטון אתחול של מערכת Windows בעת התקנתה במחשב. תקליטון זה שונה מתקליטון אתחול של מערכת MS-DOS. שלא כמו במערכת MS-DOS, מערכת Windows אינה יכולה להיכלל בתקליטון אחד. תקליטון אתחול של מערכת Windows כולל רק את הקבצים ההכרחיים להפעלת מערכת ההפעלה בעוד שאר קבצי מערכת Windows מותקנים בדיסק הקשיח. כדי ליצור את תקליטון האתחול, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס תקליטון ריק לכונן A ולאחר מכן אתחל אותו באמצעות מערכת Windows XP.
 2. מתיקיית השורש של מחיצת המערכת בדיסק הקשיח (לדוגמה C:\-), העתק את הקבצים הבאים לתקליטון האתחול:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  ייתכן שיהיה צורך להסיר מן הקבצים את התכונות 'מוסתר', 'מערכת' וכן 'לקריאה-בלבד'.
 3. אם אכן הוסרו מן הקבצים התכונות 'מוסתר', 'מערכת' וכן 'לקריאה-בלבד', יש לשחזר אותן.
 4. אם הקובץ Bootsect.dos או הקובץ Ntbootdd.sys שוכן במחיצת המערכת, יש לחזור על שלבים 2 עד 4 כדי להעתיק קבצים אלה לתקליטון האתחול.
אם תאתחל תקליטון במערכת Windows XP, רשומת ההפעלה תצביע על הקובץ NTLDR. כאשר הקובץ NTLDR מופעל, הוא טוען את בחירות מערכת ההפעלה הזמינות מן הקובץ Boot.ini אם בחרת Windows, הקובץ NTLDR מפעיל את הקובץ Ntdetect.com ולאחר מכן מעביר את השליטה ליישום Osloader.exe. אם בחרת MS-DOS או OS/2, הקובץ NTLDR טוען את הקובץ Bootsect.dos.

מאפיינים

Article ID: 314079 - Last Review: יום שני 06 מרץ 2006 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbacwsurvey kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbusage KB314079

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com